Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI


ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ VỀ HÀNG HẢI
Số hiệu:CÁC MẪU BIỂU THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cơ quan ban hành:Chính phủ
Loại văn bản:Khác
Người ký:NGUYỄN XUÂN PHÚC
Ngày ban hành:10/05/2017
Thời gian bắt đầu hiệu lực:01/07/2017
Thời gian hết hiệu lực:
Tình trạng văn bản:
Tài liệu đính kèm:CAC BIEU MAU BAN KHAI.doc
CÁC BIỂU MẨU KHAI BÁO THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO NGHỊ ĐỊNH 58/2017/NĐ-CP
Các văn bản pháp luật khác cùng chuyên mục

CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
  • Điện thoại: (84-0254) 3856270
  • Điện thoại: (84-0254) 3512811
  • Điện thoại: (84-0254) 3512237
  • Di động: (84) 0918148252