NGHỊ ĐỊNH Số 58/2017/NĐ-CP NGÀY 10/5/2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI;         QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT NGÀY 25/7/2017 CỦA GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU BAN HÀNH "NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU";                   ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
 +84-(0)912439787
 +84-(0)24-37683191
  CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
 +84-(0)918148252
 +84-(0)2543856270
 +84-(0)2543512811
 +84-(0)2543512237
CẤP ĐỘ AN NINH HÀNG HẢI

Maritime Sercuriry: Level 1

An ninh hàng hải: Cấp độ 1

THƯ VIỆN ẢNH

  • Số người truy cập: 27719472
  • Đang online: 35
Bộ luật, Luật, Pháp lệnh
Số hiệuNgày ban hànhLoại văn bảnTrích yếu nội dung
30/2022/TT-BGTVT01/12/2022Thông tưThông tư Quy định biểu mẫu và việc quản lý, sử dụng biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Giao thông vận tải
1528/QĐ-BGTVT16/11/2022Quyết địnhQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
Thông tư số 59/2022/TT-BTC29/09/2022Thông tưThông tư quy định một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ khó khăn cho hoạt động kinh doanh vận tải
Nghị định số 69/2022/NĐ-CP23/09/2022Nghị địnhNghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải
Thông tư số 19/2021/TT-BGTVT14/09/2021Thông tưThông tư Quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải
Thông tư số 74/2021/TT-BTC27/08/2021Thông tư THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 261/2016/TT-BTC NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2016 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH QUY ĐỊNH VỀ PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI VÀ BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI
Thông tư số 74/2021/TT-BTC27/08/2021Thông tưThông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải
Nghị định số 55/2021/NĐ-CP24/05/2021Nghị địnhNghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Nghị định số 54/2021/NĐ-CP21/05/2021Nghị địnhNghị định Quy định về đánh giá sơ bộ tác động môi trường
Quyết định số 12/2021/QĐ-TTg24/03/2021Quyết địnhQUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG ỨNG PHÓ SỰ CỐ TRÀN DẦU
Thông tư số 03/2020/TT-BGTVT21/02/2020Thông tưTHÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN CHUYÊN MÔN, CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN, ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN THUYỀN VIÊN VÀ ĐỊNH BIÊN AN TOÀN TỐI THIỂU CỦA TÀU BIỂN VIỆT NAM
Thông tư số 03/2020/TT-BGTVT21/02/2020Thông tưQuy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam
Thông tư số 01/2020/TT-BGTVT20/01/2020Chỉ thịThông tư 01/2020/TT-BGTVT ngày 20/01/2020 của Bộ Giao thông - Vận tải quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải
Thông tư số 55/2019/TT-BGTVT31/12/2019Thông tưQUY ĐỊNH VỀ DANH MỤC GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ TÀI LIỆU CỦA TÀU BIỂN, TÀU BIỂN CÔNG VỤ, TÀU NGẦM, TÀU LẶN, Ụ NỔI, KHO CHỨA NỔI, GIÀN DI ĐỘNG VIỆT NAM
Thông tư số 90/2019/TT-BTC31/12/2019Thông tưsửa đổi, bổ sung Thông tư 261/2016/TT-BTC
Thông tư số 40/2019/TT-BGTVT15/10/2019Thông tưQUY ĐỊNH THI, KIỂM TRA, CẤP, CẤP LẠI, CHUYỂN ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN, CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN THUYỀN VIÊN, NGƯỜI LÁI PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA
