NGHỊ ĐỊNH Số 58/2017/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI;         QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT CỦA GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU BAN HÀNH "NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU"             
Vị trí neo đậu Tàu biển
Ngày:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Khu vực cảng  
 Tên tàuQuốc tịchCầu/PhaoNgày đếnNgày/Giờ vào cầu

Khu vực cảng:

 PTSC 07VIET NAM    
 YEN BINH 258VIET NAM  01/11/201901/11/2019 - 13:39

Khu vực cảng: BASON CAI MEP

 BV 0792/SG 6526VIET NAMBASON CAI MEPBA SON22/06/201822/06/2018 - 07:00
 TCB 1710VIET NAMBASON CAI MEPBA SON26/10/201726/10/2017 - 13:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG BARIA SERECE

 BV 1269VIET NAMBẾN CẢNG BARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 123/09/202023/09/2020 - 14:40
 ISTAR 55VIET NAMBẾN CẢNG BARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 106/12/202208/12/2022 - 19:00
 ODINVIET NAMBẾN CẢNG BARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 106/10/202205/12/2022 - 16:00
 OSHIMA TRADERPHILIPPINESBẾN CẢNG BARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 108/12/202208/12/2022 - 13:30
 PHU MY 20VIET NAMBẾN CẢNG BARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 222/02/202222/02/2022 - 18:20
 THORVIET NAMBẾN CẢNG BARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 129/10/202229/10/2022 - 20:00
 THUẬN HẢI 36VIET NAMBẾN CẢNG BARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 206/12/202208/12/2022 - 15:00

Khu vực cảng: BEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)

 DU THUYỀN CÁNH BUỒMVIET NAMBEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)BEN DAM - CD06/09/202006/09/2020 - 10:30
 Nghĩa Thành 24VIET NAMBEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)BEN DAM - CD04/12/202204/12/2022 - 23:30
 NGHĨA THÀNH 26VIET NAMBEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)BEN DAM - CD09/12/202209/12/2022 - 06:30
 THANH NAM 79VIET NAMBEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)BEN DAM - CD09/12/202209/12/2022 - 07:00
 VIET SAND 79VIET NAMBEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)BEN DAM - CD22/12/201922/12/2019 - 06:30

Khu vực cảng: BẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINK

 BV 1222VIET NAMBẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK25/05/201925/05/2019 - 22:00
 BV 1224VIET NAMBẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK13/05/201913/05/2019 - 22:00
 KHANH GIANGVIET NAMBẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK28/05/201928/05/2019 - 20:00
 KHANH VANVIET NAMBẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK27/05/201927/05/2019 - 20:00
 LA 06073VIET NAMBẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK08/12/202208/12/2022 - 09:00
 LA 06753VIET NAMBẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK25/07/201925/07/2019 - 11:00
 SAI GON XANH 02VIET NAMBẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK24/11/202224/11/2022 - 20:30
 SG 4824VIET NAMBẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK08/05/201908/05/2019 - 22:00
 SG 4874VIET NAMBẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK09/09/202109/09/2021 - 18:00
 SG 8088VIET NAMBẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK06/03/202006/03/2020 - 16:00
 SG 8424VIET NAMBẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK27/07/201927/07/2019 - 13:00
 TCCG-88VIET NAMBẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK25/11/202225/11/2022 - 16:45
 TK 400 + MINH LINH 12VIET NAMBẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK22/09/202204/11/2022 - 09:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG CHẾ TẠO DÀN KHOAN DK (PV SHIPYARD)

 OEI-TAN CANG 03VIET NAMBẾN CẢNG CHẾ TẠO DÀN KHOAN DK (PV SHIPYARD)PV SHIPYARD15/11/202215/11/2022 - 16:00
 TOS HA LONGVIET NAMBẾN CẢNG CHẾ TẠO DÀN KHOAN DK (PV SHIPYARD)PV SHIPYARD14/10/202123/04/2022 - 08:30
 TRUNG NAM T 03VIET NAMBẾN CẢNG CHẾ TẠO DÀN KHOAN DK (PV SHIPYARD)PV SHIPYARD22/11/202201/12/2022 - 13:00
 XIN AO YUAN JINGCHINABẾN CẢNG CHẾ TẠO DÀN KHOAN DK (PV SHIPYARD)PV SHIPYARD29/11/202229/11/2022 - 11:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCCT

 HUNG DUNG 12VIET NAMBẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCCTCẦU CẢNG SỐ 126/03/202126/03/2021 - 07:30
 LA 06511 (SLĐC)VIET NAMBẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCCTCẦU CẢNG SÀ LAN SỐ 211/11/202211/11/2022 - 15:00
 LA 06882VIET NAMBẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCCTCẦU CẢNG SÀ LAN SỐ 211/11/202211/11/2022 - 15:00
 MIRAIVIET NAMBẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCCTCẦU CẢNG SỐ 106/09/202206/09/2022 - 20:00
 SG 6015VIET NAMBẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCCTCẦU CẢNG SỐ 125/11/202225/11/2022 - 16:00
 SG 7946VIET NAMBẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCCTCẦU CẢNG SỐ 108/12/202208/12/2022 - 09:15
 SG 9419VIET NAMBẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCCTCẦU CẢNG SỐ 106/12/202206/12/2022 - 12:30
 TAN CANG A10VIET NAMBẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCCTCẦU CẢNG SỐ 130/11/202230/11/2022 - 15:00
 TAN CANG A9VIET NAMBẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCCTCẦU CẢNG SỐ 130/11/202230/11/2022 - 15:00
 VMS-N01VIET NAMBẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCCTCẦU CẢNG SỐ 106/12/202206/12/2022 - 12:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCIT

 AWAJI MARUKIRIBATIBẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCITCẦU CẢNG SỐ 302/04/202214/07/2022 - 15:02
 HOÀNG NGUYÊN 18VIET NAMBẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCITCẦU CẢNG SỐ 225/03/202027/12/2021 - 09:26
 YM WINDHONGKONGBẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCITCẦU CẢNG SỐ 308/12/202208/12/2022 - 00:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)

 COSCO SHIPPING DENALIHONGKONGBẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)CẦU CẢNG TCTT11/07/201911/07/2019 - 05:00
 VNL RELIANCEVIET NAMBẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)CẦU CẢNG TCTT03/12/202205/12/2022 - 16:01
 VNL VOYAGERVIET NAMBẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT)CẦU CẢNG TCTT04/12/202205/12/2022 - 16:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT)

 VNL 05VIET NAMBẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT)CẦU CẢNG SỐ 128/10/202228/10/2022 - 13:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG ĐẠM VÀ DVDK TH PHÚ MỸ

