Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI

VỊ TRÍ TÀU TẠI CẢNG

Ngày:
Khu vực cảng  
 Tên tàuQuốc tịchCầu/PhaoNgày đếnNgày/Giờ vào cầu

Khu vực cảng:

 PTSC 07VIET NAM    
 YEN BINH 258VIET NAM  01/11/201901/11/2019 - 13:39

Khu vực cảng: BA SON

 ARCHON TIDEVANUATUBA SONCẦU CẢNG SỐ 109/07/202003/08/2020 - 07:00
 JMC 2824SINGAPOREBA SONCẦU CẢNG SỐ 209/08/202012/08/2020 - 11:00
 SG 3316VIET NAMBA SONCẦU CẢNG SÀ LAN23/07/201823/07/2018 - 15:00
 TAN CANG A5VIET NAMBA SONCẦU CẢNG SỐ 104/08/202004/08/2020 - 12:30
 TC DRAGONVIET NAMBA SONCẦU CẢNG SỐ 109/08/202012/08/2020 - 11:00
 TRUC MINH 02VIET NAMBA SONCẦU CẢNG SÀ LAN30/07/202030/07/2020 - 14:00

Khu vực cảng: BARIA SERECE

 JASMINELIBERIABARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 108/08/202012/08/2020 - 19:00
 LA 06073VIET NAMBARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 211/08/202011/08/2020 - 10:00
 ODINVIET NAMBARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 321/07/202021/07/2020 - 21:30
 THORVIET NAMBARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 321/07/202021/07/2020 - 21:30
 TUẤN HUY 16VIET NAMBARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 110/08/202013/08/2020 - 12:00

Khu vực cảng: BASON CAI MEP (KSD)

 BV 0792/SG 6526VIET NAMBASON CAI MEP (KSD)BA SON22/06/201822/06/2018 - 07:00
 TCB 1710VIET NAMBASON CAI MEP (KSD)BA SON26/10/201726/10/2017 - 13:00

Khu vực cảng: BEN PHAO HOANG NGUYEN

 CD CALLAOSINGAPOREBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN07/08/202007/08/2020 - 10:00
 FALCON 06VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN09/12/201909/12/2019 - 14:00
 FALCON 18VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN07/04/202007/04/2020 - 14:00
 HOÀNG NGUYÊN 18VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN25/03/202025/03/2020 - 11:00
 HOANG NGUYEN 26VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN07/12/201807/12/2018 - 17:00
 TAN CANG 03VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN12/12/201908/02/2020 - 14:00

Khu vực cảng: CANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK

 BV 1224VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK26/07/201926/07/2019 - 11:30
 BV 1439VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK26/07/201926/07/2019 - 11:30
 LA 06753VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK25/07/201925/07/2019 - 11:00
 SG 4824VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK08/05/201908/05/2019 - 22:00
 SG 8088VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK06/03/202006/03/2020 - 16:00
 SG 8424VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK27/07/201927/07/2019 - 13:00

Khu vực cảng: CANG DKNK BIEN DONG

 LOVELY LADYMALTACANG DKNK BIEN DONGHAI THACH-MOC TINH09/08/202009/08/2020 - 12:00
 NGOC LONGVIET NAMCANG DKNK BIEN DONGHAI THACH-MOC TINH18/07/202018/07/2020 - 05:00
 PTSC HAI ANVIET NAMCANG DKNK BIEN DONGHAI THACH-MOC TINH06/08/202006/08/2020 - 14:00

Khu vực cảng: CANG PHUOC AN

 HA ANH 05VIET NAMCANG PHUOC ANPHUOC AN15/06/202005/08/2020 - 12:00
 HIEP PHAT 01VIET NAMCANG PHUOC ANPHUOC AN17/04/201921/04/2020 - 17:00

Khu vực cảng: CẢNG SAO MAI

 PHU LONG 28VIET NAMCẢNG SAO MAICAU 108/08/201614/02/2020 - 06:00
 PHÚ YÊN 68VIET NAMCẢNG SAO MAICAU 120/05/202031/07/2020 - 16:00
 VINABUNKER 01VIET NAMCẢNG SAO MAICAU 107/03/202002/07/2020 - 17:00

Khu vực cảng: CANG TO HOP HOA DAU MIEN NAM

 HASSYU 01VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM27/03/202012/07/2020 - 08:00
 HUNG PHU 25VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM22/10/201922/10/2019 - 14:00
 HUNG PHU 29VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM26/06/202026/06/2020 - 15:00
 HUNG PHU 31VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM24/06/202024/06/2020 - 08:00
 HUNG PHU 535VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM24/06/202024/06/2020 - 08:00
 HƯNG PHÚ 99VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM29/11/201928/07/2020 - 06:00
 MAI SƠN 09VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM28/08/201928/08/2019 - 14:00
 MY AN 16VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM07/08/202007/08/2020 - 14:37
 NAM TIEN 06VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM11/05/202011/05/2020 - 10:00
 NAM TIEN 22VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM11/05/202011/05/2020 - 10:00
 PHU QUANG MINH 06VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM28/11/201928/11/2019 - 11:20
 PHÚC HẢI 89VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM13/08/202013/08/2020 - 10:00
 SG 3316VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM20/05/201920/05/2019 - 17:08
 SG 7253VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM06/06/202006/06/2020 - 14:27
 SONG LO 06VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM03/02/202013/08/2020 - 15:00
 THUAN THONGVIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM03/04/202003/04/2020 - 14:00
 TIEN DAT 66VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM27/03/201927/03/2019 - 15:00
 TS-1VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM29/11/201929/11/2019 - 16:25