Thông tư số 39/2019/TT-BGTVT15/10/2019Chỉ thịThông tư Quy định trách nhiệm của chủ phương tiện, thuyền viên, người lái phương tiện, đảm nhiệm chức danh thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa
Thông tư số 10/2019/TT-BGTVT11/03/2019Thông tưThông tư quy định về phòng, chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải
1281/QĐ-BGTVT19/06/2018Quyết địnhQuyết định số 1281/QĐ-BGTVT ngày 19/6/2018 về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Giao thông vận tải
3736/QĐ-BGTVT29/12/2017Quyết địnhQuyết định số 3736/QĐ-BGTVT về việc Ban hành định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với các Cảng vụ Hàng hải và Trung tâm thông tin an ninh hàng hải theo Quyết định số 58/2015/QĐ-TTG ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ
5219/CHHVN-ĐKTB&TV22/12/2017Công văn điều hànhTăng cường đôn đốc, kiểm tra việc khai báo chức danh, ngày xuống, rời tàu của thuyền viên trong Cơ sở dữ liệu quản lý thuyền viên
Nghị định số 142/2017/NĐ-CP11/12/2017Nghị địnhNGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÀNG HẢI
Thông tư số 23/2017/TT-BGTVT28/07/2017Thông tưQuy định về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam
Quyết định số 1242/QĐ-CVHHVT25/07/2017Quyết địnhNỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU NĂM 2017
PHU LỤC NỘI QUY CẢNG BIỂN25/07/2017KhácPHỤ LỤC NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU
NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU SONG NGỮ25/07/2017KhácNội quy cảng biển Vũng Tàu song ngữ
1242/QĐ-CVHHVT25/07/2017Quyết địnhNỘI QUY CÁC CẢNG BIỂN THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Nghị định số 77/2017/NĐ-CP03/07/2017Nghị địnhQUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ TẠI CỬA KHẨU CẢNG
Nghị định số 58/2017/NĐ-CP10/05/2017Nghị địnhNGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI
Nghị định số 37/2017/NĐ-CP04/04/2017Nghị địnhNGHỊ ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH KHAI THÁC CẢNG BIỂN
Nghị định số 38/2017/NĐ-CP04/04/2017Chỉ thịNGHỊ ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, QUẢN LÝ KHAI THÁC CẢNG CẠN
Nghị định số 29/2017/NĐ-CP20/03/2017Nghị địnhQUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ ĐÀO TẠO, HUẤN LUYỆN VÀ TỔ CHỨC TUYỂN DỤNG, CUNG ỨNG THUYỀN VIÊN HÀNG HẢI
Nghị định số 05/2017/NĐ-CP16/01/2017Nghị địnhQUY ĐỊNH VỀ XỬ LÝ TÀI SẢN CHÌM ĐẮM TRÊN TUYẾN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA, VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN VÀ VÙNG BIỂN VIỆT NAM
Nghị định số 171/2016/NĐ-CP27/12/2016Nghị địnhNGHỊ ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ, XÓA ĐĂNG KÝ VÀ MUA, BÁN, ĐÓNG MỚI TÀU BIỂN
Nghị định số 169/2016/NĐ-CP27/12/2016Nghị địnhNGHỊ ĐỊNH VỀ XỬ LÝ HÀNG HÓA DO NGƯỜI VẬN CHUYỂN LƯU GIỮ TẠI CẢNG BIỂN VIỆT NAM
Thông tư số 261/2016/TT-BTC14/11/2016Thông tưQUY ĐỊNH VỀ PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI VÀ BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI
Thông tư số 261/2016/TT-BTC14/11/2016Thông tưQUY ĐỊNH VỀ PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI VÀ BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI
45/2016/QĐ-TTg19/10/2016Quyết địnhVề việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Nghị định số 70/2016/NĐ-CP01/07/2016Nghị địnhNGHỊ ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO ĐẢM AN TOÀN HÀNG HẢI
Thủ tục 6928/01/2016KhácThủ tục 69: Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động bến thuỷ nội địa thuộc đường thuỷ nội địa địa phương, đường thuỷ nội địa chuyên dùng nối với đường thuỷ nội địa địa phương.
