Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI


Dự báo thời tiết Vũng Tàu – Côn Đảo

Dự báo thời tiết biển cho 24 giờ kể từ 07:00 ngày 7/3/2016 (07/03/2016)

Tình hình chung: vào lúc 01 giờ, ngày 07/03/2016 Gió Đông nam cường độ yếu lan khắp Vịnh Bắc Bộ.


CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
  • Điện thoại: (84-0254) 3856270
  • Điện thoại: (84-0254) 3512811
  • Điện thoại: (84-0254) 3512237
  • Di động: (84) 0918148252