Khu vực cảng: CMIT

 APL YANGSHANSINGAPORECMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)14/08/202014/08/2020 - 23:30
 PHÚ MỸ 02VIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)24/01/202024/01/2020 - 10:00
 PHU MY 20VIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)02/03/202002/03/2020 - 15:00
 PHUOC LONG 36VIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)23/08/201723/08/2017 - 15:00
 SEA BEARVIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)12/08/202012/08/2020 - 08:00
 SEA DOLPHINVIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)21/04/202021/04/2020 - 22:00
 SEA EAGLEVIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)13/08/202013/08/2020 - 16:00
 SEA FORCE 1VIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)12/08/202012/08/2020 - 22:00
 SEA FORCE 2VIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)12/08/202012/08/2020 - 08:00

Khu vực cảng: DAU KHI NGOAI KHOI

 SAPURAKENCANA FLB-1MALAYSIADAU KHI NGOAI KHOINGOAI KHOI VUNG TAU04/09/201617/09/2016 - 10:00

Khu vực cảng: HA LOC

 DẦU KHÍ 105VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC25/06/202001/07/2020 - 08:00
 ĐNA 0618VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC30/07/201930/07/2019 - 12:00
 HA ANH 09VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC07/07/201718/11/2019 - 17:00
 LONG HAI 08VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC05/05/202005/05/2020 - 11:00
 LONG PHAT 79VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC26/03/201926/03/2019 - 09:00
 MARITIME FALCONSINGAPOREHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC12/08/202014/08/2020 - 07:00
 PSV 3300VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC25/10/201825/10/2018 - 18:00
 PSV 3400VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC30/10/201830/10/2018 - 11:02
 TAN CANG 4600SIERRA LEONEHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC06/07/201712/07/2017 - 16:00
 Tan Cang A18VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC12/08/202014/08/2020 - 07:00
 TC PACIFICPANAMAHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC09/08/202009/08/2020 - 13:30
 THANH HUYEN 68VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC27/11/201927/11/2019 - 11:00
 THANH HUYEN 69VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC26/10/201826/10/2018 - 11:30
 UT GLORYVIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC17/09/201917/09/2019 - 16:00
 VTB UNIONPANAMAHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC02/12/201919/06/2020 - 10:30

Khu vực cảng: HA LUU PTSC

 AN BANGVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-513/03/202013/03/2020 - 02:00
 BINH MINH 02VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-507/11/201710/05/2018 - 15:00
 CGG AMADEUSVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-620/09/201820/09/2018 - 08:00
 EVEREST 02KIRIBATIHA LUU PTSCHL PTSC-314/12/201714/12/2017 - 18:00
 EVEREST 02KIRIBATIHA LUU PTSCHL PTSC-522/01/201822/01/2018 - 22:00
 HDB 401SINGAPOREHA LUU PTSCHL PTSC-724/07/202004/08/2020 - 13:00
 KS JAVA STAR 2MARSHALL ISLANDSHA LUU PTSCHL PTSC-624/06/202025/06/2020 - 05:00
 PHU MY 09VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-409/06/201925/05/2020 - 09:30
 PTSC DAI HUNGVANUATUHA LUU PTSCHL PTSC-117/11/201515/12/2015 - 21:00
 SG 7946VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-219/05/202019/05/2020 - 22:00
 TAN CANG 89VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-413/08/202013/08/2020 - 09:00

Khu vực cảng: HAI SU DEN

 EVEREST 02KIRIBATIHAI SU DENHAI SU DEN23/07/201723/07/2017 - 07:42

Khu vực cảng: HQ 129

 Côn Đảo 36VIET NAMHQ 129HQ 12904/07/202004/07/2020 - 14:00
 HUNG THANG 27VIET NAMHQ 129HQ 12908/08/201616/09/2016 - 08:05
 RẠCH DỪAVIET NAMHQ 129HQ 12930/07/202030/07/2020 - 11:10
 SAR 413VIET NAMHQ 129HQ 12902/03/201602/03/2016 - 09:52
 TAN CANG 63VIET NAMHQ 129HQ 12907/07/202027/07/2020 - 14:08
 TK62 & ĐỐC 9202VIET NAMHQ 129HQ 12922/07/201922/07/2019 - 13:00

