NGHỊ ĐỊNH Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI                                                                                                                                                                        QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT: NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU NĂM 2017  ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
 +84-(0)912439787
 +84-(0)24-37683191
  CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
 +84-(0)918148252
 +84-(0)2543856270
 +84-(0)2543512811
 +84-(0)2543512237
CẤP ĐỘ AN NINH

ISPS security level in the port:1

Cấp độ an ninh tại cảng: 1

THƯ VIỆN ẢNH

  • Số người truy cập: 26161941
  • Đang online: 16
Bài viết tham khảo

CẦN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH "ĐỘT PHÁ" ĐỂ HÌNH THÀNH CẢNG TRUNG CHUYỂN QUỐC TẾ (02/10/2021)

 

  Theo quy hoạch tổng thể, chi tiết giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt thì hệ thống cảng container nước sâu tại khu vực Cái mép – Thị Vải thuộc cảng cửa ngõ quốc tế loại 1A và đảm nhận vai trò là cảng trung chuyển quốc tế. Cùng với đó, Đề án quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đang được Bộ Giao thông Vận tải trình Thủ tướng Chính Phủ thì Cái Mép - Thị Vải tiếp tục được quy hoạch là cảng loại đặc biệt…. Đây chính là những đòn bẩy để hệ thống cảng container nước sâu tại khu vực Cái mép – Thị Vải phát huy tiềm năng thế mạnh trở thành cảng trung chuyển quốc tế. Tuy nhiên, thực tế khai thác ở đây hiện đã có tăng trưởng nhưng vẫn chưa chưa đáp ứng kỳ vọng của các nhà đầu tư, khách hàng …

ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ AN TOÀN GIAO THÔNG THỦY TẠI VỊNH GÀNH RÁI - VŨNG TÀU (02/10/2021)

ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN NGHIÊN CỨU, XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐÁNH GIÁ AN TOÀN GIAO THÔNG THỦY TẠI VỊNH GÀNH RÁI - VŨNG TÀU

PROPOSE ON RESEARCHING AND ESTABLISHING METHODS A WATERWAY SAFETY ASSESSMENT MODEL FOR GANH RAI - VUNG TAU WATER AREA 

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH TOÁN TỔNG QUÁT VÀ MÔ HÌNH MÔ PHỎNG NHANH ĐÁNH GIÁ RỦI RO ĐÂM VA TÀU THUYỀN TẠI CẢNG BIỂN VŨNG TÀU (05/09/2020)

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG MÔ HÌNH TOÁN TỔNG QUÁT VÀ MÔ HÌNH MÔ PHỎNG NHANH ĐÁNH GIÁ RỦI RO ĐÂM VA TÀU THUYỀN TẠI CẢNG BIỂN VŨNG TÀU

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG NHANH ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ ĐÂM VA TẠI CẢNG BIỂN VŨNG TÀU ÁP DỤNG MÔ HÌNH TOÁN ĐÁNH GIÁ RỦI RO ĐÂM VA VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỨ BẬC (AHP) (01/08/2020)

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG NHANH ĐÁNH GIÁ NGUY CƠ ĐÂM VA TẠI CẢNG BIỂN VŨNG TÀU ÁP DỤNG MÔ HÌNH TOÁN ĐÁNH GIÁ RỦI RO ĐÂM VA VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỨ BẬC (AHP)

Tin khác