NGHỊ ĐỊNH Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI                                                                                                                                                                        QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT: NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU NĂM 2017
Vị trí neo đậu Tàu biển
Ngày:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Khu vực cảng  
 Tên tàuQuốc tịchCầu/PhaoNgày đếnNgày/Giờ vào cầu

Khu vực cảng:

 PTSC 07VIET NAM    
 YEN BINH 258VIET NAM  01/11/201901/11/2019 - 13:39

Khu vực cảng: BA SON

 TAN CANG A5VIET NAMBA SONCẦU CẢNG SỐ 108/05/202208/05/2022 - 13:00

Khu vực cảng: BARIA SERECE

 BEECHGATELIBERIABARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 104/05/202214/05/2022 - 10:30
 ISTAR 36VIET NAMBARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 216/05/202216/05/2022 - 14:00
 PHU MY 20VIET NAMBARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 222/02/202222/02/2022 - 18:20
 TAN CANG F17VIET NAMBARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 204/03/202204/03/2022 - 17:00
 TAN CANG F19VIET NAMBARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 203/03/202203/03/2022 - 17:00
 TOKYO QUEENSINGAPOREBARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 109/05/202213/05/2022 - 10:30
 V.L.23THAILANDBARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 215/05/202216/05/2022 - 12:30

Khu vực cảng: BASON CAI MEP (KSD)

 BV 0792/SG 6526VIET NAMBASON CAI MEP (KSD)BA SON22/06/201822/06/2018 - 07:00
 TCB 1710VIET NAMBASON CAI MEP (KSD)BA SON26/10/201726/10/2017 - 13:00

Khu vực cảng: BEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)

 CÔN ĐẢO EXPRESS 36VIET NAMBEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)BEN DAM - CD16/05/202216/05/2022 - 13:00
 DU THUYỀN CÁNH BUỒMVIET NAMBEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)BEN DAM - CD06/09/202006/09/2020 - 10:30
 THANH NAM 79VIET NAMBEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)BEN DAM - CD15/05/202215/05/2022 - 12:00
 TRƯNG NHỊVIET NAMBEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)BEN DAM - CD16/05/202216/05/2022 - 12:00
 VIETSAND 68VIET NAMBEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)BEN DAM - CD14/05/202214/05/2022 - 06:00

Khu vực cảng: BEN PHAO HOANG NGUYEN

 ASHICO 86VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN17/09/202120/09/2021 - 11:00
 HOANG NGUYEN 26VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN07/12/201807/12/2018 - 17:00
 PTSC 01VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN18/11/202118/03/2022 - 13:30
 PTSC OFFSHORE 1VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN11/12/202112/12/2021 - 04:00
 SAO MAI 68-SAO MAI 86VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN14/11/202126/04/2022 - 14:00
 TAN CANG 03VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN12/12/201908/02/2020 - 14:00
 TK 62VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN22/12/202117/04/2022 - 17:00

Khu vực cảng: CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK

 LA 06753VIET NAMCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK25/07/201925/07/2019 - 11:00
 SG 2183VIET NAMCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK11/08/202111/08/2021 - 15:51
 SG 4824VIET NAMCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK08/05/201908/05/2019 - 22:00
 SG 4874VIET NAMCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK25/09/202125/09/2021 - 06:00
 SG 5136VIET NAMCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK25/09/202125/09/2021 - 06:00
 SG 5236VIET NAMCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK25/09/202125/09/2021 - 06:00
 SG 8088VIET NAMCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK06/03/202006/03/2020 - 16:00
 SG 8424VIET NAMCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK27/07/201927/07/2019 - 13:00

Khu vực cảng: CẢNG DẦU KHÍ NGOÀI KHƠI SAO VÀNG - ĐẠI NGUYỆT

 FSO GOLDEN STARMALAYSIACẢNG DẦU KHÍ NGOÀI KHƠI SAO VÀNG - ĐẠI NGUYỆTCẢNG DẦU KHÍ NGOÀI KHƠI SAO VÀNG - ĐẠI NGUYỆT15/09/202015/09/2020 - 10:00
 HAI DUONG 39VIET NAMCẢNG DẦU KHÍ NGOÀI KHƠI SAO VÀNG - ĐẠI NGUYỆTCẢNG DẦU KHÍ NGOÀI KHƠI SAO VÀNG - ĐẠI NGUYỆT15/05/202215/05/2022 - 11:00
 HAI DUONG 89VIET NAMCẢNG DẦU KHÍ NGOÀI KHƠI SAO VÀNG - ĐẠI NGUYỆTCẢNG DẦU KHÍ NGOÀI KHƠI SAO VÀNG - ĐẠI NGUYỆT09/05/202209/05/2022 - 11:00
 HAKURYU 11PANAMACẢNG DẦU KHÍ NGOÀI KHƠI SAO VÀNG - ĐẠI NGUYỆTCẢNG DẦU KHÍ NGOÀI KHƠI SAO VÀNG - ĐẠI NGUYỆT27/09/202127/09/2021 - 18:00
 SEA MEADOW 08PANAMACẢNG DẦU KHÍ NGOÀI KHƠI SAO VÀNG - ĐẠI NGUYỆTCẢNG DẦU KHÍ NGOÀI KHƠI SAO VÀNG - ĐẠI NGUYỆT17/05/202217/05/2022 - 11:00
 SEA MEADOW 12PANAMACẢNG DẦU KHÍ NGOÀI KHƠI SAO VÀNG - ĐẠI NGUYỆTCẢNG DẦU KHÍ NGOÀI KHƠI SAO VÀNG - ĐẠI NGUYỆT13/05/202213/05/2022 - 15:00

