NGHỊ ĐỊNH Số 58/2017/NĐ-CP NGÀY 10/5/2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI;         QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT NGÀY 25/7/2017 CỦA GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU BAN HÀNH "NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU";                   ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
 +84-(0)912439787
 +84-(0)24-37683191
  CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
 +84-(0)918148252
 +84-(0)2543856270
 +84-(0)2543512811
 +84-(0)2543512237
CẤP ĐỘ AN NINH HÀNG HẢI

Maritime Sercuriry: Level 1

An ninh hàng hải: Cấp độ 1

THƯ VIỆN ẢNH

  • Số người truy cập: 27719180
  • Đang online: 27
AN TOÀN, AN NINH HÀNG HẢI
HỘI NGHỊ AN TOÀN PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA TRONG CÔNG TÁC XẾP/DỠ CONTAINER TẠI KHU VỰC CẢNG BIỂN VŨNG TÀU (14/01/2021)

Ngày 14/01/2021, tại Vũng Tàu, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã chủ trì, tổ chức Hội nghị an toàn phương tiện thủy nội địa (mang cấp VR-SB; VR-SI) trong công tác xếp/ dỡ container tại khu vực cảng biển Vũng Tàu nhằm phổ biến, hướng dẫn Quy trình, quy định an toàn về việc tính toán, xếp/ dỡ hàng container và quán triệt công tác ứng phó tai nạn, sự cố đối với các phương tiện thủy trong quá trình vận chuyển container hoạt động trong khu vực cảng biển Vũng Tàu.

Tham dự hội nghị có sự tham gia của đại diện các đơn vị: Doanh nghiệp cảng container (SSIT; CMIT; TCTT; TCIT; TCCT, GEMARLINK); các doanh nghiệp vận chuyển container trong khu vực.

Hình ảnh: Hội nghị an toàn phương tiện thủy nội địa xếp/dỡ container

Tại hội nghị, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã triển khai thực hiện hướng dẫn và quán triệt các quy định về đảm bảo an toàn trong việc tính toán xếp/ dỡ container, tính ổn định đối với phương tiện thủy nội địa vận chuyển container. Đồng thời, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận, đánh giá tình hình thực tế hoạt động hàng hải, các nguy cơ tiềm ẩn, nguyên nhân dẫn đến tai nạn, sự cố hàng hải trong quá trình xếp/ dỡ container.

Hình ảnh: Đại diện doanh nghiệp vận chuyển container phát biểu tại hội nghị 

Kết thúc hội nghị, các thành viên tham dự đã thống nhất phối hợp triển khai một số giải pháp trọng tâm, cấp bách để củng cố, nâng cao công tác bảo đảm an toàn hàng hải đối với phương tiện thủy nội địa vận chuyển container tại Cảng biển Vũng Tàu trong thời gian tới.

Hình ảnh: Đại diện doanh nghiệp cảng container phát biểu tại hội nghị

Tin khác
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU VÀ CÔNG AN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU (28/09/2023)
HỘI NGHỊ AN TOÀN TÀU KHÁCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN TUYẾN VÀ THẢO LUẬN THỐNG NHẤT GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, PHỐI HỢP ỨNG PHÓ KHI XẢY RA TAI NẠN, SỰ CỐ ĐỐI VỚI TÀU KHÁCH TẠI VỊNH GÀNH RÁI - VŨNG TÀU (26/07/2023)
PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ TAI NẠN HÀNG HẢI ĐỐI VỚI TÀU TRỌNG TẢI LỚN - PANAMAX (03/06/2023)
PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ TAI NẠN, SỰ CỐ HÀNG HẢI XẢY RA ĐỐI VỚI TÀU CONTAINER TRỌNG TẢI LỚN (03/06/2023)
HỘI NGHỊ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN, AN NINH HÀNG HẢI TẠI CÁC CẢNG CHUYÊN DỤNG LPG, LNG VÀ CẢNG DẦU TẠI CẢNG BIỂN VŨNG TÀU (11/05/2023)
HỘI NGHỊ AN TOÀN AN NINH HÀNG HẢI TẠI CẢNG BIỂN VŨNG TÀU (13/01/2023)
PHƯƠNG ÁN PHỐI HỢP TÌM KIẾM CỨU NẠN ĐỐI VỚI TÀU KHÁCH HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI THUỶ TỪ BỜ RA ĐẢO (29/04/2022)
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN ĐIỀU ĐỘNG TÀU THUYỀN VÀ ỨNG PHÓ VỚI BÃO TẠI CÁC CẢNG BIỂN THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU (19/08/2021)
PHƯƠNG ÁN PHỐI HỢP ĐIỀU PHỐI TÀU THUYỀN, HÀNG HÓA KHI CÓ CẢNG TẠM NGỪNG KHAI THÁC HAY ÁCH TẮC TẠI CẢNG (10/08/2021)
YÊU CẦU THÔNG BÁO, XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÔNG TÁC CHUẨN BỊ AN TOÀN TRƯỚC KHI HOA TIÊU DẪN TÀU TRỌNG TẢI LỚN HOẶC ĐOÀN LAI DẮT PHỨC TẠP VÀO BẾN CẢNG (26/03/2021)
TRIỂN KHAI TUẦN LỄ CAO ĐIỂM CHIẾN DỊCH 30 NGÀY TRÊN BIỂN 3.0 CỦA INTERPOL VỀ THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC MARPOL 73/78 TẠI CẢNG BIỂN VŨNG TÀU (22/03/2021)
HỘI NGHỊ AN TOÀN HÀNG HẢI (10/11/2020)
12