Khu vực cảng: HYOSUNG

 DILOSGREECEHYOSUNGHYOSUNG VINA CHEMICALS14/08/202014/08/2020 - 07:00

Khu vực cảng: INTERFLOUR

 ISTAR 25(HP3866)VIET NAMINTERFLOURINTERFLOUR-210/08/202011/08/2020 - 21:00
 STAR AMETHYSTBAHAMASINTERFLOURINTERFLOUR-111/08/202011/08/2020 - 10:30

Khu vực cảng: K2

 THANH CHAU 06VIET NAMK2K229/06/201729/06/2017 - 15:05
 THANH CHAU 08VIET NAMK2K229/06/201729/06/2017 - 15:01

Khu vực cảng: KCT GO DA

 XIN HAI SHENG 17PANAMAKCT GO DAGO GIA04/09/201725/12/2017 - 05:00

Khu vực cảng: KHU CONG NGHIEP DONG XUYEN

 APT. JAMESSPAINKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN25/05/202025/05/2020 - 09:00
 LUCKYUNITED STATES OF AMERICAKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN29/11/201929/11/2019 - 12:00
 PHU MY 06MONGOLIAKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN25/03/201721/06/2017 - 11:00
 PTSC 01VIET NAMKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN10/05/201711/05/2017 - 13:48
 PTSC 12VIET NAMKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN04/04/201904/04/2019 - 13:00
 TRÚC MINH 05VIET NAMKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN28/07/202029/07/2020 - 06:30

Khu vực cảng: MO BACH HO

 BEN DINH-01VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO03/08/202003/08/2020 - 07:00
 CHI LINHVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO28/04/201928/04/2019 - 07:00
 CSK VANGUARDSINGAPOREMO BACH HOMO BACH HO13/08/202013/08/2020 - 18:00
 GLOBAL 1200BAHAMASMO BACH HOMO BACH HO23/07/202023/07/2020 - 23:00
 HAI SONVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO09/08/202009/08/2020 - 07:00
 LONG HAI 02VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO08/08/202008/08/2020 - 08:00
 PTSC CHI LINHVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO14/08/202014/08/2020 - 10:00
 Sao Mai 02VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO12/08/202012/08/2020 - 08:00
 SAO MAI 03VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO08/08/202008/08/2020 - 07:30
 SEALINK PACIFIC 389MALAYSIAMO BACH HOMO BACH HO13/08/202013/08/2020 - 12:00
 SONG DINH 01VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO14/08/202014/08/2020 - 08:00
 TC PRINCESSVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO13/08/202013/08/2020 - 12:00
 TC QUEENPANAMAMO BACH HOMO BACH HO23/07/202023/07/2020 - 23:00
 VIETSOVPETRO-06VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO08/08/202008/08/2020 - 14:00
 VSP-EXPRESSVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO13/08/202013/08/2020 - 07:00
 Vung Tau 01VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO11/08/202011/08/2020 - 07:00
 VUNG TAU 03VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO05/08/202005/08/2020 - 07:00
 VUNG TAU 06VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO13/08/202013/08/2020 - 07:00

Khu vực cảng: MO CHIM SAO

 PTSC THAI BINHVIET NAMMO CHIM SAOCHIM SAO05/08/202005/08/2020 - 22:00
 PTSC VUNG TAUVIET NAMMO CHIM SAOCHIM SAO12/08/202012/08/2020 - 22:00

Khu vực cảng: MO DAI HUNG

 ASHICO LAM SONVIET NAMMO DAI HUNGDAI HUNG04/08/202004/08/2020 - 07:30
 BINH ANVIET NAMMO DAI HUNGDAI HUNG04/08/202004/08/2020 - 13:00
 BINH AN VALIANTVIET NAMMO DAI HUNGDAI HUNG14/08/202014/08/2020 - 15:00
 FALCON 10VIET NAMMO DAI HUNGDAI HUNG15/07/202015/07/2020 - 17:00
 HAI DUONG 39VIET NAMMO DAI HUNGDAI HUNG06/08/202006/08/2020 - 04:00
 HAI DUONG 89VIET NAMMO DAI HUNGDAI HUNG10/08/202010/08/2020 - 22:00
 MAERSK MARINERDENMARKMO DAI HUNGDAI HUNG07/08/202007/08/2020 - 15:00
 NORMAND BALTICISLE OF MANMO DAI HUNGDAI HUNG15/07/202015/07/2020 - 19:00
 PACIFIC VUNG TAUVIET NAMMO DAI HUNGDAI HUNG10/08/202010/08/2020 - 06:00
 PHONG LANVIET NAMMO DAI HUNGDAI HUNG06/08/202006/08/2020 - 15:00
 PTSC OFFSHORE 1VIET NAMMO DAI HUNGDAI HUNG07/08/202007/08/2020 - 14:00
 PVT NEPTUNEVIET NAMMO DAI HUNGDAI HUNG03/08/202003/08/2020 - 01:00
 SEA MEADOW 05PANAMAMO DAI HUNGDAI HUNG11/08/202011/08/2020 - 21:00
 SW DUCHESSCYPRUSMO DAI HUNGDAI HUNG10/08/202010/08/2020 - 06:00
 TOS HA LONGVIET NAMMO DAI HUNGDAI HUNG18/07/202018/07/2020 - 09:00
 VALLIANZ STEADFASTSINGAPOREMO DAI HUNGDAI HUNG09/08/202009/08/2020 - 18:00

