Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI

VỊ TRÍ TÀU TẠI CẢNG

Ngày:
Khu vực cảng  
 Tên tàuQuốc tịchCầu/PhaoNgày đếnNgày/Giờ vào cầu

Khu vực cảng:

 CHÂU THÀNH SHIP 18VIET NAM  17/09/201817/09/2018 - 17:00
 PTSC 07VIET NAM    
 TERAS CONQUEST 10SINGAPORE    

Khu vực cảng: A12 (KSD)

 HAI PHUONG 107VIET NAMA12 (KSD)A 1201/07/201701/07/2017 - 16:00
 HIEN ANH 688/ NĐ 3238VIET NAMA12 (KSD)A 1216/11/201716/11/2017 - 10:24
 TÚ CƯỜNG 68/ NĐ 3063VIET NAMA12 (KSD)A 1204/08/201704/08/2017 - 19:00

Khu vực cảng: BA SON

 Đức Phát 69VIET NAMBA SONCẦU CẢNG SỐ 116/01/201922/01/2019 - 07:00
 GAS CALACAMARSHALL ISLANDSBA SONCẦU CẢNG SỐ 118/02/201918/02/2019 - 11:00
 SEA MEADOW 19PANAMABA SONCẦU CẢNG SỐ 121/01/201912/02/2019 - 10:00
 SG 3316VIET NAMBA SONCẦU CẢNG SÀ LAN23/07/201823/07/2018 - 15:00
 VICTORIA 09VIET NAMBA SONCẦU CẢNG SỐ 111/12/201812/12/2018 - 23:00

Khu vực cảng: BASON CAI MEP (KSD)

 BV 0792/SG 6526VIET NAMBASON CAI MEP (KSD)BA SON22/06/201822/06/2018 - 07:00
 BV 1205VIET NAMBASON CAI MEP (KSD)BA SON22/06/201822/06/2018 - 07:00
 BV 1224VIET NAMBASON CAI MEP (KSD)BA SON22/06/201822/06/2018 - 07:00
 BV 1439VIET NAMBASON CAI MEP (KSD)BA SON22/06/201822/06/2018 - 07:00
 NAM TIEN 20VIET NAMBASON CAI MEP (KSD)BA SON20/01/201816/04/2018 - 08:00
 PETROSETCO POTS 01VIET NAMBASON CAI MEP (KSD)BA SON20/02/201731/08/2017 - 06:00
 TCB 1710VIET NAMBASON CAI MEP (KSD)BA SON26/10/201726/10/2017 - 13:00

Khu vực cảng: BEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)

 NGHĨA THÀNH 26VIET NAMBEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)BEN DAM - CD15/02/201915/02/2019 - 06:00
 Nghĩa Thành 27VIET NAMBEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)BEN DAM - CD15/02/201915/02/2019 - 05:00
 VIET SAND 79VIET NAMBEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)BEN DAM - CD17/02/201917/02/2019 - 05:30

Khu vực cảng: BEN PHAO HOANG NGUYEN

 HOANG NGUYEN 16VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN10/12/201810/12/2018 - 10:00
 HOANG NGUYEN 26VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN07/12/201807/12/2018 - 17:00

Khu vực cảng: BIEN DONG

 PTSC HAI ANVIET NAMBIEN DONGBIEN DONG13/11/201713/11/2017 - 14:12

Khu vực cảng: CANG DKNK BIEN DONG

 PTSC HAI ANVIET NAMCANG DKNK BIEN DONGHAI THACH-MOC TINH17/02/201917/02/2019 - 10:00
 PTSC THANG LONGVIET NAMCANG DKNK BIEN DONGHAI THACH-MOC TINH07/02/201907/02/2019 - 10:00

Khu vực cảng: CẢNG SAO MAI

 PHU YEN 2007VIET NAMCẢNG SAO MAICAU 129/05/201817/02/2019 - 15:00

Khu vực cảng: CMIT

 FORTUNE NAVIGATOR/XVVIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)06/12/201606/12/2016 - 09:00
 GUAYAQIL BRIDGEHONG KONGCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)27/03/201627/03/2016 - 21:00
 MEKONG 09VIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)27/06/201827/06/2018 - 02:00
 NEWPORT CYPRESS 10VIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)31/10/201731/10/2017 - 03:00
 PHUOC LONG 36VIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)23/08/201723/08/2017 - 15:00
 PHUOC LONG 36VIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)07/12/201707/12/2017 - 15:00
 SEA CHAMPIONVIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)14/02/201914/02/2019 - 16:00

