Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI

LỊCH ĐIỀU ĐỘNG PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA 25/01/2020

Tên phương tiệnSố ĐKDWTChiều dàiTàu cập mạnBến / Cầu / PhaoNgày cấp phépNgày hết hạnCảng rời cuối cùngCảng đến kế tiếp
HO NAM 02SG 7910248772.7 CMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)25/01/202025/01/2020BINH DUONGBINH DUONG
TRANSIMEX 38SG 8647257173.5 CMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)25/01/202025/01/2020ICD TRANSIMEXICD TRANSIMEX
LA 07060LA 07060222972 CMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)25/01/202025/01/2020BINH DUONGBINH DUONG
LA 07273LA 07273286176.5 CMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)25/01/202025/01/2020DONG NAIDONG NAI
THANH VIET 68SG 7737229571.37 TCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 125/01/202025/01/2020BINH DUONGBINH DUONG
TRANSIMEX SAI GON 06SG 5410241373.13 CMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)25/01/202025/01/2020ICD TRUONG THOICD TRANSIMEX
QUOC KHANG 08TV 4238238673.15 SSITCẦU CẢNG SỐ 125/01/202025/01/2020DONG NAIDONG NAI
VL 14561VL 14561337079.79 CMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)25/01/202025/01/2020DONG NAIDONG NAI
HGI 5559HGI 5559261369.9 CMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)25/01/202026/01/2020DONG NAIDONG NAI
TAN CANG 16BV 0547105654.4 TCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 125/01/202026/01/2020ICD TRUONG THOICD TRUONG THO
TAN CANG 17BV 1126105754.4 TCTTCẦU CẢNG TCTT25/01/202026/01/2020ICD TRUONG THOICD TRUONG THO
TAN CANG 21BV 0548228070.73 TCTTCẦU CẢNG TCTT25/01/202026/01/2020CANG CAT LAICANG CAT LAI
TAN CANG 26BV 1369314975.87 TCTTCẦU CẢNG TCTT25/01/202026/01/2020ICD TRUONG THOICD TRUONG THO
TAN CANG 28BV 1828258572.65 TCTTCẦU CẢNG TCTT25/01/202026/01/2020ICD TRUONG THOICD TRUONG THO
TAN CANG 29CT 08568258572.6 TCTTCẦU CẢNG TCTT25/01/202026/01/2020ICD TRUONG THOICD TRUONG THO
CAI MEP 02SG 5929241373.59 TCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 225/01/202026/01/2020ICD TRUONG THOICD TRUONG THO
DONG THAP MUOI 09SG 8807203170.56 TCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 325/01/202026/01/2020ICD TRUONG THOICD TRUONG THO
NEWPORT 01SG 6921166070.7 TCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 125/01/202026/01/2020ICD TRUONG THOICD TRUONG THO
NEWPORT 02SG 6922166070.7 TCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 125/01/202026/01/2020ICD TRUONG THOICD TRUONG THO
CUU LONGSG 7848249572.7 TCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 325/01/202026/01/2020ICD TRUONG THOICD TRUONG THO
TAY NAM 20SG 5436172566 CMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)25/01/202026/01/2020GIANG NAM-CAT LAIICD TANAMEXCO
TAY NAM 26SG 6355223371.98 CMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)25/01/202026/01/2020ICD SOTRANSICD PHUC LONG
TAY NAM 27SG 6524218067.58 TCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 125/01/202026/01/2020ICD PHUC LONGICD PHUC LONG
CAI MEP 17SG 5626207667.3 TCTTCẦU CẢNG TCTT25/01/202026/01/2020ICD TANAMEXCOICD TANAMEXCO
CAI MEP 18SG 7571234772.2 CMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)25/01/202026/01/2020ICD TANAMEXCOICD TANAMEXCO
CAI MEP 19SG 5679326875.15 TCTTCẦU CẢNG TCTT25/01/202026/01/2020ICD TANAMEXCOICD TANAMEXCO
CAI MEP 38SG 6890241572.19 TCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 225/01/202026/01/2020ICD TANAMEXCOICD TANAMEXCO
SOWATCO 20SG 5721229072.3 TCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 125/01/202026/01/2020CANG LONG BINHCANG LONG BINH
HOÀNG NGÂN 01SG 8327210771 TCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 225/01/202026/01/2020ICD LONG BINHICD LONG BINH
HOANG NGAN 02SG 8328210771 TCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 225/01/202026/01/2020CANG LONG BINHCANG LONG BINH
TRANSIMEX SAI GON 172SG 6792257073.5 CMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)25/01/202026/01/2020ICD TRANSIMEXHO CHI MINH
THANH VIET 39SG 7739210574.5 TCTTCẦU CẢNG TCTT25/01/202026/01/2020BINH DUONGBINH DUONG
QUYNH ANHVL 15108219274.18 CMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)25/01/202026/01/2020DONG NAIDONG NAI
VL 14393VL 14393194875 TCTTCẦU CẢNG TCTT25/01/202026/01/2020DONG NAIDONG NAI

CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
  • Điện thoại: (84-0254) 3856270
  • Điện thoại: (84-0254) 3512811
  • Điện thoại: (84-0254) 3512237
  • Di động: (84) 0918148252