Khu vực cảng: MO LAN TAY

 HAI DUONG 68VIET NAMMO LAN TAYLAN TAY-LAN DO06/08/202006/08/2020 - 11:30
 PHONG NHAVIET NAMMO LAN TAYLAN TAY-LAN DO14/08/202014/08/2020 - 16:00
 PV DRILLING VIPANAMAMO LAN TAYLAN TAY-LAN DO20/05/202020/05/2020 - 15:00
 SEA MEADOW 22PANAMAMO LAN TAYLAN TAY-LAN DO10/08/202010/08/2020 - 23:59
 SOUTHERN STARMARSHALL ISLANDSMO LAN TAYLAN TAY-LAN DO13/07/202008/08/2020 - 12:05

Khu vực cảng: MO RANG DONG

 HAI DUONG 19VIET NAMMO RANG DONGRANG DONG08/08/202008/08/2020 - 06:00
 HAI DUONG 79VIET NAMMO RANG DONGRANG DONG14/08/202014/08/2020 - 08:00
 IDUNVANUATUMO RANG DONGRANG DONG29/05/202029/05/2020 - 15:00

Khu vực cảng: MO RONG

 CUU LONGVIET NAMMO RONGMO RONG02/10/201902/10/2019 - 12:00
 KOMULANLIBERIAMO RONGMO RONG12/08/202012/08/2020 - 11:00
 MURMANSKAYARUSSIAMO RONGMO RONG25/08/201925/08/2019 - 12:00

Khu vực cảng: MO RONG DOI-RONG DOI TAY

 HẢI DƯƠNG 08VIET NAMMO RONG DOI-RONG DOI TAYRONG DOI11/08/202011/08/2020 - 11:00
 TC FORTUNEVIET NAMMO RONG DOI-RONG DOI TAYRONG DOI11/07/202011/07/2020 - 09:00

Khu vực cảng: MO TE GIAC TRANG

 EVEREST 3PANAMAMO TE GIAC TRANGTE GIAC TRANG22/10/201722/10/2017 - 23:00
 EVEREST 3VIET NAMMO TE GIAC TRANGTE GIAC TRANG12/08/202012/08/2020 - 08:00
 HAKURYU 11PANAMAMO TE GIAC TRANGTE GIAC TRANG11/11/201911/11/2019 - 07:00
 THANH LONGVIET NAMMO TE GIAC TRANGTE GIAC TRANG10/08/202010/08/2020 - 05:00
 THANH LONG 2VIET NAMMO TE GIAC TRANGTE GIAC TRANG06/08/202006/08/2020 - 08:00

Khu vực cảng: NASOS

 NASOS IVIET NAMNASOSNASOS28/12/201903/08/2020 - 07:00

Khu vực cảng: NM THEP PHU MY

 GOLD SOURCEPANAMANM THEP PHU MYCẦU CẢNG SỐ 109/08/202014/08/2020 - 06:00
 SG 5053VIET NAMNM THEP PHU MYCẦU CẢNG SỐ 113/02/202026/06/2020 - 18:00
 SG 6015VIET NAMNM THEP PHU MYCẦU CẢNG SỐ 113/02/202026/06/2020 - 18:00
 TCCG-88VIET NAMNM THEP PHU MYCẦU CẢNG SỐ 114/02/202026/06/2020 - 18:00

Khu vực cảng: OUTTER P/S

 Bình Nguyên 36-BLCVIET NAMOUTTER P/SNGOAI PHAO 031/03/202015/07/2020 - 16:00
 NB 806N/AOUTTER P/SNGOAI PHAO 020/09/201924/09/2019 - 07:00
 TRUONG SAVIET NAMOUTTER P/SNGOAI PHAO 011/09/201815/10/2018 - 15:00

Khu vực cảng: PETRO VUNG TAU

 DNT 06VIET NAMPETRO VUNG TAUXĂNG DẦU PETRO VŨNG TÀU12/05/202012/05/2020 - 14:48

Khu vực cảng: POSCO

 QUÊ HƯƠNG 17/ HP4146VIET NAMPOSCOPOSCO-118/07/201718/07/2017 - 10:45
 QUÊ HƯƠNG 25/ HP3992VIET NAMPOSCOPOSCO-118/07/201718/07/2017 - 11:10