Khu vực cảng: DAU KHI NGOAI KHOI

 EASTERN REPUBLICSINGAPOREDAU KHI NGOAI KHOINGOAI KHOI VUNG TAU  
 SAPURAKENCANA FLB-1MALAYSIADAU KHI NGOAI KHOINGOAI KHOI VUNG TAU04/09/201617/09/2016 - 10:00

Khu vực cảng: HA LOC

 ANH TUAN 15VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC23/09/201723/09/2017 - 09:00
 ASHICO LAM SONVIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC11/02/201911/02/2019 - 09:55
 HA LOC 06VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC07/07/201707/07/2017 - 17:00
 MY NAM 01VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC27/12/201827/12/2018 - 09:00
 PHÚ MỸ 05VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC02/02/201902/02/2019 - 15:30
 PSV 3300VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC25/10/201825/10/2018 - 18:00
 PSV 3400VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC30/10/201830/10/2018 - 11:02
 SWIWAR SURYASINGAPOREHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC30/12/201809/01/2019 - 14:00
 TAN CANG 4600SIERRA LEONEHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC06/07/201712/07/2017 - 16:00
 TAN CANG 66VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC08/01/201908/01/2019 - 18:00
 TAN CANG 89VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC07/02/201907/02/2019 - 11:00
 TC PRINCESSVIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC02/02/201902/02/2019 - 15:30
 THANH HUYEN 69VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC26/10/201826/10/2018 - 11:30
 VALHALLAUSAHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC21/03/200713/01/2017 - 17:00

Khu vực cảng: HA LUU PTSC

 AN PHONGVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-522/10/201805/12/2018 - 15:00
 AN PHONGVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-319/08/201719/08/2017 - 22:00
 BINH ANVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-427/01/201928/01/2019 - 17:00
 BINH MINH 02VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-507/11/201710/05/2018 - 15:00
 CGG AMADEUSVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-620/09/201820/09/2018 - 08:00
 CREST ARGUS 5SINGAPOREHA LUU PTSCHL PTSC-216/02/201916/02/2019 - 20:00
 EVEREST 02KIRIBATIHA LUU PTSCHL PTSC-522/01/201822/01/2018 - 22:00
 EVEREST 02KIRIBATIHA LUU PTSCHL PTSC-314/12/201714/12/2017 - 18:00
 EVEREST 6VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-617/02/201917/02/2019 - 06:00
 MP LAGENDASINGAPOREHA LUU PTSCHL PTSC-316/02/201916/02/2019 - 22:00
 NASOS IVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-520/11/201808/01/2019 - 17:00
 PACIFIC VUNG TAUVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-3 *10/02/201910/02/2019 - 07:00
 PHONG LANVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-217/02/201917/02/2019 - 23:00
 PHONG NHAVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-210/02/201910/02/2019 - 07:00
 POSH PERSISTENCESINGAPOREHA LUU PTSCHL PTSC-214/11/201714/11/2017 - 22:00
 PTSC DAI HUNGVANUATUHA LUU PTSCHL PTSC-117/11/201515/12/2015 - 21:00
 PTSC OFFSHORE 1VIET NAMHA LUU PTSCHL-PTSC26/04/201828/04/2018 - 10:00
 SEA MEADOW 02PANAMAHA LUU PTSCHL PTSC-324/09/201724/09/2017 - 18:00
 SEA MEADOW 29PANAMAHA LUU PTSCHL PTSC-330/10/201815/02/2019 - 16:00
 VOS PRINCESSGIBRALTARHA LUU PTSCHL PTSC-517/02/201917/02/2019 - 05:00

Khu vực cảng: HAI SU DEN

 EVEREST 02KIRIBATIHAI SU DENHAI SU DEN23/07/201723/07/2017 - 07:42

Khu vực cảng: HQ 129

 GIA VU 09VIET NAMHQ 129HQ 12930/01/201930/01/2019 - 09:30
 HUNG THANG 27VIET NAMHQ 129HQ 12908/08/201616/09/2016 - 08:05
 MINH HOÀNG 06VIET NAMHQ 129HQ 12924/10/201828/12/2018 - 17:30
 MINH HOÀNG 09VIET NAMHQ 129HQ 12927/08/201828/12/2018 - 17:30
 SAR 413VIET NAMHQ 129HQ 12902/03/201602/03/2016 - 09:52
 TOAN THINH 01VIET NAMHQ 129HQ 12903/07/201703/07/2017 - 12:00

Khu vực cảng: INTERFLOUR

 DORIC LIBERTYLIBERIAINTERFLOURINTERFLOUR-108/11/201508/11/2015 - 14:00

Khu vực cảng: K2

 LONG PHU 03VIET NAMK2K218/02/201918/02/2019 - 13:00
 THANH CHAU 06VIET NAMK2K229/06/201729/06/2017 - 15:05
 THANH CHAU 08VIET NAMK2K229/06/201729/06/2017 - 15:01

