NGHỊ ĐỊNH Số 58/2017/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI;         QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT CỦA GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU BAN HÀNH "NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU"               ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
 +84-(0)912439787
 +84-(0)24-37683191
  CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
 +84-(0)918148252
 +84-(0)2543856270
 +84-(0)2543512811
 +84-(0)2543512237
CẤP ĐỘ AN NINH HÀNG HẢI

Maritime Sercuriry: Level 1

An ninh hàng hải: Cấp độ 1

THƯ VIỆN ẢNH

  • Số người truy cập: 26874190
  • Đang online: 43
BẾN CẢNG

DANH MỤC CẢNG BIỂN (30/08/2021)

DANH SÁCH CÁC BẾN CẢNG TRONG KHU VỰC THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ

I- Các Cảng trên sông Dinh

II- Các Cảng trên sông Cái Mép - Thị Vải

III- Cảng khu vực Côn Đảo

IV- Các Cảng dầu khí ngoài khơi