NGHỊ ĐỊNH Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI                                                                                                                                                                        QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT: NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU NĂM 2017  ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
 +84-(0)912439787
 +84-(0)24-37683191
  CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
 +84-(0)918148252
 +84-(0)2543856270
 +84-(0)2543512811
 +84-(0)2543512237
CẤP ĐỘ AN NINH

ISPS security level in the port:1

Cấp độ an ninh tại cảng: 1

THƯ VIỆN ẢNH

  • Số người truy cập: 26161930
  • Đang online: 9
Sơ đồ tổ chức
THÔNG TIN PHÒNG, BAN

 

1. Phòng Tổ chức - Hành chính

2. Phòng Tài chính - Kế toán

3. Phòng Thủ tục tàu thuyền

4. Phòng Pháp chế hàng hải

5. Phòng Thanh tra hàng hải

6. Phòng An toàn - An ninh Hàng hải

7. Đại diện CVHHVT tại Phú Mỹ 

8. Đại diện CVHHVT tại Thị Vải

9. Đại diện CVHHVT tại Côn Đảo