NGHỊ ĐỊNH Số 58/2017/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI;         QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT CỦA GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU BAN HÀNH "NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU"               ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
 +84-(0)912439787
 +84-(0)24-37683191
  CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
 +84-(0)918148252
 +84-(0)2543856270
 +84-(0)2543512811
 +84-(0)2543512237
CẤP ĐỘ AN NINH HÀNG HẢI

Maritime Sercuriry: Level 1

An ninh hàng hải: Cấp độ 1

THƯ VIỆN ẢNH

  • Số người truy cập: 26658801
  • Đang online: 16
Văn bản điều hành

QUY ĐỊNH CỦA IMO VỀ DANH MỤC CÁC GIẤY CHỨNG NHẬN VÀ TÀI LIỆU PHẢI MANG TRÊN TÀU (01/08/2022)

LIST OF CERTIFICATES AND DOCUMENTS REQUIRED TO BE CARRIED ON BOARD SHIPS, 2022

THÔNG TƯ SỐ 19/2022/TT-BGTVT NGÀY 26/7/2022 CỦA BỘ GTVT QUY ĐỊNH VỀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI (26/07/2022)

THÔNG TƯ 19/2022/TT-BGTVT NGÀY 26/7/2022 QUY ĐỊNH VỀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH HÀNG HẢI DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI BAN HÀNH

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC THÔNG TƯ QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRONG LĨNH VỰC HÀNG HẢI (16/06/2022)

Thông tư số 08/2022/TT-BGTVT ngày 16/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 18/2021/TT-BTNMT NGÀY 29/10/2021 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG (29/10/2021)

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 18/2021/TT-BTNMT NGÀY 29/10/2021 CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUY ĐỊNH MỨC THU TIỀN SỬ DỤNG KHU VỰC BIỂN

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỦA 5 LĨNH VỰC (ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT, ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA, HÀNG HẢI, HÀNG KHÔNG) ĐẢM BẢO THÍCH ỨNG AN TOÀN, LINH HOẠT, KIỂM SOÁT HIỆU QUẢ DỊCH COVID-19 (16/10/2021)

HƯỚNG DẪN TẠM THỜI VỀ TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỦA 5 LĨNH VỰC (ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT, ĐƯỜNG THUỶ NỘI ĐỊA, HÀNG HẢI, HÀNG KHÔNG)

(BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1812/QĐ-BGTVT NGÀY 16/10/2021 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI)

Tin khác