NGHỊ ĐỊNH Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI                                                                                                                                                                        QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT: NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU NĂM 2017
Vị trí neo đậu Tàu biển
Ngày:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Khu vực cảng  
 Tên tàuQuốc tịchCầu/PhaoNgày đếnNgày/Giờ vào cầu

Khu vực cảng:

 PTSC 07VIET NAM    
 YEN BINH 258VIET NAM  01/11/201901/11/2019 - 13:39

Khu vực cảng: BA SON

 GLORY OCEANVIET NAMBA SONCẦU CẢNG SỐ 221/01/202121/01/2021 - 11:00
 LEWEK HERCULESDOMINICABA SONCẦU CẢNG SỐ 119/11/202019/11/2020 - 14:00
 SG 3316VIET NAMBA SONCẦU CẢNG SÀ LAN23/07/201823/07/2018 - 15:00

Khu vực cảng: BARIA SERECE

 Hà Ngọc 09VIET NAMBARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 118/01/202121/01/2021 - 17:00
 HAUT BRIONLIBERIABARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 121/01/202121/01/2021 - 05:30
 ODINVIET NAMBARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 124/11/202024/11/2020 - 16:00
 THANH CONG 36VIET NAMBARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 217/01/202120/01/2021 - 08:00
 THÀNH PHÁT 01VIET NAMBARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 121/01/202121/01/2021 - 18:00
 THORVIET NAMBARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 321/07/202021/07/2020 - 21:30

Khu vực cảng: BASON CAI MEP (KSD)

 BV 0792/SG 6526VIET NAMBASON CAI MEP (KSD)BA SON22/06/201822/06/2018 - 07:00
 TCB 1710VIET NAMBASON CAI MEP (KSD)BA SON26/10/201726/10/2017 - 13:00

Khu vực cảng: BEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)

 DU THUYỀN CÁNH BUỒMVIET NAMBEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)BEN DAM - CD06/09/202006/09/2020 - 10:30
 Nghĩa Thành 27VIET NAMBEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)BEN DAM - CD21/01/202121/01/2021 - 06:00
 PACIFIC 18VIET NAMBEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)BEN DAM - CD17/01/202117/01/2021 - 15:00
 TRƯNG NHỊVIET NAMBEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)BEN DAM - CD21/01/202121/01/2021 - 11:00
 TRƯNG TRẮCVIET NAMBEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)BEN DAM - CD21/01/202121/01/2021 - 12:00

Khu vực cảng: BEN PHAO HOANG NGUYEN

 FALCON 06VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN09/12/201909/12/2019 - 14:00
 GAS EVOLUZIONEPANAMABEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN21/01/202121/01/2021 - 07:00
 HOÀNG NGUYÊN 18VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN25/03/202025/03/2020 - 11:00
 HOANG NGUYEN 26VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN07/12/201807/12/2018 - 17:00
 TAN CANG 03VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN12/12/201908/02/2020 - 14:00
 TK 62VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN04/09/202004/09/2020 - 20:00

Khu vực cảng: CANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK

 BV 1224VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK26/07/201926/07/2019 - 11:30
 BV 1439VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK26/07/201926/07/2019 - 11:30
 LA 06753VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK25/07/201925/07/2019 - 11:00
 SG 4824VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK08/05/201908/05/2019 - 22:00
 SG 8088VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK06/03/202006/03/2020 - 16:00
 SG 8424VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK27/07/201927/07/2019 - 13:00

Khu vực cảng: CANG DKNK BIEN DONG

 PTSC HAI ANVIET NAMCANG DKNK BIEN DONGHAI THACH-MOC TINH14/01/202114/01/2021 - 11:00

Khu vực cảng: CANG PHUOC AN

 HIEP PHAT 01VIET NAMCANG PHUOC ANPHUOC AN17/04/201921/04/2020 - 17:00

Khu vực cảng: CANG SAO MAI

 PH 08VIET NAMCANG SAO MAICẦU 1 *19/01/202122/01/2021 - 16:00
 PHU LONG 28VIET NAMCANG SAO MAICẦU 108/08/201614/02/2020 - 06:00
 PHÚ YÊN 68VIET NAMCANG SAO MAICẦU 120/05/202009/01/2021 - 15:30
 VINABUNKER 01VIET NAMCANG SAO MAICẦU 107/03/202014/01/2021 - 15:00
 VINABUNKER 02VIET NAMCANG SAO MAICẦU 1 *17/12/202017/01/2021 - 13:30