Số 01/2016/TT-BTC05/01/2016Chỉ thịThông tư số 01/2016/TT-BTC ngày 05/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải(có hiệu lực kể từ ngày 20/02/2016)
Thông tư số 75/2015/TT-BGTVT24/11/2015Thông tưBan hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu hàng hải
1976/QĐ-TTg12/11/2015Quyết địnhVỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH HỆ THỐNG CẢNG CÁ VÀ KHU NEO ĐẬU TRÁNH TRÚ BÃO CHO TÀU CÁ ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
12/VBHN-BGTVT03/11/2015Thông tưQUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO, CẤP, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN HOA TIÊU HÀNG HẢI VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN VÙNG HOẠT ĐỘNG HOA TIÊU HÀNG HẢI
Thông tư số 61/2015/TT-BGTVT02/11/2015Thông tưQUY ĐỊNH VỀ VẬN TẢI HÀNG HÓA TRÊN ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
10/VBHN-BGTVT02/11/2015Thông tưQUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN NẠO VÉT LUỒNG HÀNG HẢI, KHU NƯỚC, VÙNG NƯỚC TRONG VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN KẾT HỢP TẬN THU SẢN PHẨM, KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HÀNG HẢI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ, KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRONG VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN VÀ LUỒNG HÀNG HẢI
Thông tư số 57/2015/TT-BGTVT19/10/2015Thông tưTHÔNG TƯ Công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu
Thông tư số 54/2015/TT-BGTVT24/09/2015Thông tưQUY ĐỊNH THỦ TỤC ĐIỆN TỬ CHO TÀU THUYỀN VIỆT NAM HOẠT ĐỘNG TUYẾN NỘI ĐỊA VÀO, RỜI CẢNG BIỂN VIỆT NAM
47/2015/TT-BGTVT14/09/2015KhácBãi bỏ Quyết định 28/2004/QĐ-BGTVT và Thông tư 09/2012/TT-BGTVT
71/2015/NĐ-CP03/09/2015Nghị địnhNGHỊ ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI, PHƯƠNG TIỆN TRONG KHU VỰC BIÊN GIỚI BIỂN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
28/2015/TT-BGTVT30/06/2015Thông tưSỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 25/2013/TT-BGTVT NGÀY 29 THÁNG 8 NĂM 2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN NẠO VÉT LUỒNG HÀNG HẢI, KHU NƯỚC, VÙNG NƯỚC TRONG VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN KẾT HỢP TẬN THU SẢN PHẨM, KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HÀNG HẢI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ, KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRONG VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN VÀ LUỒNG HÀNG HẢI
20/2015/TT-BGTVT29/05/2015Thông tưQUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TIẾP NHẬN, TRUYỀN PHÁT VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN AN NINH HÀNG HẢI
16/2015/TT-BGTVT08/05/2015Thông tưSỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 36/2013/TT-BGTVT NGÀY 23 THÁNG 10 NĂM 2013 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO, CẤP, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN HOA TIÊU HÀNG HẢI VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN VÙNG HOẠT ĐỘNG HOA TIÊU HÀNG HẢI
07/2015/TT-BGTVT07/04/2015Thông tưTHÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ BÁO HIỆU HÀNG HẢI VÀ THÔNG BÁO HÀNG HẢI
24/2015/NĐ-CP27/02/2015Nghị quyếtQUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
Nghị định số 19/2015/NĐ-CP14/02/2015Nghị địnhQuy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
95/2015/QH1325/01/2015LuậtBỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM 2015
Nghị định số 114/2014/NĐ-CP26/11/2014Nghị địnhQuy định về đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng
3327/QĐ-BGTVT29/08/2014Quyết địnhQUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHI TIẾT NHÓM CẢNG BIỂN ĐÔNG NAM BỘ (NHÓM 5) GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 203
28/2014/TT-BGTVT29/07/2014Thông tưQUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN NẠO VÉT, DUY TU CÁC TUYẾN LUỒNG HÀNG HẢI DO BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Nghị định số 66/2014/NĐ-CP04/07/2014Nghị địnhQUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
1037/QĐ-TTg24/06/2014Quyết địnhQUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CẢNG BIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
55/2014/QH1323/06/2014LuậtLUẬT: Bảo vệ môi trường 2014