Khu vực cảng: PTSC PHÚ MỸ

 DUCHESS ROSARIOPANAMAPTSC PHÚ MỸCẦU CẢNG SỐ 111/08/202011/08/2020 - 11:00
 SAI GON XANH 06VIET NAMPTSC PHÚ MỸCẦU CẢNG SỐ 114/08/202014/08/2020 - 15:00
 SG 6573VIET NAMPTSC PHÚ MỸCẦU CẢNG SỐ 114/08/202014/08/2020 - 15:00
 THAI ANH 06VIET NAMPTSC PHÚ MỸCẦU CẢNG SỐ 213/08/202013/08/2020 - 17:19
 VMS-N01VIET NAMPTSC PHÚ MỸCẦU CẢNG SỐ 114/08/202014/08/2020 - 15:00
 VNL 07VIET NAMPTSC PHÚ MỸCẦU CẢNG SỐ 106/08/202006/08/2020 - 21:00

Khu vực cảng: PV SHIPYARD

 CARLO MAGNOITALYPV SHIPYARDPV SHIPYARD24/07/202014/08/2020 - 08:00
 LEWEK SAPPHIREPANAMAPV SHIPYARDPV SHIPYARD06/07/202014/08/2020 - 18:00
 PV DRILLING VVIET NAMPV SHIPYARDPV SHIPYARD25/10/201128/11/2016 - 10:45

Khu vực cảng: PVC-MS

 FALCON DIAMONDMARSHALL ISLANDSPVC-MSPVC-MS29/09/201607/01/2017 - 11:59
 OssoyLIBERIAPVC-MSPVC-MS07/06/202025/06/2020 - 06:00

Khu vực cảng: PVGAS VUNG TAU

 BV 1902VIET NAMPVGAS VUNG TAUPVGAS-106/02/201816/06/2019 - 08:00
 OPEC CAPRIVIET NAMPVGAS VUNG TAUPVGAS-113/08/202014/08/2020 - 21:00
 SEA SPRINGVIET NAMPVGAS VUNG TAUPVGAS-131/03/201931/03/2019 - 13:00
 VIET GASVIET NAMPVGAS VUNG TAUPVGAS-214/08/202014/08/2020 - 22:00

Khu vực cảng: QUOC TE THI VAI

 BERGE BANDAIPHILIPPINESQUOC TE THI VAICẦU CẢNG SỐ 111/08/202014/08/2020 - 15:00
 D.A-XUYEN A 09VIET NAMQUOC TE THI VAICẦU CẢNG SỐ 211/08/202011/08/2020 - 11:00
 FUKU HARUBELIZEQUOC TE THI VAICẦU CẢNG SỐ 113/08/202013/08/2020 - 23:00

Khu vực cảng: QUOC TE THI VAI KHONG SU DUNG

 LUẬT NGHI 06VIET NAMQUOC TE THI VAI KHONG SU DUNGQUOC TE THI VAI CAU 118/08/201718/08/2017 - 07:00

Khu vực cảng: SCC-VN THI VAI

 BV 1204VIET NAMSCC-VN THI VAISCC-VN CẦU CẢNG SỐ 117/03/201817/03/2018 - 12:00
 BV 1222VIET NAMSCC-VN THI VAISCC-VN CẦU CẢNG SỐ 117/03/201817/03/2018 - 12:00
 VOSCO STARVIET NAMSCC-VN THI VAISCC-VN CẦU CẢNG SỐ 113/08/202013/08/2020 - 06:00

Khu vực cảng: SITV

 ERIETTALIBERIASITVCẦU 110/08/202011/08/2020 - 10:30
 PHU MY 06VIET NAMSITVCẦU 123/01/202003/06/2020 - 09:00
 SCHELDE CONFIDENCEPORTUGALSITVCẦU 112/08/202012/08/2020 - 12:00
 SOUTHERN TREASUREPANAMASITVCẦU 113/08/202013/08/2020 - 12:30

Khu vực cảng: SOFEL

 TERAS CONQUEST 10SINGAPORESOFELSOFEL (SG SHIPYARD)19/08/201908/11/2019 - 11:00

Khu vực cảng: SONG CAI MEP

 NAM TIEN 20VIET NAMSONG CAI MEPDU AN CANG TONG HOP CAI MEP20/01/201811/10/2019 - 07:00
 PHU XUAN 22VIET NAMSONG CAI MEPDU AN CANG GEMALINK19/05/202020/05/2020 - 05:00
 PHU XUAN 29VIET NAMSONG CAI MEPDU AN CANG GEMALINK19/05/202020/05/2020 - 05:00
 PHU XUAN 31VIET NAMSONG CAI MEPDU AN CANG GEMALINK14/07/202014/07/2020 - 16:00

Khu vực cảng: SP-PSA

 AN VINH 18VIET NAMSP-PSACẦU CẢNG SỐ 109/08/202014/08/2020 - 14:28
 SLB-TH 01VIET NAMSP-PSASP-PSA11/10/201711/10/2017 - 17:00
 SLTH1900VIET NAMSP-PSASP-PSA11/10/201711/10/2017 - 17:00
 TH 1950VIET NAMSP-PSASP-PSA11/10/201711/10/2017 - 17:00
 ZONDAPANAMASP-PSACẦU CẢNG SỐ 112/08/202013/08/2020 - 06:30

