NGHỊ ĐỊNH Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI                                                                                                                                                                        QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT: NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU NĂM 2017



  ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
 +84-(0)912439787
 +84-(0)24-37683191
  CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
 +84-(0)918148252
 +84-(0)2543856270
 +84-(0)2543512811
 +84-(0)2543512237
CẤP ĐỘ AN NINH

ISPS security level in the port:1

Cấp độ an ninh tại cảng: 1

THƯ VIỆN ẢNH

  • Số người truy cập: 25843987
  • Đang online: 36
VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH
KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN NĂM 2021 - 2025 CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU (10/09/2021)
Tin khác
HƯỚNG DẪN TẠM THỜI VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỦA 5 LĨNH VỰC (ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT, ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA, HÀNG HẢI, HÀNG KHÔNG) ĐẢM BẢO THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19 (16/10/2021)
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 18/2021/TT-BTNMT NGÀY 29/10/2021 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUY ĐỊNH MỨC THU TIỀN SỬ DỤNG KHU VỰC BIỂN CỤ THỂ THUỘC THẨM QUYỀN GIAO KHU VỰC BIỂN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VÀ BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (15/10/2021)
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2021/QĐ-TTG NGÀY 24/3/2021 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU (28/09/2021)
THÔNG BÁO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1589/QĐ-BGTVT NGÀY 27/8/2021 (31/08/2021)
THÔNG BÁO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 74/2021/TT-BTC (27/08/2021)
GIẢM GIÁ DỊCH VỤ HOA TIÊU, LAI DẮT CHO TÀU THUYỀN VIỆT NAM HOẠT ĐỘNG NỘI ĐỊA (06/08/2021)
TRIỂN KHAI THI HÀNH THÔNG TƯ SỐ 10/2021/TT-BTNMT NGÀY 30/6/2021 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUY ĐỊNH KỸ THUẬT QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN, DỮ LIỆU QUAN TRẮC CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG (30/07/2021)
QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN 03 TẠI CHỖ CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU (26/07/2021)
THÔNG BÁO VỀ VIỆC THIẾT LẬP TẠM THỜI 15 VỊ TRÍ NEO ĐẬU CHO TÀU THUYỀN TẠI KHU VỰC NGOÀI PHAO SỐ "0" - VŨNG TÀU PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 (05/07/2021)
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN CẢNG XANH TẠI VIỆT NAM (02/07/2021)
TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN, SỬ DỤNG VÀ XUẤT KHẨU KHOÁNG SẢN TRONG VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN (03/06/2021)
BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU (19/05/2021)
12