Khu vực cảng: CANG DKNK BIEN DONG

 PTSC CHI LINHVIET NAMCANG DKNK BIEN DONGHAI THACH-MOC TINH13/05/202213/05/2022 - 09:30

Khu vực cảng: CANG PHUOC AN

 HA ANH 05VIET NAMCANG PHUOC ANPHUOC AN15/06/202015/10/2021 - 12:00

Khu vực cảng: CANG SAO MAI

 DUC THANGVIET NAMCANG SAO MAICẦU 101/10/201802/03/2022 - 09:00
 HIEP PHAT 01VIET NAMCANG SAO MAICẦU 117/04/201927/04/2022 - 18:00
 PH 08VIET NAMCANG SAO MAICẦU 1 *19/01/202123/04/2022 - 16:00
 PH 18VIET NAMCANG SAO MAICẦU 103/03/202212/05/2022 - 17:00
 PHÚ YÊN 68VIET NAMCANG SAO MAICẦU 120/05/202017/05/2022 - 12:00
 PHUC HAI 19VIET NAMCANG SAO MAICẦU 130/11/202002/07/2021 - 15:00
 VINABUNKER 01VIET NAMCANG SAO MAICẦU 131/08/202101/11/2021 - 18:00
 VINABUNKER 02VIET NAMCANG SAO MAICẦU 103/10/202103/01/2022 - 15:00

Khu vực cảng: CANG TO HOP HOA DAU MIEN NAM

 HASSYU 01VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM27/03/202012/07/2020 - 08:00
 HIỆP HƯNG 98VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM26/11/202004/12/2021 - 12:00
 LA 06545VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM29/06/202129/06/2021 - 09:00
 MAI SƠN 09VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM28/08/201928/08/2019 - 14:00
 NAM TIEN 22VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM16/09/202016/09/2020 - 10:30
 PHÚC HẢI 89VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM13/08/202013/08/2020 - 10:00
 THUẬN THIÊNVIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM21/02/202221/02/2022 - 10:11

Khu vực cảng: CMIT

 KASUGAVIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)15/11/202115/11/2021 - 18:00
 PHÚ MỸ 02VIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)24/01/202024/01/2020 - 10:00
 SEA EAGLEVIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)24/08/202124/08/2021 - 22:00
 SEA FORCE 1VIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)12/05/202212/05/2022 - 13:00
 SEA FORCE 2VIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)12/05/202212/05/2022 - 19:30
 SEA TIGERVIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)20/04/202220/04/2022 - 10:00
 SKY 1VIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)12/05/202212/05/2022 - 19:30

Khu vực cảng: DAU KHI NGOAI KHOI

 SAPURAKENCANA FLB-1MALAYSIADAU KHI NGOAI KHOINGOAI KHOI VUNG TAU04/09/201617/09/2016 - 10:00

Khu vực cảng: HA LOC

 DẦU KHÍ 105VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC27/11/202129/11/2021 - 12:00
 ĐNA 0618VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC30/07/201930/07/2019 - 12:00
 HA ANH 09VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC07/07/201720/12/2020 - 14:00
 LONG PHAT 79VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC26/03/201926/03/2019 - 09:00
 LUCKY DRAGONVIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC04/05/202204/05/2022 - 08:30
 MỸ NAM 01VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC09/11/202109/12/2021 - 22:00
 PSV 1SAINT KITTS & NEVISHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC26/01/202226/04/2022 - 15:00
 SAI GON XANH 05 + HOANG THINH TC 03VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC10/11/202129/11/2021 - 15:30
 TAN CANG 4600SIERRA LEONEHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC06/07/201712/07/2017 - 16:00
 THANH HUYEN 68VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC27/11/201927/11/2019 - 11:00
 THANH HUYEN 69VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC26/10/201826/10/2018 - 11:30
 UT GLORYVIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC22/01/202222/01/2022 - 15:00

