NGHỊ ĐỊNH Số 58/2017/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI;         QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT CỦA GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU BAN HÀNH "NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU"             
Kế hoạch điều động PTTNĐ
Ngày:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Tên phương tiệnSố ĐKDWTChiều dàiTàu cập mạnBến / Cầu / PhaoNgày cấp phépNgày hết hạnCảng rời cuối cùngCảng đến kế tiếp
AG 22191AG 22191151057.75 POSCO YAMATO VINAPOSCO YAMATO VINA02/04/202302/04/2023HAU GIANGTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
AG 22222AG 22222161059.73 QUỐC TẾ THỊ VẢIQUỐC TẾ THỊ VẢI02/04/2023 DONG THAP  
AG 22355AG 22355135056.8 SCC-VN THỊ VẢISCC-VN THỊ VẢI01/04/202302/04/2023DONG NAI AN NGAI
AG 22396AG 22396261875.85 BẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINKBẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINK/BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCIT31/03/202302/04/2023DONG NAI DONG NAI
AG 24633AG 24633143855.8 BẾN CẢNG QUỐC TẾ SÀI GÒN VN (SITV)BẾN CẢNG QUỐC TẾ SÀI GÒN VN (SITV)02/04/202303/04/2023DONG THAP DONG NAI
AG 24668AG 24668305872 BẾN CẢNG QUỐC TẾ SP-PSABẾN CẢNG QUỐC TẾ SP-PSA02/04/2023 DONG THAP  
AN TÂY 01SG 9432380255 BẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINKBẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINK/BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)01/04/202302/04/2023THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
AN TÂY 02SG 9546380279.99 BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCITBẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCIT/BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT)02/04/202302/04/2023THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
AN TAY 09SG 9672380279.99 BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT)BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT)02/04/202302/04/2023THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÁI MÉP 01SG 5167232668.5 BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCITBẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCIT02/04/202302/04/2023THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÁI MÉP 02SG 5929241373.59 BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCITBẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCIT01/04/202302/04/2023THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CAI MEP 12SG 5685196665.8 BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCITBẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCIT02/04/202303/04/2023THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÁI MÉP 15SG 5596182865.22 BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT)BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT)02/04/202303/04/2023THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÁI MÉP 16SG 4909236170.73 BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCITBẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCIT02/04/202303/04/2023THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CAI MEP 17SG 5626207667.3 BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)/BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT)02/04/2023 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CÁI MÉP 19SG 5679326875.15 BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT)BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT)/BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT)02/04/202303/04/2023THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÁI MÉP 20SG 6138313082.13 BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT)BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT)01/04/202302/04/2023THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÁI MÉP 25SG 6426198066 BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCITBẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCIT02/04/2023 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CÁI MÉP 27SG 7179236572.19 BẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINKBẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINK/BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCIT02/04/202303/04/2023THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÁI MÉP 28SG 7559353475.9 BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT)BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT)/BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCIT02/04/202302/04/2023THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÁI MÉP 29SG 7349236564 BẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINKBẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINK/BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)01/04/202302/04/2023THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÁI MÉP 30SG 3366151157.27 BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT)BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT)/BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT)02/04/202302/04/2023THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÁI MÉP 38SG 6890241572.19 BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCITBẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCIT02/04/2023 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
CÁI MÉP 39SG 7139236572.19 BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT)BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT)/BẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINK01/04/202302/04/2023THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CÁI MÉP 48SG 9161380079.99 BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCITBẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCIT/BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)02/04/202302/04/2023THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ĐẠT LONG 09SG 9259466079.9 BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCITBẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCIT/BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT)01/04/202302/04/2023DONG NAI DONG NAI
DM 24296DN 0301109038.25AFRICAN KESTRELBẾN CẢNG QUỐC TẾ SP-PSABẾN CẢNG QUỐC TẾ SP-PSA02/04/202303/04/2023DONG NAI DONG NAI
DT 23768DT 2376864943.73 BẾN CẢNG BARIA SERECEBẾN CẢNG BARIA SERECE01/04/202302/04/2023DONG THAP DONG THAP
DT 23859DT 23859142857 BẾN CẢNG QUỐC TẾ SÀI GÒN VN (SITV)BẾN CẢNG QUỐC TẾ SÀI GÒN VN (SITV)02/04/202303/04/2023DONG THAP DONG THAP
