Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI
Tin hoạt động

HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN ĐẢM BẢO AN TOÀN HÀNG HẢI CHO TÀU TRỌNG TẢI LỚN VÀO/RỜI CẢNG BIỂN VŨNG TÀU (12/08/2019)

Ngày 08/8/2019, tại Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải (Vụ an toàn giao thông) và Cục Hàng hải Việt Nam đã chủ trì Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Phương án đảm bảo an toàn hàng hải cho tàu trọng tải lớn (tàu container/ tàu Panamax trọng tải trên 80.000 DWT; tàu công trình siêu trường, siêu trọng chở các cấu kiện/ chân đế/ giàn khoan dầu khí ….) vào, rời cảng biển Vũng Tàu ...

QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ CHỈ ĐỊNH THẦU ĐƠN VỊ ĐĂNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ HÀNG HẢI THÁNG 7/2019 19/07/2019

        Quyết định v/v Phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị đăng vị đăng nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hàng hải tháng 7/2019, cụ thể:

        - Tên đơn vị được chỉ định thầu: Báo đại biểu nhân dân.

        - Địa chỉ: 37 Hùng Vương, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội.

        - Giá chỉ định thầu: 19.200.000 đồng (Mười chín triệu hai trăm nghìn đồng./.)

        - Giá trúng chỉ định thầu tình theo tiền đồng Việt Nam, đã bao gồm thuế VAT.

        - Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

        - Thời gian thực hiện hợp đồng: trong tháng 7 năm 2019.

 

Hội nghị đối thoại Các doanh nghiệp kinh doanh khai thác, vận tải biển tại khu vực Vũng Tàu. 03/07/2019

Ngày 28/6/2019, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã chủ trì tổ chức “Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp” nhằm tiếp thu, giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp kinh doanh vận tải biển … 


CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
  • Điện thoại: (84-0254) 3856270
  • Điện thoại: (84-0254) 3512811
  • Điện thoại: (84-0254) 3512237
  • Di động: (84) 0918148252