Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI


TIN HOẠT ĐỘNG
QUYẾT ĐỊNH V/V PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ CHỈ ĐỊNH THẦU ĐƠN VỊ ĐĂNG NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ HÀNG HẢI THÁNG 7/2019 (19/07/2019)

 QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Quyết định v/v Phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị đăng vị đăng nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hàng hải tháng 7/2019, cụ thể:

        - Tên đơn vị được chỉ định thầu: Báo đại biểu nhân dân.

        - Địa chỉ: 37 Hùng Vương, Điện Biên, Ba Đình, Hà Nội.

        - Giá chỉ định thầu: 19.200.000 đồng (Mười chín triệu hai trăm nghìn đồng./.)

        - Giá trúng chỉ định thầu tình theo tiền đồng Việt Nam, đã bao gồm thuế VAT.

        - Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

        - Thời gian thực hiện hợp đồng: trong tháng 7 năm 2019.

        Điều 2. Kết quả chỉ định thầu được thông báo đến nhà thầu Báo đại biểu nhân dân theo đường bưu điện, fax trong thời hạn 05 ngày làm việc kề từ ngày ký quyết định phê duyệt và được  đăng tải thông tin trên website của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu theo quy định.

         Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

         Điều 4. Các cán bộ lãnh đạo, Trưởng các phòng nghiệp vụ, đại diện có liên quan của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu và nhà thầu có tên nêu tại điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Tin khác
HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN ĐẢM BẢO AN TOÀN HÀNG HẢI CHO TÀU TRỌNG TẢI LỚN VÀO/RỜI CẢNG BIỂN VŨNG TÀU (12/08/2019)
Hội nghị đối thoại Các doanh nghiệp kinh doanh khai thác, vận tải biển tại khu vực Vũng Tàu. (03/07/2019)
Thư ngỏ gửi thuyền viên Việt Nam nhân ngày Thuyền viên thế giới. (17/06/2019)
Hội nghị bảo đảm an toàn đối với tàu cá hoạt động trên biển (13/05/2019)
Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách. (26/04/2019)
Đoàn công tác Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam đến thăm và làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu (08/04/2019)
DANH SÁCH ĐƠN VỊ THỰC HIỆN VÀ BẢNG GIÁ DỊCH VỤ THU GOM, XỬ LÝ CHẤT THẢI TỪ TÀU THUYỀN (04/03/2019)
Cục Hàng hải Việt Nam tổ chức công bố Quyết định điều động bổ nhiệm ông Trần Kim Vĩnh Thọ giữ chức vụ Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu. (08/01/2019)
Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu tổ chức Hội nghị Công chức viên chức năm 2019 (24/12/2018)
THÔNG BÁO TUYỂN DUNG NĂM 2018 (03/10/2018)
KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU VÀ CÔNG AN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG KHỦNG BỐ, ĐẢM BẢO AN NINH HÀNG HẢI (23/06/2018)
QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU: MAY TRANG PHỤC CHO CB.CCVC CƠ QUAN CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU NĂM 2018 (14/06/2018)
1234567

CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
  • Điện thoại: (84-0254) 3856270
  • Điện thoại: (84-0254) 3512811
  • Điện thoại: (84-0254) 3512237
  • Di động: (84) 0918148252