Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI


NỘI QUY CẢNG VŨNG TÀU
Số hiệu: PHU LỤC NỘI QUY CẢNG BIỂN
Cơ quan ban hành:Cảng vụ Hàng hải
Loại văn bản:Khác
Người ký:Lê văn Thức
Ngày ban hành:25/07/2017
Thời gian bắt đầu hiệu lực:09/08/2017
Thời gian hết hiệu lực:
Tình trạng văn bản:còn hiệu lực
Tài liệu đính kèm:PHU LUC NOI QUY CANG BIEN- bản cập nhật đầy đủ đến ngày 17.4.19.rar
PHỤ LỤC NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU
Các văn bản pháp luật khác cùng chuyên mục

CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
  • Điện thoại: (84-0254) 3856270
  • Điện thoại: (84-0254) 3512811
  • Điện thoại: (84-0254) 3512237
  • Di động: (84) 0918148252