Khu vực cảng: KCT GO DA

 XIN HAI SHENG 17PANAMAKCT GO DAGO GIA04/09/201725/12/2017 - 05:00

Khu vực cảng: KHO XANG DAU DONG XUYEN

 HOANG NGUYEN 19VIET NAMKHO XANG DAU DONG XUYENKHO XĂNG DẦU ĐÔNG XUYÊN08/12/201827/01/2019 - 17:00

Khu vực cảng: KHU CONG NGHIEP DONG XUYEN

 PHU MY 06MONGOLIAKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN25/03/201721/06/2017 - 11:00
 PTSC 01VIET NAMKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN10/05/201711/05/2017 - 13:48

Khu vực cảng: KXD CU LAO TAO

 AN PHU 15VIET NAMKXD CU LAO TAOCẦU CẢNG SỐ 2 - KHO XD CÙ LAO TÀO18/02/201918/02/2019 - 17:00

Khu vực cảng: MO BACH HO

 ALYARMAOUKLYBYAMO BACH HOMO BACH HO19/02/201619/02/2016 - 02:00
 BEN DINH-01VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO12/02/201912/02/2019 - 06:00
 DAU KHI 105VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO23/09/201723/09/2017 - 05:00
 Ky Van 01VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO17/02/201917/02/2019 - 07:00
 Lam Son 01VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO15/02/201915/02/2019 - 07:00
 LONG HAI 02VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO17/02/201917/02/2019 - 07:10
 LONG SON 01VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO27/09/201727/09/2017 - 08:00
 PACIFIC SIVERMARSHALL ISLANDSMO BACH HOMO BACH HO28/11/201528/11/2015 - 23:00
 PTSC THAI BINHVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO15/02/201915/02/2019 - 22:00
 PV DRILLING VIPANAMAMO BACH HOMO BACH HO19/10/201819/10/2018 - 16:00
 SAO MAI 01VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO16/02/201916/02/2019 - 08:00
 SAO MAI 03VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO27/09/201727/09/2017 - 08:00
 SAO MAI 03VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO14/02/201914/02/2019 - 08:00
 SONG DINH 01VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO18/10/201718/10/2017 - 06:00
 SONG DINH 01VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO16/02/201916/02/2019 - 08:00
 TAM DAO 05VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO 04/11/2016 - 14:00
 THIEN UNG 01VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO19/09/201719/09/2017 - 10:00
 Vung Tau 01VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO17/02/201917/02/2019 - 07:30
 VUNG TAU 01VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO08/09/201708/09/2017 - 08:30
 VUNG TAU 02VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO15/02/201915/02/2019 - 07:00
 VUNG TAU 03VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO16/02/201916/02/2019 - 08:00

Khu vực cảng: MO CHIM SAO

 EAGLE AUGUSTASINGAPOREMO CHIM SAOCHIM SAO23/10/201523/10/2015 - 11:00
 PTSC VUNG TAUVIET NAMMO CHIM SAOCHIM SAO07/02/201907/02/2019 - 08:00

Khu vực cảng: MO DAI HUNG

 AN BANGVIET NAMMO DAI HUNGDAI HUNG21/01/201921/01/2019 - 19:00
 AN PHONGVIET NAMMO DAI HUNGDAI HUNG10/11/201710/11/2017 - 15:05
 BINH MINHVIET NAMMO DAI HUNGDAI HUNG17/02/201917/02/2019 - 11:00
 PTSC HA LONGVIET NAMMO DAI HUNGDAI HUNG15/02/201915/02/2019 - 08:30
 PTSC TIEN PHONGVIET NAMMO DAI HUNGDAI HUNG02/02/201902/02/2019 - 10:00
 SEA MEADOW 16PANAMAMO DAI HUNGDAI HUNG16/11/201716/11/2017 - 23:00

Khu vực cảng: MO LAN TAY

 HAI DUONG 09VIET NAMMO LAN TAYLAN TAY-LAN DO16/02/201916/02/2019 - 19:00

Khu vực cảng: MO RANG DONG

 HAI DUONG 12VIET NAMMO RANG DONGRANG DONG16/02/201916/02/2019 - 08:00
 HAI DUONG 19VIET NAMMO RANG DONGRANG DONG12/02/201912/02/2019 - 08:00
 PV DRILLING IVIET NAMMO RANG DONGRANG DONG31/05/201831/05/2018 - 16:00
 TC DRAGONVIET NAMMO RANG DONGRANG DONG01/02/201901/02/2019 - 10:00

