Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI

VỊ TRÍ TÀU TẠI CẢNG

Ngày:
Khu vực cảng  
 Tên tàuQuốc tịchCầu/PhaoNgày đếnNgày/Giờ vào cầu

Khu vực cảng:

 PTSC 07VIET NAM    
 YEN BINH 258VIET NAM  01/11/201901/11/2019 - 13:39

Khu vực cảng: BA SON

 SG 3316VIET NAMBA SONCẦU CẢNG SÀ LAN23/07/201823/07/2018 - 15:00

Khu vực cảng: BARIA SERECE

 CHÂU THÀNH SHIP 36VIET NAMBARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 317/01/202020/01/2020 - 11:00
 ODINVIET NAMBARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 113/01/202013/01/2020 - 18:00
 SALINATHAILANDBARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 116/01/202023/01/2020 - 15:00
 THORVIET NAMBARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 113/01/202013/01/2020 - 18:00

Khu vực cảng: BASON CAI MEP (KSD)

 BV 0792/SG 6526VIET NAMBASON CAI MEP (KSD)BA SON22/06/201822/06/2018 - 07:00
 TCB 1710VIET NAMBASON CAI MEP (KSD)BA SON26/10/201726/10/2017 - 13:00

Khu vực cảng: BEN PHAO HOANG NGUYEN

 FALCON 06VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN09/12/201909/12/2019 - 14:00
 FALCON 17VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN11/12/201911/12/2019 - 20:00
 FALCON 18VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN01/12/201901/12/2019 - 03:00
 HOANG NGUYEN 19VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN08/12/201823/01/2020 - 17:00
 HOANG NGUYEN 26VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN07/12/201807/12/2018 - 17:00
 ORCHARD QUAYSINGAPOREBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN10/01/202019/01/2020 - 09:00
 WINDY 323 + HERA 09VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN23/01/202024/01/2020 - 07:00

Khu vực cảng: CANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK

 BV 1224VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK26/07/201926/07/2019 - 11:30
 BV 1439VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK26/07/201926/07/2019 - 11:30
 HP 4162VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK21/07/201921/07/2019 - 08:00
 HƯNG PHÚ 27VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK27/06/201927/06/2019 - 07:30
 LA 06753VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK25/07/201925/07/2019 - 11:00
 PHU XUAN 07VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK06/05/201906/05/2019 - 18:00
 PHÚ XUÂN 10VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK21/01/202021/01/2020 - 03:00
 PHU XUAN 20VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK04/06/201904/06/2019 - 13:00
 PONTON DONG COC P17VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK19/07/201919/07/2019 - 09:00
 SG 4824VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK08/05/201908/05/2019 - 22:00
 SG 7975VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK08/01/202008/01/2020 - 10:00
 SG 8424VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK27/07/201927/07/2019 - 13:00
 TRƯỜNG THÀNH 999VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK10/08/201910/08/2019 - 11:00

Khu vực cảng: CANG DKNK BIEN DONG

 PTSC HAI ANVIET NAMCANG DKNK BIEN DONGHAI THACH-MOC TINH24/01/202024/01/2020 - 11:00
 PTSC TIEN PHONGVIET NAMCANG DKNK BIEN DONGHAI THACH-MOC TINH20/01/202020/01/2020 - 23:00

Khu vực cảng: CẢNG SAO MAI

 PHU YEN 2007VIET NAMCẢNG SAO MAICAU 129/05/201822/01/2020 - 10:00
 VINABUNKER 02VIET NAMCẢNG SAO MAICAU 1 *27/12/201929/12/2019 - 16:00

Khu vực cảng: CANG TO HOP HOA DAU MIEN NAM

 DUY LINH 26VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM28/03/201928/03/2019 - 09:00
 HASSYU 01VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM13/11/201916/01/2020 - 04:30
 HUNG DUNG 08VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM27/03/201927/03/2019 - 16:00
 HUNG DUNG 12VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM27/03/201927/03/2019 - 16:00
 HUNG PHU 25VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM22/10/201922/10/2019 - 14:00
 HUNG PHU 39VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM22/10/201922/10/2019 - 14:00
 HƯNG PHÚ 99VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM29/11/201929/11/2019 - 16:29
 MAI SƠN 09VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM28/08/201928/08/2019 - 14:00
 PHU QUANG MINH 06VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM28/11/201928/11/2019 - 11:20
 SG 3316VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM20/05/201920/05/2019 - 17:08
 SG 7665VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM11/07/201911/07/2019 - 06:00
 SG 8265VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM11/07/201911/07/2019 - 06:00
 SGP 3VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM14/06/201914/06/2019 - 22:00
 THUAN THONGVIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM13/11/201916/01/2020 - 04:30
 TIEN DAT 66VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM27/03/201927/03/2019 - 15:00
 TS-1VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM29/11/201929/11/2019 - 16:25