Khu vực cảng: CANG TO HOP HOA DAU MIEN NAM

 AG 24203VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM15/12/202015/12/2020 - 17:00
 AN PHAT 6VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM17/11/202017/11/2020 - 01:30
 HA 97VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM08/01/202108/01/2021 - 05:00
 HASSYU 01VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM27/03/202012/07/2020 - 08:00
 HUNG PHU 25VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM22/10/201922/10/2019 - 14:00
 HUNG PHU 31VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM24/06/202024/06/2020 - 08:00
 HUNG PHU 535VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM24/06/202024/06/2020 - 08:00
 MAI SƠN 09VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM28/08/201928/08/2019 - 14:00
 MỸ DUNG 01VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM17/01/202117/01/2021 - 07:00
 MY DUNG 10VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM25/10/202001/12/2020 - 09:56
 MY DUNG 15VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM28/11/202028/11/2020 - 07:15
 MỸ DUNG 18VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM07/01/202122/01/2021 - 01:30
 MY DUNG 2VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM17/11/202017/11/2020 - 04:30
 MỸ DUNG 25VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM19/12/202019/12/2020 - 14:00
 MỸ DUNG 29VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM19/12/202019/12/2020 - 16:00
 MY DUNG 5VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM25/10/202029/11/2020 - 10:00
 NAM TIEN 06VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM11/05/202011/05/2020 - 10:00
 NAM TIEN 22VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM16/09/202016/09/2020 - 10:30
 PHU QUANG MINH 06VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM28/11/201928/11/2019 - 11:20
 PHUC HAI 09VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM30/11/202030/11/2020 - 17:00
 PHUC HAI 19VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM30/11/202030/11/2020 - 17:00
 PHUC HAI 29VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM30/11/202030/11/2020 - 17:00
 PHÚC HẢI 89VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM13/08/202013/08/2020 - 10:00
 SG 3316VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM20/05/201920/05/2019 - 17:08
 SONG LO 06VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM03/02/202016/12/2020 - 12:00
 TIEN DAT 66VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM27/03/201927/03/2019 - 15:00
 TIEN PHONG 36VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM17/11/202017/11/2020 - 02:15

Khu vực cảng: CMIT

 PHÚ MỸ 02VIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)24/01/202024/01/2020 - 10:00
 PHUOC LONG 36VIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)23/08/201723/08/2017 - 15:00
 SEA BEARVIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)15/01/202115/01/2021 - 15:00
 SEA DOLPHINVIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)17/01/202117/01/2021 - 16:00
 SEA FORCE 1VIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)21/01/202121/01/2021 - 21:30
 SEA TIGERVIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)16/01/202116/01/2021 - 20:00

Khu vực cảng: DAU KHI NGOAI KHOI

 SAPURAKENCANA FLB-1MALAYSIADAU KHI NGOAI KHOINGOAI KHOI VUNG TAU04/09/201617/09/2016 - 10:00

Khu vực cảng: HA LOC

 AN BANGVIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC13/03/202012/11/2020 - 05:00
 ASHICO LAM SONVIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC13/12/202014/12/2020 - 08:00
 BLACKBIRDNETHERLANDSHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC02/01/202102/01/2021 - 07:00
 ĐNA 0618VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC30/07/201930/07/2019 - 12:00
 EVAYVIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC26/10/202019/01/2021 - 14:00
 HA ANH 09VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC07/07/201720/12/2020 - 14:00
 LONG HAI 08VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC05/05/202005/05/2020 - 11:00
 LONG PHAT 79VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC26/03/201926/03/2019 - 09:00
 MỸ NAM 01VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC19/12/202018/01/2021 - 15:00
 PACIFIC VUNG TAUVIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC04/01/202104/01/2021 - 19:30
 PHÚ MỸ 09VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC23/10/202008/12/2020 - 16:30
 PTSC CHI LINHVIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC20/12/202020/12/2020 - 15:00
 TAN CANG 4600SIERRA LEONEHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC06/07/201712/07/2017 - 16:00
 TAN CANG 63VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC19/01/202120/01/2021 - 01:00
 TC VIGOURVIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC18/12/202012/01/2021 - 14:00
 THANH HUYEN 68VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC27/11/201927/11/2019 - 11:00
 THANH HUYEN 69VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC26/10/201826/10/2018 - 11:30
 UT GLORYVIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC17/09/201917/09/2019 - 16:00
 VTB UNIONPANAMAHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC02/12/201919/06/2020 - 10:30