Khu vực cảng: MO RONG

 TC FORTUNEVIET NAMMO RONGMO RONG14/02/201914/02/2019 - 10:00

Khu vực cảng: MO RONG DOI-RONG DOI TAY

 HAI DUONG 08VIET NAMMO RONG DOI-RONG DOI TAYRONG DOI24/10/201724/10/2017 - 23:55
 HẢI DƯƠNG 08VIET NAMMO RONG DOI-RONG DOI TAYRONG DOI20/01/201920/01/2019 - 11:00

Khu vực cảng: MO TE GIAC TRANG

 EVEREST 3VIET NAMMO TE GIAC TRANGTE GIAC TRANG15/02/201915/02/2019 - 06:00
 EVEREST 3PANAMAMO TE GIAC TRANGTE GIAC TRANG22/10/201722/10/2017 - 23:00
 HAI DUONG 18VIET NAMMO TE GIAC TRANGTE GIAC TRANG02/02/201902/02/2019 - 19:00
 HAKURYU 11PANAMAMO TE GIAC TRANGTE GIAC TRANG20/06/201820/06/2018 - 12:00
 SEA MEADOW 02PANAMAMO TE GIAC TRANGTE GIAC TRANG15/02/201915/02/2019 - 08:00
 THANH LONGVIET NAMMO TE GIAC TRANGTE GIAC TRANG25/09/201725/09/2017 - 08:00
 THANH LONGVIET NAMMO TE GIAC TRANGTE GIAC TRANG25/01/201925/01/2019 - 04:00
 THANH LONGVIET NAMMO TE GIAC TRANGTE GIAC TRANG24/11/201724/11/2017 - 08:00

Khu vực cảng: NASOS

 NASOS IIVIET NAMNASOSNASOS04/05/201812/02/2019 - 16:09

Khu vực cảng: NM THEP PHU MY

 HAI VIET 06VIET NAMNM THEP PHU MYCẦU CẢNG SỐ 224/12/201624/12/2016 - 06:00

Khu vực cảng: OUTTER P/S

 THIEN NAM SUBSEA 01VIET NAMOUTTER P/SNGOAI PHAO 017/08/201714/09/2018 - 06:00
 TOVE MEARSKDANISHOUTTER P/SNGOAI PHAO 006/07/201306/07/2013 - 11:18
 TRUONG SAVIET NAMOUTTER P/SNGOAI PHAO 011/09/201815/10/2018 - 15:00

Khu vực cảng: POSCO

 JOO DOKOREA (REPUBLIC)POSCOPOSCO-116/02/201916/02/2019 - 11:00
 NEW ENERGYVIET NAMPOSCOPOSCO-116/02/201917/02/2019 - 11:30
 QUÊ HƯƠNG 17/ HP4146VIET NAMPOSCOPOSCO-118/07/201718/07/2017 - 10:45
 QUÊ HƯƠNG 18/ HP4147VIET NAMPOSCOPOSCO-118/07/201718/07/2017 - 11:00
 QUÊ HƯƠNG 25/ HP3992VIET NAMPOSCOPOSCO-118/07/201718/07/2017 - 11:10
 SEIYO PIONEERPANAMAPOSCOPOSCO-125/10/201525/10/2015 - 10:34

Khu vực cảng: PTSC PHÚ MỸ

 PHÚ MỸ 03VIET NAMPTSC PHÚ MỸCẦU CẢNG SỐ 103/02/201903/02/2019 - 15:00
 PHU MY 10VIET NAMPTSC PHÚ MỸCẦU CẢNG SỐ 103/02/201903/02/2019 - 15:00

Khu vực cảng: PTSC PHÚ MỸ (KHÔNG DÙNG)

 PHU MY 07VIET NAMPTSC PHÚ MỸ (KHÔNG DÙNG)PTSC PHÚ MỸ15/07/201815/07/2018 - 20:00

Khu vực cảng: PV SHIPYARD

 MURMANSKAYARUSSIAPV SHIPYARDPV SHIPYARD07/10/201822/10/2018 - 07:00
 PV DRILLING VVIET NAMPV SHIPYARDPV SHIPYARD25/10/201128/11/2016 - 10:45

Khu vực cảng: PVC-MS

 FALCON DIAMONDMARSHALL ISLANDSPVC-MSPVC-MS29/09/201607/01/2017 - 11:59
 KATUNRUSSIAPVC-MSPVC-MS09/10/201809/10/2018 - 14:00
 KOMULANLIBERIAPVC-MSPVC-MS16/10/201817/10/2018 - 08:00

