NGHỊ ĐỊNH Số 58/2017/NĐ-CP NGÀY 10/5/2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI;         QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT NGÀY 25/7/2017 CỦA GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU BAN HÀNH "NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU";                   ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
 +84-(0)912439787
 +84-(0)24-37683191
  CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
 +84-(0)918148252
 +84-(0)2543856270
 +84-(0)2543512811
 +84-(0)2543512237
CẤP ĐỘ AN NINH HÀNG HẢI

Maritime Sercuriry: Level 1

An ninh hàng hải: Cấp độ 1

THƯ VIỆN ẢNH

  • Số người truy cập: 27001412
  • Đang online: 37
THÔNG BÁO HÀNG HẢI VÀ TIN KHÍ TƯỢNG
THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ KHU VỰC THI CÔNG NẠO VÉT ĐOẠN LUỒNG TỪ PHAO SỐ "0" ĐẾN THƯỢNG LƯU BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT) (18/02/2023)
Tin khác
THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ THÔNG SỐ KỸ THUÂT LUỒNG HÀNG HẢI VŨNG TÀU - THỊ VÀI (31/05/2023)
THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA LUỒNG HÀNG HẢI SÔNG DINH (23/05/2023)
THÔNG BÁO HÀNG HẢI THÔNG SỐ KỸ THUẬT LUỒNG HÀNG HẢI VŨNG TÀU - THỊ VẢI ĐOẠN ĐIỀU CHỈNH QUA KHU VỰC BẾN CẢNG XĂNG DẦU PETRO VŨNG TÀU VÀ BẾN CẢNG XĂNG DẦU PETEC CÁI MÉP (01/04/2023)
THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ HẠN CHẾ LƯU THÔNG ĐOẠN LUỒNG HÀNG HẢI VŨNG TÀU - THỊ VẢI TỪ PHAO BÁO HIỆU HÀNG HẢI SỐ "0" ĐẾN THƯỢNG LƯU BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT) (18/02/2023)
DỰ THẢO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC PHÂN LUỒNG GIAO THÔNG HÀNG HẢI TẠI VỊNH GÀNH RÁI - VŨNG TÀU (03/08/2022)
THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA LUỒNG HÀNG HẢI BẾN ĐẦM - CÔN ĐẢO (03/08/2022)
THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA KHU VỰC ĐÓN TRẢ HOA TIÊU TẠI BẾN ĐẦM (03/08/2022)
THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA LUỒNG HÀNG HẢI CÔN SƠN - CÔN ĐẢO (01/08/2022)
THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA KHU ĐÓN TRẢ HOA TIÊU SỐ 3, KHU ĐÓN TRẢ HOA TIÊU SỐ 4 TẠI VŨNG TÀU (28/03/2022)
CÔNG BỐ KHU NEO ĐẬU CHO TÀU THUYỀN THUỘC VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN DO CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU QUẢN LÝ (15/02/2022)
THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ VIỆC TÀU THÁI HÀ 19 BỊ MẮC CẠN TRONG VÙNG BIỂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU (04/11/2021)
THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ VIỆC TÀU MỸ AN 1 BỊ CHÌM TẠI KHU NEO I8 THUỘC KHU NEO ĐẬU VŨNG TÀU (14/09/2021)
123