Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI

VỊ TRÍ TÀU TẠI CẢNG

Ngày:
Khu vực cảng  
 Tên tàuQuốc tịchCầu/PhaoNgày đếnNgày/Giờ vào cầu

Khu vực cảng:

 PTSC 07VIET NAM    
 YEN BINH 258VIET NAM  01/11/201901/11/2019 - 13:39

Khu vực cảng: BA SON

 CT-01VIET NAMBA SONCẦU CẢNG SỐ 223/10/202023/10/2020 - 16:00
 MINH THUAN PHAT 8888VIET NAMBA SONCẦU CẢNG SỐ 126/10/202026/10/2020 - 05:00
 SG 3316VIET NAMBA SONCẦU CẢNG SÀ LAN23/07/201823/07/2018 - 15:00
 SG 9095VIET NAMBA SONCẦU CẢNG SỐ 223/10/202023/10/2020 - 16:00
 SKANDI GIANTBAHAMASBA SONCẦU CẢNG SỐ 122/08/202024/09/2020 - 05:00
 TC PACIFICPANAMABA SONCẦU CẢNG SỐ 109/08/202010/10/2020 - 05:00
 THÀNH NAM 69VIET NAMBA SONCẦU CẢNG SỐ 124/10/202024/10/2020 - 09:00

Khu vực cảng: BARIA SERECE

 BERGPRAITHAILANDBARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 221/10/202026/10/2020 - 08:00
 HÙNG KHÁNH 299VIET NAMBARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 214/10/202025/10/2020 - 07:00
 K SPINELHONG KONGBARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 115/10/202021/10/2020 - 19:30
 ODINVIET NAMBARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 301/09/202001/09/2020 - 10:00
 SOYA TIANJINMARSHALL ISLANDSBARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 121/10/202026/10/2020 - 08:00
 THORVIET NAMBARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 321/07/202021/07/2020 - 21:30

Khu vực cảng: BASON CAI MEP (KSD)

 BV 0792/SG 6526VIET NAMBASON CAI MEP (KSD)BA SON22/06/201822/06/2018 - 07:00
 TCB 1710VIET NAMBASON CAI MEP (KSD)BA SON26/10/201726/10/2017 - 13:00

Khu vực cảng: BEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)

 DU THUYỀN CÁNH BUỒMVIET NAMBEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)BEN DAM - CD06/09/202006/09/2020 - 10:30
 Nghĩa Thành 27VIET NAMBEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)BEN DAM - CD25/10/202025/10/2020 - 12:00
 VIETSAND 39VIET NAMBEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)BEN DAM - CD24/10/202024/10/2020 - 22:00

Khu vực cảng: BEN PHAO HOANG NGUYEN

 FALCON 06VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN09/12/201909/12/2019 - 14:00
 HOÀNG NGUYÊN 18VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN25/03/202025/03/2020 - 11:00
 HOANG NGUYEN 26VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN07/12/201807/12/2018 - 17:00
 SAO MAI 68-SAO MAI 86VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN06/10/202006/10/2020 - 20:00
 TAN CANG 03VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN12/12/201908/02/2020 - 14:00
 TK 62VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN04/09/202004/09/2020 - 20:00

Khu vực cảng: CANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK

 BV 1224VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK26/07/201926/07/2019 - 11:30
 BV 1439VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK26/07/201926/07/2019 - 11:30
 LA 06753VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK25/07/201925/07/2019 - 11:00
 SG 4824VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK08/05/201908/05/2019 - 22:00
 SG 8088VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK06/03/202006/03/2020 - 16:00
 SG 8424VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK27/07/201927/07/2019 - 13:00

Khu vực cảng: CANG DKNK BIEN DONG

 FALCON 10VIET NAMCANG DKNK BIEN DONGHAI THACH-MOC TINH14/10/202014/10/2020 - 23:00
 PTSC HAI ANVIET NAMCANG DKNK BIEN DONGHAI THACH-MOC TINH09/10/202009/10/2020 - 13:00

Khu vực cảng: CANG PHUOC AN

 HA ANH 05VIET NAMCANG PHUOC ANPHUOC AN15/06/202024/10/2020 - 12:00
 HIEP PHAT 01VIET NAMCANG PHUOC ANPHUOC AN17/04/201921/04/2020 - 17:00

Khu vực cảng: CANG SAO MAI

 PHU LONG 28VIET NAMCANG SAO MAICẦU 108/08/201614/02/2020 - 06:00
 PHÚ YÊN 68VIET NAMCANG SAO MAICẦU 120/05/202020/10/2020 - 16:00
 VINABUNKER 01VIET NAMCANG SAO MAICẦU 107/03/202023/10/2020 - 15:00