Khu vực cảng: PVGAS VUNG TAU

 HALANEHONG KONGPVGAS VUNG TAUPVGAS-101/12/201501/12/2015 - 20:30
 YUSHANPANAMAPVGAS VUNG TAUPVGAS-115/12/201515/12/2015 - 13:00

Khu vực cảng: QUOC TE THI VAI

 DOCKWISE WHTE MARLINCURACAOQUOC TE THI VAICẦU CẢNG SỐ 131/10/201531/10/2015 - 09:38
 GUO SHUN 12BELIZEQUOC TE THI VAICẦU CẢNG SỐ 117/02/201917/02/2019 - 12:00
 THỊNH LONG 26VIET NAMQUOC TE THI VAICẦU CẢNG SỐ 116/02/201916/02/2019 - 16:00
 WESTERN CARMENCYPRUSQUOC TE THI VAICẦU CẢNG SỐ 121/10/201521/10/2015 - 12:00

Khu vực cảng: QUOC TE THI VAI KHONG SU DUNG

 LUẬT NGHI 06VIET NAMQUOC TE THI VAI KHONG SU DUNGQUOC TE THI VAI18/08/201718/08/2017 - 07:00

Khu vực cảng: SCC-VN THI VAI

 BV 1204VIET NAMSCC-VN THI VAISCC-VN CẦU 5000017/03/201817/03/2018 - 12:00
 BV 1205VIET NAMSCC-VN THI VAISCC-VN CẦU 5000017/03/201817/03/2018 - 12:00
 BV 1222VIET NAMSCC-VN THI VAISCC-VN CẦU 5000017/03/201817/03/2018 - 12:00
 OCEAN QUEENVIET NAMSCC-VN THI VAISCC-VN CẦU 5000015/02/201915/02/2019 - 13:00

Khu vực cảng: SITV

 HONG LUKIRIBATISITVCẦU 131/01/201916/02/2019 - 09:30
 K.BRVEPANAMASITVCẦU 221/01/201621/01/2016 - 12:00
 MD SUNVIET NAMSITVCẦU 107/02/201917/02/2019 - 12:00
 NAVIOS AMBERPANAMASITVCẦU 111/02/201915/02/2019 - 10:00
 THORCO AMBERANTI&BARBUDASITVCẦU 222/10/201522/10/2015 - 09:33

Khu vực cảng: SP-PSA

 DONG BAC 99VIET NAMSP-PSACẦU CẢNG SỐ 117/02/201917/02/2019 - 22:00
 JUPITERBAHAMASSP-PSACẦU CẢNG SỐ 115/02/201915/02/2019 - 09:00
 SLB-TH 01VIET NAMSP-PSASP-PSA11/10/201711/10/2017 - 17:00
 SLTH1900VIET NAMSP-PSASP-PSA11/10/201711/10/2017 - 17:00
 TH 1950VIET NAMSP-PSASP-PSA11/10/201711/10/2017 - 17:00

Khu vực cảng: SSIT

 HAI PHUONG 102VIET NAMSSITCẦU CẢNG SỐ 1 *17/02/201917/02/2019 - 22:00
 HUA HENG 166CHINASSITCẦU CẢNG SỐ 126/11/201526/11/2015 - 15:00
 SG 6500VIET NAMSSITCẦU CẢNG SỐ 116/01/201916/01/2019 - 12:00
 VICTORY 08VIET NAMSSITCẦU CẢNG SỐ 111/04/201613/04/2016 - 15:00

Khu vực cảng: STRATEGIC MARINE

 BV 1902VIET NAMSTRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE06/02/201811/05/2018 - 06:00
 CRYS ALCYONESINGAPORESTRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE06/01/201606/01/2016 - 10:58
 H199-RAZZO GEEEGYPTSTRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE22/05/201722/05/2017 - 18:51
 SG 5124VIET NAMSTRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE21/01/201811/05/2018 - 06:00
 SG 5673VIET NAMSTRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE22/12/201722/12/2017 - 15:50
 SG 7253VIET NAMSTRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE22/12/201722/12/2017 - 16:17
 STRATEGIC H1071VIET NAMSTRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE18/04/201818/04/2018 - 07:00

Khu vực cảng: TCCT-TCIT

 AUTO ATLASPANAMATCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 116/10/201516/10/2015 - 17:30
 BIENDONG NAVIGATORVIET NAMTCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 118/02/201918/02/2019 - 21:00
 KAMIYAVIET NAMTCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 129/01/201929/01/2019 - 22:30
 KASUGAVIET NAMTCCT-TCITCẦU CẢNG SÀ LAN SỐ 125/12/201825/12/2018 - 20:00
 MIRAIVIET NAMTCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 327/10/201827/10/2018 - 04:00
 SEA BEARVIET NAMTCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 118/02/201918/02/2019 - 16:00
 SEA TIGERVIET NAMTCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 218/02/201918/02/2019 - 16:00
 SEASPAN HUDSONHONG KONGTCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 318/02/201918/02/2019 - 11:30

