NGHỊ ĐỊNH Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI                                                                                                                                                                        QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT: NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU NĂM 2017
KHU NEO ĐẬU, CHUYỂN TẢI

Tên

Vị trí

Tọa độ

(N/E)

Độ sâu

(m)

Tên tàu

Ngày giờ

Neo đậu

Nơi đến

Ghi chú

Bán kính

(m)

Tên

Vị trí

Tọa độ

(N/E)

Độ sâu

(m)

Tên tàu

Ngày giờ

Neo đậu

Nơi đến

Ghi chú

Bán kính

(m)

VỊ TRÍ NEO ĐẬU CHO TÀU THUYỀN CÓ TRỌNG TẢI ĐẾN 3000 DWT

A1

10°19’07”2 107°04’19”7

6.6

 

 

 

 

275

B6

10°21’07”2

107°03’28”7

9.1

 

 

 

 

275

A2

10°19’29”2 107°04’19”7

14.2

 

 

 

 

275

B7

10°21’24”2

107°03’16”7

11.6

 

 

 

 

275

A12

10°23’31”2 107°03’03”7

9.9

 

 

 

 

275

B8

10°21’41”2 107°03’13”7

13.7

 

 

 

 

275

B1

10°19’05”8

107°04’01”0

10.6

 

 

 

 

275

B9

10°22’01”2 107°03’03”7

12.8

 

 

 

 

275

B2

10°19’29”2

107°04’00”7

8.4

 

 

 

 

275

C2

10°19’31”2 107°03’41”7

10.9

 

 

 

 

275

B3

10°19’53”2 107°04’00”7

10.3

 

 

 

 

275

D3

10°19’55”2

107°03’30”7

11.5

 

 

 

 

365

B4

10°20’15”2 107°03’56”7

11.0

 

 

 

 

275

D4

10°20’15”2 107°03’30”7

12.5

 

 

 

 

275

B5

10°20’39”2 107°03’45”7

7.2

 

 

 

 

275

D5

10°20’37”2 107°03’19”7

13.0

 

 

 

 

275

VỊ TRÍ NEO ĐẬU CHO TÀU THUYỀN CÓ TRỌNG TẢI ĐẾN 10.000 DWT

G1

10°19’07”2 107°01’51”7

5.5

 

 

 

 

365

G9

10°21’43”2 107°02’02”7

8.0

 

 

 

 

275

G2

10°19’27”2

107°01’51”7

6.2

 

 

 

 

365

G10

10°22’01”2 107°02’02”7

10.0

 

 

 

 

275

G3

10°19’57”2 107°01’51”7

8.0

 

 

 

 

365

G11

10°22’19”2 107°02’02”7

12.0

 

 

 

 

275

G4

10°20’15”6 107°01’51”7

7.5

 

 

 

 

275

G12

10°22’37”2 107°02’02”7

15.0

 

 

 

 

275

G5

10°20’31”2 107°02’00”7

8.0

 

 

 

 

275

G13

10°22’54”5 107°01’55”7

12.5

 

 

 

 

275

G6

10°20’49”1 107°02’00”7

6.5

 

 

 

 

275

G14

10°23’11”1 107°01’45”7

6.6

 

 

 

 

275

G7

10°21’07”2 107°00’02”7

8.4

 

 

 

 

275

G15

10°23’27”2 107°01’35”7

6.9

 

 

 

 

275

G8

10°21’25”2 107°02’02”7

8.0

 

 

 

 

275

G16

10°23’43”2 107°01’27”7

7.2

 

 

 

 

275

VỊ TRÍ NEO ĐẬU CHO TÀU THUYỀN CÓ TRỌNG TẢI ĐẾN 50.000 DWT

F6

10°20’49”2 107°02’19”7

15.0

 

 

 

 

275

F10

10°22’01”2 107°02’22”7

17.5

 

 

 

 