30/2014/NĐ-CP14/04/2014Nghị địnhNGHỊ ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VẬN TẢI BIỂN VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ VẬN TẢI BIỂN
857/QĐ-BGTVT26/03/2014Quyết địnhQUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN NÂNG CAO NĂNG LỰC BẢO ĐẢM AN NINH HÀNG HẢI
61/2013/TT-BGTVT31/12/2013Khácban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa - QCVN 72: 2013/BGTVT
161/2013/NĐ-CP12/11/2013Nghị địnhNGHỊ ĐỊNH VỀ ĐĂNG KÝ VÀ MUA, BÁN, ĐÓNG MỚI TÀU BIỂN
153/2013/TT-BTC31/10/2013Thông tưThông tư Quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính
Thông tư số 36/2013/TT-BGTVT23/10/2013Thông tưQUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO, CẤP, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN HOA TIÊU HÀNG HẢI VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN VÙNG HOẠT ĐỘNG HOA TIÊU HÀNG HẢI
128/2013/NĐ-CP15/10/2013Nghị địnhNGHỊ ĐỊNH Về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến đường thủy nội địa, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam
Thông tư số 132/2013/TT-BTC19/09/2013Thông tưQuy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển và cấp lý lịch liên tục của tàu biển
25/2013/TT-BGTVT29/08/2013Thông tưQUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN NẠO VÉT LUỒNG HÀNG HẢI, KHU NƯỚC, VÙNG NƯỚC TRONG VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN KẾT HỢP TẬN THU SẢN PHẨM, KHÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HÀNG HẢI ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ, KHAI THÁC KHOÁNG SẢN TRONG VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN VÀ LUỒNG HÀNG HẢI
19/2013/TT-BGTVT06/08/2013Thông tưQUY ĐỊNH VIỆC ÁP DỤNG QUY TẮC QUỐC TẾ VỀ PHÒNG NGỪA ĐÂM VA TÀU THUYỀN TRÊN BIỂN
16/2013/TT-BGTVT30/07/2013Thông tưQUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TUYẾN VẬN TẢI THỦY TỪ BỜ RA ĐẢO TRONG VÙNG BIỂN VIỆT NAM
1221/QĐ-TTg25/07/2013Quyết địnhQUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC LAO ĐỘNG HÀNG HẢI NĂM 2006
Nghị định số 81/2013/NĐ-CP19/07/2013Nghị địnhQUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Luật số 33/2013/QH1319/06/2013LuậtLUẬT: PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
06/2003/QH1117/06/2013LuậtLUẬT: BIÊN GIỚI QUỐC GIA
08/2013/TT-BGTVT06/05/2013KhácSỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA QCVN 17:2011/BGTVT - QUY CHUẨN QUỐC GIA VỀ QUY PHẠM NGĂN NGỪA Ô NHIỄM DO PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 70/2011/TT-BGTVT NGÀY 30/12/2011
585/QĐ-TTg11/04/2013Quyết địnhQUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ TIÊU CHUẨN HUẤN LUYỆN, CẤP CHỨNG CHỈ VÀ TRỰC CA CỦA THUYỀN VIÊN NĂM 1978 SỬA ĐỔI NĂM 2010
04/2013/TT-BGTVT01/04/2013Thông tưTHÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 07/2012/TT-BGTVT NGÀY 21 THÁNG 3 NĂM 2012 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH VỀ CHỨC DANH, NHIỆM VỤ THEO CHỨC DANH CỦA THUYỀN VIÊN VÀ ĐĂNG KÝ THUYỀN VIÊN LÀM VIỆC TRÊN TÀU BIỂN VIỆT NAM
03/2013/TT-BGTVT23/03/2013KhácSỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 08/2012/TT-BGTVT NGÀY 23 THÁNG 3 NĂM 2012 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ HOÀNG GIA CAMPUCHIA VỀ VẬN TẢI THỦY
01/2013/TT-BTNMT28/01/2013Thông tưQUY ĐỊNH VỀ PHẾ LIỆU ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU ĐỂ LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT
02/2013/QĐ-TTg14/01/2013Quyết địnhQUYẾT ĐỊNH Ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu
220/2012/TTLT-BTC-BGTVT24/12/2012Thông tưThông tư liên tịch hướng dẫn việc bảo đảm chi phí bắt giữ tàu biển và duy trì hoạt động của tàu biển trong thời gian bị bắt giữ từ ngân sách nhà nước
Nghị định số 104/2012/NĐ-CP05/12/2012Nghị địnhQuy định đối với tàu quân sự nước ngoài đến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
104/2012/NĐ-CP05/12/2012Nghị địnhNGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI TÀU QUÂN SỰ NƯỚC NGOÀI ĐẾN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
43/2012/TT-BGTVT23/10/2012KhácQUY ĐỊNH CÁC YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI TÀU THỦY LƯU TRÚ DU LỊCH NGỦ ĐÊM, NHÀ HÀNG NỔI, KHÁCH SẠN NỔI
