NGHỊ ĐỊNH Số 58/2017/NĐ-CP NGÀY 10/5/2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI;         QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT NGÀY 25/7/2017 CỦA GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU BAN HÀNH "NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU";                   ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
 +84-(0)912439787
 +84-(0)24-37683191
  CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
 +84-(0)918148252
 +84-(0)2543856270
 +84-(0)2543512811
 +84-(0)2543512237
CẤP ĐỘ AN NINH HÀNG HẢI

Maritime Sercuriry: Level 1

An ninh hàng hải: Cấp độ 1

THƯ VIỆN ẢNH

  • Số người truy cập: 27001646
  • Đang online: 33
CÁC TUYẾN LUỒNG HÀNG HẢI
LUỒNG HÀNG HẢI SÔNG DINH
 Xem chi tiết hệ thống báo hiệu LUỒNG HÀNG HẢI SÔNG DINH     File PDF hình ảnh luồng

SƠ ĐỒ TUYẾN LUỒNG SÔNG DINH

 

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ

 

 

 

THÔNG TIN VỀ LUỒNG SÔNG DINH

Tên luồng:    luồng hàng hải Sông Dinh.

Trong phạm vi khảo sát luồng hàng hải Sông Dinh được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, có chiều dài khoảng 16,6km, độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

  1. Đoạn ngoài biển (nố\i tiếp từ luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải vào đến cảng Vietsovpetro) có chiều dài khoảng 7,5km, chiều rộng luồng 100,0m.

- Tồn tại dải cạn nằm bên phải luồng từ phao số “3” đến thượng lưu phao số “3” + 800m, chiều dài khoảng 0,8km, lấn luồng xa nhất 17m, độ sâu nhỏ nhất 6,3m nằm rải rác sát biên luồng.

- Tồn tại các điểm cạn tại các vị trí có tọa độ như sau:

Độ Sâu

(m)

Hệ VN-2000

Hệ WGS – 84

 độ (φ)

Kinh độ (λ)

 độ (φ)

Kinh độ (λ)

6,6

10°23’48,1” N

107°04’43,4” E

10°23’44,4” N

107°04’49,8” E

6,8

10°23’40,8” N

107°04’58,1” E

10°23’37,1” N

107°05’04,6” E

6,9

10°23’38,8” N

107°05’00,8” E

10°23’35,2” N

107°05’07,2” E

6,9

10°23’37,9” N

107°05’05,4” E

10°23’34,2” N

107°05’11,8” E

- Ngoài những điểm cạn và dải cạn ở trên độ sâu đạt từ 7,0m trở lên.

  1. Đoạn từ cảng Vietsovpetro đến thượng lưu cảng Vina Offshore 200m có chiều dài khoảng 2,0km, chiều rộng luồng 80m, độ sâu đạttừ 5,8m trở lên.
  2. Đoạn từ thượng lưu cảng Vina Offshore 200m đến ngã ba sông Cây Khế có chiều dài khoảng 7,1km, chiều rộng luồng 80m.

- Tồn tại điểm cạn có độ sâu tại vị trí có tọa độ như sau:

Độ Sâu

(m)

Hệ VN-2000

Hệ WGS – 84

 độ (φ)

Kinh độ (λ)

 độ (φ)

Kinh độ (λ)

4,6

10°25’10,6” N

107°08’30,8” E

10°25’06,9” N

107°08’37,3” E

4,4

10°25’12,2” N

107°08’33,9” E

10°25’08,5” N

107°08’40,4” E

- Ngoài điểm cạn nêu trên độ sâu đạt từ 4,7m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành thủy trên luồng hàng hải Sông Dinh đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng để đảm bảo an toàn hàn ghải.