NGHỊ ĐỊNH Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI                                                                                                                                                                        QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT: NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU NĂM 2017  ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
 +84-(0)912439787
 +84-(0)24-37683191
  CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
 +84-(0)918148252
 +84-(0)2543856270
 +84-(0)2543512811
 +84-(0)2543512237
CẤP ĐỘ AN NINH

ISPS security level in the port:1

Cấp độ an ninh tại cảng: 1

THƯ VIỆN ẢNH

  • Số người truy cập: 25843834
  • Đang online: 27
THÔNG BÁO HÀNG HẢI

THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ HẠN CHẾ LƯU THÔNG PHÍA PHẢI LUỒNG (1/2 TIẾT DIỆN LUỒNG) CỦA LUỒNG HÀNG HẢI VŨNG TÀU - THỊ VẢI ĐỂ PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG THI CÔNG, NẠO VÉT LUỒNG (05/11/2021)

Thông báo hàng hải số 2666/TBHH-CVHHVT ngày 15/10/2021 của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu về hạn chế lưu thông phía phải luồng (1/2 tiết diện luồng) của luồng hàng hải Vũng Tàu - Thị Vải để phục vụ hoạt động thi công nạo vét luồng.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ VIỆC TÀU MỸ AN 1 BỊ CHÌM TẠI KHU NEO I8 THUỘC KHU NEO ĐẬU VŨNG TÀU (14/09/2021)

THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ VIỆC TÀU MỸ AN 1 BỊ CHÌM TẠI KHU NEO I8 THUỘC KHU NEO ĐẬU VŨNG TÀU

CÔNG BỐ KHU NEO ĐẬU CHO TÀU THUYỀN THUỘC VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN DO CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU QUẢN LÝ (15/08/2021)

QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ KHU NEO ĐẬU CHO TÀU THUYỀN THUỘC VÙNG NƯỚC CẢNG BIỂN DO CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU QUẢN  LÝ

HƯỚNG DẪN VÙNG ĐÓN TRẢ HOA TIÊU ÁP DỤNG ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT XẤU (12/08/2021)

HƯỚNG DẪN VÙNG ĐÓN TRẢ HOA TIÊU ÁP DỤNG ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT XẤU

Tin khác