Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI

VỊ TRÍ TÀU TẠI CẢNG

Ngày:
Khu vực cảng  
 Tên tàuQuốc tịchCầu/PhaoNgày đếnNgày/Giờ vào cầu

Khu vực cảng:

 CSG 92VIET NAM  07/06/201907/06/2019 - 07:31
 PTSC 07VIET NAM    

Khu vực cảng: BA SON

 Đức Phát 69VIET NAMBA SONCẦU CẢNG SỐ 116/01/201922/01/2019 - 07:00
 NAM TIEN 06VIET NAMBA SONCẦU CẢNG SỐ 113/05/201913/05/2019 - 07:00
 NAM TIEN 18VIET NAMBA SONCẦU CẢNG SỐ 113/05/201913/05/2019 - 07:00
 SG 3316VIET NAMBA SONCẦU CẢNG SÀ LAN23/07/201823/07/2018 - 15:00
 TC PACIFICPANAMABA SONCẦU CẢNG SỐ 108/06/201930/07/2019 - 06:00

Khu vực cảng: BARIA SERECE

 BIỂN ĐÔNG 189VIET NAMBARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 218/08/201921/08/2019 - 04:00
 DORIC ARMOURLIBERIABARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 118/08/201921/08/2019 - 04:00
 HIEN ANH 688/ NĐ 3238VIET NAMBARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 117/08/201921/08/2019 - 05:30

Khu vực cảng: BASON CAI MEP (KSD)

 BV 0792/SG 6526VIET NAMBASON CAI MEP (KSD)BA SON22/06/201822/06/2018 - 07:00
 NAM TIEN 20VIET NAMBASON CAI MEP (KSD)BA SON20/01/201816/04/2018 - 08:00
 TCB 1710VIET NAMBASON CAI MEP (KSD)BA SON26/10/201726/10/2017 - 13:00

Khu vực cảng: BEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)

 CON DAO 36VIET NAMBEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)BEN DAM - CD20/08/201920/08/2019 - 14:30
 HOANG BAO 18VIET NAMBEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)BEN DAM - CD13/08/201913/08/2019 - 07:00
 NGHĨA THÀNH 18VIET NAMBEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)BEN DAM - CD18/08/201918/08/2019 - 12:00
 Nghĩa Thành 24VIET NAMBEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)BEN DAM - CD15/08/201915/08/2019 - 12:00
 VIETSAND 39VIET NAMBEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)BEN DAM - CD17/08/201917/08/2019 - 06:00

Khu vực cảng: BEN PHAO HOANG NGUYEN

 FALCON 06VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN08/07/201908/07/2019 - 04:00
 FALCON 18VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN08/07/201908/07/2019 - 04:00
 GH FRANKELMARSHALL ISLANDSBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN30/07/201931/07/2019 - 05:00
 HOANG NGUYEN 16VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN10/12/201810/12/2018 - 10:00
 HOANG NGUYEN 26VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN07/12/201807/12/2018 - 17:00

Khu vực cảng: CANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK

 BV 1224VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK26/07/201926/07/2019 - 11:30
 BV 1439VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK26/07/201926/07/2019 - 11:30
 CĐT-3000VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK02/04/201902/04/2019 - 09:00
 HP 4162VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK21/07/201921/07/2019 - 08:00
 HƯNG PHÚ 27VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK27/06/201927/06/2019 - 07:30
 HƯNG PHÚ 99VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK27/06/201927/06/2019 - 07:30
 LA 06753VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK25/07/201925/07/2019 - 11:00
 PHU XUAN 07VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK06/05/201906/05/2019 - 18:00
 PHU XUAN 20VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK04/06/201904/06/2019 - 13:00
 PONTON DONG COC P17VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK19/07/201919/07/2019 - 09:00
 SG 4824VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK08/05/201908/05/2019 - 22:00
 SG 6208VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK02/04/201902/04/2019 - 09:00
 SG 6307VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK30/07/201930/07/2019 - 11:00
 SG 8424VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK27/07/201927/07/2019 - 13:00
 TRƯỜNG THÀNH 999VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK10/08/201910/08/2019 - 11:00

Khu vực cảng: CANG DKNK BIEN DONG

 PTSC HAI ANVIET NAMCANG DKNK BIEN DONGHAI THACH-MOC TINH04/08/201904/08/2019 - 07:00

Khu vực cảng: CANG TO HOP HOA DAU MIEN NAM

 DUY LINH 26VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM28/03/201928/03/2019 - 09:00
 HUNG DUNG 08VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM27/03/201927/03/2019 - 16:00
 HUNG DUNG 12VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM27/03/201927/03/2019 - 16:00
 SG 3316VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM20/05/201920/05/2019 - 17:08
 SG 7665VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM11/07/201911/07/2019 - 06:00
 SG 8265VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM11/07/201911/07/2019 - 06:00
 TIEN DAT 66VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM27/03/201927/03/2019 - 15:00