Khu vực cảng: CMIT

 CMA CGM THALASSACYPRUSCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)25/01/202025/01/2020 - 07:00
 KIEVVIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)22/01/202022/01/2020 - 23:00
 PHÚ MỸ 02VIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)24/01/202024/01/2020 - 10:00
 PHU MY 09VIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)09/06/201909/06/2019 - 10:00
 PHU MY 20VIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)20/01/202020/01/2020 - 13:00
 PHUOC LONG 36VIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)23/08/201723/08/2017 - 15:00
 SEA DOLPHINVIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)17/01/202017/01/2020 - 11:00
 SEA FORCE 1VIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)16/01/202016/01/2020 - 21:00
 SEA FORCE 2VIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)21/01/202021/01/2020 - 14:00
 SEA WINNERVIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)16/01/202016/01/2020 - 21:00

Khu vực cảng: DAU KHI NGOAI KHOI

 KS JAVA STAR 2MARSHALL ISLANDSDAU KHI NGOAI KHOINGOAI KHOI VUNG TAU05/03/201915/08/2019 - 15:00
 SAPURAKENCANA FLB-1MALAYSIADAU KHI NGOAI KHOINGOAI KHOI VUNG TAU04/09/201617/09/2016 - 10:00

Khu vực cảng: HA LOC

 DẦU KHÍ 105VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC03/10/201915/10/2019 - 10:00
 ĐNA 0618VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC30/07/201930/07/2019 - 12:00
 HA ANH 09VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC07/07/201718/11/2019 - 17:00
 LONG PHAT 79VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC26/03/201926/03/2019 - 09:00
 MY NAM 01VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC25/10/201921/01/2020 - 17:00
 PSV 3300VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC25/10/201825/10/2018 - 18:00
 PSV 3400VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC30/10/201830/10/2018 - 11:02
 TAN CANG 03VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC12/12/201912/12/2019 - 13:00
 TAN CANG 4600SIERRA LEONEHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC06/07/201712/07/2017 - 16:00
 TC PACIFICPANAMAHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC08/01/202008/01/2020 - 17:00
 TC QUEENPANAMAHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC26/12/201931/12/2019 - 15:00
 THAI HA 8888VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC20/12/201922/12/2019 - 13:05
 THANH HUYEN 68VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC27/11/201927/11/2019 - 11:00
 THANH HUYEN 69VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC26/10/201826/10/2018 - 11:30
 UT GLORYVIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC17/09/201917/09/2019 - 16:00

Khu vực cảng: HA LUU PTSC

 AN BANGVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-213/11/201913/11/2019 - 03:00
 BINH ANVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-423/01/202023/01/2020 - 06:00
 BINH MINHVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-113/01/202013/01/2020 - 03:00
 BINH MINH 02VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-507/11/201710/05/2018 - 15:00
 CGG AMADEUSVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-620/09/201820/09/2018 - 08:00
 EVEREST 02KIRIBATIHA LUU PTSCHL PTSC-522/01/201822/01/2018 - 22:00
 EVEREST 02KIRIBATIHA LUU PTSCHL PTSC-314/12/201714/12/2017 - 18:00
 PHONG LANVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-123/01/202023/01/2020 - 23:59
 PTSC DAI HUNGVANUATUHA LUU PTSCHL PTSC-117/11/201515/12/2015 - 21:00
 PTSC THANG LONGVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-123/01/202023/01/2020 - 17:00
 PTSC VUNG TAUVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-622/01/202022/01/2020 - 13:00
 TAN CANG 89VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-124/01/202024/01/2020 - 06:00
 TC ROYALVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-124/01/202024/01/2020 - 21:00

Khu vực cảng: HAI SU DEN

 EVEREST 02KIRIBATIHAI SU DENHAI SU DEN23/07/201723/07/2017 - 07:42

Khu vực cảng: HQ 129

 CON DAO 27VIET NAMHQ 129HQ 12909/01/202009/01/2020 - 13:00
 CON DAO 36VIET NAMHQ 129HQ 12917/01/202017/01/2020 - 16:00
 GIA VU 09VIET NAMHQ 129HQ 12916/01/202016/01/2020 - 08:00
 HUNG THANG 27VIET NAMHQ 129HQ 12908/08/201616/09/2016 - 08:05
 RẠCH DỪAVIET NAMHQ 129HQ 12923/08/201923/08/2019 - 13:00
 SAR 413VIET NAMHQ 129HQ 12902/03/201602/03/2016 - 09:52
 TAN CANG 63VIET NAMHQ 129HQ 12917/01/202017/01/2020 - 09:00
 TAN CANG 88VIET NAMHQ 129HQ 12919/12/201909/01/2020 - 13:00
 TC PRINCESSVIET NAMHQ 129HQ 12902/11/201918/01/2020 - 18:00
 TK62 & ĐỐC 9202VIET NAMHQ 129HQ 12922/07/201922/07/2019 - 13:00