 BÌNH AN 75VIET NAMBẾN CẢNG ĐẠM VÀ DVDK TH PHÚ MỸCẦU CẢNG SỐ 207/12/202207/12/2022 - 11:00
 CHÂU THÀNH SHIP 36VIET NAMBẾN CẢNG ĐẠM VÀ DVDK TH PHÚ MỸCẦU CẢNG SỐ 107/12/202208/12/2022 - 10:00
 VMS-N01VIET NAMBẾN CẢNG ĐẠM VÀ DVDK TH PHÚ MỸCẦU CẢNG SỐ 221/08/202021/08/2020 - 16:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG HÀ LỘC

 Công Minh 18VIET NAMBẾN CẢNG HÀ LỘCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC25/05/202217/06/2022 - 15:00
 ĐNA 0618VIET NAMBẾN CẢNG HÀ LỘCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC30/07/201930/07/2019 - 12:00
 HA ANH 09VIET NAMBẾN CẢNG HÀ LỘCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC07/07/201720/12/2020 - 14:00
 LONG HAI 08VIET NAMBẾN CẢNG HÀ LỘCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC03/07/202203/07/2022 - 10:00
 LONG PHAT 79VIET NAMBẾN CẢNG HÀ LỘCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC26/03/201926/03/2019 - 09:00
 PTSC 01VIET NAMBẾN CẢNG HÀ LỘCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC03/12/202203/12/2022 - 07:00
 PTSC HA NOIVIET NAMBẾN CẢNG HÀ LỘCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC03/12/202204/12/2022 - 07:10
 SAI GON XANH 05 + HOANG THINH TC 03VIET NAMBẾN CẢNG HÀ LỘCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC10/11/202129/11/2021 - 15:30
 THANH HUYEN 68VIET NAMBẾN CẢNG HÀ LỘCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC27/11/201927/11/2019 - 11:00
 THANH HUYEN 69VIET NAMBẾN CẢNG HÀ LỘCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC26/10/201826/10/2018 - 11:30
 UT GLORYVIET NAMBẾN CẢNG HÀ LỘCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC22/01/202222/01/2022 - 15:00
 VSG GLORYPANAMABẾN CẢNG HÀ LỘCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC17/06/202217/06/2022 - 12:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG HẠ LƯU PTSC

 BINH AN VALIANTVIET NAMBẾN CẢNG HẠ LƯU PTSCHL PTSC-116/06/202116/06/2021 - 03:00
 HAI DUONG 05VIET NAMBẾN CẢNG HẠ LƯU PTSCHL PTSC-409/12/202209/12/2022 - 08:00
 HAI DUONG 18VIET NAMBẾN CẢNG HẠ LƯU PTSCHL PTSC-209/12/202209/12/2022 - 05:00
 HAI DUONG 19VIET NAMBẾN CẢNG HẠ LƯU PTSCHL PTSC-409/10/202209/10/2022 - 05:00
 HAI DUONG 26VIET NAMBẾN CẢNG HẠ LƯU PTSCHL PTSC-609/12/202209/12/2022 - 05:00
 PERSEUS (V923)VIET NAMBẾN CẢNG HẠ LƯU PTSCHL PTSC-4 24/09/2022 - 05:30
 PHONG NHAVIET NAMBẾN CẢNG HẠ LƯU PTSCHL PTSC-329/11/202229/11/2022 - 04:00
 PTSC CHI LINHVIET NAMBẾN CẢNG HẠ LƯU PTSCHL PTSC-619/08/202219/08/2022 - 14:00
 PTSC THANG LONGVIET NAMBẾN CẢNG HẠ LƯU PTSCHL PTSC-308/12/202208/12/2022 - 13:00
 SEA MEADOW 12PANAMABẾN CẢNG HẠ LƯU PTSCHL PTSC-505/12/202205/12/2022 - 14:00
 SEA MEADOW 22PANAMABẾN CẢNG HẠ LƯU PTSCHL PTSC-306/12/202206/12/2022 - 10:00
 TC VENUSVIET NAMBẾN CẢNG HẠ LƯU PTSCHL PTSC-304/12/202204/12/2022 - 21:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG INTERFLOUR CÁI MÉP

 HOANG NGUYEN 19VIET NAMBẾN CẢNG INTERFLOUR CÁI MÉPINTERFLOUR-106/06/202105/10/2022 - 06:00
 TOKYO BULKERPANAMABẾN CẢNG INTERFLOUR CÁI MÉPINTERFLOUR-103/02/202104/02/2021 - 14:30
 VIET A 03VIET NAMBẾN CẢNG INTERFLOUR CÁI MÉPINTERFLOUR-206/12/202208/12/2022 - 14:30

Khu vực cảng: BẾN CẢNG KHO XĂNG DẦU K2

 ĐỨC TÂMVIET NAMBẾN CẢNG KHO XĂNG DẦU K2K214/03/202122/09/2022 - 12:00
 THANH CHAU 06VIET NAMBẾN CẢNG KHO XĂNG DẦU K2K229/06/201729/06/2017 - 15:05
 THANH CHAU 08VIET NAMBẾN CẢNG KHO XĂNG DẦU K2K229/06/201729/06/2017 - 15:01

Khu vực cảng: BẾN CẢNG KHU CN ĐÔNG XUYÊN

 DEEP VENTUREBARBADOSBẾN CẢNG KHU CN ĐÔNG XUYÊNCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN26/06/201428/07/2022 - 09:30
 FLOATING DOCK 8500VIET NAMBẾN CẢNG KHU CN ĐÔNG XUYÊNCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN 25/11/2022 - 15:00
 MARIA GALANTA EXPRESS (H424)N/ABẾN CẢNG KHU CN ĐÔNG XUYÊNCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN05/04/202117/05/2021 - 20:00
 PTSC 01VIET NAMBẾN CẢNG KHU CN ĐÔNG XUYÊNCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN10/05/201711/05/2017 - 13:48
 TRUNG NHIVIET NAMBẾN CẢNG KHU CN ĐÔNG XUYÊNCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN22/07/202122/07/2021 - 15:00
 VICTORIA 68VIET NAMBẾN CẢNG KHU CN ĐÔNG XUYÊNCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN11/12/202130/12/2021 - 12:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG PVGAS VŨNG TÀU

 AQUAMARINE GASVIET NAMBẾN CẢNG PVGAS VŨNG TÀUPVGAS-210/06/201910/06/2019 - 19:30
 G. SYMPHONYPANAMABẾN CẢNG PVGAS VŨNG TÀUPVGAS-117/11/202017/11/2020 - 07:00
 PHU MY 06VIET NAMBẾN CẢNG PVGAS VŨNG TÀUPVGAS-128/09/202101/12/2022 - 09:00
 SEA SPRINGVIET NAMBẾN CẢNG PVGAS VŨNG TÀUPVGAS-131/03/201931/03/2019 - 13:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT)