Khu vực cảng: CMIT

 KIEVVIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)14/08/201914/08/2019 - 21:00
 MAERSK ELBASINGAPORECMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)21/08/201921/08/2019 - 04:00
 PHU MY 09VIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)09/06/201909/06/2019 - 10:00
 PHUOC LONG 36VIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)23/08/201723/08/2017 - 15:00
 SEA DOLPHINVIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)21/08/201921/08/2019 - 08:00
 SEA EAGLEVIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)21/08/201921/08/2019 - 08:00

Khu vực cảng: DAU KHI NGOAI KHOI

 KS JAVA STAR 2MARSHALL ISLANDSDAU KHI NGOAI KHOINGOAI KHOI VUNG TAU05/03/201915/08/2019 - 15:00
 SAPURAKENCANA FLB-1MALAYSIADAU KHI NGOAI KHOINGOAI KHOI VUNG TAU04/09/201617/09/2016 - 10:00

Khu vực cảng: HA LOC

 ĐNA 0618VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC30/07/201930/07/2019 - 12:00
 HA ANH 09VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC07/07/201707/07/2017 - 17:00
 LONG PHAT 79VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC26/03/201926/03/2019 - 09:00
 PSV 3300VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC25/10/201825/10/2018 - 18:00
 PSV 3400VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC30/10/201830/10/2018 - 11:02
 PTSC 01VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC29/04/201904/05/2019 - 08:00
 TAN CANG 03SINGAPOREHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC29/06/201903/08/2019 - 08:00
 TAN CANG 4600SIERRA LEONEHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC06/07/201712/07/2017 - 16:00
 TAN CANG 69VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC27/07/201912/08/2019 - 13:00
 TC QUEENPANAMAHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC07/06/201914/08/2019 - 16:00
 THANH HUYEN 69VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC26/10/201826/10/2018 - 11:30

Khu vực cảng: HA LUU PTSC

 AN PHONGVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-522/10/201805/12/2018 - 15:00
 BINH MINH 02VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-507/11/201710/05/2018 - 15:00
 CGG AMADEUSVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-620/09/201820/09/2018 - 08:00
 EVEREST 02KIRIBATIHA LUU PTSCHL PTSC-314/12/201714/12/2017 - 18:00
 EVEREST 02KIRIBATIHA LUU PTSCHL PTSC-522/01/201822/01/2018 - 22:00
 PHU LONG 28VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-608/08/201606/08/2019 - 14:00
 PTSC DAI HUNGVANUATUHA LUU PTSCHL PTSC-117/11/201515/12/2015 - 21:00
 PTSC HA LONGVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-515/08/201915/08/2019 - 07:00
 PTSC HAI PHONGMALAYSIAHA LUU PTSCHL PTSC-526/07/201926/07/2019 - 07:00
 PTSC THAI BINHVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-401/08/201901/08/2019 - 16:00
 PTSC TIEN PHONGVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-718/08/201918/08/2019 - 06:00

Khu vực cảng: HAI SU DEN

 EVEREST 02KIRIBATIHAI SU DENHAI SU DEN23/07/201723/07/2017 - 07:42

Khu vực cảng: HQ 129

 HUNG THANG 27VIET NAMHQ 129HQ 12908/08/201616/09/2016 - 08:05
 PHU MY 06VIET NAMHQ 129HQ 12922/07/201922/07/2019 - 13:00
 SAR 413VIET NAMHQ 129HQ 12902/03/201602/03/2016 - 09:52
 TAN CANG 88VIET NAMHQ 129HQ 12922/06/201921/08/2019 - 13:02
 TC FORTUNEVIET NAMHQ 129HQ 12911/07/201909/08/2019 - 12:14
 TK62 & ĐỐC 9202VIET NAMHQ 129HQ 12922/07/201922/07/2019 - 13:00

Khu vực cảng: INTERFLOUR

 HIEP PHAT 01VIET NAMINTERFLOURINTERFLOUR-217/04/201917/04/2019 - 15:00

Khu vực cảng: K2

 SG 5053VIET NAMK2K209/08/201909/08/2019 - 11:05
 THANH CHAU 06VIET NAMK2K229/06/201729/06/2017 - 15:05
 THANH CHAU 08VIET NAMK2K229/06/201729/06/2017 - 15:01