Khu vực cảng: SSIT

 HOANG NGUYEN 19VIET NAMSSITCẦU CẢNG SỐ 108/12/201813/08/2020 - 16:00
 MSC ALEXAPANAMASSITCẦU CẢNG SỐ 114/08/202014/08/2020 - 23:00
 VULCANIAMARSHALL ISLANDSSSITCẦU CẢNG SỐ 112/08/202012/08/2020 - 19:30

Khu vực cảng: STRATEGIC MARINE

 CRYS ALCYONESINGAPORESTRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE06/01/201606/01/2016 - 10:58
 H199-RAZZO GEEEGYPTSTRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE22/05/201722/05/2017 - 18:51
 SG 5124VIET NAMSTRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE21/01/201811/05/2018 - 06:00
 STRATEGIC H1071VIET NAMSTRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE18/04/201818/04/2018 - 07:00

Khu vực cảng: TCCT

 KAMIYAVIET NAMTCCTCẦU CẢNG SỐ 108/08/202008/08/2020 - 07:00
 KASUGAVIET NAMTCCTCẦU CẢNG SỐ 121/05/202021/05/2020 - 15:00
 MIRAIVIET NAMTCCTCẦU CẢNG SỐ 104/05/202004/05/2020 - 11:30
 TAN CANG A10VIET NAMTCCTCẦU CẢNG SỐ 106/08/202006/08/2020 - 16:30
 TAN CANG A9VIET NAMTCCTCẦU CẢNG SỐ 110/08/202010/08/2020 - 23:30

Khu vực cảng: TCIT

 YM WITNESSHONG KONGTCITCẦU CẢNG SỐ 214/08/202014/08/2020 - 23:00

Khu vực cảng: TCIT-CONTAINER (KSD)

 PHUOC LONG 36VIET NAMTCIT-CONTAINER (KSD)TCIT15/01/201815/01/2018 - 21:00
 SONG XANH 18VIET NAMTCIT-CONTAINER (KSD)TCIT11/09/201711/09/2017 - 21:30

Khu vực cảng: TCTT

 MOL EARNESTPANAMATCTTCẦU CẢNG TCTT14/08/202014/08/2020 - 15:30
 VNL VOYAGERVIET NAMTCTTCẦU CẢNG TCTT11/08/202011/08/2020 - 10:00

Khu vực cảng: TH THI VAI

 DA XINCHINATH THI VAICẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)13/08/202013/08/2020 - 12:05
 MD SUNVIET NAMTH THI VAICẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)12/08/202012/08/2020 - 13:00
 SUNNY ROYALPANAMATH THI VAICẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)14/08/202014/08/2020 - 16:00

Khu vực cảng: THUONG CANG VUNG TAU

 PTSC BINH MINHVIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU13/08/202013/08/2020 - 09:00
 SEA MEADOW 06PANAMATHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU *11/08/202011/08/2020 - 17:00
 SWIWAR SURYASINGAPORETHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU24/06/202003/07/2020 - 12:30
 TAN CANG 89VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU  
 THANH CHAU 26VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU18/07/201516/04/2016 - 16:34
 TOAN PHUC 01VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU15/04/201915/04/2019 - 09:00

Khu vực cảng: TL PTSC

 HẢI NAM 69VIET NAMTL PTSCPHÂN CẢNG DVDK VŨNG TÀU (TL PTSC)14/08/202014/08/2020 - 15:00

Khu vực cảng: TS CAT LO

 CON DAO 09VIET NAMTS CAT LOTS CAT LO16/02/201916/02/2019 - 07:00
 CON DAO 10VIET NAMTS CAT LOTS CAT LO01/04/202001/04/2020 - 23:00
 NGHĨA THÀNH 26VIET NAMTS CAT LOTS CAT LO27/07/202027/07/2020 - 09:00

Khu vực cảng: VARD

 TOPAZ PECHORAMARSHALL ISLANDSVARDVARD PORT12/01/201812/01/2018 - 11:03
 TOPAZ URALMARSHALL ISLANDSVARDVARD PORT15/03/201815/03/2018 - 13:00

Khu vực cảng: VIETSOVPETRO

 Con SonVIET NAMVIETSOVPETROVSPT-831/07/202031/07/2020 - 10:00
 DEEP VENTUREBARBADOSVIETSOVPETROVIETSOVPETRO26/06/201412/06/2017 - 17:30
 HOANG SAVIET NAMVIETSOVPETROVSPT-312/07/202012/07/2020 - 08:00
 HQ 991VIET NAMVIETSOVPETROVIETSOVPETRO10/05/201710/05/2017 - 12:00
 Ky Van 01VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-228/10/201928/10/2019 - 07:00
 Lam Son 01VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-414/08/202014/08/2020 - 06:00
 LONG SON 01VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-201/12/201801/12/2018 - 17:00
 TAN CANG 66VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-313/08/202013/08/2020 - 14:30
 THIEN UNG 01VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-410/08/202010/08/2020 - 07:00
 TRUONG SAVIET NAMVIETSOVPETROVIETSOVPETRO28/08/201723/09/2017 - 10:00
 VIETSOVPETRO-05VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-227/05/202027/05/2020 - 15:00
 VUNG TAU 02VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-211/08/202011/08/2020 - 05:00
 VUNG TAU 05VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-211/08/202011/08/2020 - 07:00