 CMA CGM LOIREMALTABẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT)CẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)04/08/201804/08/2018 - 23:00
 KASUGAVIET NAMBẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT)CẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)15/11/202115/11/2021 - 18:00
 LA 07189VIET NAMBẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT)CẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)10/08/201731/10/2022 - 17:00
 MINH LINH 02VIET NAMBẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT)CẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)31/10/202231/10/2022 - 17:00
 PHÚ MỸ 02VIET NAMBẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT)CẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)24/01/202024/01/2020 - 10:00
 SEA BEARVIET NAMBẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT)CẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)22/07/202122/07/2021 - 19:00
 SEA EAGLEVIET NAMBẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT)CẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)24/08/202124/08/2021 - 22:00
 SEA FORCE 1VIET NAMBẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT)CẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)07/12/202207/12/2022 - 14:00
 SEA FORCE 2VIET NAMBẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT)CẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)03/12/202203/12/2022 - 06:30
 SEA TIGER 1VIET NAMBẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT)CẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)02/12/202202/12/2022 - 00:10
 SKY 1VIET NAMBẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT)CẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)30/11/202230/11/2022 - 06:30
 SKY 2VIET NAMBẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT)CẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)03/12/202203/12/2022 - 06:30
 ZHONG GU FU JIANCHINABẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT)CẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)09/12/202209/12/2022 - 06:30

Khu vực cảng: BẾN CẢNG QUỐC TẾ SÀI GÒN VN (SITV)

 HẢI ĐĂNG 68VIET NAMBẾN CẢNG QUỐC TẾ SÀI GÒN VN (SITV)CẦU 208/12/202208/12/2022 - 17:30
 TIAN ENCHINABẾN CẢNG QUỐC TẾ SÀI GÒN VN (SITV)CẦU 203/12/202207/12/2022 - 06:30
 UNION ERWINMARSHALL ISLANDSBẾN CẢNG QUỐC TẾ SÀI GÒN VN (SITV)CẦU 110/05/201911/05/2019 - 06:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG QUỐC TẾ SP-PSA

 AQUAGEMINIMALTABẾN CẢNG QUỐC TẾ SP-PSACẦU CẢNG SỐ 125/09/201925/09/2019 - 22:32
 DERYOUNG SPACEHONGKONGBẾN CẢNG QUỐC TẾ SP-PSACẦU CẢNG SỐ 207/12/202207/12/2022 - 05:00
 DINA OCEANPANAMABẾN CẢNG QUỐC TẾ SP-PSACẦU CẢNG SỐ 108/12/202208/12/2022 - 19:00
 SLB-TH 01VIET NAMBẾN CẢNG QUỐC TẾ SP-PSASP-PSA11/10/201711/10/2017 - 17:00
 SLTH1900VIET NAMBẾN CẢNG QUỐC TẾ SP-PSASP-PSA11/10/201711/10/2017 - 17:00
 TH 1950VIET NAMBẾN CẢNG QUỐC TẾ SP-PSASP-PSA11/10/201711/10/2017 - 17:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG THÉP PHÚ MỸ

 QUANG HUY 26VIET NAMBẾN CẢNG THÉP PHÚ MỸCẦU CẢNG SỐ 121/02/202121/02/2021 - 19:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG THƯƠNG CẢNG VT

 AG 24203VIET NAMBẾN CẢNG THƯƠNG CẢNG VTTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU28/08/202128/08/2021 - 16:00
 BINH MINHVIET NAMBẾN CẢNG THƯƠNG CẢNG VTTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU29/11/202229/11/2022 - 23:30
 BV 0678VIET NAMBẾN CẢNG THƯƠNG CẢNG VTTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU19/05/201619/05/2016 - 00:00
 HAI DUONG 02PANAMABẾN CẢNG THƯƠNG CẢNG VTTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU14/10/202201/12/2022 - 14:30
 HAI DUONG 59VIET NAMBẾN CẢNG THƯƠNG CẢNG VTTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU03/12/202203/12/2022 - 08:00
 NGOC LONGVIET NAMBẾN CẢNG THƯƠNG CẢNG VTTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU03/12/202203/12/2022 - 10:00
 NGOC LONG 02VIET NAMBẾN CẢNG THƯƠNG CẢNG VTTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU25/11/202225/11/2022 - 14:00
 PHÚ MỸ 09VIET NAMBẾN CẢNG THƯƠNG CẢNG VTTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU11/03/202219/06/2022 - 12:15
 PTSC RESEARCHERVIET NAMBẾN CẢNG THƯƠNG CẢNG VTTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU10/10/202210/10/2022 - 04:00
 SEA MEADOW 02PANAMABẾN CẢNG THƯƠNG CẢNG VTTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU07/11/202207/11/2022 - 18:00
 SEA MEADOW 06PANAMABẾN CẢNG THƯƠNG CẢNG VTTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU27/11/202227/11/2022 - 11:00
 SK PARADEMALAYSIABẾN CẢNG THƯƠNG CẢNG VTTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU05/12/202207/12/2022 - 19:00
 THANH CHAU 26VIET NAMBẾN CẢNG THƯƠNG CẢNG VTTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU18/07/201516/04/2016 - 16:34
 TOAN PHUC 01VIET NAMBẾN CẢNG THƯƠNG CẢNG VTTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU15/04/201915/04/2019 - 09:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)

 C362VIET NAMBẾN CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)CẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)12/08/202112/08/2021 - 16:00
 DAIO SOUTHERN CROSSPANAMABẾN CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)CẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)05/12/202205/12/2022 - 04:00
 DERYOUNG SUCCESSHONGKONGBẾN CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)CẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)08/12/202208/12/2022 - 05:00
 MELINDAMARSHALL ISLBẾN CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)CẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)12/11/202212/11/2022 - 15:00
 SG 7946VIET NAMBẾN CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)CẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)10/11/202010/11/2020 - 10:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG VIETSOVPETRO

