NGHỊ ĐỊNH Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI                                                                                                                                                                        QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT: NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU NĂM 2017
TIN HOẠT ĐỘNG
TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TRONG LĨNH VỰC HÀNG HẢI GIAI ĐOẠN 2020-2021 (20/10/2020)

TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VỀ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI TRONG LĨNH VỰC HÀNG HẢI GIAI ĐOẠN 2020-2021

 

Ngày 16/10/2020, tại Vũng Tàu, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã chủ trì họp cùng các đơn vị: Chủ tàu, thuyền trưởng; chủ giàn khoan, trưởng giàn khoan; doanh nghiệp cảng trong khu vực cảng biển Vũng Tàu nhằm tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải giai đoạn 2020-2021; thảo luận, đánh giá tình hình, nguy cơ xảy ra đối với tàu, giàn khoan, phương tiện thủy không tự hành, kết cấu hạ tầng bến cảng, luồng hàng hải và các tàu thuyền khác hoạt động trong khu vực khi có bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực.

Các đơn vị dự họp đã tập trung thảo luận và thống nhất các giải pháp nghiên cứu, xây dựng Phương án phòng chống bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực để sẵn sàng, chủ động triển khai, thực hiện Phương án chậm nhất 72h trước khi bão, áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng dự kiến đổ bộ vào khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tin khác