Khu vực cảng: VINA OFFSHORE

 PTSC SURVEYORVIET NAMVINA OFFSHOREVINA OFFSHORE16/07/202016/07/2020 - 09:00

Khu vực cảng: VUNG NEO VT

 AN BINHVIET NAMVUNG NEO VTA1225/03/201925/03/2019 - 15:00
 AN TIEN 06VIET NAMVUNG NEO VTA1227/05/201927/05/2019 - 07:00
 AN TIEN 07VIET NAMVUNG NEO VTA1227/05/201927/05/2019 - 07:00
 CĐT-3001VIET NAMVUNG NEO VTA1216/10/201916/10/2019 - 10:00
 CMA CGM LIBRAMALTAVUNG NEO VTNEO VT13/08/202014/08/2020 - 16:00
 COMMON GALAXYMARSHALL ISLANDSVUNG NEO VTH1201/07/202001/07/2020 - 10:00
 ĐẠI NGHĨA 89 - BLCVIET NAMVUNG NEO VTA1214/03/202014/03/2020 - 23:10
 DUC THANGVIET NAMVUNG NEO VTA1201/10/201826/12/2018 - 07:00
 EFROSSINICYPRUSVUNG NEO VTNEO VT02/08/202002/08/2020 - 12:00
 GAS TEXIANAPANAMAVUNG NEO VTG1428/07/202029/07/2020 - 20:00
 GLOBAL FAITHPANAMAVUNG NEO VTNEO VT13/07/202013/07/2020 - 00:30
 GOLDEN SIRIUSPANAMAVUNG NEO VTH2313/08/202013/08/2020 - 09:00
 HẠ LONG 09VIET NAMVUNG NEO VTA1214/08/202014/08/2020 - 10:00
 HAI DUONG 09PANAMAVUNG NEO VTH0414/08/202014/08/2020 - 08:00
 HAI LINH 03VIET NAMVUNG NEO VTNEO VT07/08/202007/08/2020 - 17:00
 HAI LINH 17VIET NAMVUNG NEO VTA1210/08/202010/08/2020 - 14:00
 HAI LONGVIET NAMVUNG NEO VTB423/06/202023/06/2020 - 00:00
 HIỆP HƯNG 98VIET NAMVUNG NEO VTA1205/08/202005/08/2020 - 10:00
 HO TAYVIET NAMVUNG NEO VTA1211/08/202011/08/2020 - 15:00
 HOSEI 28PANAMAVUNG NEO VTI1912/08/202014/08/2020 - 17:00
 HUNG PHU 19VIET NAMVUNG NEO VTA1226/06/201926/06/2019 - 14:00
 INFINITY VLIBERIAVUNG NEO VTH0701/07/202001/07/2020 - 14:00
 INLACO ACCORDPANAMAVUNG NEO VTH2309/06/201809/06/2018 - 15:00
 IONIC KLEOSMARSHALL ISLANDSVUNG NEO VTH0411/08/202013/08/2020 - 06:00
 KIRAN AMERICAMALTAVUNG NEO VTH0902/08/202002/08/2020 - 02:00
 LA 05790VIET NAMVUNG NEO VTA1201/11/201901/11/2019 - 14:36
 LA 07124VIET NAMVUNG NEO VTA1204/11/201904/11/2019 - 09:00
 LA 07189VIET NAMVUNG NEO VTB310/08/201710/08/2017 - 17:00
 LA 07289VIET NAMVUNG NEO VTA1204/11/201904/11/2019 - 09:00
 LA 07468VIET NAMVUNG NEO VTVUNG NEO VUNG TAU12/08/202012/08/2020 - 14:00
 LIMCO ACEVIET NAMVUNG NEO VTH2013/08/202013/08/2020 - 10:00
 LONG TAN 39VIET NAMVUNG NEO VTG614/08/202014/08/2020 - 04:30
 MAPLEST KITTS AND NEVISVUNG NEO VTG1305/08/202012/08/2020 - 09:05
 MINH PHAT 99VIET NAMVUNG NEO VTB914/08/202014/08/2020 - 11:30
 NILIKHAPHILIPPINESVUNG NEO VTH1914/08/202014/08/2020 - 13:00
 NURI BEYTURKEYVUNG NEO VTNEO VT14/08/202014/08/2020 - 20:30
 OPEC ENERGYPANAMAVUNG NEO VTH0731/07/202031/07/2020 - 12:00
 PETROGAS 05VIET NAMVUNG NEO VTG1114/08/202014/08/2020 - 22:00
 PH 08VIET NAMVUNG NEO VTSAO MAI16/05/202022/07/2020 - 16:00
 PHÚ HẬUVIET NAMVUNG NEO VTA1225/07/201825/12/2018 - 16:53
 PHÚ QUÝ 01VIET NAMVUNG NEO VTG115/04/201613/06/2019 - 13:30
