NGHỊ ĐỊNH Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI                                                                                                                                                                        QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT: NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU NĂM 2017  ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
 +84-(0)912439787
 +84-(0)24-37683191
  CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
 +84-(0)918148252
 +84-(0)2543856270
 +84-(0)2543512811
 +84-(0)2543512237
CẤP ĐỘ AN NINH

ISPS security level in the port:1

Cấp độ an ninh tại cảng: 1

THƯ VIỆN ẢNH

  • Số người truy cập: 26162019
  • Đang online: 18
VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN

SƠ ĐỒ VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN (12/08/2021)

1- SƠ ĐỒ PHẠM VI VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN VŨNG TÀU

2- SƠ ĐỒ PHẠM VI VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN VŨNG TÀU KHƯ VỰC CÔN ĐẢO

3- SƠ ĐỒ CÁC MỎ DẦU KHÍ NGOÀI KHƠI THUỘC KHU VỰC QUẢN LÝ CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU

4- SƠ ĐỒ CÁC TUYẾN ỐNG DẪN KHÍ CÁC MỎ DẦU KHÍ NGOÀI KHƠI 

KHU VỰC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA CẢNG VỤ HÀNG HẢI VỦNG TÀU (11/08/2021)

Vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và khu vực quản lý của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu được Bộ Giao thông vận tải công bố tại Thông tư số 57/2015/TT-BGTVT ngày 19/10/2015, cụ thể như sau: