NGHỊ ĐỊNH Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI                                                                                                                                                                        QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT: NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU NĂM 2017  ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
 +84-(0)912439787
 +84-(0)24-37683191
  CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
 +84-(0)918148252
 +84-(0)2543856270
 +84-(0)2543512811
 +84-(0)2543512237
CẤP ĐỘ AN NINH

ISPS security level in the port:1

Cấp độ an ninh tại cảng: 1

THƯ VIỆN ẢNH

  • Số người truy cập: 25957592
  • Đang online: 13
AN TOÀN, AN NINH HÀNG HẢI
KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU VÀ CÔNG AN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG KHỦNG BỐ, ĐẢM BẢO AN NINH HÀNG HẢI (23/06/2018)

            Ngày 21/6/2018, tại văn phòng cơ quan Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã diễn ra lễ ký Quy chế phối hợp giữa Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu và Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong công tác phòng, chống khủng bố, đảm bảo an ninh hàng hải tại vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tham dự buổi lễ  có đồng chí Lê Văn Thức – Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Đồng chí Bùi Văn Thảo – Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ của hai đơn vị. 

 

Đại diện hai đơn vị rà soát lần cuối bản dự thảo Quy chế

         Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo hai đơn vị đã đánh giá việc ký quy chế phối hợp nhằm góp phần chủ động cho cả 2 đơn vị trong việc thực hiện tốt công tác phối hợp trong quản lý Nhà nước tại cảng biển và vùng biển tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu, khẳng định sự đoàn kết nhất trí, quyết tâm của lãnh đạo cũng như toàn thể CBCCVC hai đơn vị trong việc cụ thể hóa việc thực thi pháp luật, phối hợp chặt chẽ trong hoạt động của từng đơn vị, qua đó hỗ trợ, phát huy sức mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi bên, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo và an toàn, an ninh hàng hải tại khu vực.


Giám đốc hai đơn vị cùng ký vào Quy chế

 

Giám đốc hai đơn vị trao Quy chế đã ký, thể hiện quyết tâm triển khai thực hiện tốt Quy chế

         Cũng tại buổi Lễ, nhận định trước tình hình diễn biến phức tạp của an ninh hàng hải trên toàn thế giới và sự phát triển nhanh chóng của các hoạt động hàng hải tại khu vực cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang đặt ra  nhiều thách thức đối với nhiệm vụ quản lý Nhà nước về hàng hải, đặc biệt là an ninh hàng hải. Chính vì vậy, công tác phối hợp giữa Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu và Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cần phải chặt chẽ hơn nữa nhằm góp phần giữ ổn định tình hình an toàn, an ninh hàng hải trong vùng nước cảng biển. khu vực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.  

 

Tin khác
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN ĐIỀU ĐỘNG TÀU THUYỀN VÀ ỨNG PHÓ VỚI BÃO TẠI CÁC CẢNG BIỂN THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU (19/08/2021)
PHƯƠNG ÁN PHỐI HỢP ĐIỀU PHỐI TÀU THUYỀN, HÀNG HÓA KHI CÓ CẢNG TẠM NGỪNG KHAI THÁC HAY ÁCH TẮC TẠI CẢNG DO TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19 HOẶC TÌNH HUỐNG BẤT KHẢ KHÁNG KHÁC (10/08/2021)
YÊU CẦU THÔNG BÁO, XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÔNG TÁC CHUẨN BỊ AN TOÀN TRƯỚC KHI HOA TIÊU DẪN TÀU TRỌNG TẢI LỚN HOẶC ĐOÀN LAI DẮT PHỨC TẠP VÀO BẾN CẢNG (26/03/2021)
TRIỂN KHAI TUẦN LỄ CAO ĐIỂM CHIẾN DỊCH 30 NGÀY TRÊN BIỂN 3.0 CỦA INTERPOL VỀ THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC MARPOL 73/78 TẠI CẢNG BIỂN VŨNG TÀU (22/03/2021)
HỘI NGHỊ AN TOÀN PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA TRONG CÔNG TÁC XẾP/DỠ CONTAINER TẠI KHU VỰC CẢNG BIỂN VŨNG TÀU (14/01/2021)
HỘI NGHỊ AN TOÀN HÀNG HẢI (10/11/2020)
BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG CHÁY, NỔ CHO TÀU THUYỀN HOẠT ĐỘNG TRONG VÙNG NƯỚC CÁC CẢNG BIỂN THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU (16/11/2019)
PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ TAI NẠN, SỰ CỐ HÀNG HẢI GÂY ÁCH TẮC LUỒNG HOẶC GÂY NGUY HIỂM CHO HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI TẠI CẢNG BIỂN VŨNG TÀU (16/08/2019)
PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ TAI NẠN, SỰ CỐ HÀNG HẢI XẢY RA ĐỐI VỚI TÀU CONTAINER TẠI CẢNG BIỂN VŨNG TÀU (27/06/2019)
Dự thảo: "Phương án phối hợp tìm kiếm cứu nạn cho tàu khách hoạt động vận tải thủy từ bờ ra đảo (có một đầu tuyến là Côn Đảo)" (17/06/2019)
KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÔNG TÁC AN NINH VÀ PHÒNG, CHỐNG KHỦNG BỐ TẠI CÁC CẢNG BIỂN THUỘC KHU VỰC TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU (18/10/2017)
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN RECAAP - ISC VÀ CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG TẠI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU (07/07/2017)
12