NGHỊ ĐỊNH Số 58/2017/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI;         QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT CỦA GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU BAN HÀNH "NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU"               ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
 +84-(0)912439787
 +84-(0)24-37683191
  CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
 +84-(0)918148252
 +84-(0)2543856270
 +84-(0)2543512811
 +84-(0)2543512237
CẤP ĐỘ AN NINH HÀNG HẢI

Maritime Sercuriry: Level 1

An ninh hàng hải: Cấp độ 1

THƯ VIỆN ẢNH

  • Số người truy cập: 26658828
  • Đang online: 22
THÔNG BÁO HÀNG HẢI

THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ THÔNG SỐ KỸ THUÂT LUỒNG HÀNG HẢI VŨNG TÀU - THỊ VÀI (11/10/2022)

THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ THÔNG SỐ KỸ THUÂT LUỒNG HÀNG HẢI VŨNG TÀU - THỊ VÀI

DỰ THẢO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC PHÂN LUỒNG GIAO THÔNG HÀNG HẢI TẠI VỊNH GÀNH RÁI - VŨNG TÀU (03/08/2022)

Dự thảo Kế hoạch tổ chức phân luồng giao thông hàng hải tại vịnh Gành Rái - Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA LUỒNG HÀNG HẢI BẾN ĐẦM - CÔN ĐẢO (03/08/2022)

Thông báo hàng hải số 171/TBHH-TCTBDDATHHMN ngày 03/8/2022 về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Bến Đầm - Côn Đảo

THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA KHU VỰC ĐÓN TRẢ HOA TIÊU TẠI BẾN ĐẦM (03/08/2022)

Thông báo hàng hải số 173/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 03/8/2022 về thông số kỹ thuật của khu vực đón trả hoa tiêu tại Bến Đầm

THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA LUỒNG HÀNG HẢI SÔNG DINH (02/08/2022)

Thông báo hàng hải số 120/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 31/5/2022 về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Sông Dinh

Tin khác