Khu vực cảng: HA LUU PTSC

 BINH ANVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-323/12/202104/04/2022 - 15:00
 EVEREST 02KIRIBATIHA LUU PTSCHL PTSC-522/01/201822/01/2018 - 22:00
 EVEREST 02KIRIBATIHA LUU PTSCHL PTSC-314/12/201714/12/2017 - 18:00
 HAI DUONG 01VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-415/05/202216/05/2022 - 17:00
 HAI DUONG 79VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-611/05/202211/05/2022 - 05:00
 HIỀN ANH 668VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-220/07/202120/07/2021 - 17:30
 HOANG NGUYEN RUBYVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-222/10/202125/10/2021 - 14:29
 HOÀNH SƠN 238VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-320/10/202125/10/2021 - 14:58
 LAMANTINRUSSIAN FEDERATIONHA LUU PTSCHL PTSC-716/05/202216/05/2022 - 09:00
 NGOC LONG 02VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-317/05/202217/05/2022 - 08:00
 PHONG NHAVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-120/04/202220/04/2022 - 07:00
 PHU MY 09VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-409/06/201925/05/2020 - 09:30
 PTSC DAI HUNGVANUATUHA LUU PTSCHL PTSC-117/11/201515/12/2015 - 21:00
 PTSC HAI ANVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-317/05/202217/05/2022 - 14:00
 PTSC SAO VANGVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-316/05/202216/05/2022 - 06:00
 PTSC THAI BINHVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-429/04/202212/05/2022 - 17:00
 SEA MEADOW 02PANAMAHA LUU PTSCHL PTSC-403/01/202215/05/2022 - 17:00
 SEA MEADOW 29PANAMAHA LUU PTSCHL PTSC-415/05/202215/05/2022 - 13:00

Khu vực cảng: HAI SU DEN

 EVEREST 02KIRIBATIHAI SU DENHAI SU DEN23/07/201723/07/2017 - 07:42

Khu vực cảng: HQ 129

 EVAYLIBERIAHQ 129HQ 12913/11/202106/12/2021 - 12:00
 TAN CANG 89VIET NAMHQ 129HQ 12917/04/202217/04/2022 - 20:00
 TC PACIFICPANAMAHQ 129HQ 12911/12/202111/12/2021 - 20:00
 TC QUEENPANAMAHQ 129HQ 12908/11/202126/11/2021 - 16:00
 TK62 & ĐỐC 9202VIET NAMHQ 129HQ 12922/07/201922/07/2019 - 13:00

Khu vực cảng: INTERFLOUR

 HELGA BULKERMARSHALL ISLANDSINTERFLOURINTERFLOUR-115/05/202217/05/2022 - 07:30
 KHANH LINH 666VIET NAMINTERFLOURINTERFLOUR-212/05/202217/05/2022 - 07:30

Khu vực cảng: ITC CAI MEP

 ITC 01VIET NAMITC CAI MEPBẾN PHAO BP314/02/202217/02/2022 - 06:00
 ITC 02VIET NAMITC CAI MEPBẾN PHAO BP308/03/202208/03/2022 - 16:00
 THẮNG LỢI 69VIET NAMITC CAI MEPBẾN PHAO BP308/03/202208/03/2022 - 16:00

Khu vực cảng: K2

 Long Phu 08VIET NAMK2K211/07/202111/07/2021 - 23:00
 THANH CHAU 06VIET NAMK2K229/06/201729/06/2017 - 15:05
 THANH CHAU 08VIET NAMK2K229/06/201729/06/2017 - 15:01

Khu vực cảng: KHU CONG NGHIEP DONG XUYEN

 MARIA GALANTA EXPRESS (H424)N/AKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN05/04/202117/05/2021 - 20:00
 OEI-TAN CANG 02VIET NAMKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN05/10/202114/10/2021 - 06:00
 PTSC 01VIET NAMKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN10/05/201711/05/2017 - 13:48
 VICTORIA 68VIET NAMKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN11/12/202130/12/2021 - 12:00

Khu vực cảng: MO BACH HO

 CHI LINHVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO28/04/201928/04/2019 - 07:00
 Con SonVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO13/05/202213/05/2022 - 10:00
 FALCON 10VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO16/05/202216/05/2022 - 06:00
 HAI SONVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO09/05/202209/05/2022 - 06:00
 HOANG SAVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO22/04/202222/04/2022 - 15:00
 Lam Son 01VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO15/05/202215/05/2022 - 07:00
 LONG HAI 02VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO09/05/202209/05/2022 - 06:00
 PS PISAITALYMO BACH HOMO BACH HO13/05/202213/05/2022 - 12:00
 PV DRILLING IVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO09/09/202109/09/2021 - 07:00
 PV DRILLING IIVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO16/03/202216/03/2022 - 05:00
 SAO MAI 01VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO13/05/202213/05/2022 - 10:00
 Sao Mai 02VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO14/05/202214/05/2022 - 07:00
 SAO MAI 03VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO08/05/202208/05/2022 - 07:00
 SONG DINH 01VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO15/05/202215/05/2022 - 07:00
 TRUONG SAVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO14/05/202214/05/2022 - 05:00
 VIETSOVPETRO-06VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO23/03/202223/03/2022 - 15:00
 VSP-EXPRESSVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO17/05/202217/05/2022 - 07:00
 Vung Tau 01VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO17/05/202217/05/2022 - 07:00
 VUNG TAU 02VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO13/05/202213/05/2022 - 16:00
 VUNG TAU 05VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO09/05/202209/05/2022 - 06:00
 VUNG TAU 06VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO17/05/202217/05/2022 - 06:00

