NGHỊ ĐỊNH Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI                                                                                                                                                                        QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT: NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU NĂM 2017  ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
 +84-(0)912439787
 +84-(0)24-37683191
  CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
 +84-(0)918148252
 +84-(0)2543856270
 +84-(0)2543512811
 +84-(0)2543512237
CẤP ĐỘ AN NINH

ISPS security level in the port:1

Cấp độ an ninh tại cảng: 1

THƯ VIỆN ẢNH

  • Số người truy cập: 26256536
  • Đang online: 40
BIỂU MẪU THỦ TỤC TÀU ĐẾN, RỜI CẢNG
Phê duyệt phương án đảm bảo an toàn giao thông

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Phê duyệt phương án bảo đảm an toàn giao thông

 

          1. Trình tự thực hiện:

          - Trước khi tiến hành thi công hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển chủ đầu tư, nhà đầu tư phải có trách nhiệm xay dựng và trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt phương án bảo đảm an toàn giao thông.

          - Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính (hoặc gửi bằng các hình thức phù hợp khác) tới Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu.

          2. Cách thức thực hiện:

          a) Nộp hồ sơ TTHC:

          Đối với các hoạt động nạo vét trong vùng nước các cảng biển Vũng Tàu,  hồ sơ TTHC nộp trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính (hoặc gửi bằng các hình thức phù hợp khác) tới Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu.

          b) Giải quyết TTHC:

Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu tiếp nhận, kiểm tra sơ bộ hồ sơ:

- Hồ sơ chưa hợp lệ thì chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo quy định;

- Hồ sơ hợp lệ thì chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu tổ chức xin ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan; chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các ý kiến phải có văn bản phê duyệt phương án đảm bảo an toàn giao thông và gửi trực tiếp hoặc gửi qua hệ thống bưu chính cho chủ đầu tưn nhà đầu tư. Trường hợp không chấp thuận phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

          3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

          - Văn bản đề nghị phê duyệt phương án bảo đảm an toàn giao thông theo mẫu;

          - Bản sao quyết định đầu tư xây dựng công trình nạo vét;

          - Bản sao bình đồ bố trí mặt bằng tổng thể của công trình nạo vét;

- Bản chính phương án bảo đảm an toàn giao thông, gồm các nội dung cơ bản sau:

              + Thông tin chung về công trình gồm: Tên công trình nạo vét, dự án; tên và địa chỉ của chủ đầu tư; vị trí thi công, quy mô;

              + Thời gian thi công;

              + Khối lượng nạo vét, vị trí đổ chất nạo vét;

+ Biện pháp thi công;

+ Biện pháp đảm bảo an toàn giao thông;

+ Danh sách phương tiện thi công nạo vét;

+ Phương án tổ chức thực hiện và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan.

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

          4. Thời hạn giải quyết:

Chậm nhất 08 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

          5. Đối tượng thực hiện TTHC:

- Tổ chức, cá nhân có hoạt động nạo vét trong vùng nước các cảng biển Vũng Tàu.

- Không áp dụng TTHC này đối với các trường hợp sau:

+ Hoạt động nạo vét không gây ảnh hưởng đến hoạt động giao thông hàng hải hoặc đường thủy nội địa;

+ Hoạt động nạo vét liên quan đến quốc phòng, an ninh.

          6. Cơ quan thực hiện TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động nạo vét trong vùng nước các cảng biển Vũng Tàu: Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

          b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

c) Cơ quan phối hợp: Tổng công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam, các đơn vị Hoa tiêu hàng hải, cơ quan chức năng địa phương (Sở Giao thông vận tải, sở Tài nguyên và môi trường …), Cảng vụ đường thủy trong khu vực và các cơ quan, đơn vị liên quan.

          7. Kết quả của việc thực hiện TTHC:

          - Văn bản phê duyệt phương án bảo đảm an toàn giao thông.

- Văn bản phê duyệt phương án bảo đảm an toàn giao thông phải ghi rõ: Thông tin chung về công trình, dự án; thời gian bàn giao mặt bằng; thời gian thi công, xây dựng; biện pháp thi công; biện pháp đảm bảo an toàn giao thông; việc lắp đặt, điều chỉnh báo hiệu; phương án tổ chức, phối hợp thực hiện, kiểm tra, giám sát và các nội dung cần thiết khác.

          8. Phí, lệ phí: Không có.

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không có

          10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

          Trước khi thực hiện TTHC này, Dự án nạo vét phải đáp ứng đầy đủ các quy định về công tác môi trường; đáp ứng được các quy định của pháp luật về tài nguyên, khoáng sản cũng như các quy định về công tác thi công, đổ chất nạo vét.

          11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

          - Bộ luật Hàng hải Việt Nam năm 2015;

- Nghị định số 159/2018/NĐ-CP ngày 28/11/2018 của Chính phủ quy định về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa.

 

 

 

 

 

Các thủ tục hành chính khác