NGHỊ ĐỊNH Số 58/2017/NĐ-CP NGÀY 10/5/2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI;         QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT NGÀY 25/7/2017 CỦA GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU BAN HÀNH "NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU";                   ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
 +84-(0)912439787
 +84-(0)24-37683191
  CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
 +84-(0)918148252
 +84-(0)2543856270
 +84-(0)2543512811
 +84-(0)2543512237
CẤP ĐỘ AN NINH HÀNG HẢI

Maritime Sercuriry: Level 1

An ninh hàng hải: Cấp độ 1

THƯ VIỆN ẢNH

  • Số người truy cập: 27719292
  • Đang online: 43
Văn bản điều hành

ĐỀ NGHỊ GÓP Ý, SỬA ĐỔI BỔ SUNG NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU (28/09/2023)

ĐỀ NGHỊ RÀ SOÁT, PHÁT HIỆN NỘI DUNG BẤT CẬP, HẠN CHẾ TẠI "NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU" NĂM 2017 VÀ GÓP Ý KIẾN SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐÊ NGHIÊN CỨU HOÀN THIỆN "NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU" NĂM 2023

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2023 CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU (27/04/2023)

MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG NĂM 2023 của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu ban hành ngày 02/01/2023

QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CẢNG CẠN THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050 (26/04/2023)

QUYẾT ĐỊNH SỐ 979/QĐ-TTg NGÀY 22/8/2023 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ V/V PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CẢNG CẠN THỜI KỲ 2021-2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, QUÁN TRIỆT ĐỐI VỚI HOA TIÊU HÀNG HẢI (18/03/2023)

VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, QUÁN TRIỆT ĐỐI VỚI HOA TIÊU HÀNG HẢI

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU (17/03/2023)

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU

Tin khác