NGHỊ ĐỊNH Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI                                                                                                                                                                        QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT: NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU NĂM 2017
TIN HOẠT ĐỘNG TỔNG HỢP
CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC NĂM 2021 (17/12/2020)

Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan theo quy định tại Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ; Chỉ thị liên tịch số 4357/CTLT-CHHVN-CĐCHHVN ngày 05/11/2018 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Cục Hàng hải Việt Nam; Công văn số 4576/BCĐ ngày 21/11/2018 của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Cục Hàng hải Việt Nam về việc  tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, Hội nghị công chức viên chức trong Cục Hàng hải Việt Nam, sáng ngày 17/12/2020, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã long trọng tổ chức Hội nghị Công chức viên chức năm 2021.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Phạm Hoàng Hải - Phó trưởng phòng Tổ chức - cán bộ, Cục Hàng hải Việt Nam, thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở Cục Hàng hải Việt Nam cùng toàn thể công chức, viên chức, người lao động Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu.

Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại Hội nghị

Hội nghị đã thông qua các báo cáo về tình hình hoạt động của đơn vị trong năm 2020 và một số sửa đội, bổ sung Quy chế như: Báo cáo kiểm điểm thực hiện dân chủ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; Báo cáo công khai tài chính năm 2020; Báo cáo đánh giá việc thực hiện các quy chế của đơn vị năm 2020; Kết quả tiếp thu ý kiến đối với Dự thảo sửa đổi các quy chế năm 2020.

Ông Trần Kim Vĩnh Thọ - Phó Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu trình bày Báo cáo kiểm điểm thực hiện dân chủ năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ông Phạm Hoàng Hải - Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ đại diện Cục Hàng hải Việt Nam đã biểu dương những thành tích mà Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã đạt được trong năm 2020 và mong muốn tập thể Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu luôn giữ vững truyền thống đoàn kết, tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2021 và yêu cầu đơn vị trong thời gian tới cần tiếp tục triển khai và thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động của tàu thuyền nhằm đảm bảo an toàn, an ninh hàng hải.

Ông Phạm Hoàng Hải – Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ Cục Hàng hải Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Phó trưởng phòng Tổ chức Hành chính Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cũng đã công bố các Quyết định khen thưởng thành tích của các tập thể các nhân trong năm 2020. Thay mặt Lãnh đạo Cục Hàng hải Việt Nam, ông Phạm Hoàng Hải - Phó phòng Tổ chức cán bộ trao tặng và biểu dương các thành tích xuất sắc mà các tập thể, cá nhân trong đơn vị đã đạt được trong năm 2020.

Ông Phạm Hoàng Hải – Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ Cục Hàng hải Việt Nam trao bằng khen cho cá nhân và tập thể đã có thành tích xuất sắc trong năm 2020

 

Ông Lê Văn Thức – Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu giải đáp kiến nghị, thắc mắc của người lao động trong phạm vi thẩm quyền

Thay mặt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đơn vị, ông Lê Văn Thức - Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Cục Hàng hải Việt Nam và cam kết sẽ luôn cùng tập thể công chức, viên chức Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu giữ vững sự đoàn kết, nhất trí, chung sức đồng lòng, cố gắng, nỗ lực cao nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; đồng thời phát động phong trào thi đua: “Hưởng ứng phát động chủ đề thi đua của toàn Ngành giai đoạn 2020-2025 là "Phát huy truyền thống dũng cảm anh hùng, tăng cường kỷ cương; đoàn kết, sáng tạo; nâng cao hiệu quả"; Đơn vị đoàn kết, sáng tạo, hăng hái thi đua, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch giai đoạn 05 năm (2020-2025)”.

 

Giám đốc và chủ tịch công đoàn Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã ký giao ước thi đua năm 2021

Tin khác