Khu vực cảng: KCT GO DA

 XIN HAI SHENG 17PANAMAKCT GO DAGO GIA04/09/201725/12/2017 - 05:00

Khu vực cảng: KHO XANG DAU DONG XUYEN

 EASTERN LIBERTYPANAMAKHO XANG DAU DONG XUYENKHO XĂNG DẦU ĐÔNG XUYÊN20/08/201921/08/2019 - 05:00
 HOANG NGUYEN 19VIET NAMKHO XANG DAU DONG XUYENKHO XĂNG DẦU ĐÔNG XUYÊN08/12/201810/08/2019 - 13:30
 TAN CANG SAI GON 01VIET NAMKHO XANG DAU DONG XUYENKHO XĂNG DẦU ĐÔNG XUYÊN22/06/201921/08/2019 - 10:00

Khu vực cảng: KHU CONG NGHIEP DONG XUYEN

 DN 58MAURITIUSKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN26/11/201821/08/2019 - 11:30
 PHU MY 06MONGOLIAKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN25/03/201721/06/2017 - 11:00
 PTSC 01VIET NAMKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN10/05/201711/05/2017 - 13:48
 PTSC 09N/AKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN17/08/201919/08/2019 - 07:00
 PTSC 12VIET NAMKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN04/04/201904/04/2019 - 13:00

Khu vực cảng: MO BACH HO

 BEN DINH-01VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO10/08/201910/08/2019 - 05:00
 CHI LINHVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO28/04/201928/04/2019 - 07:00
 DẦU KHÍ 105VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO11/08/201911/08/2019 - 22:00
 DẦU KHÍ 108VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO11/08/201911/08/2019 - 07:00
 HAI SONVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO18/08/201918/08/2019 - 07:00
 Ky Van 01VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO12/08/201912/08/2019 - 06:00
 Lam Son 01VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO19/08/201919/08/2019 - 07:00
 LONG HAI 02VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO18/08/201918/08/2019 - 07:00
 OssoyLIBERIAMO BACH HOMO BACH HO17/08/201917/08/2019 - 14:00
 PTSC RESEARCHERVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO17/08/201917/08/2019 - 06:00
 PTSC THANG LONGVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO11/08/201911/08/2019 - 06:00
 SONG DINH 01VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO17/08/201917/08/2019 - 07:00
 TAN CANG 66VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO20/08/201920/08/2019 - 09:00
 VIETSOVPETRO-06VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO13/08/201913/08/2019 - 19:00
 Vung Tau 01VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO21/08/201921/08/2019 - 09:00
 VUNG TAU 05VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO20/08/201920/08/2019 - 08:00

Khu vực cảng: MO CHIM SAO

 PHONG NHAVIET NAMMO CHIM SAOCHIM SAO18/08/201918/08/2019 - 08:00
 PTSC VUNG TAUVIET NAMMO CHIM SAOCHIM SAO06/08/201906/08/2019 - 12:00

Khu vực cảng: MO DAI HUNG

 AN BANGVIET NAMMO DAI HUNGDAI HUNG06/08/201906/08/2019 - 19:00
 EASTERN CONSTELLATIONSINGAPOREMO DAI HUNGDAI HUNG13/08/201913/08/2019 - 23:00
 ENA COMMANDERSINGAPOREMO DAI HUNGDAI HUNG17/08/201917/08/2019 - 22:00
 ENA GARUDASINGAPOREMO DAI HUNGDAI HUNG17/08/201917/08/2019 - 22:00
 ENA JADESINGAPOREMO DAI HUNGDAI HUNG17/08/201917/08/2019 - 22:00
 EOS 281INDONESIAMO DAI HUNGDAI HUNG17/08/201917/08/2019 - 22:00
 MCDERMOTT DERRICK BARGE NO. 30MALAYSIAMO DAI HUNGDAI HUNG17/08/201917/08/2019 - 22:00
 NGOC LONGVIET NAMMO DAI HUNGDAI HUNG10/08/201910/08/2019 - 17:00
 SEA MEADOW 02PANAMAMO DAI HUNGDAI HUNG20/08/201920/08/2019 - 17:00
 VALLIANZ SUPREMESINGAPOREMO DAI HUNGDAI HUNG13/08/201913/08/2019 - 23:00