Khu vực cảng: MO CHIM SAO

 PTSC BINH MINHVIET NAMMO CHIM SAOCHIM SAO05/05/202205/05/2022 - 22:00
 PTSC THANG LONGVIET NAMMO CHIM SAOCHIM SAO16/05/202216/05/2022 - 22:00

Khu vực cảng: MO DAI HUNG

 HAI DUONG 56VIET NAMMO DAI HUNGDAI HUNG11/05/202211/05/2022 - 10:00
 PVN DAI HUNG QUEENVIET NAMMO DAI HUNGDAI HUNG26/11/202026/11/2020 - 12:00

Khu vực cảng: MO LAN TAY

 HAI DUONG 09VIET NAMMO LAN TAYLAN TAY-LAN DO08/05/202208/05/2022 - 11:00

Khu vực cảng: MO RANG DONG

 HAI DUONG 26VIET NAMMO RANG DONGRANG DONG13/05/202213/05/2022 - 12:00
 TC EAGLEVIET NAMMO RANG DONGRANG DONG28/04/202228/04/2022 - 06:00
 TC FORTUNEVIET NAMMO RANG DONGRANG DONG02/01/202102/01/2021 - 11:00

Khu vực cảng: MO RONG

 CUU LONGVIET NAMMO RONGMO RONG02/10/201902/10/2019 - 12:00
 MURMANSKAYARUSSIAMO RONGMO RONG25/08/201925/08/2019 - 12:00

Khu vực cảng: MO RONG DOI-RONG DOI TAY

 BINH MINHVIET NAMMO RONG DOI-RONG DOI TAYRONG DOI09/05/202209/05/2022 - 22:00
 SEA MEADOW 09PANAMAMO RONG DOI-RONG DOI TAYRONG DOI14/05/202214/05/2022 - 12:00

Khu vực cảng: MO TE GIAC TRANG

 EVEREST 3PANAMAMO TE GIAC TRANGTE GIAC TRANG22/10/201722/10/2017 - 23:00
 EVEREST 3VIET NAMMO TE GIAC TRANGTE GIAC TRANG11/05/202211/05/2022 - 07:00
 THANH LONGVIET NAMMO TE GIAC TRANGTE GIAC TRANG14/05/202214/05/2022 - 05:00

Khu vực cảng: NASOS

 NASOS IVIET NAMNASOSNASOS24/02/202113/05/2022 - 12:00
 NASOS IIVIET NAMNASOSNASOS22/10/202113/05/2022 - 12:00

Khu vực cảng: NM THEP PHU MY

 ZHONG JIEBELIZENM THEP PHU MYCẦU CẢNG SỐ 115/05/202217/05/2022 - 02:30

Khu vực cảng: OUTTER P/S

 XUÂN ĐÀO 45VIET NAMOUTTER P/SNGOAI PHAO 015/03/202215/03/2022 - 06:30

Khu vực cảng: PETEC CAI MEP

 PHU LONG 28VIET NAMPETEC CAI MEPCAU CANG SO 208/08/201602/03/2022 - 08:00
 PHÚ XUÂN 03 + PHÚ XUÂN 10VIET NAMPETEC CAI MEPCAU CANG SO 121/10/202121/10/2021 - 12:00
 PHU XUAN TM1VIET NAMPETEC CAI MEPCAU CANG SO 106/09/202106/09/2021 - 08:00
 SG 8130VIET NAMPETEC CAI MEPCAU CANG SO 106/09/202106/09/2021 - 08:00

Khu vực cảng: PETRO VUNG TAU

 BIEN MOI 01VIET NAMPETRO VUNG TAUXĂNG DẦU PETRO VŨNG TÀU18/07/202118/07/2021 - 10:00
 BINH PHU 01VIET NAMPETRO VUNG TAUXĂNG DẦU PETRO VŨNG TÀU03/10/202103/10/2021 - 17:00
 SAI GON XANH 06VIET NAMPETRO VUNG TAUXĂNG DẦU PETRO VŨNG TÀU18/07/202118/07/2021 - 09:00
 SG 6573VIET NAMPETRO VUNG TAUXĂNG DẦU PETRO VŨNG TÀU03/10/202103/10/2021 - 17:00

Khu vực cảng: POSCO

 QUÊ HƯƠNG 25/ HP3992VIET NAMPOSCOPOSCO-118/07/201718/07/2017 - 11:10

Khu vực cảng: POSCO SS-VINA

 HOANG NGUYEN 19VIET NAMPOSCO SS-VINAPOSCO YAMATO VINA06/06/202118/04/2022 - 10:00

Khu vực cảng: PTSC PHÚ MỸ

 HẢI AN 18VIET NAMPTSC PHÚ MỸCẦU CẢNG SỐ 216/05/202216/05/2022 - 18:00
 REGINEGERMANYPTSC PHÚ MỸCẦU CẢNG SỐ 111/05/202215/05/2022 - 10:00
 WIEBKEGERMANYPTSC PHÚ MỸCẦU CẢNG SỐ 116/05/202216/05/2022 - 17:30

