NGHỊ ĐỊNH Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI                                                                                                                                                                        QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT: NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU NĂM 2017  ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
 +84-(0)912439787
 +84-(0)24-37683191
  CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
 +84-(0)918148252
 +84-(0)2543856270
 +84-(0)2543512811
 +84-(0)2543512237
CẤP ĐỘ AN NINH

ISPS security level in the port:1

Cấp độ an ninh tại cảng: 1

THƯ VIỆN ẢNH

  • Số người truy cập: 26071748
  • Đang online: 19
Văn bản điều hành

TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN, SỬ DỤNG VÀ XUẤT KHẨU KHOÁNG SẢN TRONG VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN (03/06/2021)

TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN, SỬ DỤNG VÀ XUẤT KHẨU KHOÁNG SẢN TRONG VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN

BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU (19/05/2021)

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU

BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG CHÁY, NỔ CHO TÀU THUYỀN HOẠT ĐỘNG TRONG VÙNG NƯỚC CÁC CẢNG BIỂN THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU (18/05/2021)

BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN PHÒNG, CHỐNG CHÁY, NỔ CHO TÀU THUYỀN HOẠT ĐỘNG TRONG VÙNG NƯỚC CÁC CẢNG BIỂN THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

TỔ CHỨC RÀ SOÁT, KIỂM TRA VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI, KIỂM ĐỊNH ĐỊNH KỲ CẦU CẢNG, ĐÁNH GIÁ AN TOÀN CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI (14/05/2021)

TỔ CHỨC RÀ SOÁT, KIỂM TRA VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI, KIỂM ĐỊNH ĐỊNH KỲ CẦU CẢNG, ĐÁNH GIÁ AN TOÀN CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI

THÔNG BÁO NỘI DUNG CUỘC HỌP ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH VÀ THẢO LUẬN, XÁC ĐỊNH GIẢI PHÁP PHỐI HỢP TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ MỘT SỐ BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI CÁC CẢNG BIỂN THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU (12/05/2021)

THÔNG BÁO NỘI DUNG CUỘC HỌP ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH VÀ THẢO LUẬN, XÁC ĐỊNH GIẢI PHÁP PHỐI HỢP TRIỂN KHAI ĐỒNG BỘ MỘT SỐ BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 TẠI CÁC CẢNG BIỂN THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Tin khác