NGHỊ ĐỊNH Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI                                                                                                                                                                        QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT: NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU NĂM 2017
NỘI QUY CẢNG VŨNG TÀU
Số hiệu: PHU LỤC NỘI QUY CẢNG BIỂN
Cơ quan ban hành:Cảng vụ Hàng hải
Loại văn bản:Khác
Người ký:Lê văn Thức
Ngày ban hành:25/07/2017
Thời gian bắt đầu hiệu lực:09/08/2017
Thời gian hết hiệu lực:
Tình trạng văn bản:còn hiệu lực
Tài liệu đính kèm:PHU LUC NOI QUY CANG BIEN- bản cập nhật đầy đủ đến ngày 17.4.19.rar
PHỤ LỤC NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU
Các văn bản pháp luật khác cùng chuyên mục