 Con SonVIET NAMBẾN CẢNG VIETSOVPETROVSPT-528/10/202228/10/2022 - 14:00
 HAI SONVIET NAMBẾN CẢNG VIETSOVPETROVSPT-230/11/202230/11/2022 - 06:00
 HO TAYVIET NAMBẾN CẢNG VIETSOVPETROVSPT-508/12/202209/12/2022 - 07:00
 HOANG SAVIET NAMBẾN CẢNG VIETSOVPETROVSPT-327/10/202227/10/2022 - 14:00
 HQ 991VIET NAMBẾN CẢNG VIETSOVPETROVIETSOVPETRO10/05/201710/05/2017 - 12:00
 LADARUSSIAN FEDERATIONBẾN CẢNG VIETSOVPETROVSPT-907/12/202207/12/2022 - 23:00
 Lam Son 01VIET NAMBẾN CẢNG VIETSOVPETROVSPT-430/10/202230/10/2022 - 06:00
 LONG HAI 02VIET NAMBẾN CẢNG VIETSOVPETROVSPT-230/11/202230/11/2022 - 05:00
 LONG SON 01VIET NAMBẾN CẢNG VIETSOVPETROVSPT-201/12/201801/12/2018 - 17:00
 Sao Mai 02VIET NAMBẾN CẢNG VIETSOVPETROVSPT-506/12/202206/12/2022 - 06:30
 SAO MAI 03VIET NAMBẾN CẢNG VIETSOVPETROVSPT-501/08/201801/08/2018 - 05:00
 SAO MAI 03VIET NAMBẾN CẢNG VIETSOVPETROVSPT-330/11/202230/11/2022 - 20:00
 SG 7950VIET NAMBẾN CẢNG VIETSOVPETROVSPT-129/05/201929/05/2019 - 15:33
 SWIBER CHALLENGERINDONESIABẾN CẢNG VIETSOVPETROVSPT-101/10/201801/10/2018 - 20:00
 THANH LONGVIET NAMBẾN CẢNG VIETSOVPETROVSPT-309/12/202209/12/2022 - 10:00
 THANH LONGVIET NAMBẾN CẢNG VIETSOVPETROVSPT-517/01/202117/01/2021 - 20:00
 TRUONG SAVIET NAMBẾN CẢNG VIETSOVPETROVSPT-227/10/202202/12/2022 - 04:00
 TRUONG SAVIET NAMBẾN CẢNG VIETSOVPETROVIETSOVPETRO28/08/201723/09/2017 - 10:00
 VIETSOVPETRO 05VIET NAMBẾN CẢNG VIETSOVPETROVSPT-124/09/202224/09/2022 - 11:00
 VIETSOVPETRO-06VIET NAMBẾN CẢNG VIETSOVPETROVSPT-726/09/202201/10/2022 - 13:00
 VSP-EXPRESSVIET NAMBẾN CẢNG VIETSOVPETROVSPT-330/11/202230/11/2022 - 22:30
 Vung Tau 01VIET NAMBẾN CẢNG VIETSOVPETROVSPT-331/08/202214/11/2022 - 18:00
 VUNG TAU 06VIET NAMBẾN CẢNG VIETSOVPETROVSPT-312/11/202215/11/2022 - 15:30

Khu vực cảng: BẾN CẢNG XĂNG DẦU ĐÔNG XUYÊN

 EAGLE GARNETSINGAPOREBẾN CẢNG XĂNG DẦU ĐÔNG XUYÊNKHO XĂNG DẦU ĐÔNG XUYÊN09/12/202209/12/2022 - 14:00
 KS CLOVERKOREA (REPUBLIC)BẾN CẢNG XĂNG DẦU ĐÔNG XUYÊNKHO XĂNG DẦU ĐÔNG XUYÊN16/11/201817/11/2018 - 08:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG XĂNG DẦU PETEC CÁI MÉP

 MY DUNG 08VIET NAMBẾN CẢNG XĂNG DẦU PETEC CÁI MÉPCAU CANG SO 106/12/202206/12/2022 - 14:30
 PHÚ LỘC 02VIET NAMBẾN CẢNG XĂNG DẦU PETEC CÁI MÉPCAU CANG SO 113/08/201913/08/2019 - 12:00
 PHU LONG 28VIET NAMBẾN CẢNG XĂNG DẦU PETEC CÁI MÉPCAU CANG SO 208/08/201602/03/2022 - 08:00
 SG 8130VIET NAMBẾN CẢNG XĂNG DẦU PETEC CÁI MÉPCAU CANG SO 106/09/202106/09/2021 - 08:00
 TIEN PHONG 36VIET NAMBẾN CẢNG XĂNG DẦU PETEC CÁI MÉPCAU CANG SO 106/12/202206/12/2022 - 14:30
 TK 62VIET NAMBẾN CẢNG XĂNG DẦU PETEC CÁI MÉPCAU CANG SO 122/12/202101/08/2022 - 06:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG XĂNG DẦU PETRO VŨNG TÀU

 HAI LINH 17VIET NAMBẾN CẢNG XĂNG DẦU PETRO VŨNG TÀUXĂNG DẦU PETRO VŨNG TÀU25/03/202221/05/2022 - 07:30
 HAI LINH 18VIET NAMBẾN CẢNG XĂNG DẦU PETRO VŨNG TÀUXĂNG DẦU PETRO VŨNG TÀU07/09/202207/09/2022 - 08:00

Khu vực cảng: BẾN CẢNG XI MĂNG CẨM PHẢ

 LA 06512VIET NAMBẾN CẢNG XI MĂNG CẨM PHẢCẦU CẢNG SỐ 108/12/202208/12/2022 - 09:00
 LA 07124VIET NAMBẾN CẢNG XI MĂNG CẨM PHẢCẦU CẢNG SỐ 108/12/202208/12/2022 - 09:00
 LA 07289VIET NAMBẾN CẢNG XI MĂNG CẨM PHẢCẦU CẢNG SỐ 108/12/202208/12/2022 - 09:00
 LA 07798VIET NAMBẾN CẢNG XI MĂNG CẨM PHẢCẦU CẢNG SỐ 108/12/202208/12/2022 - 09:00
 MINH PHU 99VIET NAMBẾN CẢNG XI MĂNG CẨM PHẢCẦU CẢNG SỐ 127/11/202206/12/2022 - 21:30
 TG 15055VIET NAMBẾN CẢNG XI MĂNG CẨM PHẢCẦU CẢNG SỐ 108/12/202208/12/2022 - 09:00

Khu vực cảng: BẾN PHAO BP1 - ITC CÁI MÉP

 GLORY 1 + GLORY 2MALAYSIABẾN PHAO BP1 - ITC CÁI MÉPBẾN PHAO BP1 - ITC CÁI MÉP07/12/202207/12/2022 - 16:00
 THANH PHONG 28VIET NAMBẾN PHAO BP1 - ITC CÁI MÉPBẾN PHAO BP1 - ITC CÁI MÉP06/12/202208/12/2022 - 09:32