Khu vực cảng: INTERFLOUR

 HIEP PHAT 01VIET NAMINTERFLOURINTERFLOUR-217/04/201917/04/2019 - 15:00

Khu vực cảng: K2

 PHU LONG 28VIET NAMK2K208/08/201618/09/2019 - 05:00
 THANH CHAU 06VIET NAMK2K229/06/201729/06/2017 - 15:05
 THANH CHAU 08VIET NAMK2K229/06/201729/06/2017 - 15:01

Khu vực cảng: KCT GO DA

 XIN HAI SHENG 17PANAMAKCT GO DAGO GIA04/09/201725/12/2017 - 05:00

Khu vực cảng: KHO XANG DAU DONG XUYEN

 SILVER LIBRAPANAMAKHO XANG DAU DONG XUYENKHO XĂNG DẦU ĐÔNG XUYÊN25/01/202025/01/2020 - 14:00

Khu vực cảng: KHU CONG NGHIEP DONG XUYEN

 DN 58MAURITIUSKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN26/11/201825/01/2020 - 15:00
 LUCKYUNITED STATES OF AMERICAKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN29/11/201929/11/2019 - 12:00
 PHU MY 06MONGOLIAKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN25/03/201721/06/2017 - 11:00
 PTSC 01VIET NAMKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN10/05/201711/05/2017 - 13:48
 PTSC 12VIET NAMKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN04/04/201904/04/2019 - 13:00
 TAN CANG SAI GON 01VIET NAMKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN22/06/201921/08/2019 - 10:00
 VTB UNIONPANAMAKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN02/12/201905/12/2019 - 07:30

Khu vực cảng: MO BACH HO

 BEN DINH-01VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO17/01/202017/01/2020 - 03:00
 CHI LINHVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO28/04/201928/04/2019 - 07:00
 KOMULANLIBERIAMO BACH HOMO BACH HO21/01/202021/01/2020 - 23:00
 Lam Son 01VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO21/01/202021/01/2020 - 07:00
 PTSC THAI BINHVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO17/01/202017/01/2020 - 08:00
 SAO MAI 01VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO23/01/202023/01/2020 - 07:00
 Sao Mai 02VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO24/01/202024/01/2020 - 06:00
 SAO MAI 03VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO24/01/202024/01/2020 - 06:00
 SONG DINH 01VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO22/01/202022/01/2020 - 06:00
 SWIWAR SURYASINGAPOREMO BACH HOMO BACH HO24/01/202024/01/2020 - 06:00
 THIEN UNG 01VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO21/01/202021/01/2020 - 07:00
 VSP-EXPRESSVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO24/01/202024/01/2020 - 06:00
 VUNG TAU 02VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO22/01/202022/01/2020 - 06:00

Khu vực cảng: MO CHIM SAO

 PHONG NHAVIET NAMMO CHIM SAOCHIM SAO20/01/202020/01/2020 - 16:00

Khu vực cảng: MO DAI HUNG

 NGOC LONGVIET NAMMO DAI HUNGDAI HUNG12/01/202012/01/2020 - 08:00
 SEA MEADOW 22PANAMAMO DAI HUNGDAI HUNG15/01/202015/01/2020 - 16:00

Khu vực cảng: MO LAN TAY

 HAI DUONG 09VIET NAMMO LAN TAYLAN TAY-LAN DO16/01/202016/01/2020 - 21:00

Khu vực cảng: MO RANG DONG

 SEA MEADOW 19PANAMAMO RANG DONGRANG DONG20/01/202020/01/2020 - 14:00

Khu vực cảng: MO RONG

 CUU LONGVIET NAMMO RONGMO RONG02/10/201902/10/2019 - 12:00
 MURMANSKAYARUSSIAMO RONGMO RONG25/08/201925/08/2019 - 12:00
 PVT HERAVIET NAMMO RONGMO RONG25/01/202025/01/2020 - 05:00

Khu vực cảng: MO RONG DOI-RONG DOI TAY

 HẢI DƯƠNG 08VIET NAMMO RONG DOI-RONG DOI TAYRONG DOI15/01/202015/01/2020 - 09:00
 SEA MEADOW 29PANAMAMO RONG DOI-RONG DOI TAYRONG DOI14/01/202014/01/2020 - 13:00