Khu vực cảng: CANG TO HOP HOA DAU MIEN NAM

 CUU LONG 01/SG6315VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM17/10/202021/10/2020 - 06:30
 HASSYU 01VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM27/03/202012/07/2020 - 08:00
 HUNG PHU 25VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM22/10/201922/10/2019 - 14:00
 HUNG PHU 31VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM24/06/202024/06/2020 - 08:00
 HUNG PHU 535VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM24/06/202024/06/2020 - 08:00
 MAI SƠN 09VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM28/08/201928/08/2019 - 14:00
 MY AN 16VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM20/10/202020/10/2020 - 14:19
 NAM TIEN 06VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM11/05/202011/05/2020 - 10:00
 NAM TIEN 22VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM16/09/202016/09/2020 - 10:30
 PHU QUANG MINH 06VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM28/11/201928/11/2019 - 11:20
 PHÚC HẢI 89VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM13/08/202013/08/2020 - 10:00
 SG 3316VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM20/05/201920/05/2019 - 17:08
 SG 7253VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM06/06/202006/06/2020 - 14:27
 SG 9085VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM17/10/202021/10/2020 - 06:30
 SONG LO 06VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM03/02/202023/10/2020 - 11:30
 THUAN THONGVIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM03/04/202003/04/2020 - 14:00
 TIEN DAT 66VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM27/03/201927/03/2019 - 15:00
 TS-1VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM29/11/201929/11/2019 - 16:25
 VNL 07VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM15/10/202022/10/2020 - 06:00

Khu vực cảng: CMIT

 MARGRETHE MAERSKDENMARKCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)25/10/202025/10/2020 - 12:30
 PHÚ MỸ 02VIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)24/01/202024/01/2020 - 10:00
 PHU MY 20VIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)02/03/202002/03/2020 - 15:00
 PHUOC LONG 36VIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)23/08/201723/08/2017 - 15:00
 SEA FORCE 1VIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)24/10/202024/10/2020 - 14:30
 SEA FORCE 2VIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)15/10/202015/10/2020 - 13:00

Khu vực cảng: DAU KHI NGOAI KHOI

 SAPURAKENCANA FLB-1MALAYSIADAU KHI NGOAI KHOINGOAI KHOI VUNG TAU04/09/201617/09/2016 - 10:00

Khu vực cảng: HA LOC

 ASHICO LAM SONVIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC21/10/202022/10/2020 - 06:00
 ĐNA 0618VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC30/07/201930/07/2019 - 12:00
 HA ANH 09VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC07/07/201718/11/2019 - 17:00
 LONG HAI 08VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC05/05/202005/05/2020 - 11:00
 LONG PHAT 79VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC26/03/201926/03/2019 - 09:00
 MARITIME FALCONSINGAPOREHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC12/08/202014/08/2020 - 07:00
 MỸ NAM 01VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC07/09/202007/09/2020 - 20:00
 SWIWAR SURYASINGAPOREHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC17/09/202021/10/2020 - 14:00
 TAN CANG 4600SIERRA LEONEHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC06/07/201712/07/2017 - 16:00
 THANH HUYEN 68VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC27/11/201927/11/2019 - 11:00
 THANH HUYEN 69VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC26/10/201826/10/2018 - 11:30
 UT GLORYVIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC17/09/201917/09/2019 - 16:00
 VTB UNIONPANAMAHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC02/12/201919/06/2020 - 10:30

Khu vực cảng: HA LUU PTSC

 AN BANGVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-513/03/202013/03/2020 - 02:00
 BINH MINH 02VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-507/11/201702/09/2020 - 12:30
 CGG AMADEUSVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-620/09/201827/08/2020 - 07:00
 EVEREST 02KIRIBATIHA LUU PTSCHL PTSC-314/12/201714/12/2017 - 18:00
 EVEREST 02KIRIBATIHA LUU PTSCHL PTSC-522/01/201822/01/2018 - 22:00
 HAI DUONG 19VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-124/10/202024/10/2020 - 06:00
 HAI DUONG 68VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-402/10/202017/10/2020 - 22:00
 HAKURYU 11PANAMAHA LUU PTSCHL PTSC-118/09/202023/09/2020 - 05:00
 KS JAVA STAR 2MARSHALL ISLANDSHA LUU PTSCHL PTSC-624/06/202025/06/2020 - 05:00
 PHONG LANVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-415/10/202015/10/2020 - 06:00
 PHONG NHAVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-416/10/202016/10/2020 - 02:00
 PHU MY 09VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-409/06/201925/05/2020 - 09:30
 PTSC DAI HUNGVANUATUHA LUU PTSCHL PTSC-117/11/201515/12/2015 - 21:00
 PTSC THANG LONGVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-412/10/202016/10/2020 - 13:00
 PTSC TIEN PHONGVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-406/10/202006/10/2020 - 03:00
 SEA MEADOW 22PANAMAHA LUU PTSCHL PTSC-223/10/202023/10/2020 - 13:00