Khu vực cảng: TCIT-CONTAINER (KSD)

 NEWPORT CYPRESS 02VIET NAMTCIT-CONTAINER (KSD)TCIT20/12/201721/12/2017 - 06:00
 NEWPORT CYPRESS 03VIET NAMTCIT-CONTAINER (KSD)TCIT30/11/201730/11/2017 - 18:00
 NEWPORT CYPRESS 10VIET NAMTCIT-CONTAINER (KSD)TCIT01/01/201801/01/2018 - 20:00
 PHUOC LONG 36VIET NAMTCIT-CONTAINER (KSD)TCIT15/01/201815/01/2018 - 21:00
 PHUOC LONG 6VIET NAMTCIT-CONTAINER (KSD)TCIT26/12/201726/12/2017 - 17:00
 SONG XANH 18VIET NAMTCIT-CONTAINER (KSD)TCIT11/09/201711/09/2017 - 21:30

Khu vực cảng: TCTT

 OOCL CHONGQINGHONGKONGTCTTCẦU CẢNG TCTT18/02/201918/02/2019 - 14:00
 TAN CANG A10VIET NAMTCTTCẦU CẢNG TCTT22/11/201821/12/2018 - 14:00
 TAN CANG A5VIET NAMTCTTCẦU CẢNG TCTT18/02/201918/02/2019 - 11:00
 TAN CANG A9VIET NAMTCTTCẦU CẢNG TCTT03/02/201903/02/2019 - 19:00

Khu vực cảng: TH THI VAI

 CHLOEINDONESIATH THI VAICẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)16/02/201916/02/2019 - 12:30
 KOOKYANG EXPRESSKOREATH THI VAICẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)18/02/201918/02/2019 - 14:00
 TRUONG NGUYEN 26VIET NAMTH THI VAICẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)04/04/201822/09/2018 - 16:00

Khu vực cảng: THUONG CANG VUNG TAU

 HOANG LONGVIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU14/02/201915/02/2019 - 22:00
 PHUC HAI 09VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU29/08/201729/08/2017 - 16:00
 PHUC HAI 19VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU18/10/201718/10/2017 - 15:00
 PHUC HAI 29VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU29/08/201729/08/2017 - 16:00
 SEA MEADOW 06PANAMATHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU23/12/201822/01/2019 - 16:00
 SEA MEADOW 08PANAMATHUONG CANG VUNG TAUCẦU CẢNG SỐ 213/11/201813/11/2018 - 23:00
 SEA MEADOW 22PANAMATHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU29/11/201831/01/2019 - 11:00
 TAN CANG 89VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU  
 THANH CHAU 26VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU18/07/201516/04/2016 - 16:34
 THANH LONG 2VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU29/10/201729/10/2017 - 17:37
 TRUONG AN 145VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU23/05/201623/05/2016 - 17:00
 VT 101VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU14/02/201914/02/2019 - 14:00

Khu vực cảng: TS CAT LO

 CON DAO 09VIET NAMTS CAT LOTS CAT LO16/02/201916/02/2019 - 07:00
 CON DAO 10VIET NAMTS CAT LOTS CAT LO18/02/201918/02/2019 - 07:00
 NGHĨA THÀNH 18VIET NAMTS CAT LOTS CAT LO30/01/201930/01/2019 - 16:00

Khu vực cảng: VARD

 TOPAZ PECHORAMARSHALL ISLANDSVARDVARD PORT12/01/201812/01/2018 - 11:03
 TOPAZ URALMARSHALL ISLANDSVARDVARD PORT15/03/201815/03/2018 - 13:00

Khu vực cảng: VIETSOVPETRO

 Con SonVIET NAMVIETSOVPETROVSPT-123/11/201823/11/2018 - 12:00
 DEEP VENTUREBARBADOSVIETSOVPETROVIETSOVPETRO26/06/201412/06/2017 - 17:30
 EVAYLIBERIAVIETSOVPETROVSPT-412/01/201912/01/2019 - 07:00
 HQ 991VIET NAMVIETSOVPETROVIETSOVPETRO10/05/201710/05/2017 - 12:00
 LONG SON 01VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-201/12/201801/12/2018 - 17:00
 OssoyLIBERIAVIETSOVPETROVSPT-818/02/201918/02/2019 - 09:00
 SARKU CLEMENTINEMALAYSIAVIETSOVPETROVSPT-309/11/201509/11/2015 - 23:00
 SUPER STAR/3ESQ3PANAMAVIETSOVPETROVSPT-205/11/201505/11/2015 - 15:06
 THIEN UNG 01VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-416/02/201916/02/2019 - 23:00
 TRUONG SAVIET NAMVIETSOVPETROVIETSOVPETRO28/08/201723/09/2017 - 10:00
 VIETSOVPETRO 06VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-105/10/201805/10/2018 - 10:00
 VSP-EXPRESSVIET NAMVIETSOVPETROVSPT-218/02/201918/02/2019 - 04:00