Khu vực cảng: MO TE GIAC TRANG

 EVEREST 3PANAMAMO TE GIAC TRANGTE GIAC TRANG22/10/201722/10/2017 - 23:00
 EVEREST 3VIET NAMMO TE GIAC TRANGTE GIAC TRANG22/01/202022/01/2020 - 20:00
 HAKURYU 11PANAMAMO TE GIAC TRANGTE GIAC TRANG11/11/201911/11/2019 - 07:00
 IDUNVANUATUMO TE GIAC TRANGTE GIAC TRANG12/11/201912/11/2019 - 20:40
 PTSC CHI LINHVIET NAMMO TE GIAC TRANGTE GIAC TRANG24/01/202024/01/2020 - 08:00
 THANH LONG 2VIET NAMMO TE GIAC TRANGTE GIAC TRANG31/12/201931/12/2019 - 10:00

Khu vực cảng: OUTTER P/S

 NASOS IVIET NAMOUTTER P/SNGOAI PHAO 028/12/201930/12/2019 - 07:00
 NASOS IIVIET NAMOUTTER P/SNGOAI PHAO 028/12/201930/12/2019 - 07:00
 NB 806N/AOUTTER P/SNGOAI PHAO 020/09/201924/09/2019 - 07:00
 TRUONG SAVIET NAMOUTTER P/SNGOAI PHAO 011/09/201815/10/2018 - 15:00

Khu vực cảng: POSCO

 QUÊ HƯƠNG 17/ HP4146VIET NAMPOSCOPOSCO-118/07/201718/07/2017 - 10:45
 QUÊ HƯƠNG 25/ HP3992VIET NAMPOSCOPOSCO-118/07/201718/07/2017 - 11:10

Khu vực cảng: PV SHIPYARD

 ASHICO LAM SONVIET NAMPV SHIPYARDPV SHIPYARD10/01/202010/01/2020 - 10:00
 EVAYLIBERIAPV SHIPYARDPV SHIPYARD04/05/201921/12/2019 - 10:00
 PV DRILLING VVIET NAMPV SHIPYARDPV SHIPYARD25/10/201128/11/2016 - 10:45
 SWIBER CONCORDEPANAMAPV SHIPYARDPV SHIPYARD14/10/201818/11/2019 - 07:00

Khu vực cảng: PVC-MS

 FALCON DIAMONDMARSHALL ISLANDSPVC-MSPVC-MS29/09/201607/01/2017 - 11:59

Khu vực cảng: PVGAS VUNG TAU

 BV 1902VIET NAMPVGAS VUNG TAUPVGAS-106/02/201816/06/2019 - 08:00
 GAS EASTERNVIET NAMPVGAS VUNG TAUPVGAS-123/01/202025/01/2020 - 18:00
 SEA SPRINGVIET NAMPVGAS VUNG TAUPVGAS-131/03/201931/03/2019 - 13:00

Khu vực cảng: QUOC TE THI VAI

 SG 6507VIET NAMQUOC TE THI VAICẦU CẢNG SỐ 210/12/201910/12/2019 - 05:00
 VNL 07VIET NAMQUOC TE THI VAICẦU CẢNG SỐ 111/01/202011/01/2020 - 07:00

Khu vực cảng: QUOC TE THI VAI KHONG SU DUNG

 LUẬT NGHI 06VIET NAMQUOC TE THI VAI KHONG SU DUNGQUOC TE THI VAI18/08/201718/08/2017 - 07:00

Khu vực cảng: SCC-VN THI VAI

 BV 1204VIET NAMSCC-VN THI VAISCC-VN CẦU CẢNG SỐ 117/03/201817/03/2018 - 12:00
 BV 1222VIET NAMSCC-VN THI VAISCC-VN CẦU CẢNG SỐ 117/03/201817/03/2018 - 12:00

Khu vực cảng: SITV

 ATLANTIC HARMONYHONGKONGSITVCẦU 322/01/202022/01/2020 - 17:00
 VNL 05VIET NAMSITVCẦU 113/01/202013/01/2020 - 05:00

Khu vực cảng: SOFEL

 TERAS CONQUEST 10SINGAPORESOFELSOFEL (SG SHIPYARD)19/08/201908/11/2019 - 11:00

Khu vực cảng: SONG CAI MEP

 NAM TIEN 18VIET NAMSONG CAI MEPDU AN CANG TONG HOP CAI MEP13/05/201922/10/2019 - 10:00
 NAM TIEN 20VIET NAMSONG CAI MEPDU AN CANG TONG HOP CAI MEP20/01/201811/10/2019 - 07:00
 PHU XUAN 04VIET NAMSONG CAI MEPDU AN CANG GEMALINK25/03/201925/03/2019 - 14:00
 PHÚ XUÂN 17VIET NAMSONG CAI MEPDU AN CANG GEMALINK20/03/201920/03/2019 - 12:00
 TRUONG THANH 9999VIET NAMSONG CAI MEPDU AN CANG GEMALINK08/10/201908/10/2019 - 07:00