Khu vực cảng: HAI SU DEN

 EVEREST 02KIRIBATIHAI SU DENHAI SU DEN23/07/201723/07/2017 - 07:42

Khu vực cảng: HQ 129

 FALCON 15VIET NAMHQ 129HQ 12925/10/202025/10/2020 - 09:00
 HUNG THANG 27VIET NAMHQ 129HQ 12908/08/201616/09/2016 - 08:05
 KOMULANLIBERIAHQ 129HQ 12920/09/202002/10/2020 - 12:00
 OssoyLIBERIAHQ 129HQ 12907/06/202002/10/2020 - 12:00
 RẠCH DỪAVIET NAMHQ 129HQ 12920/09/202020/09/2020 - 08:00
 SAR 413VIET NAMHQ 129HQ 12902/03/201602/03/2016 - 09:52
 TAN CANG 63VIET NAMHQ 129HQ 12929/09/202022/10/2020 - 14:00
 TC FORTUNEVIET NAMHQ 129HQ 12914/10/202014/10/2020 - 04:00
 TC QUEENPANAMAHQ 129HQ 12908/10/202008/10/2020 - 11:00
 TK62 & ĐỐC 9202VIET NAMHQ 129HQ 12922/07/201922/07/2019 - 13:00

Khu vực cảng: INTERFLOUR

 ALCORMARSHALL ISLANDSINTERFLOURINTERFLOUR-122/10/202025/10/2020 - 06:30
 MANH THANG 28VIET NAMINTERFLOURINTERFLOUR-223/10/202025/10/2020 - 05:30

Khu vực cảng: K2

 THANH CHAU 06VIET NAMK2K229/06/201729/06/2017 - 15:05
 THANH CHAU 08VIET NAMK2K229/06/201729/06/2017 - 15:01

Khu vực cảng: KCT GO DA

 XIN HAI SHENG 17PANAMAKCT GO DAGO GIA04/09/201725/12/2017 - 05:00

Khu vực cảng: KHO XANG DAU DONG XUYEN

 HOANG NGUYEN 19VIET NAMKHO XANG DAU DONG XUYENKHO XĂNG DẦU ĐÔNG XUYÊN08/12/201816/10/2020 - 15:00

Khu vực cảng: KHU CONG NGHIEP DONG XUYEN

 APT. JAMESSPAINKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN25/05/202029/09/2020 - 19:00
 LUCKYUNITED STATES OF AMERICAKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN29/11/201929/11/2019 - 12:00
 PHU MY 06MONGOLIAKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN25/03/201721/06/2017 - 11:00
 PTSC 01VIET NAMKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN10/05/201711/05/2017 - 13:48
 PTSC 12VIET NAMKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN04/04/201904/04/2019 - 13:00

Khu vực cảng: KXD PTSC (CU LAO TAO)

 MEKONGTRANS 02VIET NAMKXD PTSC (CU LAO TAO)CẦU CẢNG CHUYÊN DUNG KHO XD PTSC (CÙ LAO TÀO)26/10/202026/10/2020 - 08:00

Khu vực cảng: MO BACH HO

 BEN DINH-01VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO13/10/202013/10/2020 - 07:00
 BINH AN RESEARCHVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO18/10/202018/10/2020 - 04:00
 CHI LINHVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO28/04/201928/04/2019 - 07:00
 HAI SONVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO25/10/202025/10/2020 - 07:00
 LONG HAI 02VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO25/10/202025/10/2020 - 07:00
 MARAN SAGITTAGREECEMO BACH HOMO BACH HO25/10/202025/10/2020 - 08:00
 NILE RIVERNETHERLANDSMO BACH HOMO BACH HO10/10/202010/10/2020 - 18:00
 PV DRILLING IIVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO24/09/202024/09/2020 - 08:00
 Sao Mai 02VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO20/10/202020/10/2020 - 08:00
 SAO MAI 03VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO25/10/202025/10/2020 - 07:00
 SEA MEADOW 05PANAMAMO BACH HOMO BACH HO18/10/202018/10/2020 - 08:00
 SEALINK PACIFIC 389MALAYSIAMO BACH HOMO BACH HO13/08/202013/08/2020 - 12:00
 TC DRAGONVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO18/10/202018/10/2020 - 04:00
 TC PRINCESSVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO13/08/202013/08/2020 - 12:00
 THIEN UNG 01VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO24/10/202024/10/2020 - 06:00
 VISAL 8VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO23/10/202023/10/2020 - 18:00
 Vung Tau 01VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO23/10/202023/10/2020 - 07:00
 VUNG TAU 02VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO24/10/202024/10/2020 - 06:00
 VUNG TAU 03VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO24/10/202024/10/2020 - 06:00
 VUNG TAU 06VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO24/10/202024/10/2020 - 06:00

Khu vực cảng: MO CHIM SAO

 PTSC THAI BINHVIET NAMMO CHIM SAOCHIM SAO16/10/202016/10/2020 - 22:00
 PTSC VUNG TAUVIET NAMMO CHIM SAOCHIM SAO11/10/202011/10/2020 - 18:00

