NGHỊ ĐỊNH Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI                                                                                                                                                                        QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT: NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU NĂM 2017  ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
 +84-(0)912439787
 +84-(0)24-37683191
  CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
 +84-(0)918148252
 +84-(0)2543856270
 +84-(0)2543512811
 +84-(0)2543512237
CẤP ĐỘ AN NINH

ISPS security level in the port:1

Cấp độ an ninh tại cảng: 1

THƯ VIỆN ẢNH

  • Số người truy cập: 25843554
  • Đang online: 21
Tin hoạt động tổng hợp

CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU TRIỂN KHAI PHÒNG, CHỐNG COVID-19 HIỆU QUẢ, GẮN VỚI LÀM TỐT CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI ĐỊA PHƯƠNG (02/11/2021)

CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU TRIỂN KHAI PHÒNG, CHỐNG COVID-19 HIỆU QUẢ, GẮN VỚI LÀM TỐT CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI ĐỊA PHƯƠNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀO LÀM VIỆC TẠI CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU (01/11/2021)

Thực hiện Quyết định số 1450/QĐ-CHHVN ngày 09/11/2021 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu năm 2021 như sau

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÀNH LẬP VÀ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI DIỆN CVHHVT TẠI THỊ VẢI; THÔNG BÁO VỀ VIỆC GIỚI THIỆU MẪU CON DẤU, MẪU CHỮ KÝ (01/11/2021)

Căn cứ Quyết định số 1394/QĐ-CHHVN ngày 29/10/2021 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc thành lập Đại diện Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu tại Thị Vải, trên cơ sở Trạm Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu tại Thị Vải;

Căn cứ Quyết định số 2894/QĐ-CVHHVT ngày 01/11/2021 của Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi quản lý, cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động của Đại diện Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu tại Thị Vải;

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG - CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 68/2000/NĐ-CP (10/10/2021)

Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu thông báo tuyển dụng tuyển dụng lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP:

Tuyển dụng: 01 người;

Vị trí việc làm: bảo vệ tại Đại diện Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu tại Phú Mỹ

QUYẾT LIỆT GIẢI QUYẾT “ÁCH TẮC” LƯU THÔNG HÀNG HÓA TẠI CẢNG BIỂN PHÍA NAM (18/08/2021)

QUYẾT LIỆT GIẢI QUYẾT “ÁCH TẮC” LƯU THÔNG HÀNG HÓA TẠI CẢNG BIỂN PHÍA NAM

Tin khác