Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI

LỊCH ĐIỀU ĐỘNG PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Tên phương tiệnSố ĐKDWTChiều dàiTàu cập mạnBến / Cầu / PhaoNgày cấp phépNgày hết hạnCảng rời cuối cùngCảng đến kế tiếp
LA 07056LA 07056145058.9 SP-PSACẦU CẢNG SỐ 114/07/202014/07/2020TP.HCMBINH DUONG
SP-ITC-04SG 8836372379.9 CMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)14/07/202014/07/2020CANG SP-ITCCANG SP-ITC
DT 23308DT 2330849642.8 NM THEP PHU MYCẦU CẢNG SỐ 214/07/202014/07/2020VINH LONGVINH LONG
SP-ITC 02SG 8260243771.22 TCTTCẦU CẢNG TCTT14/07/202014/07/2020CANG SP-ITCCANG SP-ITC
SG 7052SG 7052150054 POSCOPOSCO-114/07/202014/07/2020BA RIA VUNG TAULONG AN
QUOC KHANG 18TV 3358339079.8 TCCTCẦU CẢNG SỐ 214/07/202014/07/2020DONG NAIDONG NAI
MK 18TG 17777280479 TCITCẦU CẢNG SỐ 214/07/202014/07/2020ICD TRANSIMEXHO CHI MINH
TG 17699TG 1769982047 SITVCẦU 114/07/202014/07/2020TIEN GIANGDONG THAP
TG 6868TG 686866543.87 SP-PSACẦU CẢNG SỐ 214/07/202014/07/2020TIEN GIANGDONG THAP
BTR 2256BTR 22566117.3 SCC-VN THI VAISCC-VN CẦU 160014/07/202014/07/2020BEN TREBEN TRE
LA 05553LA 05553111051.9 THUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU14/07/202014/07/2020LONG ANLONG AN
AG 11944AG 1194460644.76 INTERFLOURINTERFLOUR-214/07/202014/07/2020AN GIANGCAN THO
LA 05770LA 057701218579 TCITCẦU CẢNG SỐ 214/07/202014/07/2020ICD SOTRANSCAN THO
TG 12358TG 1235861242.6KM MT.JADESSITCẦU CẢNG SỐ 114/07/202014/07/2020DONG THAPDONG NAI
LA 04969LA 04969514.95 SSITCẦU CẢNG SỐ 114/07/202014/07/2020ICD SOTRANSICD SOTRANS
LA 03355LA 0335574041.85 SSITCẦU CẢNG SỐ 114/07/202014/07/2020ICD SOTRANSICD SOTRANS
LÝ BẠCHAG 19421161056.91 SP-PSACẦU CẢNG SỐ 113/07/202014/07/2020TP.HCMDONG THAP
TV 2131TV 213169248.75 SP-PSACẦU CẢNG SỐ 114/07/202014/07/2020LONG ANTIEN GIANG
LA 07060LA 07060222972 TCITCẦU CẢNG SỐ 214/07/202014/07/2020BINH DUONGBINH DUONG
SONG XANH 09BV 1517202265.5 TCITCẦU CẢNG SỐ 214/07/202014/07/2020C.KHAU THUONG PHUOCCANG CAT LAI
TAN CANG 15BV 0546105654.4 TCITCẦU CẢNG SỐ 214/07/202014/07/2020ICD TRUONG THOICD TRUONG THO
TAN CANG 19BV 1127105554.4 TCTTCẦU CẢNG TCTT14/07/202014/07/2020ICD TRUONG THOICD TRUONG THO
TAN CANG 20BV 1128154558 TCITCẦU CẢNG SỐ 214/07/202014/07/2020ICD TRUONG THOICD TRUONG THO
TAN CANG 21BV 0548228070.73 TCITCẦU CẢNG SỐ 214/07/202014/07/2020ICD TRUONG THOICD TRUONG THO
TAN CANG 25BV 0538243473 TCITCẦU CẢNG SỐ 214/07/202014/07/2020ICD TRUONG THOICD TRUONG THO
TAN CANG 26BV 1369314975.87 TCITCẦU CẢNG SỐ 214/07/202014/07/2020ICD TRUONG THOICD TRUONG THO
TAN CANG 27CT 08127303077.05 TCCTCẦU CẢNG SỐ 214/07/202014/07/2020ICD TRUONG THOICD TRUONG THO
KHANH HUYLA 06768342575 TCITCẦU CẢNG SỐ 214/07/202014/07/2020ICD TRUONG THOICD TRUONG THO
DONG THAP MUOI 09SG 8807203170.56 TCITCẦU CẢNG SỐ 214/07/202014/07/2020ICD TRUONG THOICD TRUONG THO
CAI MEP 02SG 5929241373.59 TCITCẦU CẢNG SỐ 214/07/202014/07/2020ICD TRUONG THOICD TRUONG THO
