Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI


PHÁP LUẬT HÀNG HẢI
Số hiệu:6967/KL-BGTVT NGÀY 26/7/2019
Cơ quan ban hành:Quốc hội
Loại văn bản:Khác
Người ký:Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông
Ngày ban hành:26/07/2019
Thời gian bắt đầu hiệu lực:16/07/2019
Thời gian hết hiệu lực:
Tình trạng văn bản:
Tài liệu đính kèm:cv6967BoGTVT.pdf
 
Các văn bản pháp luật khác cùng chuyên mục

CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
  • Điện thoại: (84-0254) 3856270
  • Điện thoại: (84-0254) 3512811
  • Điện thoại: (84-0254) 3512237
  • Di động: (84) 0918148252