Khu vực cảng: SP-PSA

 SLB-TH 01VIET NAMSP-PSASP-PSA11/10/201711/10/2017 - 17:00
 SLTH1900VIET NAMSP-PSASP-PSA11/10/201711/10/2017 - 17:00
 TH 1950VIET NAMSP-PSASP-PSA11/10/201711/10/2017 - 17:00

Khu vực cảng: SSIT

 HẠ LONG 09VIET NAMSSITCẦU CẢNG SỐ 118/01/202019/01/2020 - 15:36

Khu vực cảng: STRATEGIC MARINE

 CRYS ALCYONESINGAPORESTRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE06/01/201606/01/2016 - 10:58
 H199-RAZZO GEEEGYPTSTRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE22/05/201722/05/2017 - 18:51
 SG 5124VIET NAMSTRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE21/01/201811/05/2018 - 06:00
 STRATEGIC H1071VIET NAMSTRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE18/04/201818/04/2018 - 07:00

Khu vực cảng: TCCT-TCIT

 HỢP AN 01VIET NAMTCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 108/01/202008/01/2020 - 05:00
 HOP AN 02VIET NAMTCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 108/01/202008/01/2020 - 06:00
 HỢP AN 05VIET NAMTCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 114/10/201914/10/2019 - 08:00
 HYUNDAI SHANGHAICYPRUSTCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 225/01/202025/01/2020 - 16:00
 KAMIYAVIET NAMTCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 121/06/201921/06/2019 - 12:00
 KASUGAVIET NAMTCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 128/10/201928/10/2019 - 09:00
 MIRAIVIET NAMTCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 327/10/201827/10/2018 - 04:00
 ONE COLUMBAPANAMATCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 122/01/202023/01/2020 - 11:00
 QUÊ HƯƠNG 18/ HP4147VIET NAMTCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 108/01/202008/01/2020 - 08:00
 SEA BEARVIET NAMTCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 123/01/202023/01/2020 - 08:00
 SEA TIGERVIET NAMTCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 123/01/202023/01/2020 - 08:00
 TAN CANG A10VIET NAMTCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 117/10/201917/10/2019 - 16:00
 TAN CANG A6VIET NAMTCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 104/01/202004/01/2020 - 16:30

Khu vực cảng: TCIT-CONTAINER (KSD)

 PHUOC LONG 36VIET NAMTCIT-CONTAINER (KSD)TCIT15/01/201815/01/2018 - 21:00
 SONG XANH 18VIET NAMTCIT-CONTAINER (KSD)TCIT11/09/201711/09/2017 - 21:30

Khu vực cảng: TCTT

 AN PHAT 08VIET NAMTCTTCẦU CẢNG TCTT14/01/202014/01/2020 - 19:00
 MỸ DUNG 09VIET NAMTCTTCẦU CẢNG TCTT14/01/202014/01/2020 - 19:00
 NYK FUJISINGAPORETCTTCẦU CẢNG TCTT25/01/202025/01/2020 - 10:00
 VNL RUBYVIET NAMTCTTCẦU CẢNG TCTT15/01/202015/01/2020 - 10:30

Khu vực cảng: THUONG CANG VUNG TAU

 HAI DUONG 22VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU18/01/202018/01/2020 - 15:00
 HAI DUONG 29VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU15/12/201917/12/2019 - 18:00
 HAI DUONG 39VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU31/12/201931/12/2019 - 09:30
 HAI DUONG 79VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU28/12/201930/12/2019 - 17:00
 HAI DUONG 89VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU19/01/202019/01/2020 - 07:30
 HD 02VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU21/06/201903/11/2019 - 16:00
 MINH HOÀNG 09VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU26/05/201926/05/2019 - 18:00
 OCEAN 03PANAMATHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU20/01/202020/01/2020 - 12:30
 OCEAN 05PANAMATHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU25/01/202025/01/2020 - 21:00
 PHÚ MỸ 05VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU23/01/202023/01/2020 - 02:00
 PHU MY 06VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU23/01/202023/01/2020 - 03:00
 PHUC HAI 09VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU29/08/201729/08/2017 - 16:00
 PHUC HAI 19VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU18/10/201718/10/2017 - 15:00
 PHUC HAI 29VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU29/08/201729/08/2017 - 16:00
 SEA MEADOW 06PANAMATHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU13/01/202013/01/2020 - 03:00
 TAN CANG 89VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU  
 THANH CHAU 26VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU18/07/201516/04/2016 - 16:34
 TK 62VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU26/12/201926/12/2019 - 16:30
 TOAN PHUC 01VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU15/04/201915/04/2019 - 09:00
 VT101VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU29/12/201904/01/2020 - 15:00