MEKONG 05SG 5323133061.05 TCITCẦU CẢNG SỐ 214/07/202014/07/2020ICD TRUONG THOICD TRUONG THO
HOANG QUAN 17SG 8695380079.89 TCITCẦU CẢNG SỐ 214/07/202014/07/2020ICD TRUONG THOICD TRUONG THO
TÂY NAM 45SG 8839290776.1 TCITCẦU CẢNG SỐ 214/07/202014/07/2020ICD TRUONG THOICD TRUONG THO
AG 21268AG 21268122051.11 SCC-VN THI VAISCC-VN CẦU 160014/07/202014/07/2020KIEN GIANGKIEN GIANG
TAY NAM 06SG 4147186264.4 TCITCẦU CẢNG SỐ 214/07/202014/07/2020GIANG NAM-CAT LAIICD TANAMEXCO
TAY NAM 15SG 5275257467.83 TCITCẦU CẢNG SỐ 214/07/202014/07/2020GIANG NAM-CAT LAICANG CAT LAI
TAY NAM 16SG 5346221371.5 TCITCẦU CẢNG SỐ 214/07/202014/07/2020GIANG NAM-CAT LAIICD TANAMEXCO
TAY NAM 20SG 5436172566 TCITCẦU CẢNG SỐ 214/07/202014/07/2020ICD PHUC LONGICD TANAMEXCO
TAY NAM 22SG 5479226067 TCITCẦU CẢNG SỐ 214/07/202014/07/2020ICD PHUC LONGICD TANAMEXCO
TAY NAM 26SG 6355223371.98 TCITCẦU CẢNG SỐ 214/07/202014/07/2020CANG CAT LAIICD TANAMEXCO
TAY NAM 28SG 7480328475.92 SSITCẦU CẢNG SỐ 114/07/202014/07/2020GIANG NAM-CAT LAICANG CAT LAI
TAY NAM 29SG 6606343975.87 SSITCẦU CẢNG SỐ 114/07/202014/07/2020GIANG NAM-CAT LAICANG CAT LAI
NEWPORT CYPRESS 39BV 1907248572.7 TCITCẦU CẢNG SỐ 214/07/202014/07/2020C.KHAU THUONG PHUOCC.KHAU THUONG PHUOC
NEWPORT CYPRESS 79SG 8655384479.89 TCITCẦU CẢNG SỐ 214/07/202014/07/2020C.KHAU THUONG PHUOCCANG CAT LAI
TAY NAM 30SG 4128186264.4 SSITCẦU CẢNG SỐ 114/07/202014/07/2020ICD TANAMEXCOICD TANAMEXCO
TAY NAM 32SG 6718246474.19 TCITCẦU CẢNG SỐ 214/07/202014/07/2020GIANG NAM-CAT LAIICD TANAMEXCO
TAY NAM 36SG 7880399688 TCITCẦU CẢNG SỐ 214/07/202014/07/2020ICD TANAMEXCOICD TANAMEXCO
TAY NAM 38SG 6889241572.19 CMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)14/07/202014/07/2020GIANG NAM-CAT LAIICD TANAMEXCO
TG 9989TG 9989102651.9 SITVCẦU 114/07/202014/07/2020LONG ANDONG NAI
TAY NAM 42SG 7583234772.2 TCITCẦU CẢNG SỐ 214/07/202014/07/2020ICD TANAMEXCOCANG CAT LAI
CAI MEP 26SG 6365227370.08 TCITCẦU CẢNG SỐ 214/07/202014/07/2020ICD PHUC LONGICD TANAMEXCO
CAI MEP 27SG 7179236572.19 SSITCẦU CẢNG SỐ 114/07/202014/07/2020GIANG NAM-CAT LAICANG CAT LAI
SG 2647SG 264781548 SITVCẦU 112/07/202015/07/2020VINH LONGLONG AN
CAI MEP 29SG 7349236568.6 CMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)14/07/202014/07/2020CANG CAT LAIICD TANAMEXCO
CAI MEP 36SG 7900399784.12 TCITCẦU CẢNG SỐ 214/07/202014/07/2020ICD TANAMEXCOCANG CAT LAI
CAI MEP 38SG 6890241572.19 SSITCẦU CẢNG SỐ 114/07/202014/07/2020GIANG NAM-CAT LAIICD TANAMEXCO
HAI DAT 16SG 5798120051.1 SITVCẦU 113/07/202015/07/2020TAY NINHLONG AN
CAI MEP 39SG 7139236572.19 SSITCẦU CẢNG SỐ 114/07/202014/07/2020GIANG NAM-CAT LAIICD TANAMEXCO
CÁI MÉP 45SG 8869371577.56 SSITCẦU CẢNG SỐ 114/07/202014/07/2020ICD TANAMEXCOICD TANAMEXCO
HN 1220HN 1220117054.31 PVGAS VUNG TAUPVGAS-214/07/202015/07/2020DONG NAILONG AN
