Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI


DỰ BÁO THỜI TIẾT VŨNG TÀU – CÔN ĐẢO
Dự báo thời tiết biển cho 24 giờ kể từ 07:00 ngày 7/3/2016 (07/03/2016)
Tình hình chung: vào lúc 01 giờ, ngày 07/03/2016 Gió Đông nam cường độ yếu lan khắp Vịnh Bắc Bộ.
Dự báo thời tiết đi biển cho 24 giờ kể từ 07 giờ, ngày 07/03/2016
Vịnh Bắc Bộ: Có mây, mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Gió Đông nam cấp 3, từ chiều tăng lên cấp 4 – 5. Biển động nhẹ.
Khu vực Cảng Hải Phòng: Có mây, không mưa, sáng sớm có sương mù. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù. Gió nhẹ.
Vùng biển từ Đà Nẵng đến Cam Ranh: Nhiều mây, không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông bắc cấp 3-4. Biển êm
Vùng biển từ Vũng Tàu đến Côn Đảo: Nhiều mây, không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông bắc đến Đông cấp 4. Biển êm.
Vịnh Thái Lan: Nhiều mây, không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Biển lặng.
Vùng biển Quảng Đông - Trung Quốc: Nhiều mây, mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông đến Đông nam cấp 3-4. Biển êm.
Khu vực Bắc Biển Đông: Nhiều mây, mưa vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông bắc đến Đông cấp 3-4. Biển êm.
Khu vực Giữa và Nam Biển Đông: Nhiều mây, mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông bắc cấp 4. Biển êm.
Khu vực quần đảo Hoàng Sa: Nhiều mây, không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông bắc đến Đông cấp 3-4. Biển êm.
Khu vực quần đảo Trường Sa: Nhiều mây, không mưa. Tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Đông bắc cấp 4. Biển êm.
Vùng biển Bunguran: Nhiều mây, mưa rào vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió nhẹ. Biển lặng

CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
  • Điện thoại: (84-0254) 3856270
  • Điện thoại: (84-0254) 3512811
  • Điện thoại: (84-0254) 3512237
  • Di động: (84) 0918148252