Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI


QUY PHẠM PHÁP LUẬT KHÁC
Số hiệu:03/2020/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành:Bộ Giao thông vận tải
Loại văn bản:Thông tư
Người ký:Thứ trưởng Nguyễn Văn Công
Ngày ban hành:21/02/2020
Thời gian bắt đầu hiệu lực:15/04/2020
Thời gian hết hiệu lực:
Tình trạng văn bản:
Tài liệu đính kèm:03_2020_TT-BGTVT Quy định tiêu chuẩn chuyên môn,cccm,đt,hltv và đbattt của tàu bien viet nam.pdf

Thông tư 03/2020/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam

 03_2020_TT-BGTVT.pdf

Các văn bản pháp luật khác cùng chuyên mục

CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
  • Điện thoại: (84-0254) 3856270
  • Điện thoại: (84-0254) 3512811
  • Điện thoại: (84-0254) 3512237
  • Di động: (84) 0918148252