Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI


QUY PHẠM PHÁP LUẬT KHÁC
Số hiệu:Số 01/2016/TT-BTC
Cơ quan ban hành:Khác
Loại văn bản:Chỉ thị
Người ký:Thứ trưởng Trần Văn Hiếu
Ngày ban hành:05/01/2016
Thời gian bắt đầu hiệu lực:20/02/2016
Thời gian hết hiệu lực:
Tình trạng văn bản:
Tài liệu đính kèm:TT01-2016-btc.docx

Các văn bản pháp luật khác cùng chuyên mục

CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
  • Điện thoại: (84-0254) 3856270
  • Điện thoại: (84-0254) 3512811
  • Điện thoại: (84-0254) 3512237
  • Di động: (84) 0918148252