NGHỊ ĐỊNH Số 58/2017/NĐ-CP NGÀY 10/5/2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI;         QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT NGÀY 25/7/2017 CỦA GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU BAN HÀNH "NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU";                   ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
 +84-(0)912439787
 +84-(0)24-37683191
  CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
 +84-(0)918148252
 +84-(0)2543856270
 +84-(0)2543512811
 +84-(0)2543512237
CẤP ĐỘ AN NINH HÀNG HẢI

Maritime Sercuriry: Level 1

An ninh hàng hải: Cấp độ 1

THƯ VIỆN ẢNH

  • Số người truy cập: 27001568
  • Đang online: 23
THÔNG BÁO HÀNG HẢI

THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ THÔNG SỐ KỸ THUÂT LUỒNG HÀNG HẢI VŨNG TÀU - THỊ VÀI (31/05/2023)

THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ THÔNG SỐ KỸ THUÂT LUỒNG HÀNG HẢI VŨNG TÀU - THỊ VÀI

THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA LUỒNG HÀNG HẢI SÔNG DINH (23/05/2023)

Thông báo hàng hải số 105/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 22/5/2023 về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Sông Dinh

THÔNG BÁO HÀNG HẢI THÔNG SỐ KỸ THUẬT LUỒNG HÀNG HẢI VŨNG TÀU - THỊ VẢI ĐOẠN ĐIỀU CHỈNH QUA KHU VỰC BẾN CẢNG XĂNG DẦU PETRO VŨNG TÀU VÀ BẾN CẢNG XĂNG DẦU PETEC CÁI MÉP (01/04/2023)

THÔNG BÁO HÀNG HẢI THÔNG SỐ KỸ THUẬT LUỒNG HÀNG HẢI VŨNG TÀU - THỊ VẢI ĐOẠN ĐIỀU CHỈNH QUA KHU VỰC BẾN CẢNG XĂNG DẦU PETRO VŨNG TÀU VÀ BẾN CẢNG XĂNG DẦU PETEC CÁI MÉP (TỪ PHAO BÁO HIỆU HÀNG HẢI SỐ "24" ĐẾN PHAO BÁO HIỆU HÀNG HẢI SỐ "32")

THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ KHU VỰC THI CÔNG NẠO VÉT ĐOẠN LUỒNG TỪ PHAO SỐ "0" ĐẾN THƯỢNG LƯU BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT) (18/02/2023)

THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ KHU VỰC THI CÔNG NẠO VÉT ĐOẠN LUỒNG TỪ PHAO SỐ "0" ĐẾN THƯỢNG LƯU BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CẢNG CMIT)

THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ HẠN CHẾ LƯU THÔNG ĐOẠN LUỒNG HÀNG HẢI VŨNG TÀU - THỊ VẢI TỪ PHAO BÁO HIỆU HÀNG HẢI SỐ "0" ĐẾN THƯỢNG LƯU BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT) (18/02/2023)

THÔNG BÁO HÀNG HẢI VỀ HẠN CHẾ LƯU THÔNG ĐOẠN LUỒNG HÀNG HẢI VŨNG TÀU - THỊ VẢI TỪ PHAO BÁO HIỆU HÀNG HẢI SỐ "0" ĐẾN THƯỢNG LƯU BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT) ĐỂ PHỤC VỤ THI CÔNG NẠO VÉT LUỒNG

Tin khác