Khu vực cảng: MO LAN TAY

 CREST ARGUS 5SINGAPOREMO LAN TAYLAN TAY-LAN DO20/08/201920/08/2019 - 10:00
 HAI DUONG 09VIET NAMMO LAN TAYLAN TAY-LAN DO11/08/201911/08/2019 - 23:00
 HAKURYU 5PANAMAMO LAN TAYLAN TAY-LAN DO10/05/201910/05/2019 - 23:00
 SAPURA ACHIEVERMALAYSIAMO LAN TAYLAN TAY-LAN DO20/08/201920/08/2019 - 22:00
 SEA MEADOW 29PANAMAMO LAN TAYLAN TAY-LAN DO09/08/201909/08/2019 - 20:00

Khu vực cảng: MO RANG DONG

 HAI DUONG 12VIET NAMMO RANG DONGRANG DONG19/08/201919/08/2019 - 23:00
 HAI DUONG 19VIET NAMMO RANG DONGRANG DONG17/08/201917/08/2019 - 08:00
 PV DRILLING IIVIET NAMMO RANG DONGRANG DONG17/08/201917/08/2019 - 08:00

Khu vực cảng: MO RONG

 TC PRINCESSVIET NAMMO RONGMO RONG19/08/201919/08/2019 - 08:00

Khu vực cảng: MO RONG DOI-RONG DOI TAY

 SEA MEADOW 22PANAMAMO RONG DOI-RONG DOI TAYRONG DOI22/07/201922/07/2019 - 09:00

Khu vực cảng: MO TE GIAC TRANG

 EVEREST 3PANAMAMO TE GIAC TRANGTE GIAC TRANG22/10/201722/10/2017 - 23:00
 THANH LONGVIET NAMMO TE GIAC TRANGTE GIAC TRANG09/08/201909/08/2019 - 07:00
 THANH LONG 2VIET NAMMO TE GIAC TRANGTE GIAC TRANG07/08/201907/08/2019 - 08:00

Khu vực cảng: NASOS

 NASOS IVIET NAMNASOSNASOS20/11/201813/08/2019 - 18:00
 SG 6015VIET NAMNASOSNASOS24/05/201924/05/2019 - 07:00

Khu vực cảng: OUTTER P/S

 MY NAM 01VIET NAMOUTTER P/SNGOAI PHAO 027/12/201807/06/2019 - 09:00
 TRUONG SAVIET NAMOUTTER P/SNGOAI PHAO 011/09/201815/10/2018 - 15:00

Khu vực cảng: PETRO VUNG TAU

 THANH PHONG 04VIET NAMPETRO VUNG TAUXĂNG DẦU PETRO VŨNG TÀU20/08/201920/08/2019 - 13:30

Khu vực cảng: POSCO

 DALARNASINGAPOREPOSCOPOSCO-118/08/201919/08/2019 - 12:00
 QUÊ HƯƠNG 17/ HP4146VIET NAMPOSCOPOSCO-118/07/201718/07/2017 - 10:45
 QUÊ HƯƠNG 18/ HP4147VIET NAMPOSCOPOSCO-118/07/201718/07/2017 - 11:00
 QUÊ HƯƠNG 25/ HP3992VIET NAMPOSCOPOSCO-118/07/201718/07/2017 - 11:10
 TEAM TANGOMARSHALL ISLANDSPOSCOPOSCO-220/08/201921/08/2019 - 11:30

Khu vực cảng: PTSC PHÚ MỸ

 SAO THỦY 09VIET NAMPTSC PHÚ MỸCẦU CẢNG SỐ 219/08/201920/08/2019 - 08:10

Khu vực cảng: PV SHIPYARD

 PTSC CHI LINHVIET NAMPV SHIPYARDPV SHIPYARD05/08/201907/08/2019 - 07:00
 PV DRILLING VVIET NAMPV SHIPYARDPV SHIPYARD25/10/201128/11/2016 - 10:45
 SWIBER CONCORDEPANAMAPV SHIPYARDPV SHIPYARD14/10/201821/03/2019 - 13:00

Khu vực cảng: PVC-MS

 EVAYLIBERIAPVC-MSPVC-MS04/05/201904/05/2019 - 16:30
 FALCON DIAMONDMARSHALL ISLANDSPVC-MSPVC-MS29/09/201607/01/2017 - 11:59
 KOMULANLIBERIAPVC-MSPVC-MS16/10/201813/05/2019 - 16:00

Khu vực cảng: PVGAS VUNG TAU

 BV 1902VIET NAMPVGAS VUNG TAUPVGAS-106/02/201816/06/2019 - 08:00
 SEA SPRINGVIET NAMPVGAS VUNG TAUPVGAS-131/03/201931/03/2019 - 13:00
 VNL 03VIET NAMPVGAS VUNG TAUPVGAS-214/08/201914/08/2019 - 12:30
 VNL 07VIET NAMPVGAS VUNG TAUPVGAS-214/08/201914/08/2019 - 12:30

