NGHỊ ĐỊNH Số 58/2017/NĐ-CP NGÀY 10/5/2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI;         QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT NGÀY 25/7/2017 CỦA GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU BAN HÀNH "NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU";                   ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
 +84-(0)912439787
 +84-(0)24-37683191
  CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
 +84-(0)918148252
 +84-(0)2543856270
 +84-(0)2543512811
 +84-(0)2543512237
CẤP ĐỘ AN NINH HÀNG HẢI

Maritime Sercuriry: Level 1

An ninh hàng hải: Cấp độ 1

THƯ VIỆN ẢNH

  • Số người truy cập: 27719384
  • Đang online: 28
Ban lãnh đạo

 


 

Sơ đồ tổ chức:

 

    • Giám đốc:  Phụ trách phòng Tổ chức - Hành chính.
    • Phó Giám đốc Trần Kim Vĩnh Thọ:  Phụ trách phòng Thủ tục tàu thuyền, phòng Tài vụ, Đại diện CVHHVT tại Phú Mỹ.
    • Phó Giám đốc Võ Duy NhânPhụ trách phòng Pháp chế hàng hải, Thanh tra hàng hải, Đại diện CVHHVT tại Thị Vải, Đại diện CVHHVT tại Côn Đảo.
    • Phó Giám đốc Nghiêm Giang Nam Phụ trách phòng An toàn - An ninh Hàng hải.