2230/CHHVN-KHTC16/08/2012Công văn điều hànhHướng dẫn thu phí, lệ phí hàng hải
27/2012/TT-BGTVT20/07/2012Thông tưQuy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải
Thông tư sô 25/2012/TT-BGTVT03/07/2012Chỉ thịHướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng hội phí tham gia Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO)
22/2012/TTLT-BGTVT-BVHTTDL26/06/2012KhácQuy định về bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận tải khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa
18/2012/QH1321/06/2012LuậtLUẬT BIỂN VIỆT NAM 2012
Luật số 15/2012/QH1320/06/2012LuậtXỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
08/2012/TT-BGTVT23/03/2012KhácHƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ HOÀNG GIA CAMPUCHIA VỀ VẬN TẢI THỦY
580/CHHVN-VT&DVHH12/03/2012Công văn điều hànhHướng dẫn mức thu một số loại phí hàng hải đối với tàu thủy có trọng tải lớn cập cảng Cái Mép-Thị Vải
Thông tư số 41/2012/TT-BTC09/03/2012Thông tưHƯỚNG DẪN MỨC THU MỘT SỐ LOẠI PHÍ HÀNG HẢI ĐỐI VỚI TÀU THỦY CÓ TRỌNG TẢI LỚN CẬP CẢNG CÁI MÉP - THỊ VẢI
05/2012/TT-BGTVT06/03/2012Thông tưTHÔNG TƯ Quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam
04/2012/TT-BGTVT01/03/2012Thông tưTHÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỦ TỤC CẤP PHÉP CHO TÀU BIỂN NƯỚC NGOÀI VẬN TẢI NỘI ĐỊA
70/2011/TT-BGTVT30/12/2011KhácBAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA “QUY PHẠM VỀ NGĂN NGỪA Ô NHIỄM DO PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA”
Thông báo số 966/TB-CVHHVT26/12/2011Thông báoKết luận cuộc họp thống nhất triển khai công tác thu phí Bảo đảm hàng hải đối với tàu thuyền ra, vào hoạt động tại khu vực Bến Đầm-Côn Đảo
Thông tư số 58/2011/TT-BGTVT28/11/2011Thông tưQUY ĐỊNH VỀ VÙNG HOA TIÊU HÀNG HẢI BẮT BUỘC CỦA VIỆT NAM
Nghị định số 89/2011/NĐ-CP10/10/2011Nghị địnhSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 87/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về vận tải đa phương thức
Thông tư số 164/2010/TT-BTC28/08/2011Thông tưHướng dẫn mức thu một số loại phí hàng hải đối với tàu thủy có trọng tải lớn cập cảng Cái Mép - Thị Vải
Thông tư số 47/2011/TT-BGTVT30/06/2011Thông tưQuy định về tiếp nhận, truyền phát xử lý thông tin an ninh hàng hải
Thông tư số 46/2011/TT-BGTVT30/06/2011Thông tưQuy định về cấp, thu hồi Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc bảo đảm tài chính theo Công ước quốc tế về trách nhiệm dân sự đối với tổn thất ô nhiễm dầu nhiên liệu năm 2001
49/2011/NĐ-CP21/06/2011Nghị địnhNGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 11 NGHỊ ĐỊNH SỐ 173/2007/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 11 NĂM 2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HOA TIÊU HÀNG HẢI
TT 27_2011_TT-BGTVT14/04/2011Thông tưthông tư Áp dụng sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 ban hành kèm theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển
23/2011/TT-BGTVT31/03/2011KhácQuy định về quản lý đường thủy nội địa
20/2011/TT-BGTVT31/03/2011KhácQuy định về vận tải hành khách đường thủy nội địa
12/2011/TT-BGTVT30/03/2011Thông tưQUY ĐỊNH VỀ CẤP, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN BẢO HIỂM HOẶC BẢO ĐẢM TÀI CHÍNH THEO CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ TRÁCH NHIỆM DÂN SỰ ĐỐI VỚI TỔN THẤT Ô NHIỄM DẦU NĂM 1992
10/2011/TT-BGTVT25/03/2011Thông tưSỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 06/2009/TT-BGTVT NGÀY 18 THÁNG 6 NĂM 2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUY ĐỊNH VỀ ĐÀO TẠO, CẤP, THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN KHẢ NĂNG CHUYÊN MÔN HOA TIÊU HÀNG HẢI VÀ GIẤY CHỨNG NHẬN VÙNG HOẠT ĐỘNG HOA TIÊU HÀNG HẢI
08/2011/SL-LPQT16/02/2011Luật ĐTNĐHIỆU LỰC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ Thực hiện quy định tại khoản 3 Điều 47 Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao (Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế) trân trọng thông báo: “Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải đường thủy”. ký tại Phnôm Pênh ngày 17 tháng 12 năm 2009, có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 01 năm 2011; và gửi kèm Bản sao lục Hiệp định theo quy định Điều 68 của Luật nêu trên.
