Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI


TIN TỔNG HỢP
Thông báo số điện thoại đường dây nóng (16/03/2016)
Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước chuyên ngành, tăng cường công tác tiếp nhận thông tin phản ánh kiến nghị, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu xin thông báo đến các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hàng hải tại khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu và các cơ quan, đơn vị có liên quan số điện thoại đường dây nóng của Cục Hàng hải Việt Nam, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu và các đơn vị trong ngành hàng hải tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, cá nhân (có file danh sách số điện thoại đường dây nóng kèm theo).
Tin khác

CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
  • Điện thoại: (84-0254) 3856270
  • Điện thoại: (84-0254) 3512811
  • Điện thoại: (84-0254) 3512237
  • Di động: (84) 0918148252