NGHỊ ĐỊNH Số 58/2017/NĐ-CP NGÀY 10/5/2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI;         QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT NGÀY 25/7/2017 CỦA GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU BAN HÀNH "NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU";                   ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
 +84-(0)912439787
 +84-(0)24-37683191
  CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
 +84-(0)918148252
 +84-(0)2543856270
 +84-(0)2543512811
 +84-(0)2543512237
CẤP ĐỘ AN NINH HÀNG HẢI

Maritime Sercuriry: Level 1

An ninh hàng hải: Cấp độ 1

THƯ VIỆN ẢNH

  • Số người truy cập: 27719432
  • Đang online: 36
THÔNG BÁO HÀNG HẢI VÀ TIN KHÍ TƯỢNG
THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA KHU VỰC ĐÓN TRẢ HOA TIÊU TẠI BẾN ĐẦM (03/08/2022)
Tin khác
THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ THÔNG SỐ KỸ THUÂT LUỒNG HÀNG HẢI VŨNG TÀU - THỊ VÀI (31/05/2023)
THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA LUỒNG HÀNG HẢI SÔNG DINH (23/05/2023)
THÔNG BÁO HÀNG HẢI THÔNG SỐ KỸ THUẬT LUỒNG HÀNG HẢI VŨNG TÀU - THỊ VẢI ĐOẠN ĐIỀU CHỈNH QUA KHU VỰC BẾN CẢNG XĂNG DẦU PETRO VŨNG TÀU VÀ BẾN CẢNG XĂNG DẦU PETEC CÁI MÉP (01/04/2023)
THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ KHU VỰC THI CÔNG NẠO VÉT ĐOẠN LUỒNG TỪ PHAO SỐ "0" ĐẾN THƯỢNG LƯU BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT) (18/02/2023)
THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ HẠN CHẾ LƯU THÔNG ĐOẠN LUỒNG HÀNG HẢI VŨNG TÀU - THỊ VẢI TỪ PHAO BÁO HIỆU HÀNG HẢI SỐ "0" ĐẾN THƯỢNG LƯU BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT) (18/02/2023)
DỰ THẢO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC PHÂN LUỒNG GIAO THÔNG HÀNG HẢI TẠI VỊNH GÀNH RÁI - VŨNG TÀU (03/08/2022)
THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA LUỒNG HÀNG HẢI BẾN ĐẦM - CÔN ĐẢO (03/08/2022)
THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA LUỒNG HÀNG HẢI CÔN SƠN - CÔN ĐẢO (01/08/2022)
THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA KHU ĐÓN TRẢ HOA TIÊU SỐ 3, KHU ĐÓN TRẢ HOA TIÊU SỐ 4 TẠI VŨNG TÀU (28/03/2022)
CÔNG BỐ KHU NEO ĐẬU CHO TÀU THUYỀN THUỘC VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN DO CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU QUẢN LÝ (15/02/2022)
THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ VIỆC TÀU THÁI HÀ 19 BỊ MẮC CẠN TRONG VÙNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU (04/11/2021)
THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ VIỆC TÀU MỸ AN 1 BỊ CHÌM TẠI KHU NEO I8 THUỘC KHU NEO ĐẬU VŨNG TÀU (14/09/2021)
123