Khu vực cảng: PV SHIPYARD

 OCS MISS BEEINDONESIAPV SHIPYARDPV SHIPYARD06/11/202106/11/2021 - 16:00
 PTSC TIEN PHONGVIET NAMPV SHIPYARDPV SHIPYARD16/05/202216/05/2022 - 15:00
 TAN CANG SAI GON 01VIET NAMPV SHIPYARDPV SHIPYARD03/05/202203/05/2022 - 09:00
 TOS HA LONGVIET NAMPV SHIPYARDPV SHIPYARD14/10/202123/04/2022 - 08:30
 VINH KHANG 02VIET NAMPV SHIPYARDPV SHIPYARD22/10/202124/10/2021 - 06:00

Khu vực cảng: PVC-MS

 FALCON DIAMONDMARSHALL ISLANDSPVC-MSPVC-MS29/09/201607/01/2017 - 11:59

Khu vực cảng: PVGAS VUNG TAU

 BV 1902VIET NAMPVGAS VUNG TAUPVGAS-106/02/201816/06/2019 - 08:00
 HELLAS SPARTAMALTAPVGAS VUNG TAUPVGAS-112/05/202216/05/2022 - 12:00
 SEA SPRINGVIET NAMPVGAS VUNG TAUPVGAS-131/03/201931/03/2019 - 13:00

Khu vực cảng: PVOIL MIEN DONG

 BV 1539VIET NAMPVOIL MIEN DONGPVOIL MIEN DONG10/05/202210/05/2022 - 18:00
 SG 3316VIET NAMPVOIL MIEN DONGPVOIL MIEN DONG10/05/202210/05/2022 - 18:00
 SG 8819VIET NAMPVOIL MIEN DONGPVOIL MIEN DONG06/05/202206/05/2022 - 09:00

Khu vực cảng: QUOC TE THI VAI

 MANYPLUS 9 + MASSIVE 7MALAYSIAQUOC TE THI VAICẦU CẢNG SỐ 111/05/202211/05/2022 - 08:00
 TIẾN PHÁT 09-BSLVIET NAMQUOC TE THI VAICẦU CẢNG SỐ 212/05/202215/05/2022 - 04:00
 YORK 27BELIZEQUOC TE THI VAICẦU CẢNG SỐ 110/05/202216/05/2022 - 10:30

Khu vực cảng: SCC-VN THI VAI

 BV 1204VIET NAMSCC-VN THI VAISCC-VN CẦU CẢNG SỐ 117/03/201817/03/2018 - 12:00
 BV 1222VIET NAMSCC-VN THI VAISCC-VN CẦU CẢNG SỐ 117/03/201817/03/2018 - 12:00
 UNI HORIZONHONGKONGSCC-VN THI VAISCC-VN CẦU CẢNG SỐ 113/05/202213/05/2022 - 15:30

Khu vực cảng: SITV

 CS FAITHPANAMASITVCẦU 307/05/202212/05/2022 - 20:30
 GALIOMALTASITVCẦU 112/05/202213/05/2022 - 10:00

Khu vực cảng: SONG CAI MEP

 NAM TIEN 20VIET NAMSONG CAI MEPDU AN CANG TONG HOP CAI MEP20/01/201811/10/2019 - 07:00

Khu vực cảng: SP-PSA

 CHÂU THÀNH SHIP 18VIET NAMSP-PSACẦU CẢNG SỐ 207/05/202214/05/2022 - 14:45
 JAG AJAYINDIASP-PSACẦU CẢNG SỐ 216/05/202217/05/2022 - 07:30
 SLB-TH 01VIET NAMSP-PSASP-PSA11/10/201711/10/2017 - 17:00
 SLTH1900VIET NAMSP-PSASP-PSA11/10/201711/10/2017 - 17:00
 TH 1950VIET NAMSP-PSASP-PSA11/10/201711/10/2017 - 17:00
 URMILAINDONESIASP-PSACẦU CẢNG SỐ 114/05/202214/05/2022 - 15:00

Khu vực cảng: SSIT

 AS CARLOTTAANTIGUA AND BARBUDASSITCẦU CẢNG SỐ 116/05/202216/05/2022 - 18:30
 ASTONMARSHALL ISLANDSSSITCẦU CẢNG SỐ 112/05/202214/05/2022 - 06:00
 KHAI HOAN 01VIET NAMSSITCẦU CẢNG SỐ 110/07/202110/07/2021 - 04:30
 Thành Thắng 189VIET NAMSSITCẦU CẢNG SỐ 110/05/202216/05/2022 - 19:00
 VNL 05VIET NAMSSITCẦU CẢNG SỐ 123/04/202223/04/2022 - 06:00
 VNL 07VIET NAMSSITCẦU CẢNG SỐ 112/05/202212/05/2022 - 14:00