275

F7

10°21’07”2 107°02’20”7

17.0

 

 

 

 

275

B11

10°23’03”2 107°02’52”7

16.0

 

 

 

 

275

F8

10°21’25”2 107°02’20”7

20.0

 

 

 

 

275

B12

10°23’21”2 107°02’40”1

20.0

 

 

 

 

365

F9

10°21’43”2 107°02’19”7

18.4

 

 

 

 

275

H14

10016'48''

107001'45'

11.6

 

 

 

 

450

 

Tên

Vị trí

Tọa độ

(N/E)

Độ sâu

(m)

Tên tàu

Ngày giờ

Neo đậu

Nơi đến

Ghi chú

Bán kính

(m)

Tên

Vị trí

Tọa độ

(N/E)

Độ sâu

(m)

Tên tàu

Ngày giờ

Neo đậu

Nơi đến

Ghi chú

Bán kính

(m)

H04

10016'28''

107003'12''

14.6

 

 

 

 

450

H06

10016'42''

107002'14''

12.5

 

 

 

 

450

H05

10016'35''

107002'43''

13.6

 

 

 

 

450

PHAO

CLT

100 24’15”

1070 03’17”

13.5

 

 

 

 

350

VỊ TRÍ NEO ĐẬU CHO TÀU THUYỀN CÓ TRỌNG TẢI ĐẾN 80.000 DWT

H10

10014'05''

107002'07''

13.4

 

 

 

 

500

H21

10014'19''

107000'31''

10.1

 

 

 

 

500

H15

10016'54''

107001'02''

11.3

 

 

 

 

500

H22

10014'52''

107000'31''

11.9

 

 

 

 

500

H16

10016'21''

107001'03''

16.6

 

 

 

 

500

H23

10015'24''

107000'31''

14.1

 

 

 

 

500

H17

10015'48''

107001'03''

16.8

 

 

 

 

500

H24

10015'57''

107000'31''

15.3

 

 

 

 

500

H18

10015'16''

107001'03''

15.2

 

 

 

 

500

H25

10016'31''

107000'31''

16.6

 

 

 

 

500

H19

10014'43''

107001'03''

13.0

 

 

 

 

500

H26

10017'03''

107000'31''

11.7

 

 

 

 

500

H20

10014'10''

107001'03''

11.8

 

 

 

 

500

 

 

 

 

 

 

 

 

VỊ TRÍ NEO ĐẬU CHO TÀU THUYỀN CÓ TRỌNG TẢI ĐẾN 100.000 DWT

H01

10014'15''

107003'08''

15.6

 

 

 

 

550

H11

10014'38''

107001'58''

14.5

 

 

 

 

550

H09

10014'27''

107002'33''

15.1

 

 

 

 

550

H12

10015'27''

107001'50''

18.0

 

 

 

 

550

 

 

 

 

 

 

 

 

H13

10016'05''

107001'50''

17.9

 

 

 

 

550

VỊ TRÍ NEO ĐẬU CHO TÀU THUYỀN CÓ TRỌNG TẢI ĐẾN 160.000 DWT

H02

10015'08''

107003'06''

20.2

 

 

 

 

600

H07

10015'55''

107002'27''

17.7

 

 

 

 

600

H03

10015'47''

107003'06''

18.0

 

 

 

 

600

H08

10015'16''

107002'27''

18.8

 

 

 

 

600

VỊ TRÍ CHUYỂN TẢI TẠI GÒ GIA

N1

100 31’40”

1070 00’30”

 

 

 

 

 

 

N3

100 31’49”

1070 00’11”

 

 

 

 

 

 

N2

100 31’43”

106059’31”

 

 

 

 

 

 

N4

100 31’47”

1060 59’51”

 

 

 

 

 

 

BẾN PHAO NEO

BP08

100 31’40”

1070 00’01”

11.3

 

 

 

 

 

BP10

100 31’37”

1060 59’50”

11.2