Khu vực cảng: MO DAI HUNG

 BINH ANVIET NAMMO DAI HUNGDAI HUNG22/10/202022/10/2020 - 03:00
 BINH MINHVIET NAMMO DAI HUNGDAI HUNG21/10/202021/10/2020 - 10:00
 FSO GOLDEN STARMALAYSIAMO DAI HUNGDAI HUNG15/09/202015/09/2020 - 10:00
 HAI DUONG 12VIET NAMMO DAI HUNGDAI HUNG24/10/202024/10/2020 - 10:00
 HAI DUONG 89VIET NAMMO DAI HUNGDAI HUNG22/10/202022/10/2020 - 13:00
 NGOC LONGVIET NAMMO DAI HUNGDAI HUNG18/10/202018/10/2020 - 17:00
 NGOC LONG 02VIET NAMMO DAI HUNGDAI HUNG23/10/202023/10/2020 - 23:00
 PTSC OFFSHORE 1VIET NAMMO DAI HUNGDAI HUNG21/09/202021/09/2020 - 07:00
 SEA MEADOW 19PANAMAMO DAI HUNGDAI HUNG15/10/202015/10/2020 - 10:00
 TOS HA LONGVIET NAMMO DAI HUNGDAI HUNG18/07/202018/07/2020 - 09:00

Khu vực cảng: MO LAN TAY

 HAI DUONG 09VIET NAMMO LAN TAYLAN TAY-LAN DO07/09/202007/09/2020 - 06:00
 PV DRILLING VIPANAMAMO LAN TAYLAN TAY-LAN DO20/05/202020/05/2020 - 15:00
 SEA MEADOW 29PANAMAMO LAN TAYLAN TAY-LAN DO21/10/202021/10/2020 - 22:00

Khu vực cảng: MO RANG DONG

 HAI DUONG 26VIET NAMMO RANG DONGRANG DONG21/10/202021/10/2020 - 18:00

Khu vực cảng: MO RONG

 CUU LONGVIET NAMMO RONGMO RONG02/10/201902/10/2019 - 12:00
 MURMANSKAYARUSSIAMO RONGMO RONG25/08/201925/08/2019 - 12:00
 TAN CANG 66VIET NAMMO RONGMO RONG24/10/202024/10/2020 - 12:00

Khu vực cảng: MO RONG DOI-RONG DOI TAY

 HẢI DƯƠNG 08VIET NAMMO RONG DOI-RONG DOI TAYRONG DOI08/10/202008/10/2020 - 11:00

Khu vực cảng: MO TE GIAC TRANG

 EVEREST 3PANAMAMO TE GIAC TRANGTE GIAC TRANG22/10/201722/10/2017 - 23:00
 THANH LONGVIET NAMMO TE GIAC TRANGTE GIAC TRANG20/10/202020/10/2020 - 08:00
 THANH LONG 2VIET NAMMO TE GIAC TRANGTE GIAC TRANG09/10/202009/10/2020 - 08:00

Khu vực cảng: NASOS

 NASOS IVIET NAMNASOSNASOS28/12/201923/10/2020 - 11:30
 NASOS IIVIET NAMNASOSNASOS01/09/202023/10/2020 - 11:30

Khu vực cảng: NM THEP PHU MY

 AURELIAMARSHALL ISLANDSNM THEP PHU MYCẦU CẢNG SỐ 122/10/202025/10/2020 - 12:30

Khu vực cảng: OUTTER P/S

 Bình Nguyên 36-BLCVIET NAMOUTTER P/SNGOAI PHAO 031/03/202027/09/2020 - 08:00
 NB 806N/AOUTTER P/SNGOAI PHAO 020/09/201924/09/2019 - 07:00
 TRUONG SAVIET NAMOUTTER P/SNGOAI PHAO 011/09/201815/10/2018 - 15:00

Khu vực cảng: POSCO

 HOANG THINH 268VIET NAMPOSCOPOSCO-125/10/202026/10/2020 - 03:00
 QUÊ HƯƠNG 17/ HP4146VIET NAMPOSCOPOSCO-118/07/201718/07/2017 - 10:45
 QUÊ HƯƠNG 25/ HP3992VIET NAMPOSCOPOSCO-118/07/201718/07/2017 - 11:10
 T SYMPHONYMARSHALL ISLANDSPOSCOPOSCO-125/10/202025/10/2020 - 21:00

Khu vực cảng: POSCO SS-VINA

 ĐỨC VIỆT 568-18VIET NAMPOSCO SS-VINAPOSCO SS-VINA23/10/202023/10/2020 - 19:00

Khu vực cảng: PTSC PHÚ MỸ

 ATLANTIC RAINBOWPANAMAPTSC PHÚ MỸCẦU CẢNG SỐ 116/10/202023/10/2020 - 03:00
 BIEN MOI 01VIET NAMPTSC PHÚ MỸCẦU CẢNG SỐ 203/10/202003/10/2020 - 21:00
 SAI GON XANH 06VIET NAMPTSC PHÚ MỸCẦU CẢNG SỐ 203/10/202003/10/2020 - 21:00
 STH ATHENSMARSHALL ISLANDSPTSC PHÚ MỸCẦU CẢNG SỐ 125/10/202025/10/2020 - 12:00
 TCCG-88VIET NAMPTSC PHÚ MỸCẦU CẢNG SỐ 114/02/202026/06/2020 - 18:00