DT 25507DT 25507122055.8 BẾN CẢNG BARIA SERECEBẾN CẢNG BARIA SERECE30/03/202302/04/2023BINH DUONG LONG AN
ĐỨC PHONGLA 08180491379.9 BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT)BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT)/BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT)02/04/2023 BINH DUONG  
HAO THUANSG 167828536.6VISVUNG NEO VTVUNG NEO VT02/04/202302/04/2023HO CHI MINHHO CHI MINH
HỒ NAM 03SG 8670331379.79 BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT)BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT)01/04/202302/04/2023DONG NAI DONG NAI
HOÀNG QUÂN 17SG 8695380079.89 BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCITBẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCIT/BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)01/04/202302/04/2023THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
HTV-1411SG 8154151159.16 BẾN CẢNG BARIA SERECEBẾN CẢNG BARIA SERECE01/04/202302/04/2023THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHLONG AN
LA 07521LA 07521280872.88 BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT)BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT)/BẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINK/BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCIT31/03/202302/04/2023DONG NAI DONG NAI
LA 08018LA 08018250672 POSCO YAMATO VINAPOSCO YAMATO VINA30/03/202302/04/2023DONG THAP DONG THAP
ME KONG 05SG 5323133061.5 BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCITBẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCIT02/04/2023 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
MÊ KÔNG 06SG 6699149557.25 BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCITBẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCIT02/04/2023 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
MEKONG 09SG 7848249572.7 BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCITBẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCIT02/04/2023 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
MEKONG 16AG 25045396779.79 BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT)BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT)/BẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINK01/04/202302/04/2023BINH DUONG BINH DUONG
MEKONG 18LA 08218443379.9 BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT)BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT)/BẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINK/BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT)01/04/202302/04/2023BINH DUONG BINH DUONG
MEKONG 79SG 7667275470.46 BẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINKBẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINK/BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)02/04/2023 BINH DUONG  
MK 18TG 17777280479 BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCITBẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCIT02/04/2023 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
MT 01SG 923325325.54MỸ DUNG 27AVUNG NEO VTVUNG NEO VT02/04/202302/04/2023HO CHI MINHHO CHI MINH
NAM SON 06LA 08036413379.9 BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCITBẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCIT/BẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINK02/04/2023 DONG NAI  
NEWPORT 03BV 1208248565 BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCITBẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCIT02/04/202302/04/2023THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHUOC LONG 20SG 5044152174.3 BẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINKBẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINK/BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)/BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT)02/04/202302/04/2023THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHUOC LONG 28SG 3467181958.6 BẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINKBẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINK/BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT)/BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)02/04/202302/04/2023THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHUOC LONG 32SG 3452181561.73 BẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINKBẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINK/BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)/BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT)02/04/202302/04/2023THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHUOC LONG 34SG 3468181561.73 BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT)BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT)02/04/202303/04/2023THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
PHƯỚC LONG 62SG 9372460579.89 BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)02/04/2023 BINH DUONG  
PHƯỚC LONG 68SG 9649460579.8 BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)/BẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINK/BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)01/04/202302/04/2023THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHBINH DUONG
PHUOC TAO 12SG 1870104453 BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCITBẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCIT01/04/202302/04/2023THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHBEN TRE
PHUONG NHITG 9497125057.4 BẾN CẢNG INTERFLOUR CÁI MÉPBẾN CẢNG INTERFLOUR CÁI MÉP30/03/202302/04/2023BINH DUONG VINH LONG
PHUONG THAOVL 1129699850.94 BẾN CẢNG BARIA SERECEBẾN CẢNG BARIA SERECE29/03/202302/04/2023LONG AN LONG AN
SG 8108SG 8108125952.7 SCC-VN THỊ VẢISCC-VN THỊ VẢI02/04/2023 DONG NAI  