Khu vực cảng: TS CAT LO

 CON DAO 09VIET NAMTS CAT LOTS CAT LO16/02/201916/02/2019 - 07:00
 CON DAO 10VIET NAMTS CAT LOTS CAT LO22/01/202022/01/2020 - 21:00
 CON DAO EXPRESS 36VIET NAMTS CAT LOTS CAT LO22/01/202022/01/2020 - 19:00
 NGHĨA THÀNH 18VIET NAMTS CAT LOTS CAT LO16/01/202016/01/2020 - 08:00
 Nghĩa Thành 24VIET NAMTS CAT LOTS CAT LO12/01/202012/01/2020 - 11:00
 NGHĨA THÀNH 26VIET NAMTS CAT LOTS CAT LO11/01/202011/01/2020 - 08:00
 Nghĩa Thành 27VIET NAMTS CAT LOTS CAT LO12/01/202012/01/2020 - 11:00

Khu vực cảng: VARD

 TOPAZ PECHORAMARSHALL ISLANDSVARDVARD PORT12/01/201812/01/2018 - 11:03
 TOPAZ URALMARSHALL ISLANDSVARDVARD PORT15/03/201815/03/2018 - 13:00

Khu vực cảng: VIETSOVPETRO

 DEEP VENTUREBARBADOSVIETSOVPETROVIETSOVPETRO26/06/201412/06/2017 - 17:30
 HOANG SAVIET NAMVIETSOVPETROVSPT-125/10/201925/10/2019 - 16:00
 HQ 991VIET NAMVIETSOVPETROVIETSOVPETRO10/05/201710/05/2017 - 12:00
 Ky Van 01VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-228/10/201928/10/2019 - 07:00
 LONG HAI 02VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-420/01/202020/01/2020 - 16:00
 LONG SON 01VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-201/12/201801/12/2018 - 17:00
 TRUONG SAVIET NAMVIETSOVPETROVIETSOVPETRO28/08/201723/09/2017 - 10:00
 VIETSOVPETRO-05VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-204/10/201904/10/2019 - 05:00
 VIETSOVPETRO-06VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-424/10/201924/10/2019 - 06:00
 VUNG TAU 05VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-424/01/202024/01/2020 - 06:00

