Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI
Tin hoạt động

Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức công bố Quyết định điều động bổ nhiệm ông Trần Kim Vĩnh Thọ giữ chức vụ Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu.  (08/01/2019)

Ngày 04/01/2019, tại Trụ sở cơ quan Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Cục Hàng hải Việt Nam đã tổ chức công bố quyết định điều động bổ nhiệm Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu.

Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu tổ chức Hội nghị Công chức viên chức năm 2019 24/12/2018

              Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan theo quy định tại Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ; Chỉ thị liên tịch số 4357/CTLT-CHHVN-CĐCHHVN ngày 05/11/2018 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam; Công văn số 4576/BCĐ ngày 21/11/2018 của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Cục Hàng hải Việt Nam về việc  tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, Hội nghị công chức viên chức trong Cục Hàng hải Việt Nam, chiều ngày 22/12/2018, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã long trọng tổ chức Hội nghị Công chức viên chức năm 2019.

THÔNG BÁO TUYỂN DUNG NĂM 2018 03/10/2018

Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu có nhu cầu tuyển dụng 04 viên chức với điều kiện và vị trí việc làm cụ thể như sau:

 - 01 vị trí việc làm Tài chính – Kế toán (hạng IV).

- 01 vị trí việc làm Thủ quỹ (hạng IV).

- 01 vị trí việc làm Theo dõi thi hành pháp luật (hạng III).

- 01 vị trí việc làm Thanh tra hàng hải (hạng III).

  • 10/2019/TT-BGTVT (11/3/2019) Thông tư quy định về phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải
  • 5240/CHHVN-KHCNMT (26/12/2017) V/v: Sử dụng chữ ký số khi thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia
  • 5219/CHHVN-ĐKTB&TV (22/12/2017) Tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc khai báo chức danh, ngày xuống, rời tàu của thuyền viên trong Cơ sở dữ liệu quản lý thuyền viên
  • 2306/CVHHVT-PCHH (20/10/2017) V/v hướng dẫn khai báo thông tin bố trí thuyền viên xuống tàu, rời tàu trên phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý thuyền viên của Cục Hàng hải Việt Nam.
  • 2006/CVHHVT-PCHH (24/8/2017) v/v Thông báo văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành có hiệu lực thi hành từ ngày 15/09/2017

CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
  • Điện thoại: (84-0254) 3856270
  • Điện thoại: (84-0254) 3512811
  • Điện thoại: (84-0254) 3512237
  • Di động: (84) 0918148252