PHUOC LONG 36SG 7439303077 CMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)14/07/202014/07/2020C.KHAU THUONG PHUOCC.KHAU THUONG PHUOC
HN 1219HN 1219 0 PVGAS VUNG TAUPVGAS-214/07/202015/07/2020DONG NAILONG AN
BTR 0808BTR 080813321.3 SCC-VN THI VAISCC-VN CẦU 160014/07/202015/07/2020BEN TREBEN TRE
TRANSIMEX 79SG 7604257173.5 TCITCẦU CẢNG SỐ 214/07/202015/07/2020BINH DUONGBINH DUONG
PHUOC LONG 16SG 3178152074.76 SSITCẦU CẢNG SỐ 114/07/202015/07/2020ICD TRUONG THOICD TRUONG THO
SOWATCO 24SG 8035268775.88 TCITCẦU CẢNG SỐ 214/07/202015/07/2020CANG LONG BINHICD LONG BINH
SOWATCO 26SG 8036268775.88 TCITCẦU CẢNG SỐ 214/07/202015/07/2020LONG BINHICD LONG BINH
SG 6468SG 646869444.15 SITVCẦU 111/07/202015/07/2020LONG ANLONG AN
SG 3907SG 390736138.5 SITVCẦU 111/07/202015/07/2020LONG ANLONG AN
VL 14393VL 14393194875 TCTTCẦU CẢNG TCTT14/07/202015/07/2020DONG NAIDONG NAI
VL 15327VL 1532760741 SSITCẦU CẢNG SỐ 113/07/202015/07/2020HO CHI MINHLONG AN
TG 6479TG 647979847.16 SSITCẦU CẢNG SỐ 113/07/202015/07/2020CAN THOLONG AN
TRANSIMEX 66SG 8159257112.9 CMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)14/07/202015/07/2020ICD TRANSIMEXICD TRANSIMEX
AG 22122AG 22122291073 NM THEP PHU MYCẦU CẢNG SỐ 114/07/202015/07/2020AN GIANGLONG AN
TG 21079TG 21079118051 BARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 214/07/202015/07/2020VINH LONGVINH LONG
TG 14579TG 1457964542.8 BARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 414/07/202015/07/2020TIEN GIANGDONG THAP
NEWPORT CYPRESS 16BV 1908337179.79 SSITCẦU CẢNG SỐ 114/07/202015/07/2020C.KHAU THUONG PHUOCHO CHI MINH
SOWATCO LEADERSG 8583417339.12 TCITCẦU CẢNG SỐ 214/07/202015/07/2020ICD LONG BINHICD LONG BINH
LA 06842LA 0684260443.94 PTSC PHÚ MỸCẦU CẢNG SỐ 314/07/202015/07/2020TIEN GIANGCAN THO
TRANSIMEX 06SG 5410241373.13 CMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)14/07/202015/07/2020ICD TRANSIMEXHO CHI MINH
QUOC KHANG 09TV 4239238670.1 TCITCẦU CẢNG SỐ 214/07/202015/07/2020DONG NAIDONG NAI
AG 09514AG 0951444439.7 NM THEP PHU MYCẦU CẢNG SỐ 214/07/202015/07/2020TP.HCMAN GIANG
SG 7849SG 784980449 NM THEP PHU MYCẦU CẢNG SỐ 214/07/202015/07/2020DONG THAPDONG THAP
SG 8339SG 833949944 NM THEP PHU MYCẦU CẢNG SỐ 214/07/202015/07/2020DONG THAPDONG THAP
TRANSIMEX 09SG 6653171063.3 CMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)14/07/202015/07/2020ICD TRANSIMEXICD TRANSIMEX
PHUOC LONG 22SG 4992152474.3 CMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)14/07/202015/07/2020ICD TRUONG THOHO CHI MINH
PHƯỚC LONG 12SG 8837460579.9 CMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)14/07/202015/07/2020ICD TRUONG THOHO CHI MINH
TRANSIMEX 39SG 7753257173.5 CMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)14/07/202015/07/2020ICD TRANSIMEXHO CHI MINH

CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
  • Điện thoại: (84-0254) 3856270
  • Điện thoại: (84-0254) 3512811
  • Điện thoại: (84-0254) 3512237
  • Di động: (84) 0918148252