SONG XANH 09BV 1517202265.5 BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT)BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT)/BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT)02/04/202302/04/2023THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SOWATCO 12SG 067093453.78 BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT)BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT)/BẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINK/BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCIT/BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)02/04/202302/04/2023THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SOWATCO 18SG 3001176747.21 BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCITBẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCIT/BẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINK/BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)/BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT)01/04/202302/04/2023THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SOWATCO 20SG 5721229072.3 BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT)BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT)/BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)02/04/202302/04/2023THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SOWATCO 24SG 8035268775.88 BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT)BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT)/BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCIT/BẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINK/BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT)01/04/202302/04/2023THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SOWATCO 26SG 8036268775.88 BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCITBẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCIT/BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT)/BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)/BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT)01/04/202302/04/2023THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SOWATCO HEADERSG 8582417379.9 BẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINKBẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINK/BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCIT02/04/202302/04/2023THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SOWATCO MASTERSG 9472496479.9 BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCITBẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCIT/BẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINK02/04/202303/04/2023THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SP-ITC 02SG 8260243771.22 BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT)BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT)/BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT)02/04/202302/04/2023CANG SP-ITCCANG SP-ITC
SP-ITC 06SG 8909372779.94 BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT)BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT)/BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)02/04/202302/04/2023CANG SP-ITCCANG SP-ITC
SP-ITC-04SG 8836372379.9 BẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINKBẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINK/BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT)/BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT)/BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCIT01/04/202302/04/2023CANG SP-ITCCANG SP-ITC
TÂN CẢNG 16BV 0547105654.4 BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCITBẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCIT02/04/2023 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
TÂN CẢNG 20BV 1128154558 BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCITBẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCIT02/04/202302/04/2023THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TAN CANG 21BV 0548228070.73 BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCITBẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCIT/BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)02/04/202302/04/2023THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TÂN CẢNG 22BV 0537228870.73 BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)02/04/202302/04/2023THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TÂN CẢNG 26BV 1369314975.87 BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCITBẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCIT/BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)02/04/2023 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
TÂN CẢNG 28BV 1828258572.65 BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCITBẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCIT/BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)02/04/202302/04/2023THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TÂN CẢNG 29CT 08568258577.05 BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)01/04/202302/04/2023THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TÂN CẢNG 31BV 3131258672 BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCITBẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCIT02/04/2023 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
TÂN CẢNG 40BV 4040380479.89 BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCITBẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCIT/BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)02/04/202302/04/2023THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TẤN HÀO 2SG 2411103952.7VISVUNG NEO VTVUNG NEO VT02/04/202302/04/2023TP.HCMHO CHI MINH
TÂY NAM 01SG 5830257875.74 BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCITBẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCIT02/04/202302/04/2023THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TÂY NAM 06SG 4147186264.4 BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT)BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT)02/04/2023 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
TÂY NAM 09SG 4444199865.62 BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCITBẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCIT02/04/202303/04/2023THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TÂY NAM 10SG 5012228870.73 BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT)BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT)/BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)/BẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINK01/04/202302/04/2023THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TÂY NAM 15SG 5275257467.83 BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)01/04/202302/04/2023THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TÂY NAM 19SG 5786241073.45 BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCITBẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCIT02/04/2023 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
TÂY NAM 26SG 6355223373.45 BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)02/04/2023 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