Khu vực cảng: VINA OFFSHORE

 PTSC SURVEYORVIET NAMVINA OFFSHOREVINA OFFSHORE07/10/201909/12/2019 - 10:00

Khu vực cảng: VUNG NEO VT

 AESCHYLUS GRAECIACYPRUSVUNG NEO VTI525/01/202025/01/2020 - 17:00
 AN BINHVIET NAMVUNG NEO VTA1225/03/201925/03/2019 - 15:00
 AN TIEN 06VIET NAMVUNG NEO VTA1227/05/201927/05/2019 - 07:00
 AN TIEN 07VIET NAMVUNG NEO VTA1227/05/201927/05/2019 - 07:00
 AQUAMARINE GASVIET NAMVUNG NEO VTG1222/01/202022/01/2020 - 14:30
 ATLANTIC EMBLEMPANAMAVUNG NEO VTH0125/01/202025/01/2020 - 14:30
 BAO LIPANAMAVUNG NEO VTI625/01/202025/01/2020 - 05:00
 BIỂN ĐÔNG 189VIET NAMVUNG NEO VTA1222/01/202022/01/2020 - 18:00
 BV 1223VIET NAMVUNG NEO VTA1204/11/201904/11/2019 - 09:00
 CĐT-3001VIET NAMVUNG NEO VTA1216/10/201916/10/2019 - 10:00
 CMA CGM VELAPORTUGALVUNG NEO VTI1024/01/202024/01/2020 - 20:30
 DONG SHUNPANAMAVUNG NEO VTNEO VT23/01/202023/01/2020 - 23:00
 Đức Phát 69VIET NAMVUNG NEO VTG1615/01/202016/01/2020 - 02:00
 DUC THANGVIET NAMVUNG NEO VTA1201/10/201826/12/2018 - 07:00
 ENDURANCESAINT VINCENT & GRENADINESVUNG NEO VTA1222/10/201911/12/2019 - 12:00
 ETERNITY SWPANAMAVUNG NEO VTH0224/01/202024/01/2020 - 17:00
 Filippo BrunelleschiLUXEMBOURGVUNG NEO VTA1201/10/201925/01/2020 - 23:00
 GAS STELLARPANAMAVUNG NEO VTG1322/01/202022/01/2020 - 22:00
 GIANG HAI 09VIET NAMVUNG NEO VTG723/01/202023/01/2020 - 13:30
 GISCOURSMARSHALL ISLANDSVUNG NEO VTI420/01/202020/01/2020 - 10:00
 Green landVIET NAMVUNG NEO VTA1218/01/202018/01/2020 - 22:00
 HA LONG 01VIET NAMVUNG NEO VTA1218/08/201918/08/2019 - 17:30
 HA LONG 02VIET NAMVUNG NEO VTA1218/08/201918/08/2019 - 17:00
 HAI LINH 03VIET NAMVUNG NEO VTNEO VT31/12/201913/01/2020 - 10:30
 HAI LINH 17VIET NAMVUNG NEO VTG1218/01/202018/01/2020 - 13:00
 HAI LINH 18VIET NAMVUNG NEO VTA1225/01/202025/01/2020 - 11:00
 HK 79VIET NAMVUNG NEO VTA1219/05/201919/05/2019 - 16:00
 HP 3927VIET NAMVUNG NEO VTA1225/05/201925/05/2019 - 12:00
 HUNG PHU 17VIET NAMVUNG NEO VTA1226/06/201926/06/2019 - 14:00
 HUNG PHU 19VIET NAMVUNG NEO VTA1226/06/201926/06/2019 - 14:00
 HUNG PHU 535VIET NAMVUNG NEO VTA1226/06/201926/06/2019 - 14:00
 INLACO ACCORDPANAMAVUNG NEO VTH2309/06/201809/06/2018 - 15:00
 KINGFISHERLIBERIAVUNG NEO VTH1711/06/201926/12/2019 - 16:00
 KOTA BAHAGIASINGAPOREVUNG NEO VTH1909/01/202024/01/2020 - 09:30
 KOTA TEGUHSINGAPOREVUNG NEO VTF630/12/201930/12/2019 - 09:00
 LA 05440VIET NAMVUNG NEO VTA1220/04/201920/04/2019 - 14:00
 LA 05584VIET NAMVUNG NEO VTA1225/05/201925/05/2019 - 12:00
 LA 05688VIET NAMVUNG NEO VTA1209/12/201909/12/2019 - 16:00
 LA 05736VIET NAMVUNG NEO VTA1209/12/201909/12/2019 - 16:00
 LA 05790VIET NAMVUNG NEO VTA1201/11/201901/11/2019 - 14:36
 LA 06547VIET NAMVUNG NEO VTA1225/05/201925/05/2019 - 12:00
 LA 06681VIET NAMVUNG NEO VTA1220/04/201920/04/2019 - 14:00
 LA 06827VIET NAMVUNG NEO VTA1209/12/201909/12/2019 - 16:00
 LA 07107VIET NAMVUNG NEO VTA1209/12/201909/12/2019 - 16:00
 LA 07124VIET NAMVUNG NEO VTA1204/11/201904/11/2019 - 09:00
 LA 07189VIET NAMVUNG NEO VTB310/08/201710/08/2017 - 17:00
 LA 07289VIET NAMVUNG NEO VTA1204/11/201904/11/2019 - 09:00
 LA 07451VIET NAMVUNG NEO VTA1209/12/201909/12/2019 - 16:00
 MY HUNGVIET NAMVUNG NEO VTG1021/01/202021/01/2020 - 05:00
 NAM PHAT QUEENVIET NAMVUNG NEO VTA1221/01/202022/01/2020 - 05:00
 NICCOLO MACHIAVELLILUXEMBOURGVUNG NEO VTA1211/12/201931/12/2019 - 16:00
 PACIFIC VUNG TAUVIET NAMVUNG NEO VTB617/12/201917/01/2020 - 08:00
 PAUWGRACHTNETHERLANDSVUNG NEO VTI507/01/202007/01/2020 - 18:00