Khu vực cảng: STRATEGIC MARINE

 CRYS ALCYONESINGAPORESTRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE06/01/201606/01/2016 - 10:58
 H199-RAZZO GEEEGYPTSTRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE22/05/201722/05/2017 - 18:51
 SG 5124VIET NAMSTRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE21/01/201811/05/2018 - 06:00
 STRATEGIC H1071VIET NAMSTRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE18/04/201818/04/2018 - 07:00

Khu vực cảng: TCCT

 HUNG DUNG 12VIET NAMTCCTCẦU CẢNG SỐ 126/03/202126/03/2021 - 07:30
 MIRAIVIET NAMTCCTCẦU CẢNG SỐ 111/03/202211/03/2022 - 18:00
 TAN CANG A10VIET NAMTCCTCẦU CẢNG SỐ 131/03/202231/03/2022 - 16:00
 TAN CANG A9VIET NAMTCCTCẦU CẢNG SỐ 116/05/202216/05/2022 - 19:00

Khu vực cảng: TCIT

 HOÀNG NGUYÊN 18VIET NAMTCITCẦU CẢNG SỐ 225/03/202027/12/2021 - 09:26
 ONE OWLJAPANTCITCẦU CẢNG SỐ 316/05/202216/05/2022 - 06:00
 WAN HAI 721SINGAPORETCITCẦU CẢNG SỐ 217/05/202217/05/2022 - 06:00

Khu vực cảng: TCIT-CONTAINER (KSD)

 PHUOC LONG 36VIET NAMTCIT-CONTAINER (KSD)TCIT15/01/201815/01/2018 - 21:00
 SONG XANH 18VIET NAMTCIT-CONTAINER (KSD)TCIT11/09/201711/09/2017 - 21:30

Khu vực cảng: TCTT

 EVER UBERTYSINGAPORETCTTCẦU CẢNG TCTT17/05/202217/05/2022 - 00:30
 ODINVIET NAMTCTTCẦU CẢNG TCTT31/03/202231/03/2022 - 16:00
 THORVIET NAMTCTTCẦU CẢNG TCTT31/03/202231/03/2022 - 16:00
 VNL RUBYVIET NAMTCTTCẦU CẢNG TCTT14/05/202214/05/2022 - 23:00

Khu vực cảng: TH THI VAI

 C362VIET NAMTH THI VAICẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)12/08/202112/08/2021 - 16:00
 HONEY ISLANDHONGKONGTH THI VAICẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)16/05/202216/05/2022 - 20:00
 NAVITECHONGKONGTH THI VAICẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)01/05/202215/05/2022 - 18:30
 SCSC FORTUNEHONGKONGTH THI VAICẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)04/05/202213/05/2022 - 02:00

Khu vực cảng: THUONG CANG VUNG TAU

 AG 24203VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU28/08/202128/08/2021 - 16:00
 BV 0678VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU19/05/201619/05/2016 - 00:00
 HAI DUONG 11VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU30/03/202220/04/2022 - 17:00
 HAI DUONG 12VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU03/05/202204/05/2022 - 09:00
 HAI DUONG 29VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU10/05/202210/05/2022 - 08:00
 OCEAN 02PANAMATHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU07/08/202126/08/2021 - 09:00
 OCEAN 05PANAMATHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU10/04/202210/04/2022 - 13:00
 OEI-TAN CANG 03VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU26/01/202227/01/2022 - 13:30
 PHU MY 06VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU28/09/202103/04/2022 - 12:00
 PHÚ MỸ 09VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU11/03/202206/04/2022 - 12:00
 RẠCH DỪAVIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU19/04/202219/04/2022 - 07:00
 SEA MEADOW 22PANAMATHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU12/05/202216/05/2022 - 16:00
 THANH CHAU 26VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU18/07/201516/04/2016 - 16:34
 TOAN PHUC 01VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU15/04/201915/04/2019 - 09:00

Khu vực cảng: TL PTSC

 HÀ ANH 01VIET NAMTL PTSCPHÂN CẢNG DVDK VŨNG TÀU (TL PTSC)11/04/202127/08/2021 - 15:00

Khu vực cảng: TRUNG TAM III

 SAR 413VIET NAMTRUNG TAM IIICẦU CẢNG TRUNG TÂM PHỐI HỢP TKCN KHU VỰC III02/03/201615/05/2021 - 09:14

Khu vực cảng: TS CAT LO

 ĐỨC TÂMVIET NAMTS CAT LOTS CAT LO14/03/202114/03/2021 - 08:00
 Hoàng Bảo 18VIET NAMTS CAT LOTS CAT LO15/05/202215/05/2022 - 15:00

Khu vực cảng: VARD

 TOPAZ PECHORAMARSHALL ISLANDSVARDVARD PORT12/01/201812/01/2018 - 11:03
 TOPAZ URALMARSHALL ISLANDSVARDVARD PORT15/03/201815/03/2018 - 13:00