Khu vực cảng: PV SHIPYARD

 HAIVANSHIP 06VIET NAMPV SHIPYARDPV SHIPYARD29/09/202025/10/2020 - 10:00
 JMC 2825VANUATUPV SHIPYARDPV SHIPYARD13/09/202025/10/2020 - 10:00
 PV DRILLING VVIET NAMPV SHIPYARDPV SHIPYARD25/10/201128/11/2016 - 10:45

Khu vực cảng: PVC-MS

 FALCON DIAMONDMARSHALL ISLANDSPVC-MSPVC-MS29/09/201607/01/2017 - 11:59
 TC ROYALRUSSIAN FEDERATIONPVC-MSPVC-MS28/09/202029/09/2020 - 08:30

Khu vực cảng: PVGAS VUNG TAU

 BV 1902VIET NAMPVGAS VUNG TAUPVGAS-106/02/201816/06/2019 - 08:00
 SEA SPRINGVIET NAMPVGAS VUNG TAUPVGAS-131/03/201931/03/2019 - 13:00

Khu vực cảng: QUOC TE THI VAI

 HẢI ĐĂNG 168VIET NAMQUOC TE THI VAICẦU CẢNG SỐ 125/10/202026/10/2020 - 05:00
 UNISONPANAMAQUOC TE THI VAICẦU CẢNG SỐ 123/10/202024/10/2020 - 05:00

Khu vực cảng: QUOC TE THI VAI KHONG SU DUNG

 LUẬT NGHI 06VIET NAMQUOC TE THI VAI KHONG SU DUNGQUOC TE THI VAI CAU 118/08/201718/08/2017 - 07:00

Khu vực cảng: SCC-VN THI VAI

 BV 1204VIET NAMSCC-VN THI VAISCC-VN CẦU CẢNG SỐ 117/03/201817/03/2018 - 12:00
 BV 1222VIET NAMSCC-VN THI VAISCC-VN CẦU CẢNG SỐ 117/03/201817/03/2018 - 12:00
 INTERLINK UTILITYMARSHALL ISLANDSSCC-VN THI VAISCC-VN CẦU CẢNG SỐ 126/10/202026/10/2020 - 13:00

Khu vực cảng: SITV

 SOUTHERN TREASUREPANAMASITVCẦU 219/10/202023/10/2020 - 20:30
 TLC 01VIET NAMSITVCẦU 117/10/202025/10/2020 - 15:30
 WIEBKEGERMANYSITVCẦU 111/10/202020/10/2020 - 09:30
 YONG DA 8PANAMASITVCẦU 120/10/202025/10/2020 - 14:00

Khu vực cảng: SOFEL

 TERAS CONQUEST 10SINGAPORESOFELSOFEL (SG SHIPYARD)19/08/201908/11/2019 - 11:00

Khu vực cảng: SONG CAI MEP

 NAM TIEN 20VIET NAMSONG CAI MEPDU AN CANG TONG HOP CAI MEP20/01/201811/10/2019 - 07:00

Khu vực cảng: SP-PSA

 AZURMARSHALL ISLANDSSP-PSACẦU CẢNG SỐ 118/10/202025/10/2020 - 06:00
 DONG BAC 99VIET NAMSP-PSACẦU CẢNG SỐ 1 *26/10/202026/10/2020 - 04:00
 PANAMAX OSTRIACYPRUSSP-PSACẦU CẢNG SỐ 117/10/202020/10/2020 - 01:30
 SLB-TH 01VIET NAMSP-PSASP-PSA11/10/201711/10/2017 - 17:00
 SLTH1900VIET NAMSP-PSASP-PSA11/10/201711/10/2017 - 17:00
 TH 1950VIET NAMSP-PSASP-PSA11/10/201711/10/2017 - 17:00

Khu vực cảng: STRATEGIC MARINE

 CRYS ALCYONESINGAPORESTRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE06/01/201606/01/2016 - 10:58
 H199-RAZZO GEEEGYPTSTRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE22/05/201722/05/2017 - 18:51
 SG 5124VIET NAMSTRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE21/01/201811/05/2018 - 06:00
 STRATEGIC H1071VIET NAMSTRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE18/04/201818/04/2018 - 07:00

Khu vực cảng: TCCT

 KAMIYAVIET NAMTCCTCẦU CẢNG SÀ LAN SỐ 122/09/202022/09/2020 - 07:00
 KASUGAVIET NAMTCCTCẦU CẢNG SỐ 121/05/202021/05/2020 - 15:00
 MIRAIVIET NAMTCCTCẦU CẢNG SỐ 104/05/202004/05/2020 - 11:30
 OCS MISS BEEINDONESIATCCTCẦU CẢNG SỐ 130/09/202030/09/2020 - 09:00
 TAN CANG A10VIET NAMTCCTCẦU CẢNG SỐ 124/10/202024/10/2020 - 16:30
 TAN CANG A9VIET NAMTCCTCẦU CẢNG SỐ 124/10/202024/10/2020 - 16:30