Khu vực cảng: QUOC TE THI VAI

 CHÂU THÀNH SHIP 27VIET NAMQUOC TE THI VAICẦU CẢNG SỐ 116/08/201916/08/2019 - 14:00
 TRƯỜNG AN 17VIET NAMQUOC TE THI VAICẦU CẢNG SỐ 118/08/201918/08/2019 - 13:00

Khu vực cảng: QUOC TE THI VAI KHONG SU DUNG

 LUẬT NGHI 06VIET NAMQUOC TE THI VAI KHONG SU DUNGQUOC TE THI VAI18/08/201718/08/2017 - 07:00

Khu vực cảng: SCC-VN THI VAI

 BV 1204VIET NAMSCC-VN THI VAISCC-VN CẦU 5000017/03/201817/03/2018 - 12:00
 BV 1222VIET NAMSCC-VN THI VAISCC-VN CẦU 5000017/03/201817/03/2018 - 12:00
 VENTURE GOALLIBERIASCC-VN THI VAISCC-VN CẦU 5000018/08/201920/08/2019 - 05:00

Khu vực cảng: SITV

 BORKUMANTI&BARBUDASITVCẦU 216/08/201919/08/2019 - 03:30
 HOKUETSU HOPE IIPANAMASITVCẦU 217/08/201918/08/2019 - 06:00
 OCEAN ECHOPANAMASITVCẦU 320/08/201920/08/2019 - 15:00
 SEA TIMBERTHAILANDSITVCẦU 116/08/201919/08/2019 - 01:00

Khu vực cảng: SONG CAI MEP

 PHU XUAN 04VIET NAMSONG CAI MEPDU AN CANG GEMALINK25/03/201925/03/2019 - 14:00
 PHÚ XUÂN 17VIET NAMSONG CAI MEPDU AN CANG GEMALINK20/03/201920/03/2019 - 12:00

Khu vực cảng: SP-PSA

 AN 1VIET NAMSP-PSACẦU CẢNG SỐ 121/08/201921/08/2019 - 03:00
 FENG HUI HAIHONG KONGSP-PSACẦU CẢNG SỐ 119/08/201919/08/2019 - 12:30
 OCEAN EMPERORLIBERIASP-PSACẦU CẢNG SỐ 118/08/201919/08/2019 - 03:30
 SLB-TH 01VIET NAMSP-PSASP-PSA11/10/201711/10/2017 - 17:00
 SLTH1900VIET NAMSP-PSASP-PSA11/10/201711/10/2017 - 17:00
 TH 1950VIET NAMSP-PSASP-PSA11/10/201711/10/2017 - 17:00
 Thành Thắng 189VIET NAMSP-PSACẦU CẢNG SỐ 120/08/201920/08/2019 - 19:28

Khu vực cảng: STRATEGIC MARINE

 CRYS ALCYONESINGAPORESTRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE06/01/201606/01/2016 - 10:58
 H199-RAZZO GEEEGYPTSTRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE22/05/201722/05/2017 - 18:51
 SG 5124VIET NAMSTRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE21/01/201811/05/2018 - 06:00
 STRATEGIC H1071VIET NAMSTRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE18/04/201818/04/2018 - 07:00

Khu vực cảng: TCCT-TCIT

 BASLE EXPRESSGERMANYTCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 220/08/201920/08/2019 - 21:30
 HAIAN BELLVIET NAMTCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 221/08/201921/08/2019 - 17:00
 KAMIYAVIET NAMTCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 121/06/201921/06/2019 - 12:00
 KASUGAVIET NAMTCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 111/06/201911/06/2019 - 16:00
 MIRAIVIET NAMTCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 327/10/201827/10/2018 - 04:00
 SEA BEARVIET NAMTCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 129/07/201929/07/2019 - 12:00
 SEA BOXERVIET NAMTCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 109/08/201909/08/2019 - 10:00
 SEA TIGERVIET NAMTCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 222/07/201922/07/2019 - 16:00
 TAN CANG A5VIET NAMTCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 104/08/201904/08/2019 - 21:00

Khu vực cảng: TCIT-CONTAINER (KSD)

 PHUOC LONG 36VIET NAMTCIT-CONTAINER (KSD)TCIT15/01/201815/01/2018 - 21:00
 SONG XANH 18VIET NAMTCIT-CONTAINER (KSD)TCIT11/09/201711/09/2017 - 21:30