Khu vực cảng: BẾN PHAO BP2 - ITC CÁI MÉP

 PACIFIC 09VIET NAMBẾN PHAO BP2 - ITC CÁI MÉPBẾN PHAO BP201/11/202201/11/2022 - 12:00
 THANH CONG 68VIET NAMBẾN PHAO BP2 - ITC CÁI MÉPBẾN PHAO BP204/10/202204/10/2022 - 20:00

Khu vực cảng: BẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN

 ASHICO 86VIET NAMBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊNBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN17/09/202120/09/2021 - 11:00
 COASTLEVIET NAMBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊNBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN23/11/202223/11/2022 - 18:00
 DẦU KHÍ 105VIET NAMBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊNBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN06/12/202206/12/2022 - 14:00
 GLOBAL 01VIET NAMBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊNBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN02/11/202204/11/2022 - 04:05
 HOA BINHVIET NAMBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊNBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN14/10/202214/10/2022 - 09:00
 HOA BINH 03VIET NAMBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊNBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN06/12/202206/12/2022 - 14:00
 HOA BINH 04VIET NAMBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊNBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN23/11/202223/11/2022 - 18:00
 HOANG NGUYEN 26VIET NAMBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊNBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN07/12/201807/12/2018 - 17:00
 HOÀNG NGUYÊN SUMMITVIET NAMBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊNBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN04/12/202204/12/2022 - 22:00
 HOÀNH SƠN 138VIET NAMBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊNBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN04/12/202204/12/2022 - 22:00
 TAN CANG 03VIET NAMBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊNBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN12/12/201908/02/2020 - 14:00

Khu vực cảng: BẾN PHAO NEO ITC CÁI MÉP

 ITC 01VIET NAMBẾN PHAO NEO ITC CÁI MÉPBẾN PHAO BP314/02/202217/02/2022 - 06:00
 ITC 02VIET NAMBẾN PHAO NEO ITC CÁI MÉPBẾN PHAO BP308/03/202208/03/2022 - 16:00

Khu vực cảng: Bến phao neo tàu dầu trọng tải 50.000DWT

 CETOPANAMABến phao neo tàu dầu trọng tải 50.000DWTPVOIL MIEN DONG08/12/202209/12/2022 - 12:00

Khu vực cảng: CẢNG DẦU KHÍ NGOÀI KHƠI SAO VÀNG - ĐẠI NGUYỆT

 FSO GOLDEN STARMALAYSIACẢNG DẦU KHÍ NGOÀI KHƠI SAO VÀNG - ĐẠI NGUYỆTCẢNG DẦU KHÍ NGOÀI KHƠI SAO VÀNG - ĐẠI NGUYỆT15/09/202015/09/2020 - 10:00
 HAI DUONG 39VIET NAMCẢNG DẦU KHÍ NGOÀI KHƠI SAO VÀNG - ĐẠI NGUYỆTCẢNG DẦU KHÍ NGOÀI KHƠI SAO VÀNG - ĐẠI NGUYỆT09/12/202209/12/2022 - 11:00
 HAI DUONG 89VIET NAMCẢNG DẦU KHÍ NGOÀI KHƠI SAO VÀNG - ĐẠI NGUYỆTCẢNG DẦU KHÍ NGOÀI KHƠI SAO VÀNG - ĐẠI NGUYỆT25/11/202225/11/2022 - 07:00
 SKANDI GIANTPANAMACẢNG DẦU KHÍ NGOÀI KHƠI SAO VÀNG - ĐẠI NGUYỆTCẢNG DẦU KHÍ NGOÀI KHƠI SAO VÀNG - ĐẠI NGUYỆT03/12/202203/12/2022 - 23:00

Khu vực cảng: Cảng dầu NM điện Phú Mỹ 1

 LONG HƯNG 1VIET NAMCảng dầu NM điện Phú Mỹ 1NMD PHU MY 125/06/201925/06/2019 - 06:00

Khu vực cảng: CẢNG DKNK BIỂN ĐÔNG (HẢI THẠCH-MỘC TINH)

 PTSC CHI LINHVIET NAMCẢNG DKNK BIỂN ĐÔNG (HẢI THẠCH-MỘC TINH)HAI THACH-MOC TINH02/12/202202/12/2022 - 22:00

Khu vực cảng: CANG PHUOC AN

 HA ANH 05VIET NAMCANG PHUOC ANPHUOC AN15/06/202015/10/2021 - 12:00

Khu vực cảng: Cảng POSCO

 QUÊ HƯƠNG 25/ HP3992VIET NAMCảng POSCOPOSCO-118/07/201718/07/2017 - 11:10

Khu vực cảng: CẢNG SAO MAI

 DUC THANGVIET NAMCẢNG SAO MAICẦU 101/10/201802/03/2022 - 09:00
 HIEP PHAT 01VIET NAMCẢNG SAO MAICẦU 117/04/201927/11/2022 - 16:00
 HIEP PHAT 05VIET NAMCẢNG SAO MAICẦU 111/11/202111/11/2022 - 15:00
 PH 08VIET NAMCẢNG SAO MAICẦU 1 *19/01/202102/12/2022 - 18:00
 PHÚ YÊN 68VIET NAMCẢNG SAO MAICẦU 120/05/202007/12/2022 - 16:00
 PHUC HAI 19VIET NAMCẢNG SAO MAICẦU 130/11/202002/07/2021 - 15:00
 TAN CANG F17VIET NAMCẢNG SAO MAICẦU 125/02/202225/02/2022 - 11:00
 TAN CANG F19VIET NAMCẢNG SAO MAICẦU 101/03/202201/03/2022 - 21:50
 VINABUNKER 01VIET NAMCẢNG SAO MAICẦU 131/08/202114/09/2022 - 17:00
 VINABUNKER 02VIET NAMCẢNG SAO MAICẦU 103/10/202103/01/2022 - 15:00

Khu vực cảng: CẢNG THỦY SẢN CÁT LỞ (TÀU KHÁCH VT-CĐ)

 CON DAO 09VIET NAMCẢNG THỦY SẢN CÁT LỞ (TÀU KHÁCH VT-CĐ)TS CAT LO25/12/201825/12/2018 - 16:00
 NGHIA THANH 26VIET NAMCẢNG THỦY SẢN CÁT LỞ (TÀU KHÁCH VT-CĐ)TS CAT LO14/07/201814/07/2018 - 07:00

Khu vực cảng: CÁP TREO VŨNG TÀU

 LONDONVIET NAMCÁP TREO VŨNG TÀUCÁP TREO VŨNG TÀU14/09/202214/09/2022 - 15:30

Khu vực cảng: CẦU CẢNG CTY TNHH VARD VT

 PHÚ MỸ 05VIET NAMCẦU CẢNG CTY TNHH VARD VTVARD PORT19/07/202202/12/2022 - 07:00
 SG 7720VIET NAMCẦU CẢNG CTY TNHH VARD VTVARD PORT19/07/202219/07/2022 - 09:26
 TOPAZ PECHORAMARSHALL ISLANDSCẦU CẢNG CTY TNHH VARD VTVARD PORT12/01/201812/01/2018 - 11:03
 TOPAZ URALMARSHALL ISLANDSCẦU CẢNG CTY TNHH VARD VTVARD PORT15/03/201815/03/2018 - 13:00

