Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI


KH tàu khách quốc tế đến đến cảng biển Vũng Tàu trong quý I/2020

     CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM           

CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU                 

                          _________________                                      

 

BẢNG TỔNG HỢP

Kế hoạch tàu khách quốc tế đến và dự kiến đến cảng

 biển Vũng Tàu trong quý I năm 2020

Cập nhật đến ngày 12/02/2020

(Bảng tổng hợp kế hoạch được lập trên cơ sở báo cáo

của Đại lý của chủ tàu)

 

TT

Tên tàu

Ngày đến/dự kiến đến cảng

Giờ đến

Giờ rời

SL Hành khách (dự kiến)

Đại lý

Ghi chú

1

AIDAbella

3/01/2020

7h00

20h00

3.200

Thiên ý

 

2

Diamond Princess

4/01/2020

7h00

18h00

2.600

Hải Nam

 

3

Diamond Princess

8/01/2020

7h00

18h00

2.600

Hải Nam

 

4

Celebrity Millennium

11/01/2020

7h00

19h00

2.000

Hải Nam

 

5

Sapphire Princess

12/01/2020

7h00

18h00

2.600

Hải Nam

 

6

Marella Discovery

13/01/2020

7h00

18h00

2.600

Falcon

 

7

Quantum of the Seas

14/01/2020

9h00

18h00

4.000

Hải Nam

 

8

Mein Schiff 6

15/01/2020

6h30

19h00

2.600

Falcon

 

9

Norwegian Jade

19/01/2020

7h00

19h00

2.000

Hải Nam

 

10

Westerdam

23/01/2020

6h00

18h00

2.000

Hải Nam

 

11

Marella Discovery

27/01/2020

7h00

18h00

2.600

Falcon

 

12

Mein Schiff 6

29/01/2020

6h30

19h00

2.600

Falcon

 

13

Celebrity Millennium

30/01/2020

7h00

19h00

2.000

Hải Nam

 

14

Sapphire Princess

31/01/2020

7h00

18h00

2.600

Hải Nam

 

15

AIDAbella

31/01/2020

7h00

20h00

3.200

Thiên ý

 

16

Celebrity Millennium

3/02/2020

7h00

19h00

2.000

Hải Nam

 

17

Norwegian Jade

4/02/2020

7h00

18h00

2.000

Hải Nam

 

18

Sapphire Princess

7/02/2020

7h00

18h00

2.600

Hải Nam

 

19

Marella Discovery

10/02/2020

7h00

18h00

2.600

Falcon

 

20

Mein Schiff 6

12/02/2020

6h30

19h00

2.600

Falcon

 

21

Norwegian Jade

15/02/2020

7h00

19h00

2.000

Hải Nam

Đổi lịch (KH ban đầu là ngày 12/02/2020)

22

Queen Mary 2

15/02/2020

7h00

19h00

2550

Iss Germadept

TB Hủy chuyến vào ngày 12/02/2020

23

Quantum of the Seas

19/02/2020

7h00

19h00

4.000

Hải Nam

 

24

Norwegian Jade

20/02/2020

8h00

19h00

2.000

Hải Nam

 

25

Celebrity Millennium

22/02/2020

7h00

19h00

2.000

Hải Nam

TB Hủy chuyến vào ngày 12/02/2020

26

Marella Discovery

24/02/2020

7h00

18h00

2.600

Falcon

 

27

Mein Schiff 6

26/02/2020

6h30

19h00

2.600

Falcon

 

28

Sapphire Princess

28/02/2020

7h00

18h00

2.600

Hải Nam

 

29

AIDAbella

28/02/2020

7h00

20h00

3.200

Thiên ý

 

30

Voyager of the Seas

2/3/2020

7h00

19h00

3.500

Hải Nam

 

31

Vasco da gama

1/3/2020

8h00

2300

1.200

Iss germadept

 

32

AIDAbella

5/3/2020

8h00

20h00

3.200

Thiên ý

 

33

Sapphire Princess

6/3/2020

7h00

18h00

2.600

Hải Nam

 

34

Celebrity Millennium

7/3/2020

7h00

19h00

2.000

Hải Nam

 

35

Marella Discovery

9/3/2020

7h00

18h00

2.600

Falcon

 

36

Mein Schiff 6

15/3/2020

6h30

19h00

2.600

Falcon

 

37

Majestic Princess

18/3/2020

7h00

18h00

3.500

Hải Nam

 

38

Marella Discovery

23/3/2020

7h00

18h00

2.600

Falcon

 

39

AIDAbella

27/3/2020

7h00

20h00

3.200

Thiên ý

 

40

Sapphire Princess

27/3/2020

7h00

18h00

2.600

Hải Nam

 

41

columbus

28/3/2020

6h00

23h00

1.000

Iss germadept

 

                                                         Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 12 tháng 02 năm 2020CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
  • Điện thoại: (84-0254) 3856270
  • Điện thoại: (84-0254) 3512811
  • Điện thoại: (84-0254) 3512237
  • Di động: (84) 0918148252