Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI
Tin hoạt động

THÔNG BÁO TUYỂN DUNG NĂM 2018 (03/10/2018)

Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu có nhu cầu tuyển dụng 04 viên chức với điều kiện và vị trí việc làm cụ thể như sau:

 - 01 vị trí việc làm Tài chính – Kế toán (hạng IV).

- 01 vị trí việc làm Thủ quỹ (hạng IV).

- 01 vị trí việc làm Theo dõi thi hành pháp luật (hạng III).

- 01 vị trí việc làm Thanh tra hàng hải (hạng III).

KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU VÀ CÔNG AN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG KHỦNG BỐ, ĐẢM BẢO AN NINH HÀNG HẢI 23/06/2018

            Ngày 21/6/2018, tại văn phòng cơ quan Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã diễn ra lễ ký Quy chế phối hợp giữa Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu và Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong công tác phòng, chống khủng bố, đảm bảo an ninh hàng hải tại vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tham dự buổi lễ  có đồng chí Lê Văn Thức – Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Đồng chí Bùi Văn Thảo – Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ của hai đơn vị.

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU: MAY TRANG PHỤC CHO CB.CCVC CƠ QUAN CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU NĂM 2018 14/06/2018

          Ngày 13/6/2018, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 1032/QĐ-CVHHVT về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầuGói thầu: may trang phục cho cb.ccvc cơ quan Cảng vụ hàng hải vũng tàu năm 2018. (Chi tiết xem file nội dung đính kèm)

  • 5240/CHHVN-KHCNMT (26/12/2017) V/v: Sử dụng chữ ký số khi thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
  • 5219/CHHVN-ĐKTB&TV (22/12/2017) Tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc khai báo chức danh, ngày xuống, rời tàu của thuyền viên trong Cơ sở dữ liệu quản lý thuyền viên
  • 2306/CVHHVT-PCHH (20/10/2017) V/v hướng dẫn khai báo thông tin bố trí thuyền viên xuống tàu, rời tàu trên phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý thuyền viên của Cục Hàng hải Việt Nam.
  • 2006/CVHHVT-PCHH (24/8/2017) v/v Thông báo văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành có hiệu lực thi hành từ ngày 15/09/2017
  • 23/2017/TT-BGTVT (28/7/2017) Quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam

CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
  • Điện thoại: (84-0254) 3856270
  • Điện thoại: (84-0254) 3512811
  • Điện thoại: (84-0254) 3512237
  • Di động: (84) 0918148252