NGHỊ ĐỊNH Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI                                                                                                                                                                        QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT: NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU NĂM 2017
AN TOÀN, AN NINH HÀNG HẢI
KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU VÀ CÔNG AN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG KHỦNG BỐ, ĐẢM BẢO AN NINH HÀNG HẢI (23/06/2018)

            Ngày 21/6/2018, tại văn phòng cơ quan Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã diễn ra lễ ký Quy chế phối hợp giữa Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu và Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong công tác phòng, chống khủng bố, đảm bảo an ninh hàng hải tại vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tham dự buổi lễ  có đồng chí Lê Văn Thức – Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Đồng chí Bùi Văn Thảo – Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cùng lãnh đạo các phòng nghiệp vụ của hai đơn vị. 

 

Đại diện hai đơn vị rà soát lần cuối bản dự thảo Quy chế

         Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo hai đơn vị đã đánh giá việc ký quy chế phối hợp nhằm góp phần chủ động cho cả 2 đơn vị trong việc thực hiện tốt công tác phối hợp trong quản lý Nhà nước tại cảng biển và vùng biển tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu, khẳng định sự đoàn kết nhất trí, quyết tâm của lãnh đạo cũng như toàn thể CBCCVC hai đơn vị trong việc cụ thể hóa việc thực thi pháp luật, phối hợp chặt chẽ trong hoạt động của từng đơn vị, qua đó hỗ trợ, phát huy sức mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động, hoàn thành tốt nhiệm vụ của mỗi bên, góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo và an toàn, an ninh hàng hải tại khu vực.


Giám đốc hai đơn vị cùng ký vào Quy chế

 

Giám đốc hai đơn vị trao Quy chế đã ký, thể hiện quyết tâm triển khai thực hiện tốt Quy chế

         Cũng tại buổi Lễ, nhận định trước tình hình diễn biến phức tạp của an ninh hàng hải trên toàn thế giới và sự phát triển nhanh chóng của các hoạt động hàng hải tại khu vực cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang đặt ra  nhiều thách thức đối với nhiệm vụ quản lý Nhà nước về hàng hải, đặc biệt là an ninh hàng hải. Chính vì vậy, công tác phối hợp giữa Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu và Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cần phải chặt chẽ hơn nữa nhằm góp phần giữ ổn định tình hình an toàn, an ninh hàng hải trong vùng nước cảng biển. khu vực tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.  

 

Tin khác