Khu vực cảng: VIETSOVPETRO

 BEN DINH 01VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-216/05/202216/05/2022 - 07:00
 DEEP VENTUREBARBADOSVIETSOVPETROVIETSOVPETRO26/06/201412/06/2017 - 17:30
 HQ 991VIET NAMVIETSOVPETROVIETSOVPETRO10/05/201710/05/2017 - 12:00
 LONG SON 01VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-201/12/201801/12/2018 - 17:00
 THIEN UNG 01VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-315/05/202215/05/2022 - 16:00
 TRUONG SAVIET NAMVIETSOVPETROVIETSOVPETRO28/08/201723/09/2017 - 10:00
 VIETSOVPETRO 05VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-110/09/202110/09/2021 - 09:00
 VUNG TAU 03VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-216/05/202216/05/2022 - 22:00

Khu vực cảng: VUNG HOA TIEU

 LONG HAI 08VIET NAMVUNG HOA TIEUVUNG HT305/05/202021/07/2021 - 23:00

Khu vực cảng: VUNG NEO VT

 AAL NEWCASTLELIBERIAVUNG NEO VTI309/05/202209/05/2022 - 07:00
 AN BINHVIET NAMVUNG NEO VTA1225/03/201925/03/2019 - 15:00
 AN TIEN 06VIET NAMVUNG NEO VTA1227/05/201927/05/2019 - 07:00
 AN TIEN 07VIET NAMVUNG NEO VTA1227/05/201927/05/2019 - 07:00
 AWAJI MARUKIRIBATIVUNG NEO VTB502/04/202202/04/2022 - 11:00
 BARLIAN 3309SINGAPOREVUNG NEO VTG404/06/202110/06/2021 - 14:00
 CĐT-3001VIET NAMVUNG NEO VTA1216/10/201916/10/2019 - 10:00
 CFC 03VIET NAMVUNG NEO VTA1215/05/202215/05/2022 - 16:00
 CH 305VIET NAMVUNG NEO VTH0410/05/202210/05/2022 - 15:00
 CHEMICAL MARKETERMALTAVUNG NEO VTI513/05/202213/05/2022 - 12:00
 EAST PEACEBELIZEVUNG NEO VTH0508/05/202209/05/2022 - 01:00
 EPIC 08VIET NAMVUNG NEO VTF614/05/202214/05/2022 - 21:00
 EPIC 09VIET NAMVUNG NEO VTG704/05/202204/05/2022 - 19:00
 FU YEBELIZEVUNG NEO VTG1010/05/202213/05/2022 - 18:00
 GAS EVOLUZIONEPANAMAVUNG NEO VTG1516/05/202216/05/2022 - 12:00
 GIA LONG 222VIET NAMVUNG NEO VTA1217/05/202217/05/2022 - 01:00
 GOLDSTAR VENUSKOREA (REPUBLIC)VUNG NEO VTI1716/05/202216/05/2022 - 09:00
 HẢI ÂU 999VIET NAMVUNG NEO VTA1213/05/202213/05/2022 - 12:00
 HAI DUONG 36PANAMAVUNG NEO VTH1110/05/202217/05/2022 - 04:30
 HAI LINH 03VIET NAMVUNG NEO VTH0305/02/202207/02/2022 - 19:00
 HAI LINH 17VIET NAMVUNG NEO VTA1225/03/202225/03/2022 - 07:00
 HAI LINH 18VIET NAMVUNG NEO VTA1227/02/202208/03/2022 - 12:00
 HAI LONGVIET NAMVUNG NEO VTB423/06/202023/06/2020 - 00:00
 HOÀNG DƯƠNG 15VIET NAMVUNG NEO VTI810/11/202110/11/2021 - 11:00
 HOÀNG MINH NGUYÊN 18VIET NAMVUNG NEO VTA1214/05/202217/05/2022 - 08:00
 KIM LONGVIET NAMVUNG NEO VTB517/09/202117/09/2021 - 00:00
 LA 05790VIET NAMVUNG NEO VTA1201/11/201901/11/2019 - 14:36
 LA 07124VIET NAMVUNG NEO VTA1204/11/201904/11/2019 - 09:00
 LA 07189VIET NAMVUNG NEO VTB310/08/201710/08/2017 - 17:00
 LA 07289VIET NAMVUNG NEO VTA1204/11/201904/11/2019 - 09:00
 NAM TIEN 05VIET NAMVUNG NEO VTA1228/09/202104/10/2021 - 10:00
 NORD SOUNDSINGAPOREVUNG NEO VTNEO VT07/05/202210/05/2022 - 11:00
 ORIENTAL EOSLIBERIAVUNG NEO VTG1516/05/202216/05/2022 - 23:00
 PHU AN 368VIET NAMVUNG NEO VTG1403/05/202206/05/2022 - 15:30