Khu vực cảng: TCTT

 ACX DIAMONDSINGAPORETCTTCẦU CẢNG TCTT21/08/201921/08/2019 - 08:00
 TAN CANG A10VIET NAMTCTTCẦU CẢNG TCTT22/11/201804/08/2019 - 11:00
 TAN CANG A9VIET NAMTCTTCẦU CẢNG TCTT18/07/201904/08/2019 - 11:00

Khu vực cảng: TH THI VAI

 RHL JULIALIBERIATH THI VAICẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)18/08/201918/08/2019 - 08:00
 SFL TRENTHONGKONGTH THI VAICẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)18/08/201918/08/2019 - 22:00
 YU HEPANAMATH THI VAICẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)16/08/201921/08/2019 - 05:30

Khu vực cảng: THUONG CANG VUNG TAU

 EVEREST 3VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU21/08/201921/08/2019 - 11:00
 FAR STARBRAZILTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU05/08/201905/08/2019 - 06:00
 HẢI DƯƠNG 08VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU20/07/201921/08/2019 - 17:00
 HAI DUONG 29VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU17/08/201917/08/2019 - 15:30
 HAI DUONG 39VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU20/08/201920/08/2019 - 15:30
 HAI DUONG 89VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU13/08/201913/08/2019 - 08:29
 HD 02VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU21/06/201921/06/2019 - 21:00
 MINH HOÀNG 09VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU26/05/201926/05/2019 - 18:00
 PHÚ MỸ 05VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUCẦU CẢNG SỐ 226/07/201926/07/2019 - 16:00
 PHUC HAI 09VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU29/08/201729/08/2017 - 16:00
 PHUC HAI 19VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU18/10/201718/10/2017 - 15:00
 PHUC HAI 29VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU29/08/201729/08/2017 - 16:00
 REECH TIDEVANUATUTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU05/06/201918/07/2019 - 16:00
 SEA MEADOW 05PANAMATHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU20/08/201920/08/2019 - 18:00
 SEA MEADOW 06PANAMATHUONG CANG VUNG TAUCẦU CẢNG SỐ 219/08/201919/08/2019 - 08:00
 TAN CANG 89VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU  
 THANH CHAU 26VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU18/07/201516/04/2016 - 16:34
 TOAN PHUC 01VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU15/04/201915/04/2019 - 09:00
 VT101VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU18/08/201918/08/2019 - 10:00

Khu vực cảng: TS CAT LO

 CON DAO 09VIET NAMTS CAT LOTS CAT LO16/02/201916/02/2019 - 07:00
 NGHĨA THÀNH 26VIET NAMTS CAT LOTS CAT LO19/08/201919/08/2019 - 15:00
 NGHĨA THÀNH 26VIET NAMTS CAT LOTS CAT LO02/05/201902/05/2019 - 15:00

Khu vực cảng: VARD

 TOPAZ PECHORAMARSHALL ISLANDSVARDVARD PORT12/01/201812/01/2018 - 11:03
 TOPAZ URALMARSHALL ISLANDSVARDVARD PORT15/03/201815/03/2018 - 13:00

Khu vực cảng: VIETSOVPETRO

 Con SonVIET NAMVIETSOVPETROVSPT-406/08/201906/08/2019 - 09:00
 DEEP VENTUREBARBADOSVIETSOVPETROVIETSOVPETRO26/06/201412/06/2017 - 17:30
 HOANG SAVIET NAMVIETSOVPETROVSPT-524/07/201924/07/2019 - 12:00
 HQ 991VIET NAMVIETSOVPETROVIETSOVPETRO10/05/201710/05/2017 - 12:00
 LONG SON 01VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-201/12/201801/12/2018 - 17:00
 SAO MAI 01VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-321/08/201921/08/2019 - 09:00
 SG 5800VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-108/06/201908/06/2019 - 18:00
 SG 7121VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-110/06/201910/06/2019 - 18:00
 SWIWAR SURYASINGAPOREVIETSOVPETROVSPT-521/08/201921/08/2019 - 09:00
 THIEN UNG 01VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-220/08/201920/08/2019 - 07:00
 TRUONG SAVIET NAMVIETSOVPETROVIETSOVPETRO28/08/201723/09/2017 - 10:00
 VIETSOVPETRO 05VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-212/07/201912/07/2019 - 10:00
 VSP-EXPRESSVIET NAMVIETSOVPETROVSPT-119/08/201919/08/2019 - 10:01
 VUNG TAU 03VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-103/08/201903/08/2019 - 13:00