Khu vực cảng: CẦU CẢNG NASOS

 NASOS IVIET NAMCẦU CẢNG NASOSNASOS24/02/202115/11/2022 - 12:00
 NASOS IIVIET NAMCẦU CẢNG NASOSNASOS20/08/202215/11/2022 - 12:00

Khu vực cảng: CẦU CẢNG, Ụ TÀU-CTY ĐÓNG TÀU & DVDK (VT SHIPYARD)

 BV 1902VIET NAMCẦU CẢNG, Ụ TÀU-CTY ĐÓNG TÀU & DVDK (VT SHIPYARD)VUNG TAU SHIPYARD06/02/201801/12/2022 - 05:00
 HAI DUONG 86VIET NAMCẦU CẢNG, Ụ TÀU-CTY ĐÓNG TÀU & DVDK (VT SHIPYARD)VUNG TAU SHIPYARD24/11/202225/11/2022 - 13:00

Khu vực cảng: DAU KHI NGOAI KHOI

 SAPURAKENCANA FLB-1MALAYSIADAU KHI NGOAI KHOINGOAI KHOI VUNG TAU04/09/201617/09/2016 - 10:00

Khu vực cảng: HQ 129

 PTSC SAO VANGVIET NAMHQ 129HQ 12930/11/202201/12/2022 - 07:00
 TAN CANG 88VIET NAMHQ 129HQ 12904/11/202204/11/2022 - 16:00
 TC QUEENPANAMAHQ 129HQ 12928/11/202228/11/2022 - 16:00
 TC SAPPHIREPANAMAHQ 129HQ 12908/11/202208/11/2022 - 20:00
 TK62 & ĐỐC 9202VIET NAMHQ 129HQ 12922/07/201922/07/2019 - 13:00

Khu vực cảng: HYDROCARBON

 GAS ELIXIRLIBERIAHYDROCARBONCẦU CẢNG SỐ 107/12/202208/12/2022 - 07:00

Khu vực cảng: MỎ BẠCH HÔ

 BEN DINH 01VIET NAMMỎ BẠCH HÔMO BACH HO06/12/202206/12/2022 - 23:00
 BEN DINH-01VIET NAMMỎ BẠCH HÔMO BACH HO19/10/201919/10/2019 - 20:00
 CHI LINHVIET NAMMỎ BẠCH HÔMO BACH HO28/04/201928/04/2019 - 07:00
 EAGLE TRENTONSINGAPOREMỎ BẠCH HÔMO BACH HO04/11/201804/11/2018 - 08:00
 Lam Son 01VIET NAMMỎ BẠCH HÔMO BACH HO08/12/202208/12/2022 - 05:00
 PV DRILLING IVIET NAMMỎ BẠCH HÔMO BACH HO09/09/202103/09/2022 - 06:00
 PVT MercuryVIET NAMMỎ BẠCH HÔMO BACH HO07/12/202207/12/2022 - 23:00
 SAO MAI 01VIET NAMMỎ BẠCH HÔMO BACH HO09/12/202209/12/2022 - 07:00
 SONG DINH 01VIET NAMMỎ BẠCH HÔMO BACH HO26/09/201926/09/2019 - 08:00
 SONG DINH 01VIET NAMMỎ BẠCH HÔMO BACH HO05/12/202205/12/2022 - 07:00
 TAM DAO 03VIET NAMMỎ BẠCH HÔMO BACH HO22/11/202222/11/2022 - 17:00
 THIEN UNG 01VIET NAMMỎ BẠCH HÔMO BACH HO08/12/202208/12/2022 - 07:00
 THIEN UNG 01VIET NAMMỎ BẠCH HÔMO BACH HO20/11/201920/11/2019 - 08:00
 THIEN UNG 01VIET NAMMỎ BẠCH HÔMO BACH HO17/08/201817/08/2018 - 08:00
 VELESTO NAGA 3MALAYSIAMỎ BẠCH HÔMO BACH HO09/09/202223/11/2022 - 06:30
 VUNG TAU 02VIET NAMMỎ BẠCH HÔMO BACH HO04/12/202204/12/2022 - 07:00
 VUNG TAU 03VIET NAMMỎ BẠCH HÔMO BACH HO04/12/202204/12/2022 - 07:00
 VUNG TAU 05VIET NAMMỎ BẠCH HÔMO BACH HO07/12/202207/12/2022 - 07:00

Khu vực cảng: MỎ CHIM SÁO

 HAI DUONG 01VIET NAMMỎ CHIM SÁOCHIM SAO04/12/202204/12/2022 - 11:00
 HAI DUONG 67VIET NAMMỎ CHIM SÁOCHIM SAO09/12/202209/12/2022 - 12:00
 PTSC BINH MINHVIET NAMMỎ CHIM SÁOCHIM SAO04/12/202204/12/2022 - 22:00
 PV DRILLING VIPANAMAMỎ CHIM SÁOCHIM SAO09/06/202211/10/2022 - 16:19

Khu vực cảng: Mỏ Đại Hùng

 HAI DUONG 58VIET NAMMỏ Đại HùngDAI HUNG01/12/202201/12/2022 - 10:00
 HOANG LONGVIET NAMMỏ Đại HùngDAI HUNG11/06/201811/06/2018 - 12:00
 PVN DAI HUNG QUEENVIET NAMMỏ Đại HùngDAI HUNG26/11/202026/11/2020 - 12:00

Khu vực cảng: MỎ LAN TÂY-LAN ĐỎ

 HAI DUONG 12VIET NAMMỎ LAN TÂY-LAN ĐỎLAN TAY-LAN DO30/06/201830/06/2018 - 09:00
 PTSC HAI PHONGVIET NAMMỎ LAN TÂY-LAN ĐỎLAN TAY-LAN DO04/12/202204/12/2022 - 12:00

Khu vực cảng: MỎ RẠNG ĐÔNG

 HAI DUONG 19VIET NAMMỎ RẠNG ĐÔNGRANG DONG08/12/202208/12/2022 - 12:00
 TC FORTUNEVIET NAMMỎ RẠNG ĐÔNGRANG DONG02/01/202102/01/2021 - 11:00

