Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI


QUY PHẠM PHÁP LUẬT KHÁC
Số hiệu:2306/CVHHVT-PCHH
Cơ quan ban hành:Cảng vụ Hàng hải
Loại văn bản:Thông báo
Người ký:PGĐ Võ Duy Nhân
Ngày ban hành:20/10/2017
Thời gian bắt đầu hiệu lực:20/10/2017
Thời gian hết hiệu lực:
Tình trạng văn bản:
Tài liệu đính kèm:thuyen vien cv 2306.pdf

Ngày 24/8/2017, Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu đã ban hành văn bản số 2006/CVHHVT-PCHH về việc thông báo, nhắc nhở các chủ tàu, thuyền trưởng, đại lý hàng hải và các tổ chức cá nhân liên quan chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện Thông tư số 23/2017/TT-BGTVTngày 28/07/2019 của  Bộ giao thông vận tải.

Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu thông báo, yêu cầu các chủ tàu,thuyền trưởng và các tổ chức cá nhân liên quan như sau:  Toàn văn thông báo xem tại đây
Nhằm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các quy định của thông tư số 23/2017/TT-BGTVT, cảng vụ hàng hải Vũng Tàu thông báo: Toàn văn thông báo xem tại đây

Thông tư số 23/2017/TT-BGTVT quy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam. Toàn văn Thông tư xem tại đây

Các văn bản pháp luật khác cùng chuyên mục

CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
  • Điện thoại: (84-0254) 3856270
  • Điện thoại: (84-0254) 3512811
  • Điện thoại: (84-0254) 3512237
  • Di động: (84) 0918148252