Khu vực cảng: VINA OFFSHORE

 DẦU KHÍ 105VIET NAMVINA OFFSHOREVINA OFFSHORE19/11/201819/11/2018 - 23:30
 PTSC RESEARCHERVIET NAMVINA OFFSHOREVINA OFFSHORE25/01/201925/01/2019 - 05:00
 PTSC RESEARCHERVIET NAMVINA OFFSHOREVINA OFFSHORE21/11/201721/11/2017 - 14:01
 PTSC SURVEYORVIET NAMVINA OFFSHOREVINA OFFSHORE23/11/201823/11/2018 - 18:00
 VP TEMPETENILVINA OFFSHOREVINA OFFSHORE20/01/201620/01/2016 - 18:17

Khu vực cảng: VUNG NEO VT

 ANKEANTIGUA&BARBUDAVUNG NEO VTNEO G829/10/201729/10/2017 - 17:17
 BICH THANH 88VIET NAMVUNG NEO VTG1515/02/201915/02/2019 - 18:30
 BICH THANH 88VIET NAMVUNG NEO VTH1807/09/201707/09/2017 - 18:35
 BMC BETAVIET NAMVUNG NEO VTNEO VT22/10/201522/10/2015 - 22:30
 CFC 02VIET NAMVUNG NEO VTB702/07/201602/07/2016 - 22:00
 CHI LINHVIET NAMVUNG NEO VTH0226/09/201826/09/2018 - 08:30
 CONG THANH 07/ TB 2668VIET NAMVUNG NEO VTG1314/02/201914/02/2019 - 23:00
 CS SACHABAHAMASVUNG NEO VTA1217/10/201517/10/2015 - 08:00
 DAPHACO 6/ HP 4315VIET NAMVUNG NEO VTH1117/02/201917/02/2019 - 22:21
 DN 58MAURITIUSVUNG NEO VTA1226/11/201801/02/2019 - 13:00
 DONG PHU 06VIET NAMVUNG NEO VTA1201/12/201801/12/2018 - 14:00
 DUC THANGVIET NAMVUNG NEO VTA1201/10/201826/12/2018 - 07:00
 FALCON PEARLNILVUNG NEO VTB1218/06/201609/01/2017 - 06:00
 FIVELCURACAOVUNG NEO VTNEO B718/12/201518/12/2015 - 14:40
 HẢI HÀ 28VIET NAMVUNG NEO VTA1217/02/201917/02/2019 - 16:35
 HAI LINH 03VIET NAMVUNG NEO VTH0631/01/201931/01/2019 - 12:30
 HIGHLINE 53+57MALAYSIAVUNG NEO VTG125/12/201628/12/2016 - 05:30
 HOANG GIA 45VIET NAMVUNG NEO VTB401/10/201601/10/2016 - 02:00
 HOANG THINH 268VIET NAMVUNG NEO VTG1113/02/201913/02/2019 - 02:30
 INLACO ACCORDPANAMAVUNG NEO VTH2309/06/201809/06/2018 - 15:00
 Khánh Ngọc 18VIET NAMVUNG NEO VTB617/02/201917/02/2019 - 20:00
 KIM HOCK TUG 9 + LKH 2882SINGAPOREVUNG NEO VTG627/08/201627/08/2016 - 23:00
 LA 07189VIET NAMVUNG NEO VTB310/08/201710/08/2017 - 17:00
 LONG PHU 18VIET NAMVUNG NEO VTG1518/02/201918/02/2019 - 02:00
 LP HARMONYVIET NAMVUNG NEO VTG1012/02/201912/02/2019 - 17:30
 MTIDE SALVAGE 1PANAMAVUNG NEO VTB630/10/201530/10/2015 - 11:00
 ORIENTAL BREEZEPANAMAVUNG NEO VTH2217/02/201917/02/2019 - 12:00
 PHÚ HẬUVIET NAMVUNG NEO VTA1225/07/201825/12/2018 - 16:53
 PHUOC VINH 03VIET NAMVUNG NEO VTA1201/12/201801/12/2018 - 14:00
 PRIME STEADYPANAMAVUNG NEO VTG1425/06/201825/06/2018 - 08:00
 PRISCILLA VENTUREHONGKONGVUNG NEO VTH1617/02/201917/02/2019 - 10:00
 PROVIDENCEM'ISLANDSVUNG NEO VTH0811/01/201711/01/2017 - 17:30
