Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI


Các thủ tục hành chính
STTTên thủ tụcVăn bản QPPLCơ quan thực hiệnGhi Chú
1Phê duyệt phương án đảm bảo an toàn hàng hảiNghị định số 21/2012/NĐ- CPCảng vụ HH Vũng Tàu
2Tàu thuyền Việt Nam hoạt động tuyến nội địa vào cảng biển Nghị định số 21/2012/NĐ- CPCảng vụ HH Vũng Tàu
3Tàu thuyền Việt Nam và tàu thuyền nước ngoài nhập cảnh Nghị định số 21/2012/NĐ- CPCảng vụ HH Vũng Tàu
4Tàu thuyền Việt Nam hoạt động tuyến nội địa rời cảng biểnNghị định số 21/2012/NĐ- CPCảng vụ HH Vũng Tàu
5Tàu thuyền Việt Nam và tàu thuyền nước ngoài xuất cảnhNghị định số 21/2012/NĐ- CPCảng vụ HH Vũng Tàu
6Tàu thuyền nhập cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơiNghị định số 21/2012/NĐ- CPCảng vụ HH Vũng Tàu
7Tàu thuyền xuất cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơiNghị định số 21/2012/NĐ- CPCảng vụ HH Vũng Tàu
8Tàu thuyền nước ngoài quá cảnh Nghị định số 21/2012/NĐ- CPCảng vụ HH Vũng Tàu
9Chấp thuận cắm đăng đáy, đánh bắt và nuôi trồng thủy hải sản trong vùng nước cảng biểnNghị định số 21/2012/NĐ- CPCảng vụ HH Vũng Tàu
10Chấp thuận thực hiện sửa chữa, vệ sinh tàu thuyền hoặc thực hiện các hoạt động hàng hải khác trong vùng nước cảng biểnNghị định số 21/2012/NĐ- CPCảng vụ HH Vũng Tàu
11Chấp thuận tiến hành các hoạt động lặn hoặc các công việc ngầm dưới nướcNghị định số 21/2012/NĐ- CPCảng vụ HH Vũng Tàu
12Thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biểnNghị định số 21/2012/NĐ- CPCảng vụ HH Vũng Tàu
13Cấp phép cho tàu biển nước ngoài vận tải nội địaThông tư số 04/2012/TT-BGTVTCảng vụ HH Vũng Tàu
14Thủ tục trình kháng cáo hàng hảiQuyết định số 41/2005/QĐ-BGTVTCảng vụ HH Vũng Tàu
15Đăng ký vận tải hành khách cố định trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảoThông tư số 16/2013/TT-BGTVTCảng vụ HH Vũng Tàu
16Cấp Giấy phép chạy thử cho tàu thuyền đang đóng hoặc sửa chữa, hoán cảiThông tư số 10/2013/TT-BGTVTCảng vụ HH Vũng Tàu
17Cấp Giấy phép cho phương tiện thủy nội địa vào cảng biểnThông tư số 10/2013/TT-BGTVTCảng vụ HH Vũng Tàu
18Cấp Giấy phép cho phương tiện thủy nội địa rời cảng biển Thông tư số 10/2013/TT-BGTVTCảng vụ HH Vũng Tàu
19Chấp thuận xây dựng công trình liên quan đến vùng nước cảng biển, luồng hàng hảiThông tư số 10/2013/TT-BGTVTCảng vụ HH Vũng Tàu
20Thủ tục đến cảng biển đối với tàu thuyền có tổng trọng tải từ 200 DWT trở xuống, mang cờ quốc tịch của quốc gia có chung biển giới với Việt Nam Thông tư số 10/2013/TT-BGTVTCảng vụ HH Vũng Tàu
21Cấp Sổ thuyền viênThông tư số 07/2012/TT-BGTVTCảng vụ HH Vũng Tàu
22Cấp lại Sổ thuyền viênThông tư số 07/2012/TT-BGTVTCảng vụ HH Vũng Tàu
23Công bố thông báo hàng hải về khu vực biển hạn chế hoặc cấm hoạt động hàng hải.Thông tư số 07/2012/TT-BGTVTCảng vụ HH Vũng Tàu
24Thủ tục điện tử đối với tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa vào cảng biểnThông tư số 54/2015/TT-BGTVT Cảng vụ HH Vũng Tàu
25Thủ tục điện tử đối với tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa rời cảng biểnThông tư số 54/2015/TT-BGTVT Cảng vụ HH Vũng Tàu
26Thủ tục điện tử đối với phương tiện thủy nội địa vào cảng biểnThông tư số 54/2015/TT-BGTVT Cảng vụ HH Vũng Tàu
27Thủ tục điện tử đối với phương tiện thủy nội địa rời cảng biểnThông tư số 54/2015/TT-BGTVT Cảng vụ HH Vũng Tàu
28Chấp thuận vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo tuyến cố định bằng tàu khách cao tốc đối với tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoàiThông tư số 66/2014/TT-BGTVT Chi cục ĐTNĐ hoặc Cảng vụ Hàng hải
29Chấp thuận cho tàu khách cao tốc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi theo hợp đồng chuyếnThông tư số 66/2014/TT-BGTVT Sở GTVT hoặc Cảng vụ Hàng hảiTTHC này do Trung ương và địa phương giải quyết
30Chấp thuận cho tàu khách cao tốc vận tải hành khách, hành lý, bao gửi không có mục đích kinh doanhThông tư số 66/2014/TT-BGTVT Sở GTVT hoặc Cảng vụ Hàng hảiTTHC này do Trung ương và địa phương giải quyết
31Thủ tục vào cảng, bến của tàu khách cao tốcThông tư số 66/2014/TT-BGTVT Cảng vụ hoặc Ban Quản lý bến
32Thủ tục rời cảng, bến của tàu khách cao tốcThông tư số 66/2014/TT-BGTVT Cảng vụ hoặc Ban Quản lý bến
33Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích45/2016/QĐ-TTgCảng vụ HH Vũng TàuV/v Triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về việc Tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
  • Điện thoại: (84-0254) 3856270
  • Điện thoại: (84-0254) 3512811
  • Điện thoại: (84-0254) 3512237
  • Di động: (84) 0918148252