Khu vực cảng: TCIT

 WAN HAI 501SINGAPORETCITCẦU CẢNG SỐ 225/10/202025/10/2020 - 22:30
 YM UPSURGENCETAIWANTCITCẦU CẢNG SỐ 326/10/202026/10/2020 - 06:30

Khu vực cảng: TCIT-CONTAINER (KSD)

 PHUOC LONG 36VIET NAMTCIT-CONTAINER (KSD)TCIT15/01/201815/01/2018 - 21:00
 SONG XANH 18VIET NAMTCIT-CONTAINER (KSD)TCIT11/09/201711/09/2017 - 21:30

Khu vực cảng: TCTT

 VNL EXPLORERVIET NAMTCTTCẦU CẢNG TCTT22/10/202025/10/2020 - 17:00
 VNL RUBYVIET NAMTCTTCẦU CẢNG TCTT19/10/202019/10/2020 - 02:00

Khu vực cảng: TH THI VAI

 CAPTAIN ANTONISCYPRUSTH THI VAICẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)22/10/202023/10/2020 - 03:00
 HAN ZHISINGAPORETH THI VAICẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)18/10/202025/10/2020 - 20:30
 HUNG DUNG 08VIET NAMTH THI VAICẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)22/10/202022/10/2020 - 22:00
 HUNG DUNG 12VIET NAMTH THI VAICẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)22/10/202022/10/2020 - 22:00
 SAI GON XANH 02VIET NAMTH THI VAICẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)22/10/202022/10/2020 - 22:00
 SG 5053VIET NAMTH THI VAICẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)13/02/202020/10/2020 - 16:38
 SG 6015VIET NAMTH THI VAICẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)13/02/202020/10/2020 - 16:39
 VICTORIA 09VIET NAMTH THI VAICẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)25/10/202025/10/2020 - 22:30
 VMS-N01VIET NAMTH THI VAICẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)22/10/202022/10/2020 - 22:00
 VNL 03VIET NAMTH THI VAICẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA) *23/10/202023/10/2020 - 07:00
 VNL 08VIET NAMTH THI VAICẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA) *23/10/202023/10/2020 - 07:00

Khu vực cảng: THUONG CANG VUNG TAU

 EVEREST 3VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU20/10/202020/10/2020 - 23:00
 HẢI DƯƠNG 01VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU22/10/202022/10/2020 - 22:00
 HAI DUONG 16VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU19/10/202019/10/2020 - 07:00
 HONG BANG 68VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUCẦU CẢNG SỐ 225/10/202025/10/2020 - 17:00
 PACIFIC VUNG TAUVIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU25/10/202025/10/2020 - 05:00
 PHU MY 06VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU06/10/202006/10/2020 - 15:00
 PHÚ MỸ 09VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU23/10/202023/10/2020 - 21:00
 PTSC BINH MINHVIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU09/10/202011/10/2020 - 16:00
 SEA MEADOW 06PANAMATHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU20/10/202020/10/2020 - 13:00
 TAN CANG 89VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU  
 THANH CHAU 26VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU18/07/201516/04/2016 - 16:34
 TOAN PHUC 01VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU15/04/201915/04/2019 - 09:00

Khu vực cảng: TS CAT LO

 CON DAO 09VIET NAMTS CAT LOTS CAT LO16/02/201916/02/2019 - 07:00
 CON DAO 10VIET NAMTS CAT LOTS CAT LO01/04/202001/04/2020 - 23:00
 NGHĨA THÀNH 18VIET NAMTS CAT LOTS CAT LO21/10/202021/10/2020 - 10:00
 NGHĨA THÀNH 26VIET NAMTS CAT LOTS CAT LO21/10/202021/10/2020 - 13:00

Khu vực cảng: VARD

 TOPAZ PECHORAMARSHALL ISLANDSVARDVARD PORT12/01/201812/01/2018 - 11:03
 TOPAZ URALMARSHALL ISLANDSVARDVARD PORT15/03/201815/03/2018 - 13:00

Khu vực cảng: VIETSOVPETRO

 Con SonVIET NAMVIETSOVPETROVSPT-528/09/202028/09/2020 - 11:00
 DEEP VENTUREBARBADOSVIETSOVPETROVIETSOVPETRO26/06/201412/06/2017 - 17:30
 HOANG SAVIET NAMVIETSOVPETROVSPT-404/10/202004/10/2020 - 15:00
 HQ 991VIET NAMVIETSOVPETROVIETSOVPETRO10/05/201710/05/2017 - 12:00
 Ky Van 01VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-228/10/201928/10/2019 - 07:00
 Lam Son 01VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-625/10/202025/10/2020 - 07:00
 LONG SON 01VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-201/12/201801/12/2018 - 17:00
 PTSC CHI LINHVIET NAMVIETSOVPETROVSPT-125/10/202025/10/2020 - 18:00
 SAO MAI 01VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-524/10/202024/10/2020 - 06:00
 SONG DINH 01VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-322/10/202022/10/2020 - 05:00
 TAN CANG 89VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-125/10/202025/10/2020 - 20:00
 TOUCANBRITISH VIRGIN ISLANDSVIETSOVPETROVSPT-920/10/202020/10/2020 - 13:00
 TRUONG SAVIET NAMVIETSOVPETROVIETSOVPETRO28/08/201723/09/2017 - 10:00
 VIETSOVPETRO 05VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-208/09/202008/09/2020 - 08:00
 VIETSOVPETRO-06VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-308/10/202008/10/2020 - 18:00
 VSP-EXPRESSVIET NAMVIETSOVPETROVSPT-522/10/202022/10/2020 - 06:00
 VUNG TAU 05VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-419/10/202019/10/2020 - 08:00