TÂY NAM 28SG 7480328475.92 BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)/BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT)/BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCIT01/04/202302/04/2023THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TÂY NAM 30SG 4128186264.4 BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT)BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT)/BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT)01/04/202302/04/2023THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TÂY NAM 32SG 6718265474.19 BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCITBẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCIT/BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT)02/04/202302/04/2023THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TÂY NAM 36SG 7880399688 BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)/BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT)/BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCIT01/04/202302/04/2023THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TÂY NAM 38SG 6889241572.19 BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)/BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT)01/04/202302/04/2023THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TÂY NAM 46SG 8936372679.9 BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)02/04/2023 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
TÂY NAM 48SG 9091380079.99 BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCITBẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCIT02/04/2023 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
TG 13569TG 1356965343.81 BẾN CẢNG ĐẠM VÀ DVDK TH PHÚ MỸBẾN CẢNG ĐẠM VÀ DVDK TH PHÚ MỸ01/04/202302/04/2023TIEN GIANG TIEN GIANG
TG 13678TG 1367866643 BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT)BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT)31/03/202302/04/2023VINH LONG LONG AN
TG 14458TG 14458614.2AFRICAN KESTRELBẾN CẢNG QUỐC TẾ SP-PSABẾN CẢNG QUỐC TẾ SP-PSA02/04/202303/04/2023DONG NAI DONG NAI
TG 14657TG 14657100550.5 BẾN CẢNG BARIA SERECEBẾN CẢNG BARIA SERECE30/03/202302/04/2023TIEN GIANG LONG AN
TG 17669TG 17669135056.6 BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT)BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT)31/03/202302/04/2023TIEN GIANG LONG AN
TG 9767TG 9767110952.9 BẾN CẢNG INTERFLOUR CÁI MÉPBẾN CẢNG INTERFLOUR CÁI MÉP31/03/202302/04/2023VINH LONG VINH LONG
THÁI HÒA 01SG 8795393879.9 BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCITBẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCIT02/04/202303/04/2023BINH DUONG BINH DUONG
THÀNH ĐẠI 01SG 9397466079.9 BẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINKBẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINK/BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCIT/BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)01/04/202302/04/2023BINH DUONG BINH DUONG
THANH VIET 10SG 9339466077.39 BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)/BẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINK01/04/202302/04/2023DONG NAI DONG NAI
TRÀ VINH 2TV 180061243.9 BẾN CẢNG BARIA SERECEBẾN CẢNG BARIA SERECE01/04/202302/04/2023VINH LONG DONG THAP
TRANSIMEX 09SG 6653171063.3 BẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINKBẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINK/BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT)/BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT)02/04/202302/04/2023THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRANSIMEX 200SG 9005378279.97 BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)02/04/202302/04/2023BINH DUONG BINH DUONG
TRANSIMEX 38SG 8647257158 BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCITBẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCIT/BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)/BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT)01/04/202302/04/2023BINH DUONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRANSIMEX 39SG 7753257173.5 BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCITBẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCIT/BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT)/BẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINK/BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)01/04/202302/04/2023THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINHTHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRANSIMEX 66SG 8159257112.9 BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCITBẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCIT/BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT)02/04/202302/04/2023BINH DUONG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TV 3989TV 398980447.5 BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT)BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT)/BẾN CẢNG QUỐC TẾ SÀI GÒN VN (SITV)30/03/202302/04/2023CAN THO LONG AN
VAS 02BD 0433176659.2POLY 32/ POLY 33BẾN CẢNG QUỐC TẾ SP-PSABẾN CẢNG QUỐC TẾ SP-PSA01/04/202302/04/2023BINH DUONG BINH DUONG
VAS 10BD 0084198261POLY 32/ POLY 33BẾN CẢNG QUỐC TẾ SP-PSABẾN CẢNG QUỐC TẾ SP-PSA01/04/202302/04/2023BINH DUONG BINH DUONG
VL 14313VL 14313180470.56 BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT)BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT)01/04/202302/04/2023DONG NAI DONG NAI
VL 14393VL 14393194875 BẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINKBẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINK/BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT)02/04/2023 DONG NAI  
VL 14470VL 1447099854.7 BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCITBẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCIT/BẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINK02/04/202302/04/2023DONG NAI DONG NAI
VL 14561VL 14561337079.79 BẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINKBẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINK/BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT)02/04/2023 DONG NAI  
VL 14759VL 14759336964.07 BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCITBẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCIT01/04/202302/04/2023DONG NAI DONG NAI
VL 14895VL 14895290272.8 BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)31/03/202302/04/2023DONG NAI DONG NAI
VL 15131VL 15131239870.68 BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT)BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT)01/04/202302/04/2023DONG NAI DONG NAI