38/2010/TT-BTNMT14/12/2010Thông tưQuy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát điều tra tổng hợp tài nguyên và môi trường biển bằng tàu biển
29/2010/TT-BGTVT30/09/2010Thông tưQuy định về phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành hàng hải
Nghị định số 95/2010/NĐ-CP16/09/2010Nghị địnhQuy định về cấp phép và phối hợp hoạt động với lực lượng tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài tại Việt Nam
25/2010/TT-BGTVT31/08/2010KhácQuy định về quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa
1731/CHHVN - KHTC04/08/2010Công văn điều hànhPhí, lệ phí tàu khách
Nghị định số 83/2010/NĐ-CP23/07/2010Pháp lệnhVề đăng ký giao dịch bảo đảm
57/2010/NĐ-CP25/05/2010Nghị địnhNGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH PHÁP LỆNH THỦ TỤC BẮT GIỮ TÀU BIỂN
11/2010/TT-BGTVT20/04/2010Thông tưBAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA “QUY PHẠM THIẾT BỊ NÂNG HÀNG TÀU BIỂN”
QCVN 20:2010/BGTVT01/01/2010Thông tưQUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ BÁO HIỆU HÀNG HẢI
Nghị định số 117/2009/NĐ-CP31/12/2009Nghị địnhVề xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Nghị định số 96/2009/NĐ-CP30/10/2009Nghị địnhVề việc xử lý tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được phát hiện hoặc tìm thấy thuộc đất liền, các hải đảo và vùng biển Việt Nam
14824/BTC-TCDN21/10/2009Công văn điều hànhThự hiện thu phí, lệ phí hàng hải theo quyết định số 98/2008/QĐ-BTC ngày 04/10/2008 của Bộ tài chính
Nghị định số 87/2009/NĐ-CP19/10/2009Nghị địnhVề vận tải đa phương thức
1810/CHHVN-KHTC26/08/2009Công văn điều hành Hướng dẫn thu phí trường hợp tàu cặp mạn tại vũng, vịnh
06/2009/TT-BGTVT18/06/2009Thông tưTHÔNG TƯ Quy định về đào tạo, cấp, thu hồi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn hoa tiêu hàng hải và giấy chứng nhận vùng hoạt động hoa tiêu hàng hải
98/2009/TT-BTC20/05/2009Công văn điều hànhVề việc hướng dẫn thủ tục và nghĩa vụ thuế đối với dầu thô cung cấp cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất
Nghị định số 25/2009/NĐ-CP26/03/2009Nghị địnhVề quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo
71/CHHVN-TC15/01/2009Công văn điều hànhGiải thích một số quy định tại Quyết định 98/2008/QĐ- BTC về phí và lệ phí hàng hải
98/2008/QĐ-BTC04/11/2008Quyết địnhBan hành Quy định về phí, lệ phí hàng hải và Biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải
Số: 05/2008/PL-UBTVQH1227/08/2008LuậtPHÁP LỆNH Thủ tục bắt giữ tàu biển
17/2008/QH1203/06/2008LuậtBAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
173/2007/NĐ-CP28/11/2007Nghị địnhNGHỊ ĐỊNH Về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu hàng hải
1393/CHHVN-TC08/08/2007Công văn điều hànhThu phí sử dụng cầu bền, phao neo, phí neo đậu tại vũng, vịnh đối với tàu
Nghị định số 136/2006/NĐ-CP14/11/2006Nghị địnhQuy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo
46/2006/NĐ-CP16/05/2006Nghị địnhNGHỊ ĐỊNH Về xử lý hàng hóa do người vận chuyển lưu giữ tại cảng biển Việt Nam
20/2005/QĐ-BGTVT28/03/2005KhácCỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI SỐ 20/2005/QĐ-BGTVT NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM 2005 VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HOA TIÊU ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
21/2005/NĐ-CP01/03/2005KhácCỦA CHÍNH PHỦ SỐ 21/2005/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 3 NĂM 2005 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
Nghị định số 140/2004/NĐ-CP25/06/2004Nghị địnhCỦA CHÍNH PHỦ SỐ 140/2004/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM 2004 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BIÊN GIỚI QUỐC GIA
23/2004/QH11 15/06/2004Luật ĐTNĐLUẬT: Giao thông đường thuỷ nội địa
Luật biển 198210/12/1982KhácCÔNG ƯỚC CỦA LIÊN HỢP QUỐC VỀ LUẬT BIỂN (Ký kết ngày 10 tháng 12 năm 1982) CÁC QUỐC GIA THÀNH VIÊN CỦA CÔNG ƯỚC
MARPOL CONSOLIDATED 201902/11/1973KhácFULL MARPOL CONSOLIDATED 2019
Công ước FAL05/03/1967KhácCông ước về tạo thuận lợi trong giao thông hàng hải Quốc tế (Công ước FAL) được Hội nghị Quốc tế về tạo điều kiện thuận lợi trong giao thông và vận tải hàng hải thông qua ngày 9 tháng 4 năm 1965. Công ước có hiệu lực ngày 05 tháng 3 năm 1967