NGHỊ ĐỊNH Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI                                                                                                                                                                        QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT: NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU NĂM 2017
NỘI QUY CẢNG VŨNG TÀU
Số hiệu:BẢN ĐỒ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Cơ quan ban hành:Cảng vụ Hàng hải
Loại văn bản:Khác
Người ký:Lê Văn Thức
Ngày ban hành:25/07/2017
Thời gian bắt đầu hiệu lực:09/08/2017
Thời gian hết hiệu lực:
Tình trạng văn bản:còn hiệu lực
Tài liệu đính kèm:HẢI ĐỒ VÙNG NƯỚC.pdf

BẢN ĐỒ TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Các văn bản pháp luật khác cùng chuyên mục