NGHỊ ĐỊNH Số 58/2017/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI;         QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT CỦA GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU BAN HÀNH "NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU"               ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
 +84-(0)912439787
 +84-(0)24-37683191
  CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
 +84-(0)918148252
 +84-(0)2543856270
 +84-(0)2543512811
 +84-(0)2543512237
CẤP ĐỘ AN NINH HÀNG HẢI

Maritime Sercuriry: Level 1

An ninh hàng hải: Cấp độ 1

THƯ VIỆN ẢNH

  • Số người truy cập: 26873918
  • Đang online: 36
CÁC TUYẾN LUỒNG HÀNG HẢI

1. LUỒNG HÀNG HẢI VŨNG TÀU - THỊ VẢI

Hệ thống bến cảng trên sông VŨNG TÀU - THỊ VẢI nằm chủ yếu trên bờ trái sông Cái Mép - Thị Vải, thuộc cảng biển Bà rịa - Vũng tàu (trên địa phận tỉnh Bà rịa - Vũng tàu) và cảng biển Đồng Nai (trên địa phận tỉnh Đồng Nai). Hệ thống bến cảng bố trí trên chiều dài gần 30km dọc sông, trải dài từ cửa sông Cái Mép phía hạ lưu (bến cảng Tổng hợp Container Cái Mép hạ) lên đến khu vực Gò Dầu phía thượng lưu (bến cảng Vedan).

2. LUỒNG HÀNG HẢI SÔNG DINH

Luồng hàng hải Sông Dinh được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, có chiều dài khoảng 16,6km, độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ

3. LUỒNG HÀNG HẢI CÔN SƠN - CÔN ĐẢO

THÔNG BÁO HÀNG HẢI Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo VTU – 43 – 2015 Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Tên luồng: Luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo. Căn cứ Báo cáo kỹ thuật số 596/BC-XNKSHHMN và bình đồ độ sâu ký hiệu CĐ_1506_01 đến CĐ_1506_04 tỷ lệ 1/5000 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam thực hiện hoàn thành tháng 6/2015,

4. LUỒNG HÀNG HẢI BẾN ĐẦM - CÔN ĐẢO

1- Quyết định công bố 2- Sơ đồ tuyến luồng

5. ĐOẠN LUỒNG HÀNG HẢI VÀO CẦU CẢNG HYDROCARBON

Thông số kỹ thuật theo thiết kế của đoạn luồng: - Chiều dài đoạn luồng nhánh: L = 2,45 km. - Chiều rộng đáy luồng nhỏ nhất: B = 220 m. - Cao độ đáy luồng: H = - 14,5 m (so với số "0" Hải đồ"

6. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THÍ ĐIỂM PHÂN LUỒNG HÀNG HẢI

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THÍ ĐIỂM PHÂN LUỒNG HÀNG HẢI TẠI VỊNH GÀNH RÁI - VŨNG TÀU