Khu vực cảng: VINA OFFSHORE

 DẦU KHÍ 105VIET NAMVINA OFFSHOREVINA OFFSHORE09/10/202009/10/2020 - 06:00
 PTSC RESEARCHERVIET NAMVINA OFFSHOREVINA OFFSHORE21/08/202021/08/2020 - 17:00
 PTSC SURVEYORVIET NAMVINA OFFSHOREVINA OFFSHORE16/07/202016/07/2020 - 09:00

Khu vực cảng: VUNG NEO VT

 ALL RICHPANAMAVUNG NEO VTI1822/10/202022/10/2020 - 02:00
 AN BINHVIET NAMVUNG NEO VTA1225/03/201925/03/2019 - 15:00
 AN TIEN 06VIET NAMVUNG NEO VTA1227/05/201927/05/2019 - 07:00
 AN TIEN 07VIET NAMVUNG NEO VTA1227/05/201927/05/2019 - 07:00
 AQUAMARINEVIET NAMVUNG NEO VTG1423/10/202023/10/2020 - 15:00
 ATN APOLLOVIET NAMVUNG NEO VTI1620/10/202020/10/2020 - 23:00
 CĐT-3001VIET NAMVUNG NEO VTA1216/10/201916/10/2019 - 10:00
 ĐẠI NGHĨA 89 - BLCVIET NAMVUNG NEO VTA1214/03/202014/03/2020 - 23:10
 DUC THANGVIET NAMVUNG NEO VTA1201/10/201826/12/2018 - 07:00
 FUGRO MARINERBAHAMASVUNG NEO VTB616/10/202016/10/2020 - 05:00
 GAS STELLARPANAMAVUNG NEO VTG1525/10/202025/10/2020 - 11:30
 HAI LINH 03VIET NAMVUNG NEO VTH1307/08/202019/10/2020 - 10:00
 HAI LONGVIET NAMVUNG NEO VTB423/06/202023/06/2020 - 00:00
 HOA BINH 27VIET NAMVUNG NEO VTB915/10/202021/10/2020 - 14:15
 HUNG PHU 19VIET NAMVUNG NEO VTA1226/06/201926/06/2019 - 14:00
 HÙNG VƯƠNG 16VIET NAMVUNG NEO VTA1225/08/202025/08/2020 - 13:00
 INLACO ACCORDPANAMAVUNG NEO VTH2309/06/201809/06/2018 - 15:00
 ISTAR 36VIET NAMVUNG NEO VTA1214/10/202019/10/2020 - 22:00
 LA 05790VIET NAMVUNG NEO VTA1201/11/201901/11/2019 - 14:36
 LA 07124VIET NAMVUNG NEO VTA1204/11/201904/11/2019 - 09:00
 LA 07189VIET NAMVUNG NEO VTB310/08/201710/08/2017 - 17:00
 LA 07289VIET NAMVUNG NEO VTA1204/11/201904/11/2019 - 09:00
 LADY VALENCIAPANAMAVUNG NEO VTB1123/10/202023/10/2020 - 00:00
 OCEAN 39VIET NAMVUNG NEO VTI618/10/202018/10/2020 - 15:00
 PH 08VIET NAMVUNG NEO VTSAO MAI16/05/202022/07/2020 - 16:00
 PHÚ HẬUVIET NAMVUNG NEO VTA1225/07/201825/12/2018 - 16:53
 PHÚ QUÝ 01VIET NAMVUNG NEO VTG115/04/201613/06/2019 - 13:30
 PHUOC VINH 03VIET NAMVUNG NEO VTA1201/12/201801/12/2018 - 14:00
 PHUONG LINH 19VIET NAMVUNG NEO VTA1224/10/202024/10/2020 - 10:00
 PRABHU SHAKTISINGAPOREVUNG NEO VTH0823/10/202023/10/2020 - 07:00
 PROVIDENCEM'ISLANDSVUNG NEO VTH0811/01/201711/01/2017 - 17:30
 PV DRILLING IVIET NAMVUNG NEO VTH1203/10/202003/10/2020 - 07:00
 PVN DAI HUNG QUEENVIET NAMVUNG NEO VTH0222/06/202022/06/2020 - 11:00
 QUANG VINH 27VIET NAMVUNG NEO VTNEO VT22/10/202022/10/2020 - 16:44
 SAO MAI 07VIET NAMVUNG NEO VTBP1010/12/201710/12/2017 - 22:00
 SAO VIET 28VIET NAMVUNG NEO VTA12 *24/10/202026/10/2020 - 02:00
 SAR 272VIET NAMVUNG NEO VTBAI TRUOC VUNG TAU01/04/200401/04/2004 - 14:30
 SG 1737VIET NAMVUNG NEO VTA1215/10/201815/10/2018 - 09:00
