NGHỊ ĐỊNH Số 58/2017/NĐ-CP NGÀY 10/5/2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI;         QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT NGÀY 25/7/2017 CỦA GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU BAN HÀNH "NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU";                 



  ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
 +84-(0)912439787
 +84-(0)24-37683191
  CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
 +84-(0)918148252
 +84-(0)2543856270
 +84-(0)2543512811
 +84-(0)2543512237
CẤP ĐỘ AN NINH HÀNG HẢI

Maritime Sercuriry: Level 1

An ninh hàng hải: Cấp độ 1

THƯ VIỆN ẢNH

  • Số người truy cập: 27001629
  • Đang online: 29
THỐNG KÊ

BẢNG THỐNG KÊ KẾT QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI NĂM 2020 VÀ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021

 

TT

Tiêu chí

ĐV tính

Thực hiện năm 2017

Thực hiện năm 2018

Thực hiện năm 2019

Thực hiện năm 2020

6 tháng đầu năm 2021

1

Kiểm tra, cấp phép cho tàu thuyền

Lượt tàu

63.641

80.015

91.962

95.147

47.302

a

Tàu biển

Lượt tàu

16.065

21.256

21.252

21.841

10.859

b

Phương tiện thủy nội địa

Lượt

47.576

58.759

70.710

73.306

36.443

2

Hàng hóa thông qua

Triệu tấn

75,86

99,51

108,71

113,28

58,52

3

Hành khách qua cảng

Lượt người

391.717

516.556

823.894

457.488

196.568

4

Thanh tra, kiểm tra

 

 

 

 

 

 

a

Thanh tra

Cuộc

4

6

5

0

0

b

Kiểm tra PSC

Tàu

200

215

250

230

155

c

Kiểm tra tàu biển VN

Tàu

105

200

135

80

29

d

Kiểm tra cảng

Lượt

22

17

44

49

5

e

Kiểm tra an toàn tuyến luồng

Lượt

98

98

90

90

24

f

Kiểm tra an toàn container

Lượt

6

10

10

10

2

5

Kiểm soát tải trọng phương tiện (trong KV cảng)

Lượt

104

30

30

18

8

6

Kiểm tra, quản lý việc tiếp nhận chất thải lỏng có dầu từ tàu biển

Lượt

145

180

171

118

56

7

Đánh giá ANCB

Cảng

39

43

44

45

19

8

Bố trí vị trí neo đậu cho tàu

Lượt

14.904

14.774

16.636

16.700

8.439

9

Cấp sổ thuyền viên

 

 

 

 

 

 

a

Cấp mới

Người

13

16

21

12

4

b

Cấp lại

Người

7

3

1

1

0