NGHỊ ĐỊNH Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI                                                                                                                                                                        QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT: NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU NĂM 2017  ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
 +84-(0)912439787
 +84-(0)24-37683191
  CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
 +84-(0)918148252
 +84-(0)2543856270
 +84-(0)2543512811
 +84-(0)2543512237
CẤP ĐỘ AN NINH

ISPS security level in the port:1

Cấp độ an ninh tại cảng: 1

THƯ VIỆN ẢNH

  • Số người truy cập: 25957587
  • Đang online: 12
BẾN PHAO
DANH MỤC BẾN PHAO (30/08/2021)

 

 

TT

BẾN CẢNG

KHẢ NĂNG TIẾP NHẬN TÀU (DWT)

TỔNG CHIỀU DÀI

CÔNG NĂNG

 

1

Bến phao neo tàu dầu trọng tải 50.000 DWT

≤ 50,000

280

Được tiếp nhận tàu biển chở xăng dầu Việt Nam và nước ngoài trọng tải đến 50.000 DWT ra, vào làm hàng theo QĐ số 120/QĐ-CHHVN ngày 11/02/2010 của Cục Hàng hải Việt Nam.

2

Bến phao Hoàng Nguyên Vũng Tàu

≤ 150,000

N/A

 

Phục vụ nhu cầu cho tàu thuyền trọng tải lớn neo chờ vào cảng, neo giữ tàu đóng mới trong quá trình hạ thủy, tàu neo đậu để cấp nước, cấp nhiên liệu, thực hiện các dịch vụ hàng hải liên quan; kết hợp cho tàu thuyền neo đậu tránh trú bão và chuyển tải hàng hóa theo QĐ số 352/QĐ-CHHVN ngày 28/03/2018 của Cục Hàng hải Việt Nam. Thời hạn khai thác không quá 10 năm.