 SG 1871VIET NAMVUNG NEO VTA1218/04/201918/04/2019 - 17:00
 SG 3865VIET NAMVUNG NEO VTA1201/11/201901/11/2019 - 14:33
 SG 8951VIET NAMVUNG NEO VTB718/10/202023/10/2020 - 12:30
 SLMBVIET NAMVUNG NEO VTB927/07/201827/07/2018 - 18:00
 SONG THUONGVIET NAMVUNG NEO VTA1225/10/201825/10/2018 - 09:00
 STYBARROW VENTUREPANAMAVUNG NEO VTH0126/08/201526/08/2015 - 08:00
 TAN CANG P3VIET NAMVUNG NEO VTA1226/07/201826/07/2018 - 00:00
 TAN CANG P4VIET NAMVUNG NEO VTA1205/03/201905/03/2019 - 10:00
 THAI HA 6666VIET NAMVUNG NEO VTNEO SAO MAI20/10/202021/10/2020 - 06:00
 THANG LOI 36/ HP 4634VIET NAMVUNG NEO VTA12 *24/10/202026/10/2020 - 01:00
 THANH AN 18VIET NAMVUNG NEO VTB725/10/202026/10/2020 - 06:00
 THANH CONG 666VIET NAMVUNG NEO VTG1006/10/202008/10/2020 - 13:00
 THÀNH HƯNG 277VIET NAMVUNG NEO VTG1102/10/202019/10/2020 - 16:30
 THETIS GLORYM'ISLANDSVUNG NEO VTH1423/10/202025/10/2020 - 10:00
 THINH SON HA 15VIET NAMVUNG NEO VTA1203/08/201903/08/2019 - 10:00
 THUAN THAO 02VIET NAMVUNG NEO VTB927/07/201827/07/2018 - 17:00
 THUONG HAI 05VIET NAMVUNG NEO VTA1225/10/201825/10/2018 - 00:00
 TIEN DAI PHAT 668VIET NAMVUNG NEO VTG916/02/202017/02/2020 - 14:00
 TOKYO QUEENSINGAPOREVUNG NEO VTH0920/10/202020/10/2020 - 01:00
 Trường Xuân 16VIET NAMVUNG NEO VTA1222/10/202022/10/2020 - 23:00
 TT STARSIERRA LEONEVUNG NEO VTI2021/10/202021/10/2020 - 20:30
 UHL FAMEPORTUGALVUNG NEO VTH0321/10/202021/10/2020 - 10:00
 UNION GLORYBELIZEVUNG NEO VTI1224/10/202024/10/2020 - 10:00
 VICTORIA 82VIET NAMVUNG NEO VTG425/10/202025/10/2020 - 07:00
 VICTORIOUSLIBERIAVUNG NEO VTI120/10/202020/10/2020 - 05:00
 VINABUNKER 02VIET NAMVUNG NEO VTSAO MAI *27/12/201910/05/2020 - 09:00
 VINABUNKER 05VIET NAMVUNG NEO VTA1222/12/201925/06/2020 - 18:00
 VINABUNKER 06VIET NAMVUNG NEO VTA1223/08/202023/08/2020 - 14:00
 VINABUNKER 06VIET NAMVUNG NEO VTA1224/09/202024/09/2020 - 08:00
 VISHVA UDAYINDIAVUNG NEO VTH0813/10/202025/10/2020 - 05:00
 VUNG TAU 2006VIET NAMVUNG NEO VTBAI TRUOC VUNG TAU02/06/200602/06/2006 - 10:00
 WINDY 323 + HERA 09VIET NAMVUNG NEO VTG518/08/202018/08/2020 - 11:00
 XUAN DUC 68VIET NAMVUNG NEO VTVUNG NEO VUNG TAU26/10/202026/10/2020 - 10:00

Khu vực cảng: VUNG TAU SHIPYARD

 GLOBE 6VIET NAMVUNG TAU SHIPYARDVUNG TAU SHIPYARD13/10/202016/10/2020 - 11:00
 LOSAPANAMAVUNG TAU SHIPYARDVUNG TAU SHIPYARD14/09/201914/09/2019 - 13:30

Khu vực cảng: XM CAM PHA

 MY THINHVIET NAMXM CAM PHACẦU CẢNG SỐ 125/10/202026/10/2020 - 05:00

CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
  • Điện thoại: (84-0254) 3856270
  • Điện thoại: (84-0254) 3512811
  • Điện thoại: (84-0254) 3512237
  • Di động: (84) 0918148252