 PVT MercuryVIET NAMVUNG NEO VTH0917/02/201917/02/2019 - 06:00
 QN 6635VIET NAMVUNG NEO VTH2630/10/201730/10/2017 - 22:00
 SAO MAI 07VIET NAMVUNG NEO VTBP1010/12/201710/12/2017 - 22:00
 SAR 272VIET NAMVUNG NEO VTBAI TRUOC VUNG TAU01/04/200401/04/2004 - 14:30
 SG 1737VIET NAMVUNG NEO VTA1215/10/201815/10/2018 - 09:00
 SG 5680VIET NAMVUNG NEO VTA1216/01/201916/01/2019 - 12:00
 SLMBVIET NAMVUNG NEO VTB927/07/201827/07/2018 - 18:00
 SONG THUONGVIET NAMVUNG NEO VTA1225/10/201825/10/2018 - 09:00
 STARGOLD TRADERPANAMAVUNG NEO VTH2524/12/201624/12/2016 - 18:00
 STYBARROW VENTUREPANAMAVUNG NEO VTH0126/08/201526/08/2015 - 08:00
 SWIBER CONCORDEPANAMAVUNG NEO VTA1214/10/201831/01/2019 - 09:00
 TAN CANG 63VIET NAMVUNG NEO VTH0415/02/201915/02/2019 - 11:00
 TAN CANG P 3VIET NAMVUNG NEO VTPHAO "0"07/07/201307/07/2013 - 11:20
 TAN CANG P3VIET NAMVUNG NEO VTA1226/07/201826/07/2018 - 00:00
 TG 14213VIET NAMVUNG NEO VTA1226/10/201826/10/2018 - 09:00
 THANH ĐAT 28VIET NAMVUNG NEO VTB518/02/201918/02/2019 - 12:00
 THÀNH PHÁT 03VIET NAMVUNG NEO VTA1217/02/201917/02/2019 - 10:00
 THUAN THAO 02VIET NAMVUNG NEO VTB927/07/201827/07/2018 - 17:00
 THUONG HAI 05VIET NAMVUNG NEO VTA1225/10/201825/10/2018 - 00:00
 TRUNG HAI 36VIET NAMVUNG NEO VTNEO VT23/01/201623/01/2016 - 17:00
 TRUONG AN 35VIET NAMVUNG NEO VTA1217/11/201717/11/2017 - 11:27
 TUNG LINH 02VIET NAMVUNG NEO VTB717/02/201917/02/2019 - 22:15
 VIET HAI SUNVIET NAMVUNG NEO VTG1315/02/201915/02/2019 - 04:00
 VIETSOVPETRO 05VIET NAMVUNG NEO VTH1414/02/201914/02/2019 - 13:00
 VINABUNKER 05VIET NAMVUNG NEO VTA1206/08/201817/02/2019 - 20:00
 VINABUNKER 06VIET NAMVUNG NEO VTA1229/10/201829/10/2018 - 08:25
 VTB 168VIET NAMVUNG NEO VTG211/02/201917/02/2019 - 16:00
 Vũ Gia 15VIET NAMVUNG NEO VTA1216/02/201916/02/2019 - 23:00
 VUNG TAU 2006VIET NAMVUNG NEO VTBAI TRUOC VUNG TAU02/06/200602/06/2006 - 10:00

Khu vực cảng: VUNG TAU SHIPYARD

 HAI SONVIET NAMVUNG TAU SHIPYARDVUNG TAU SHIPYARD28/12/201807/01/2019 - 10:00
 PHU LONG 28VIET NAMVUNG TAU SHIPYARDVUNG TAU SHIPYARD08/08/201608/08/2016 - 16:00
 PHÚ QUÝ 01VIET NAMVUNG TAU SHIPYARDVUNG TAU SHIPYARD15/04/201627/10/2018 - 02:00

Khu vực cảng: XM CAM PHA

 BIEN MOI 03VIET NAMXM CAM PHACẦU CẢNG SỐ 110/07/201710/07/2017 - 07:00
 Victoria 68VIET NAMXM CAM PHACẦU CẢNG SỐ 112/02/201917/02/2019 - 14:30

CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
  • Điện thoại: (84-0254) 3856270
  • Điện thoại: (84-0254) 3512811
  • Điện thoại: (84-0254) 3512237
  • Di động: (84) 0918148252