Khu vực cảng: MỎ RỒNG

 CUU LONGVIET NAMMỎ RỒNGMO RONG02/10/201902/10/2019 - 12:00
 MURMANSKAYARUSSIA MỎ RỒNGMO RONG25/08/201925/08/2019 - 12:00

Khu vực cảng: MỎ RỒNG ĐÔI

 HAI DUONG 08VIET NAMMỎ RỒNG ĐÔIRONG DOI27/11/202227/11/2022 - 10:00
 KOMULANRUSSIAN FEDERATIONMỎ RỒNG ĐÔIRONG DOI06/12/202206/12/2022 - 13:00

Khu vực cảng: MỎ TÊ GIÁC TRẮNG

 EVEREST 3VIET NAMMỎ TÊ GIÁC TRẮNGTE GIAC TRANG08/12/202208/12/2022 - 05:30
 EVEREST 3PANAMAMỎ TÊ GIÁC TRẮNGTE GIAC TRANG22/10/201722/10/2017 - 23:00
 SEA MEADOW 02PANAMAMỎ TÊ GIÁC TRẮNGTE GIAC TRANG13/10/201913/10/2019 - 08:00
 SEA MEADOW 09PANAMAMỎ TÊ GIÁC TRẮNGTE GIAC TRANG24/11/202224/11/2022 - 23:00
 SEA MEADOW 29PANAMAMỎ TÊ GIÁC TRẮNGTE GIAC TRANG04/12/202204/12/2022 - 10:00

Khu vực cảng: NGOAI PHAO 0

 XUÂN ĐÀO 45VIET NAMNGOAI PHAO 0NGOAI PHAO 015/03/202215/03/2022 - 06:30

Khu vực cảng: NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU BA SON

 HAI DUONG 06PANAMANHÀ MÁY ĐÓNG TÀU BA SONCẦU CẢNG SỐ 122/11/202224/11/2022 - 08:00
 ORIENTAL SKYVIET NAMNHÀ MÁY ĐÓNG TÀU BA SONCẦU CẢNG SỐ 113/11/202228/11/2022 - 10:00
 PHU AN 36VIET NAMNHÀ MÁY ĐÓNG TÀU BA SONCẦU CẢNG SỐ 107/12/202208/12/2022 - 05:30

Khu vực cảng: PHÂN CẢNG DVDK VŨNG TÀU (TL PTSC)

 HÀ ANH 01VIET NAMPHÂN CẢNG DVDK VŨNG TÀU (TL PTSC)PHÂN CẢNG DVDK VŨNG TÀU (TL PTSC)11/04/202127/08/2021 - 15:00
 PH 18VIET NAMPHÂN CẢNG DVDK VŨNG TÀU (TL PTSC)PHÂN CẢNG DVDK VŨNG TÀU (TL PTSC)03/03/202226/09/2022 - 14:00

Khu vực cảng: PHUOC AN

 CUU LONG 02VIET NAMPHUOC ANPHƯỚC AN16/11/202217/11/2022 - 16:00

Khu vực cảng: POSCO YAMATO VINA

 TG 15778VIET NAMPOSCO YAMATO VINAPOSCO YAMATO VINA01/09/202001/09/2020 - 14:00

Khu vực cảng: PVC-MS

 FALCON DIAMONDMARSHALL ISLANDSPVC-MSPVC-MS29/09/201607/01/2017 - 11:59
 PTSC OFFSHORE 1VIET NAMPVC-MSPVC-MS11/12/202112/12/2021 - 04:00

Khu vực cảng: QUỐC TẾ THỊ VẢI

 BAMBOO STARMARSHALL ISLANDSQUỐC TẾ THỊ VẢICẦU CẢNG SỐ 102/12/202202/12/2022 - 21:00

Khu vực cảng: SCC-VN THỊ VẢI

 BV 1204VIET NAMSCC-VN THỊ VẢISCC-VN CẦU CẢNG SỐ 117/03/201817/03/2018 - 12:00
 BV 1222VIET NAMSCC-VN THỊ VẢISCC-VN CẦU CẢNG SỐ 117/03/201817/03/2018 - 12:00

Khu vực cảng: SONG CAI MEP

 NAM TIEN 20VIET NAMSONG CAI MEPDU AN CANG TONG HOP CAI MEP20/01/201811/10/2019 - 07:00

Khu vực cảng: TCIT

 PHUOC LONG 36VIET NAMTCITTCIT15/01/201815/01/2018 - 21:00
 SONG XANH 18VIET NAMTCITTCIT11/09/201711/09/2017 - 21:30

Khu vực cảng: TO HOP HOA DAU MIEN NAM

 HASSYU 01VIET NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM27/03/202012/07/2020 - 08:00
 HIỆP HƯNG 98VIET NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM26/11/202004/12/2021 - 12:00
 LA 06545VIET NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM29/06/202129/06/2021 - 09:00
 MAI SƠN 09VIET NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM28/08/201928/08/2019 - 14:00
 NAM TIEN 22VIET NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM16/09/202016/09/2020 - 10:30

Khu vực cảng: TỔNG HỢP CÁI MÉP

 HUYEN TRANG 02VIET NAMTỔNG HỢP CÁI MÉPCẦU 203/10/202204/12/2022 - 03:30
 THANH CONG 45VIET NAMTỔNG HỢP CÁI MÉPCẦU 207/12/202209/12/2022 - 08:00

Khu vực cảng: TRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE

 CRYS ALCYONESINGAPORETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE06/01/201606/01/2016 - 10:58
 H199-RAZZO GEEEGYPTTRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE22/05/201722/05/2017 - 18:51
 SG 5124VIET NAMTRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE21/01/201811/05/2018 - 06:00
 STRATEGIC H1071VIET NAMTRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE18/04/201818/04/2018 - 07:00

Khu vực cảng: TRUNG TÂM PHỐI HỢP TÌM KIẾM CỨU NẠN HÀNG HẢI KHU VỰC III

 SAR 272VIET NAMTRUNG TÂM PHỐI HỢP TÌM KIẾM CỨU NẠN HÀNG HẢI KHU VỰC IIICẦU CẢNG TRUNG TÂM PHỐI HỢP TKCN KHU VỰC III01/04/200411/12/2021 - 13:44
 SAR 413VIET NAMTRUNG TÂM PHỐI HỢP TÌM KIẾM CỨU NẠN HÀNG HẢI KHU VỰC IIICẦU CẢNG TRUNG TÂM PHỐI HỢP TKCN KHU VỰC III02/03/201615/05/2021 - 09:14

