NGHỊ ĐỊNH Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI                                                                                                                                                                        QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT: NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU NĂM 2017  ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
 +84-(0)912439787
 +84-(0)24-37683191
  CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
 +84-(0)918148252
 +84-(0)2543856270
 +84-(0)2543512811
 +84-(0)2543512237
CẤP ĐỘ AN NINH

ISPS security level in the port:1

Cấp độ an ninh tại cảng: 1

THƯ VIỆN ẢNH

  • Số người truy cập: 25957603
  • Đang online: 12
Giá cước vận tải quốc tế

I. Giá cước vận tải container quốc tế

 

 (Đơn giá: USD)

STT

TênHãng tàu

Tuyến (*)

Giá

 

 

 

20'DC

40'DC

40'HC

20'RF

40'HR

45'HC

1

Công ty TNHH Hyundai Merchant Marine Việt Nam

Cái Mép - Long Beach /Los Angeles /Oakland /Tacoma

7,200

9,000

9,000

 

 

11,394

Cái Mép – New York /Charleston /Norfolk /Savannah

9,600

12,000

12,000

 

 

15,192

Cái Mép – Rotterdam / Hamburg /Antwerp /Le Havre

9,950

19,700

19,850

 

 

 

Cái Mép – Genoa /La Spezia / Valencia /Barcelona /Fos

10,050

19,800

19,950

 

 

 

2

Công ty Cổ phần CMA-CGM Việt Nam

Cái Mép - /…/ Hamburg

8,000

14,000

 

 

 

 

Cái Mép - /…/ Rotterdam

8,000

14,000

 

 

 

 

Cái Mép - /…/ Antwerp

8,000

14,000

 

 

 

 

Cái Mép - /…/ Zeebrugge

8,000

14,000

 

 

 

 

Cái Mép - /…/ Dunkkerque

8,000

14,000

 

 

 

 

Cái Mép - /…/ Felixstowe

8,500

15,000

 

 

 

 

Cái Mép - /…/ Southampton

8,500

15,000

 

 

 

 

Cái Mép - /…/ London Gate Way

8,500

15,000

 

 

 

 

Cái Mép - /…/ Fos

8,000

14,000

 

 

 

 

Cái Mép - /…/ La Spezia

8,000

14,000

 

 

 

 

Cái Mép - /…/ Bacerlona

8,000

14,000

 

 

 

 

Cái Mép - /…/ Genoa

8,000

14,000

 

 

 

 

Cái Mép - /…/ Valencia

8,000

14,000

 

 

 

 

Cái Mép - /…/ Los Angeles

13,000

15,000

 

 

 

 

Cái Mép - /…/ Long Beach

13,000

15,000

 

 

 

 

Cái Mép - /…/ Oakland

13,000

15,000

 

 

 

 

Cái Mép - /…/ Vancouver

13,000

15,000

 

 

 

 

Cái Mép - /…/ Seattle

13,000

15,000

 

 

 

 

Cái Mép - /…/ New York

15,000