NGHỊ ĐỊNH Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI                                                                                                                                                                        QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT: NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU NĂM 2017
Văn bản điều hành

CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU CỦNG CỐ, TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỐI HỢP QUẢN LÝ, GIÁM SÁT AN TOÀN VÀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CUNG CẤP DỊCH VỤ TẠI CẢNG BIỂN VŨNG TÀU (22/06/2020)

Ngày 05/6/2020 tại Vũng Tàu, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã chủ trì, tổ chức cuộc họp với các đơn vị: Cảng vụ Hàng hải: Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai; các Tổ chức hoa tiêu hàng hải trong khu vực; Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam; Các chủ tàu: tàu container, tàu hàng Panamax trọng tải lớn; các doanh nghiệp cảng; các đại lý hàng hải và một số đơn vị liên quan khác để thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện Phương án bảo đảm an toàn cho tàu biển trọng tải lớn vào, rời cảng biển Vũng Tàu; tình hình, chất lượng cung cấp dịch vụ hoa tiêu hàng hải; công tác phối hợp, phòng chống dịch Covid-19 và thảo luận, thống nhất biện pháp phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ trong 06 tháng cuối năm 2020.