Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI
Tin hoạt động

TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG GIÓ MẠNH TRÊN VÙNG BIỂN BÀ RỊA – VŨNG TÀU (23/10/2020)

TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG GIÓ MẠNH 
TRÊN VÙNG BIỂN BÀ RỊA – VŨNG TÀU

TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG GIÓ MẠNH TRÊN VÙNG BIỂN BÀ RỊA – VŨNG TÀU 22/10/2020

TIN CẢNH BÁO MƯA DÔNG GIÓ MẠNH

TRÊN VÙNG BIỂN BÀ RỊA – VŨNG TÀU

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TRONG LĨNH VỰC HÀNG HẢI GIAI ĐOẠN 2020-2021 20/10/2020

Ngày 16/10/2020, tại Vũng Tàu, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã chủ trì họp cùng các đơn vị: Chủ tàu, thuyền trưởng; chủ giàn khoan, trưởng giàn khoan; doanh nghiệp cảng trong khu vực cảng biển Vũng Tàu nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải giai đoạn 2020-2021


CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
  • Điện thoại: (84-0254) 3856270
  • Điện thoại: (84-0254) 3512811
  • Điện thoại: (84-0254) 3512237
  • Di động: (84) 0918148252