 PHU DAT 168VIET NAMVUNG NEO VTB816/05/202216/05/2022 - 12:00
 PHÚ HẬUVIET NAMVUNG NEO VTA1225/07/201825/12/2018 - 16:53
 PHÚC HẢI 688VIET NAMVUNG NEO VTA1215/05/202215/05/2022 - 08:00
 PHUOC VINH 03VIET NAMVUNG NEO VTA1201/12/201801/12/2018 - 14:00
 PHƯƠNG NAM 145VIET NAMVUNG NEO VTH0915/05/202215/05/2022 - 20:00
 SALAN VISAL800TVIET NAMVUNG NEO VTH0410/05/202210/05/2022 - 15:00
 SAO MAI 07VIET NAMVUNG NEO VTBP1010/12/201710/12/2017 - 22:00
 SAR 272VIET NAMVUNG NEO VTH0401/04/200411/12/2021 - 04:25
 SC ETERNITY XLVIIINDONESIAVUNG NEO VTI2012/05/202212/05/2022 - 03:00
 SE KELLYPANAMAVUNG NEO VTH0316/05/202216/05/2022 - 20:00
 SEIYO HONORPANAMAVUNG NEO VTI1014/05/202214/05/2022 - 21:00
 SG 1737VIET NAMVUNG NEO VTA1215/10/201815/10/2018 - 09:00
 SG 3474VIET NAMVUNG NEO VTNEO VT28/09/202128/09/2021 - 10:00
 SG 3865VIET NAMVUNG NEO VTA1201/11/201901/11/2019 - 14:33
 SG 5223VIET NAMVUNG NEO VTNEO VT28/09/202128/09/2021 - 10:00
 SG 5623VIET NAMVUNG NEO VTNEO VT28/09/202128/09/2021 - 10:00
 SG 6208VIET NAMVUNG NEO VTA1222/10/202122/10/2021 - 10:00
 SG 7393VIET NAMVUNG NEO VTA1222/10/202122/10/2021 - 16:00
 SG 7689VIET NAMVUNG NEO VTNEO VT28/09/202128/09/2021 - 06:00
 SG 7975VIET NAMVUNG NEO VTA1222/10/202122/10/2021 - 10:00
 SG 8680VIET NAMVUNG NEO VTNEO VT28/09/202128/09/2021 - 10:00
 SITC LUSHANHONGKONGVUNG NEO VTH0610/05/202217/05/2022 - 05:00
 SLMBVIET NAMVUNG NEO VTB927/07/201827/07/2018 - 18:00
 SONG THUONGVIET NAMVUNG NEO VTA1225/10/201825/10/2018 - 09:00
 SUNRISE 268VIET NAMVUNG NEO VTNEO VT11/05/202211/05/2022 - 23:00
 TAN CANG P3VIET NAMVUNG NEO VTA1226/07/201826/07/2018 - 00:00
 TAN CANG P4VIET NAMVUNG NEO VTA1205/03/201905/03/2019 - 10:00
 TÀU THẢ CÁPVIET NAMVUNG NEO VTG227/09/202127/09/2021 - 20:00
 TG 14604VIET NAMVUNG NEO VTA1222/10/202122/10/2021 - 10:00
 TG 14733VIET NAMVUNG NEO VTA1222/10/202122/10/2021 - 10:00
 THAI HA 18VIET NAMVUNG NEO VTA1211/05/202217/05/2022 - 02:00
 THINH SON HA 15VIET NAMVUNG NEO VTA1203/08/201903/08/2019 - 10:00
 THUAN THAO 02VIET NAMVUNG NEO VTB927/07/201827/07/2018 - 17:00
 THUONG HAI 05VIET NAMVUNG NEO VTA1225/10/201825/10/2018 - 00:00
 TIEN THANH 26VIET NAMVUNG NEO VTA1215/05/202216/05/2022 - 13:30
 TRUONG NGUYEN 69VIET NAMVUNG NEO VTG916/05/202216/05/2022 - 14:28
 VIET A 999VIET NAMVUNG NEO VTA1213/05/202213/05/2022 - 19:00
 VINABUNKER 05VIET NAMVUNG NEO VTA1201/08/202109/05/2022 - 17:00
 VINABUNKER 06VIET NAMVUNG NEO VTA1229/03/202229/03/2022 - 06:00
 VIPMACOVIET NAMVUNG NEO VTG1313/05/202213/05/2022 - 16:30
 VISAL 8VIET NAMVUNG NEO VTH0410/05/202210/05/2022 - 15:00
 VTT 168VIET NAMVUNG NEO VTF1014/05/202214/05/2022 - 22:00
 VTT 82VIET NAMVUNG NEO VTG312/05/202212/05/2022 - 10:00
 VŨ GIA 668VIET NAMVUNG NEO VTA1213/05/202213/05/2022 - 00:00
 VUNG TAU 2006VIET NAMVUNG NEO VTBAI TRUOC VUNG TAU02/06/200602/06/2006 - 10:00
 YẾT KIÊU P3VIET NAMVUNG NEO VTH0410/05/202210/05/2022 - 15:00

Khu vực cảng: XM CAM PHA

 PHƯƠNG NAM 98/ HP 4368VIET NAMXM CAM PHACẦU CẢNG SỐ 106/05/202215/05/2022 - 05:00