 PETROGAS 05VIET NAMVUNG NEO VTG1121/01/202021/01/2020 - 18:00
 PHU AN 168VIET NAMVUNG NEO VTA1219/01/202021/01/2020 - 08:03
 PHÚ HẬUVIET NAMVUNG NEO VTA1225/07/201825/12/2018 - 16:53
 PHÚ QUÝ 01VIET NAMVUNG NEO VTG115/04/201613/06/2019 - 13:30
 PHÚC HẢI 89VIET NAMVUNG NEO VTA1219/04/201919/04/2019 - 15:00
 PHUOC VINH 03VIET NAMVUNG NEO VTA1201/12/201801/12/2018 - 14:00
 PHUONG LINH 19VIET NAMVUNG NEO VTA1217/01/202019/01/2020 - 05:30
 PROVIDENCEM'ISLANDSVUNG NEO VTH0811/01/201711/01/2017 - 17:30
 QN 6635VIET NAMVUNG NEO VTH2630/10/201730/10/2017 - 22:00
 RUI HAI 1PALAUVUNG NEO VTI1722/01/202022/01/2020 - 12:00
 SAO MAI 07VIET NAMVUNG NEO VTBP1010/12/201710/12/2017 - 22:00
 SAR 272VIET NAMVUNG NEO VTBAI TRUOC VUNG TAU01/04/200401/04/2004 - 14:30
 SG 1737VIET NAMVUNG NEO VTA1215/10/201815/10/2018 - 09:00
 SG 1871VIET NAMVUNG NEO VTA1218/04/201918/04/2019 - 17:00
 SG 3474VIET NAMVUNG NEO VTA1204/11/201904/11/2019 - 09:00
 SG 3824VIET NAMVUNG NEO VTA1214/06/201914/06/2019 - 16:51
 SG 3865VIET NAMVUNG NEO VTA1201/11/201901/11/2019 - 14:33
 SG 5136VIET NAMVUNG NEO VTA1204/11/201904/11/2019 - 09:00
 SG 5472VIET NAMVUNG NEO VTA1225/05/201925/05/2019 - 12:00
 SG 5680VIET NAMVUNG NEO VTA1216/10/201916/10/2019 - 10:00
 SG 6500VIET NAMVUNG NEO VTA1216/10/201916/10/2019 - 10:00
 SG 7285VIET NAMVUNG NEO VTA1214/06/201914/06/2019 - 16:40
 SG 8257VIET NAMVUNG NEO VTA1204/11/201904/11/2019 - 09:00
 SLMBVIET NAMVUNG NEO VTB927/07/201827/07/2018 - 18:00
 SONG THUONGVIET NAMVUNG NEO VTA1225/10/201825/10/2018 - 09:00
 STYBARROW VENTUREPANAMAVUNG NEO VTH0126/08/201526/08/2015 - 08:00
 TAN CANG P3VIET NAMVUNG NEO VTA1226/07/201826/07/2018 - 00:00
 TAN CANG P4VIET NAMVUNG NEO VTA1205/03/201905/03/2019 - 10:00
 THAI BINH DUONG 27VIET NAMVUNG NEO VTA1209/12/201909/12/2019 - 16:00
 THÁI THỤY 169VIET NAMVUNG NEO VTNEO VT21/01/202021/01/2020 - 12:00
 THINH SON HA 15VIET NAMVUNG NEO VTA1203/08/201903/08/2019 - 10:00
 THUAN THAO 02VIET NAMVUNG NEO VTB927/07/201827/07/2018 - 17:00
 THUONG HAI 05VIET NAMVUNG NEO VTA1225/10/201825/10/2018 - 00:00
 TRÚC MINH 05VIET NAMVUNG NEO VTA1206/06/201906/06/2019 - 08:00
 TRUNG HUY 588VIET NAMVUNG NEO VTA1222/01/202022/01/2020 - 10:30
 TRUNG THANG 88-BIDVVIET NAMVUNG NEO VTA1214/01/202022/01/2020 - 13:00
 VICTORIA 19VIET NAMVUNG NEO VTNEO VT21/01/202021/01/2020 - 22:00
 VIET THUAN 668VIET NAMVUNG NEO VTH2123/01/202023/01/2020 - 21:00
 VINABUNKER 05VIET NAMVUNG NEO VTA1222/12/201911/01/2020 - 16:00
 VINABUNKER 06VIET NAMVUNG NEO VTA1226/12/201917/01/2020 - 16:30
 VINACOMIN HALONGVIET NAMVUNG NEO VTG821/01/202022/01/2020 - 19:00
 VINALINES DIAMONDPANAMAVUNG NEO VTF1024/01/202024/01/2020 - 15:00
 VMU SHIRAIVIET NAMVUNG NEO VTA1225/01/202025/01/2020 - 12:00
 VUNG TAU 2006VIET NAMVUNG NEO VTBAI TRUOC VUNG TAU02/06/200602/06/2006 - 10:00
 XUAN THUY 89VIET NAMVUNG NEO VTG1424/06/201924/06/2019 - 16:00

Khu vực cảng: VUNG TAU SHIPYARD

 LOSAPANAMAVUNG TAU SHIPYARDVUNG TAU SHIPYARD14/09/201914/09/2019 - 13:30
 PHUONG LINH 26/ HP 8329VIET NAMVUNG TAU SHIPYARDVUNG TAU SHIPYARD11/01/202011/01/2020 - 16:00
 VUNG TAU 03VIET NAMVUNG TAU SHIPYARDVUNG TAU SHIPYARD02/12/201920/12/2019 - 06:45

Khu vực cảng: XM CAM PHA

 THÀNH HƯNG 277VIET NAMXM CAM PHACẦU CẢNG SỐ 118/01/202023/01/2020 - 13:10

CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
  • Điện thoại: (84-0254) 3856270
  • Điện thoại: (84-0254) 3512811
  • Điện thoại: (84-0254) 3512237
  • Di động: (84) 0918148252