NGHỊ ĐỊNH Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI                                                                                                                                                                        QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT: NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU NĂM 2017  ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
 +84-(0)912439787
 +84-(0)24-37683191
  CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
 +84-(0)918148252
 +84-(0)2543856270
 +84-(0)2543512811
 +84-(0)2543512237
CẤP ĐỘ AN NINH

ISPS security level in the port:1

Cấp độ an ninh tại cảng: 1

THƯ VIỆN ẢNH

  • Số người truy cập: 26162001
  • Đang online: 13
QUY ĐỊNH VỀ PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI
Số hiệuNgày ban hànhLoại văn bảnTrích yếu nội dung
74/2021/TT-BTC27/08/2021Nghị địnhThông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải
90/2019/TT-BTC31/12/2019Thông tưsửa đổi, bổ sung Thông tư 261/2016/TT-BTC
261/2016/TT-BTC14/11/2016Thông tưQUY ĐỊNH VỀ PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI VÀ BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI
261/2016/TT-BTC14/11/2016Thông tưQUY ĐỊNH VỀ PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI VÀ BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI
132/2013/TT-BTC19/09/2013Thông tưQuy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển và cấp lý lịch liên tục của tàu biển
2230/CHHVN-KHTC16/08/2012Công văn điều hànhHướng dẫn thu phí, lệ phí hàng hải
25 /2012/TT-BGTVT03/07/2012Thông tưHướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng hội phí tham gia Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO)
580/CHHVN-VT&DVHH12/03/2012Công văn điều hànhHướng dẫn mức thu một số loại phí hàng hải đối với tàu thủy có trọng tải lớn cập cảng Cái Mép-Thị Vải
41/2012/TT-BTC09/03/2012Thông tưHƯỚNG DẪN MỨC THU MỘT SỐ LOẠI PHÍ HÀNG HẢI ĐỐI VỚI TÀU THỦY CÓ TRỌNG TẢI LỚN CẬP CẢNG CÁI MÉP - THỊ VẢI
966/TB-CVHHVT26/12/2011Thông báoKết luận cuộc họp thống nhất triển khai công tác thu phí Bảo đảm hàng hải đối với tàu thuyền ra, vào hoạt động tại khu vực Bến Đầm-Côn Đảo
164/2010/TT-BTC28/08/2011Thông tưHướng dẫn mức thu một số loại phí hàng hải đối với tàu thủy có trọng tải lớn cập cảng Cái Mép - Thị Vải
1731/CHHVN - KHTC04/08/2010Công văn điều hànhPhí, lệ phí tàu khách
14824/BTC-TCDN21/10/2009Công văn điều hànhThự hiện thu phí, lệ phí hàng hải theo quyết định số 98/2008/QĐ-BTC ngày 04/10/2008 của Bộ tài chính
1810/CHHVN-KHTC26/08/2009Công văn điều hành Hướng dẫn thu phí trường hợp tàu cặp mạn tại vũng, vịnh
98/2009/TT-BTC20/05/2009Công văn điều hànhVề việc hướng dẫn thủ tục và nghĩa vụ thuế đối với dầu thô cung cấp cho Nhà máy lọc dầu Dung Quất
71/CHHVN-TC15/01/2009Công văn điều hànhGiải thích một số quy định tại Quyết định 98/2008/QĐ- BTC về phí và lệ phí hàng hải
98/2008/QĐ-BTC04/11/2008Quyết địnhBan hành Quy định về phí, lệ phí hàng hải và Biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải
1393/CHHVN-TC08/08/2007Công văn điều hànhThu phí sử dụng cầu bền, phao neo, phí neo đậu tại vũng, vịnh đối với tàu