NGHỊ ĐỊNH Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI                                                                                                                                                                        QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT: NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU NĂM 2017  ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
 +84-(0)912439787
 +84-(0)24-37683191
  CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
 +84-(0)918148252
 +84-(0)2543856270
 +84-(0)2543512811
 +84-(0)2543512237
CẤP ĐỘ AN NINH

ISPS security level in the port:1

Cấp độ an ninh tại cảng: 1

THƯ VIỆN ẢNH

  • Số người truy cập: 25843961
  • Đang online: 35
AN TOÀN, AN NINH HÀNG HẢI
TRIỂN KHAI TUẦN LỄ CAO ĐIỂM CHIẾN DỊCH 30 NGÀY TRÊN BIỂN 3.0 CỦA INTERPOL VỀ THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC MARPOL 73/78 TẠI CẢNG BIỂN VŨNG TÀU (22/03/2021)

Ngày 15/3/2021, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã tổ chức đón Đoàn công tác liên ngành để chuẩn bị cho việc thực hiện Kế hoạch triển khai chiến dịch 30 ngày trên biển 3.0 của tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) về phòng, chống ô nhiễm môi trường biển tại Việt Nam. Khu vực cảng biển Vũng Tàu là địa bàn trọng điểm mà đoàn công tác lựa chọn để triển khai thực hiện kế hoạch lần này.

  Tham gia tuần lễ cao điểm của chiến dịch Đoàn công tác gồm có Bộ Công an; Bộ Giao thông vận tải; Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và Cục Hàng hải Việt Nam. Đoàn công tác triển khai chiến dịch từ ngày 15/3/2021 cho đến hết ngày 21/3/2021 liên quan đến Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra (Công ước Marpol 73/78), đối tượng kiểm tra là tàu biển, cảng biển và phối hợp tuần tra, kiểm tra trên biển. Các hoạt động của Đoàn công tác được triển khai lần này có ý nghĩa quan trọng, nhằm mục đích kết nối lực lượng thực thi pháp luật các nước để đối phó với các vi phạm gây ô nhiễm môi trường biển, đặc biệt là các vụ tàu thuyền xả thải bất hợp pháp trên biển và vận chuyển trái pháp các loại hóa chất, chất thải nguy hại. Mặt khác, nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong điều tra, bắt giữ, khởi tố các đối tượng phạm tội liên quan đến việc xả thải, vận chuyển trái phép chất thải trên các tuyến hàng hải trên biển và giữa các tuyến hàng hải của các quốc gia thành viên Interpol cũng như nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các đơn vị có liên quan của Việt Nam trong việc phòng, chống ô nhiễm môi trường biển và triển khai thực hiện Công ước Marpol 73/78.

Kết thúc đợt công tác, Đoàn đánh giá cao hiệu quả công tác quản lý của Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu và kết quả chấp hành các định chế pháp luật về môi trường của các doanh nghiệp tham gia hoạt động hàng hải tại cảng biển Vũng Tàu. Đồng thời ghi nhận các kiến nghị của doanh nghiệp về vướng mắc phát sinh để trình cấp thẩm quyền xem xét, hỗ trợ./.

 

Hình ảnh: Đoàn công tác làm việc tại Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu

 

Hình ảnh: Đoàn công tác kiểm tra trên tàu biển

 

Hình ảnh: Đoàn công tác kiểm tra tại cảng Bà Rịa Serece

 

Hình ảnh: Đoàn công tác kiểm tra tại cảng Vietsovpetro

Tin khác
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN ĐIỀU ĐỘNG TÀU THUYỀN VÀ ỨNG PHÓ VỚI BÃO TẠI CÁC CẢNG BIỂN THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU (19/08/2021)
PHƯƠNG ÁN PHỐI HỢP ĐIỀU PHỐI TÀU THUYỀN, HÀNG HÓA KHI CÓ CẢNG TẠM NGỪNG KHAI THÁC HAY ÁCH TẮC TẠI CẢNG DO TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19 HOẶC TÌNH HUỐNG BẤT KHẢ KHÁNG KHÁC (10/08/2021)
YÊU CẦU THÔNG BÁO, XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÔNG TÁC CHUẨN BỊ AN TOÀN TRƯỚC KHI HOA TIÊU DẪN TÀU TRỌNG TẢI LỚN HOẶC ĐOÀN LAI DẮT PHỨC TẠP VÀO BẾN CẢNG (26/03/2021)
HỘI NGHỊ AN TOÀN PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA TRONG CÔNG TÁC XẾP/DỠ CONTAINER TẠI KHU VỰC CẢNG BIỂN VŨNG TÀU (14/01/2021)
HỘI NGHỊ AN TOÀN HÀNG HẢI (10/11/2020)
BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG CHÁY, NỔ CHO TÀU THUYỀN HOẠT ĐỘNG TRONG VÙNG NƯỚC CÁC CẢNG BIỂN THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU (16/11/2019)
PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ TAI NẠN, SỰ CỐ HÀNG HẢI GÂY ÁCH TẮC LUỒNG HOẶC GÂY NGUY HIỂM CHO HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI TẠI CẢNG BIỂN VŨNG TÀU (16/08/2019)
PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ TAI NẠN, SỰ CỐ HÀNG HẢI XẢY RA ĐỐI VỚI TÀU CONTAINER TẠI CẢNG BIỂN VŨNG TÀU (27/06/2019)
Dự thảo: "Phương án phối hợp tìm kiếm cứu nạn cho tàu khách hoạt động vận tải thủy từ bờ ra đảo (có một đầu tuyến là Côn Đảo)" (17/06/2019)
KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU VÀ CÔNG AN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG KHỦNG BỐ, ĐẢM BẢO AN NINH HÀNG HẢI (23/06/2018)
KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÔNG TÁC AN NINH VÀ PHÒNG, CHỐNG KHỦNG BỐ TẠI CÁC CẢNG BIỂN THUỘC KHU VỰC TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU (18/10/2017)
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN RECAAP - ISC VÀ CÁC CƠ QUAN CHỨC NĂNG TẠI TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU (07/07/2017)
12