Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI


QUY PHẠM PHÁP LUẬT KHÁC
Số hiệuNgày ban hànhLoại văn bảnTrích yếu nội dung
19/2015/NĐ-CP14/02/2015Nghị địnhQuy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
114/2014/NĐ-CP26/11/2014Nghị địnhQuy định về đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng
66/2014/NĐ-CP04/07/2014Nghị địnhQUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
81/2013/NĐ-CP19/07/2013Nghị địnhQUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
104/2012/NĐ-CP05/12/2012Nghị địnhQuy định đối với tàu quân sự nước ngoài đến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
89/2011/NĐ-CP10/10/2011Nghị địnhSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 87/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về vận tải đa phương thức
95/2010/NĐ-CP16/09/2010Nghị địnhQuy định về cấp phép và phối hợp hoạt động với lực lượng tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài tại Việt Nam
83/2010/NĐ-CP23/07/2010Nghị địnhVề đăng ký giao dịch bảo đảm
117/2009/NĐ-CP31/12/2009Nghị địnhVề xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
96/2009/NĐ-CP30/10/2009Nghị địnhVề việc xử lý tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được phát hiện hoặc tìm thấy thuộc đất liền, các hải đảo và vùng biển Việt Nam
87/2009/NĐ-CP19/10/2009Nghị địnhVề vận tải đa phương thức
25/2009/NĐ-CP26/03/2009Nghị địnhVề quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo
136/2006/NĐ-CP14/11/2006Nghị địnhQuy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo
140/2004/NĐ-CP25/06/2004Nghị địnhCỦA CHÍNH PHỦ SỐ 140/2004/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM 2004 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BIÊN GIỚI QUỐC GIA

CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
  • Điện thoại: (84-0254) 3856270
  • Điện thoại: (84-0254) 3512811
  • Điện thoại: (84-0254) 3512237
  • Di động: (84) 0918148252