Khu vực cảng: VINA OFFSHORE

 TERAS CONQUEST 10SINGAPOREVINA OFFSHOREVINA OFFSHORE19/08/201920/08/2019 - 06:00

Khu vực cảng: VUNG NEO VT

 AN BINHVIET NAMVUNG NEO VTA1225/03/201925/03/2019 - 15:00
 AN TIEN 06VIET NAMVUNG NEO VTA1227/05/201927/05/2019 - 07:00
 AN TIEN 07VIET NAMVUNG NEO VTA1227/05/201927/05/2019 - 07:00
 BLACK FORESTHONGKONGVUNG NEO VTNEO VT19/08/201919/08/2019 - 23:30
 CRIMSON KINGDOMSINGAPOREVUNG NEO VTNEO VT19/08/201919/08/2019 - 03:00
 DE LAPEROUSELUXEMBOURGVUNG NEO VTA1223/03/201921/08/2019 - 23:00
 DUC THANGVIET NAMVUNG NEO VTA1201/10/201826/12/2018 - 07:00
 GIA LONG 222VIET NAMVUNG NEO VTA1220/08/201920/08/2019 - 11:00
 HA LONG 01VIET NAMVUNG NEO VTA1218/08/201918/08/2019 - 17:30
 HA LONG 02VIET NAMVUNG NEO VTA1218/08/201918/08/2019 - 17:00
 HK 79VIET NAMVUNG NEO VTA1219/05/201919/05/2019 - 16:00
 HOANG TRIEU 36VIET NAMVUNG NEO VTB621/08/201921/08/2019 - 17:00
 HỒNG HÀ GASVIET NAMVUNG NEO VTG1621/08/201921/08/2019 - 13:00
 HONG YUCHINAVUNG NEO VTG1220/08/201920/08/2019 - 06:00
 HP 3927VIET NAMVUNG NEO VTA1225/05/201925/05/2019 - 12:00
 HP 4135VIET NAMVUNG NEO VTA1225/05/201925/05/2019 - 12:00
 HUNG PHAT 89VIET NAMVUNG NEO VTA1209/08/201909/08/2019 - 00:00
 HUNG PHU 17VIET NAMVUNG NEO VTA1226/06/201926/06/2019 - 14:00
 HUNG PHU 19VIET NAMVUNG NEO VTA1226/06/201926/06/2019 - 14:00
 HUNG PHU 535VIET NAMVUNG NEO VTA1226/06/201926/06/2019 - 14:00
 INLACO ACCORDPANAMAVUNG NEO VTH2309/06/201809/06/2018 - 15:00
 KINGFISHERLIBERIAVUNG NEO VTH0311/06/201916/06/2019 - 06:00
 LA 05440VIET NAMVUNG NEO VTA1220/04/201920/04/2019 - 14:00
 LA 05584VIET NAMVUNG NEO VTA1225/05/201925/05/2019 - 12:00
 LA 05688VIET NAMVUNG NEO VTA1220/04/201920/04/2019 - 14:00
 LA 05736VIET NAMVUNG NEO VTA1225/05/201925/05/2019 - 12:00
 LA 06280VIET NAMVUNG NEO VTA1220/04/201920/04/2019 - 14:00
 LA 06547VIET NAMVUNG NEO VTA1225/05/201925/05/2019 - 12:00
 LA 06681VIET NAMVUNG NEO VTA1220/04/201920/04/2019 - 14:00
 LA 06827VIET NAMVUNG NEO VTA1220/04/201920/04/2019 - 14:00
 LA 07107VIET NAMVUNG NEO VTA1220/04/201920/04/2019 - 14:00
 LA 07189VIET NAMVUNG NEO VTB310/08/201710/08/2017 - 17:00
 LA 07451VIET NAMVUNG NEO VTA1220/04/201920/04/2019 - 14:00
 LA 07495VIET NAMVUNG NEO VTA1220/04/201920/04/2019 - 14:00
 LUCKY SOURCESINGAPOREVUNG NEO VTH1420/08/201920/08/2019 - 19:00
 MAGNUM FORCEMARSHALL ISLANDSVUNG NEO VTH1318/08/201918/08/2019 - 10:00
 NASOS IIVIET NAMVUNG NEO VTH1929/06/201913/08/2019 - 07:00
 NINAMAURITIUSVUNG NEO VTA1208/06/201921/08/2019 - 23:00
 PHÚ HẬUVIET NAMVUNG NEO VTA1225/07/201825/12/2018 - 16:53
 PHÚ QUÝ 01VIET NAMVUNG NEO VTG115/04/201613/06/2019 - 13:30
 PHU YEN 2007VIET NAMVUNG NEO VTSAO MAI29/05/201820/08/2019 - 14:00
