NGHỊ ĐỊNH Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI                                                                                                                                                                        QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT: NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU NĂM 2017  ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
 +84-(0)912439787
 +84-(0)24-37683191
  CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
 +84-(0)918148252
 +84-(0)2543856270
 +84-(0)2543512811
 +84-(0)2543512237
CẤP ĐỘ AN NINH

ISPS security level in the port:1

Cấp độ an ninh tại cảng: 1

THƯ VIỆN ẢNH

  • Số người truy cập: 26256509
  • Đang online: 31
PHÁP LUẬT HÀNG HẢI
Số hiệu:23/2017/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành:Bộ Giao thông vận tải
Loại văn bản:Thông tư
Người ký:Trương Quang Nghĩa
Ngày ban hành:28/07/2017
Thời gian bắt đầu hiệu lực:15/09/2017
Thời gian hết hiệu lực:
Tình trạng văn bản:
Tài liệu đính kèm:VanBanGoc_TT23.signed.pdf
Ngày 28/7/2017, Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa đã ký ban hành Thông tư số 23/2017/TT-BGTVT quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam.
Thông tư gồm 4 Chương, 57 Điều, áp dụng đối với thuyền viên làm việc tên tàu biển Việt Nam và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Đối với thuyền viên Việt Nam làm việc trên tàu biển nước ngoài chỉ áp dụng khi có những quy định cụ thể trong thông tư này.

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2017
Các văn bản pháp luật khác cùng chuyên mục