 PHUOC VINH 03VIET NAMVUNG NEO VTA1201/12/201801/12/2018 - 14:00
 PHƯƠNG NAM 98/ HP 4368VIET NAMVUNG NEO VTF712/08/202012/08/2020 - 19:46
 PROVIDENCEM'ISLANDSVUNG NEO VTH0811/01/201711/01/2017 - 17:30
 PV DRILLING IIVIET NAMVUNG NEO VTH1726/07/202026/07/2020 - 23:00
 PV DRILLING IIIVIET NAMVUNG NEO VTH1813/06/202013/06/2020 - 08:00
 PVN DAI HUNG QUEENVIET NAMVUNG NEO VTH0222/06/202022/06/2020 - 11:00
 QN 6635VIET NAMVUNG NEO VTH2630/10/201730/10/2017 - 22:00
 QUANG VINH 27VIET NAMVUNG NEO VTA1213/08/202013/08/2020 - 09:00
 RM2THAILANDVUNG NEO VTI1813/08/202013/08/2020 - 08:00
 SAO MAI 07VIET NAMVUNG NEO VTBP1010/12/201710/12/2017 - 22:00
 SAR 272VIET NAMVUNG NEO VTBAI TRUOC VUNG TAU01/04/200401/04/2004 - 14:30
 SG 1737VIET NAMVUNG NEO VTA1215/10/201815/10/2018 - 09:00
 SG 1871VIET NAMVUNG NEO VTA1218/04/201918/04/2019 - 17:00
 SG 3865VIET NAMVUNG NEO VTA1201/11/201901/11/2019 - 14:33
 SG 5684VIET NAMVUNG NEO VTVUNG NEO VUNG TAU12/08/202012/08/2020 - 14:00
 SLMBVIET NAMVUNG NEO VTB927/07/201827/07/2018 - 18:00
 SONG THUONGVIET NAMVUNG NEO VTA1225/10/201825/10/2018 - 09:00
 STYBARROW VENTUREPANAMAVUNG NEO VTH0126/08/201526/08/2015 - 08:00
 TAN CANG P3VIET NAMVUNG NEO VTA1226/07/201826/07/2018 - 00:00
 TAN CANG P4VIET NAMVUNG NEO VTA1205/03/201905/03/2019 - 10:00
 THÀNH HƯNG 08VIET NAMVUNG NEO VTG709/08/202009/08/2020 - 17:00
 THINH SON HA 15VIET NAMVUNG NEO VTA1203/08/201903/08/2019 - 10:00
 THUAN THAO 02VIET NAMVUNG NEO VTB927/07/201827/07/2018 - 17:00
 THUONG HAI 05VIET NAMVUNG NEO VTA1225/10/201825/10/2018 - 00:00
 TIEN DAI PHAT 668VIET NAMVUNG NEO VTG916/02/202017/02/2020 - 14:00
 TIẾN ĐẠT 19-BLCVIET NAMVUNG NEO VTB614/08/202014/08/2020 - 09:00
 TRUNG NGUYÊN 05VIET NAMVUNG NEO VTA1206/08/202006/08/2020 - 20:00
 TRƯỜNG HẢI 88VIET NAMVUNG NEO VTB707/07/202007/07/2020 - 15:30
 UNIVERSE RELIANCEPANAMAVUNG NEO VTNEO VT08/08/202008/08/2020 - 11:30
 VINABUNKER 02VIET NAMVUNG NEO VTSAO MAI *27/12/201910/05/2020 - 09:00
 VINABUNKER 05VIET NAMVUNG NEO VTA1222/12/201925/06/2020 - 18:00
 VINABUNKER 06VIET NAMVUNG NEO VTA1226/12/201911/07/2020 - 18:00
 VOSCO SKYVIET NAMVUNG NEO VTI511/08/202011/08/2020 - 16:00
 VUNG TAU 2006VIET NAMVUNG NEO VTBAI TRUOC VUNG TAU02/06/200602/06/2006 - 10:00
 WINDY 323 + HERA 09VIET NAMVUNG NEO VTG108/08/202008/08/2020 - 05:00

Khu vực cảng: VUNG TAU SHIPYARD

 BOYD TIDEVANUATUVUNG TAU SHIPYARDVUNG TAU SHIPYARD09/07/202029/07/2020 - 07:30
 LOSAPANAMAVUNG TAU SHIPYARDVUNG TAU SHIPYARD14/09/201914/09/2019 - 13:30

Khu vực cảng: XM CAM PHA

 MINH NAM 07VIET NAMXM CAM PHACẦU CẢNG SỐ 127/07/202011/08/2020 - 05:00

CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
  • Điện thoại: (84-0254) 3856270
  • Điện thoại: (84-0254) 3512811
  • Điện thoại: (84-0254) 3512237
  • Di động: (84) 0918148252