Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI


AN TOÀN, AN NINH HÀNG HẢI
Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu củng cố, tăng cường công tác phối hợp quản lý, giám sát an toàn và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ tại cảng biển Vũng Tàu (22/06/2020)

Ngày 05/6/2020 tại Vũng Tàu, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã chủ trì, tổ chức cuộc họp với các đơn vị: Cảng vụ Hàng hải: Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai; các Tổ chức hoa tiêu hàng hải trong khu vực; Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam; Các chủ tàu: tàu container, tàu hàng Panamax trọng tải lớn; các doanh nghiệp cảng; các đại lý hàng hải và một số đơn vị liên quan khác để thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Phương án bảo đảm an toàn cho tàu biển trọng tải lớn vào, rời cảng biển Vũng Tàu; tình hình, chất lượng cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải; công tác phối hợp, phòng chống dịch Covid-19 và thảo luận, thống nhất biện pháp phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ trong 06 tháng cuối năm 2020.

Các đơn vị dự họp đã tập trung thảo luận và thống nhất các giải pháp nâng cao công tác bảo đảm an toàn hàng hải trong công tác phối hợp tổ chức đưa tàu container, tàu hàng Panamax trọng tải trên 80.000 DWT; tàu biển chở hàng siêu trường, siêu trọng; lai dắt công trình dầu khí, giàn khoan vào, rời cảng theo Phương án bảo đảm an toàn hàng hải được phê duyệt; trách nhiệm phối hợp giữa các bên liên quan khi tổ chức đón trả hoa tiêu trong điều kiện thời tiết xấu; giải pháp phối hợp, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hoa tiêu dẫn tàu của các tổ chức hoa tiêu; công tác phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19

  Kết luận cuộc họp, ông Lê Văn Thức - Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu thay mặt các cơ quan quản lý nhà nước ghi nhận và đánh giá cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các doanh nghiệp tham gia hoạt động hàng hải trong khu vực trong việc chấp hành tốt quy định liên quan của các cấp thẩm quyền và chủ động triển khai các biện pháp an toàn bổ sung nhằm củng cố, nâng cao công tác bảo đảm an toàn hàng hải và nâng chất lượng dịch vụ hoa tiêu dẫn tàu, dịch vụ đại lý hàng hải, dịch vụ tại cảng. Đồng thời yêu cầu các doanh nghiệp liên quan tăng cường hiệu quả công tác quản lý, giám sát và tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp đã được thảo luận, thống nhất, bảo đảm hoành thành các nhiệm vụ, kế hoạch được cấp thẩm quyền giao và mục tiêu an toàn năm 2020. 

Ông Lê Văn Thức - Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu chủ trì cuộc họp

Lãnh đạo đơn vị tham gia thảo luận và đóng góp ý kiến tại cuộc họp

 

Tin khác

CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
  • Điện thoại: (84-0254) 3856270
  • Điện thoại: (84-0254) 3512811
  • Điện thoại: (84-0254) 3512237
  • Di động: (84) 0918148252