NGHỊ ĐỊNH Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI                                                                                                                                                                        QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT: NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU NĂM 2017
Ban lãnh đạo

 


 

Sơ đồ tổ chức:

 

    • Giám đốc:  Phụ trách phòng Tổ chức - Hành chính.
    • Phó Giám đốc Trần Kim Vĩnh Thọ:  Phụ trách phòng Thủ tục tàu thuyền, Tài vụ, Đại diện CVHHVT tại Phú Mỹ, Trạm Thường trực CVHHVT tại Thị Vải.
    • Phó Giám đốc Võ Duy NhânPhụ trách phòng Pháp chế, Thanh tra, Đại diện CVHHVT tại Côn Đảo.
    • Phó Giám đốc Nghiêm Giang Nam Phụ trách phòng An toàn - An ninh Hàng hải.