Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI


CÁC TUYẾN LUỒNG HÀNG HẢI

1. LUỒNG VŨNG TÀU - THỊ VẢI

Hệ thống bến cảng trên sông VŨNG TÀU - THỊ VẢI nằm chủ yếu trên bờ trái sông Cái Mép - Thị Vải, thuộc cảng biển Bà rịa - Vũng tàu (trên địa phận tỉnh Bà rịa - Vũng tàu) và cảng biển Đồng Nai (trên địa phận tỉnh Đồng Nai). Hệ thống bến cảng bố trí trên chiều dài gần 30km dọc sông, trải dài từ cửa sông Cái Mép phía hạ lưu (bến cảng Tổng hợp Container Cái Mép hạ) lên đến khu vực Gò Dầu phía thượng lưu (bến cảng Vedan).

2. Luồng hàng hải Sông Dinh

Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Tên luồng: luồng hàng hải Sông Dinh. Trong phạm vi khảo sát luồng hàng hải Sông Dinh được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, có chiều dài khoảng 16,6km, độ sâu bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ

3. Luồng vào bến đầm Côn Đảo

THÔNG BÁO HÀNG HẢI Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo VTU – 43 – 2015 Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Tên luồng: Luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo. Căn cứ Báo cáo kỹ thuật số 596/BC-XNKSHHMN và bình đồ độ sâu ký hiệu CĐ_1506_01 đến CĐ_1506_04 tỷ lệ 1/5000 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam thực hiện hoàn thành tháng 6/2015,

4. Côn Đảo

Cập nhật sơ đồ tuyến luồng


CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
  • Điện thoại: (84-0254) 3856270
  • Điện thoại: (84-0254) 3512811
  • Điện thoại: (84-0254) 3512237
  • Di động: (84) 0918148252