 PHÚC HẢI 89VIET NAMVUNG NEO VTA1219/04/201919/04/2019 - 15:00
 PHUOC VINH 03VIET NAMVUNG NEO VTA1201/12/201801/12/2018 - 14:00
 PHƯƠNG NAM 98/ HP 4368VIET NAMVUNG NEO VTG520/08/201920/08/2019 - 20:30
 PROVIDENCEM'ISLANDSVUNG NEO VTH0811/01/201711/01/2017 - 17:30
 PVT MercuryVIET NAMVUNG NEO VTH0220/08/201920/08/2019 - 23:00
 QN 6378VIET NAMVUNG NEO VTG319/08/201919/08/2019 - 11:00
 QN 6635VIET NAMVUNG NEO VTH2630/10/201730/10/2017 - 22:00
 QUANG HUY 23VIET NAMVUNG NEO VTA1225/05/201925/05/2019 - 12:00
 SAO MAI 07VIET NAMVUNG NEO VTBP1010/12/201710/12/2017 - 22:00
 SAR 272VIET NAMVUNG NEO VTBAI TRUOC VUNG TAU01/04/200401/04/2004 - 14:30
 SG 1737VIET NAMVUNG NEO VTA1215/10/201815/10/2018 - 09:00
 SG 1871VIET NAMVUNG NEO VTA1218/04/201918/04/2019 - 17:00
 SG 3824VIET NAMVUNG NEO VTA1214/06/201914/06/2019 - 16:51
 SG 4145VIET NAMVUNG NEO VTA1225/05/201925/05/2019 - 12:00
 SG 5472VIET NAMVUNG NEO VTA1225/05/201925/05/2019 - 12:00
 SG 7285VIET NAMVUNG NEO VTA1214/06/201914/06/2019 - 16:40
 SG 8088VIET NAMVUNG NEO VTA1216/04/201916/04/2019 - 10:38
 SGP 3VIET NAMVUNG NEO VTG214/06/201914/06/2019 - 22:00
 SLMBVIET NAMVUNG NEO VTB927/07/201827/07/2018 - 18:00
 SONG THUONGVIET NAMVUNG NEO VTA1225/10/201825/10/2018 - 09:00
 STYBARROW VENTUREPANAMAVUNG NEO VTH0126/08/201526/08/2015 - 08:00
 TAN CANG P3VIET NAMVUNG NEO VTA1226/07/201826/07/2018 - 00:00
 TAN CANG P4VIET NAMVUNG NEO VTA1205/03/201905/03/2019 - 10:00
 TG 14213VIET NAMVUNG NEO VTA1226/10/201826/10/2018 - 09:00
 THINH SON HA 15VIET NAMVUNG NEO VTA1203/08/201903/08/2019 - 10:00
 THUẬN HẢI TK1VIET NAMVUNG NEO VTG114/08/201914/08/2019 - 12:00
 THUAN THAO 02VIET NAMVUNG NEO VTB927/07/201827/07/2018 - 17:00
 THUONG HAI 05VIET NAMVUNG NEO VTA1225/10/201825/10/2018 - 00:00
 TRÚC MINH 05VIET NAMVUNG NEO VTA1206/06/201906/06/2019 - 08:00
 TRUNG DŨNG STARVIET NAMVUNG NEO VTA1218/08/201918/08/2019 - 09:30
 VAN MINH 68VIET NAMVUNG NEO VTG1112/08/201912/08/2019 - 05:00
 VINABUNKER 05VIET NAMVUNG NEO VTA1206/08/201814/08/2019 - 18:00
 VINABUNKER 06VIET NAMVUNG NEO VTA1228/06/201928/06/2019 - 15:00
 VUNG TAU 2006VIET NAMVUNG NEO VTBAI TRUOC VUNG TAU02/06/200602/06/2006 - 10:00
 WISE SWPANAMAVUNG NEO VTH2319/08/201919/08/2019 - 18:00
 XUAN THUY 89VIET NAMVUNG NEO VTG1424/06/201924/06/2019 - 16:00

Khu vực cảng: VUNG TAU SHIPYARD

 SAO MAI 03VIET NAMVUNG TAU SHIPYARDVUNG TAU SHIPYARD28/05/201924/07/2019 - 08:00

Khu vực cảng: XM CAM PHA

 MINH NAM 07VIET NAMXM CAM PHACẦU CẢNG SỐ 107/08/201920/08/2019 - 03:00

CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
  • Điện thoại: (84-0254) 3856270
  • Điện thoại: (84-0254) 3512811
  • Điện thoại: (84-0254) 3512237
  • Di động: (84) 0918148252