Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI

LỊCH ĐIỀU ĐỘNG PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA 19/04/2019

Tên phương tiệnSố ĐKDWTChiều dàiTàu cập mạnBến / Cầu / PhaoNgày cấp phépNgày hết hạnCảng rời cuối cùngCảng đến kế tiếp
CT 05879CT 0587949043.24 BARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 419/04/201919/04/2019DONG THAPDONG THAP
PHU THUANSG 701425632.4THAI BINH 35VUNG NEO VTG1219/04/201919/04/2019THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHHO CHI MINH
SG 8589SG 8589160960OCEAN QUEENSCC-VN THI VAISCC-VN CẦU 5000019/04/201919/04/2019THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BD 0439BD 0439196861GH NORTHERN DANCERSITVCẦU 119/04/201919/04/2019BINH DUONGBINH DUONG
CT 07799CT 0779949541.15 NM THEP PHU MYCẦU CẢNG SỐ 219/04/201919/04/2019BINH DUONGKIEN GIANG
AG 11762AG 1176232637.83 BARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 319/04/201919/04/2019AN GIANGAN GIANG
PHUOC LONG 32SG 3452181561.73 SSITCẦU CẢNG SỐ 119/04/201919/04/2019ICD TRUONG THOTP.HCM
HN 1532HN 153260343.66 CMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)19/04/201919/04/2019CANG SAIGONCAN THO
SG 7060SG 7060147057.9 POSCOPOSCO-119/04/201919/04/2019LONG ANLONG AN
BTR 5613BTR 561314921.8 SCC-VN THI VAISCC-VN CẦU 160019/04/201919/04/2019AN GIANGVINH LONG
PHUOC LONG 18SG 3220152074.76 CMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)19/04/201919/04/2019ICD TRUONG THOTP.HCM
TG 14202TG 1420219726.25 SCC-VN THI VAISCC-VN CẦU 160019/04/201919/04/2019BINH DUONGTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TG 13828TG 1382826231.5 SCC-VN THI VAISCC-VN CẦU 160019/04/201919/04/2019BINH DUONGBINH DUONG
ĐT 22942ĐT 2294299254 TCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 119/04/201919/04/2019CAN THOBEN TRE
DN 0782DN 0782157359.7GH NORTHERN DANCERSITVCẦU 119/04/201919/04/2019BINH DUONGBINH DUONG
KHANG THỊNH 1777SG 7890303677.05 CMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)19/04/201919/04/2019BINH DUONGBINH DUONG
SG 0015SG 001581845.5 SCC-VN THI VAISCC-VN CẦU 160019/04/201919/04/2019KIEN GIANGTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BTR 0531BTR 05319419.1 SCC-VN THI VAISCC-VN CẦU 160019/04/201919/04/2019BEN TREBEN TRE
KG 57761KG 5776155847.8 PETRO VUNG TAUXĂNG DẦU PETRO VŨNG TÀU19/04/201919/04/2019KIEN GIANGKIEN GIANG
DN 1049DN 1049178958.8GH NORTHERN DANCERSITVCẦU 119/04/201919/04/2019BINH DUONGBINH DUONG
CT 05464CT 05464158566 PVGAS VUNG TAUPVGAS-119/04/201919/04/2019TP.HCMTP.HCM
SOWATCO 17SG 3000176760.8 CMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)19/04/201919/04/2019ICD SOTRANSCANG VICT
SOWATCO DISCOVERSG 8320362978.16 TCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 119/04/201919/04/2019BINH DUONGLONG BINH
BD 0442BD 0442196861GH NORTHERN DANCERSITVCẦU 119/04/201919/04/2019BINH DUONGBINH DUONG
PHUOC TAO 10SG 1831104454 TCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 119/04/201919/04/2019TP.HCMCAN THO

CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
  • Điện thoại: (84-0254) 3856270
  • Điện thoại: (84-0254) 3512811
  • Điện thoại: (84-0254) 3512237
  • Di động: (84) 0918148252