Khu vực cảng: VUNG NEO VT

 AN BINHVIET NAMVUNG NEO VTA1225/03/201925/03/2019 - 15:00
 AN PHAT 08VIET NAMVUNG NEO VTA1205/12/202205/12/2022 - 08:00
 AN TIEN 06VIET NAMVUNG NEO VTA1227/05/201927/05/2019 - 07:00
 AN TIEN 07VIET NAMVUNG NEO VTA1227/05/201927/05/2019 - 07:00
 BARLIAN 3309SINGAPOREVUNG NEO VTG404/06/202110/06/2021 - 14:00
 BELRAYNORWAYVUNG NEO VTK509/12/202209/12/2022 - 05:00
 CAPTAIN ANTONISCYPRUSVUNG NEO VTH0829/11/202207/12/2022 - 07:00
 CĐT-3001VIET NAMVUNG NEO VTA1216/10/201916/10/2019 - 10:00
 CHÂU THÀNH SHIP 27VIET NAMVUNG NEO VTA1203/06/202105/06/2021 - 14:30
 DMC NEPTUNEPANAMAVUNG NEO VTB1127/11/202227/11/2022 - 19:00
 ĐỨC NAM 01VIET NAMVUNG NEO VTNEO VT09/12/202209/12/2022 - 05:00
 EPIC 08VIET NAMVUNG NEO VTG718/11/202218/11/2022 - 13:04
 EPIC 09VIET NAMVUNG NEO VTF823/11/202224/11/2022 - 11:00
 GIA LONG 222VIET NAMVUNG NEO VTA1204/12/202209/12/2022 - 02:00
 HAI HA 268VIET NAMVUNG NEO VTA1219/12/202020/12/2020 - 03:01
 HAI LONGVIET NAMVUNG NEO VTB423/06/202023/06/2020 - 00:00
 HK 79VIET NAMVUNG NEO VTSAO MAI05/12/202205/12/2022 - 08:00
 HOÀNG DƯƠNG 15VIET NAMVUNG NEO VTI810/11/202110/11/2021 - 11:00
 HUNG KHANH 86VIET NAMVUNG NEO VTA1202/12/202202/12/2022 - 10:00
 KHANH LINH 666VIET NAMVUNG NEO VTG528/11/202228/11/2022 - 18:00
 KIM LONGVIET NAMVUNG NEO VTB517/09/202117/09/2021 - 00:00
 LA 05790VIET NAMVUNG NEO VTA1201/11/201901/11/2019 - 14:36
 MAERSK ESMERALDASPANAMAVUNG NEO VTK801/11/202202/11/2022 - 23:00
 MINH TAN 36VIET NAMVUNG NEO VTG1006/12/202208/12/2022 - 14:12
 MỸ DUNG 01VIET NAMVUNG NEO VTSAO MAI05/12/202205/12/2022 - 08:00
 MY DUNG 20VIET NAMVUNG NEO VTSAO MAI05/12/202205/12/2022 - 08:00
 MY DUNG 21BVIET NAMVUNG NEO VTA1202/12/202202/12/2022 - 15:00
 MY DUNG 24VIET NAMVUNG NEO VTA1202/12/202202/12/2022 - 15:00
 MY THINHVIET NAMVUNG NEO VTF715/09/202215/09/2022 - 19:00
 NAM TIEN 05VIET NAMVUNG NEO VTA1228/09/202104/10/2021 - 10:00
 NEW LOTUSBARBADOSVUNG NEO VTH2127/11/202204/12/2022 - 17:00
 PANSYVIET NAMVUNG NEO VTH0509/12/202209/12/2022 - 11:00
 PHÚ HẬUVIET NAMVUNG NEO VTA1225/07/201825/12/2018 - 16:53
 PHUOC VINH 03VIET NAMVUNG NEO VTA1201/12/201801/12/2018 - 14:00
 PHƯƠNG NAM 126/ HP 4488VIET NAMVUNG NEO VTG1328/11/202228/11/2022 - 05:00
 PHƯƠNG NAM 88VIET NAMVUNG NEO VTG1129/11/202229/11/2022 - 00:00
 QUANG HẢI 36VIET NAMVUNG NEO VTA1208/12/202208/12/2022 - 12:00
 SAO MAI 07VIET NAMVUNG NEO VTBP1010/12/201710/12/2017 - 22:00
 SG 1737VIET NAMVUNG NEO VTA1215/10/201815/10/2018 - 09:00
 SG 3865VIET NAMVUNG NEO VTA1201/11/201901/11/2019 - 14:33
 SLMBVIET NAMVUNG NEO VTB927/07/201827/07/2018 - 18:00
 SONG THUONGVIET NAMVUNG NEO VTA1225/10/201825/10/2018 - 09:00
 TAN CANG P3VIET NAMVUNG NEO VTA1226/07/201826/07/2018 - 00:00
 TAN CANG P4VIET NAMVUNG NEO VTA1205/03/201905/03/2019 - 10:00
 TÀU THẢ CÁPVIET NAMVUNG NEO VTG227/09/202127/09/2021 - 20:00
 THANH BINH 68VIET NAMVUNG NEO VTG1106/12/202206/12/2022 - 12:00
 THANH ĐAT 28VIET NAMVUNG NEO VTA1201/12/202205/12/2022 - 17:00
 THÀNH NAM 68VIET NAMVUNG NEO VTA1209/12/202209/12/2022 - 17:00
 THINH SON HA 15VIET NAMVUNG NEO VTA1203/08/201903/08/2019 - 10:00
 THUẬN HẢI SL-5VIET NAMVUNG NEO VTG918/11/202222/11/2022 - 14:00
 THUẬN HẢI TK-5VIET NAMVUNG NEO VTG905/12/202205/12/2022 - 22:30
 THUAN THAO 02VIET NAMVUNG NEO VTB927/07/201827/07/2018 - 17:00
 THUONG HAI 05VIET NAMVUNG NEO VTA1225/10/201825/10/2018 - 00:00
 TTC PIONEERVIET NAMVUNG NEO VTH0606/12/202206/12/2022 - 16:00
 VIEN DONG 09VIET NAMVUNG NEO VTG603/12/202206/12/2022 - 07:30
 VIỆT GASVIET NAMVUNG NEO VTG1208/12/202208/12/2022 - 09:00
 VIỆT NHẬT 08VIET NAMVUNG NEO VTB907/12/202207/12/2022 - 18:40
 VINABUNKER 05VIET NAMVUNG NEO VTA1201/08/202131/10/2022 - 15:00
 VINABUNKER 06VIET NAMVUNG NEO VTA1229/03/202229/03/2022 - 06:00
 VU GIA 15VIET NAMVUNG NEO VTG308/12/202208/12/2022 - 23:00
 VUNG TAU 2006VIET NAMVUNG NEO VTBAI TRUOC VUNG TAU02/06/200602/06/2006 - 10:00