Khu vực cảng: HA LUU PTSC

 BINH MINHVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-219/01/202119/01/2021 - 10:00
 BINH MINH 02VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-507/11/201702/09/2020 - 12:30
 CGG AMADEUSVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-620/09/201827/08/2020 - 07:00
 EVEREST 02KIRIBATIHA LUU PTSCHL PTSC-522/01/201822/01/2018 - 22:00
 EVEREST 02KIRIBATIHA LUU PTSCHL PTSC-314/12/201714/12/2017 - 18:00
 HAI DUONG 01VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-504/01/202122/01/2021 - 05:00
 HAI DUONG 05VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-420/01/202120/01/2021 - 16:00
 HAI DUONG 39VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-321/01/202121/01/2021 - 16:00
 HAI DUONG 89VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-216/01/202116/01/2021 - 14:00
 HAKURYU 11PANAMAHA LUU PTSCHL PTSC-118/09/202023/09/2020 - 05:00
 KS JAVA STAR 2MARSHALL ISLANDSHA LUU PTSCHL PTSC-624/06/202025/06/2020 - 05:00
 NASOS IIVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-214/12/202014/12/2020 - 05:00
 PHONG NHAVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-310/01/202110/01/2021 - 22:00
 PHU MY 09VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-409/06/201925/05/2020 - 09:30
 PTSC DAI HUNGVANUATUHA LUU PTSCHL PTSC-117/11/201515/12/2015 - 21:00
 PTSC VUNG TAUVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-405/01/202111/01/2021 - 12:00

Khu vực cảng: HAI SU DEN

 EVEREST 02KIRIBATIHAI SU DENHAI SU DEN23/07/201723/07/2017 - 07:42

Khu vực cảng: HQ 129

 BINH ANVIET NAMHQ 129HQ 12903/11/202006/11/2020 - 14:00
 Côn đảo 27VIET NAMHQ 129HQ 12921/01/202121/01/2021 - 06:00
 HUNG THANG 27VIET NAMHQ 129HQ 12908/08/201616/09/2016 - 08:05
 KOMULANLIBERIAHQ 129HQ 12920/09/202002/10/2020 - 12:00
 OssoyLIBERIAHQ 129HQ 12907/06/202002/10/2020 - 12:00
 RẠCH DỪAVIET NAMHQ 129HQ 12912/11/202012/11/2020 - 16:00
 SAR 413VIET NAMHQ 129HQ 12902/03/201602/03/2016 - 09:52
 TAN CANG 69VIET NAMHQ 129HQ 12929/11/202018/01/2021 - 10:00
 TAN CANG 89VIET NAMHQ 129HQ 12918/01/202120/01/2021 - 16:46
 TC DRAGONVIET NAMHQ 129HQ 12915/12/202016/12/2020 - 14:00
 TC PACIFICPANAMAHQ 129HQ 12909/08/202029/12/2020 - 15:00
 TK62 & ĐỐC 9202VIET NAMHQ 129HQ 12922/07/201922/07/2019 - 13:00
 TUẤN TÚ 09VIET NAMHQ 129HQ 12920/01/202120/01/2021 - 15:00

Khu vực cảng: HYOSUNG

 DL LILYPANAMAHYOSUNGHYOSUNG VINA CHEMICALS18/01/202121/01/2021 - 07:00

Khu vực cảng: INTERFLOUR

 VINH HIỂN 69VIET NAMINTERFLOURINTERFLOUR-219/01/202120/01/2021 - 04:30

Khu vực cảng: K2

 THANH CHAU 06VIET NAMK2K229/06/201729/06/2017 - 15:05
 THANH CHAU 08VIET NAMK2K229/06/201729/06/2017 - 15:01

Khu vực cảng: KCT GO DA

 XIN HAI SHENG 17PANAMAKCT GO DAGO GIA04/09/201725/12/2017 - 05:00

Khu vực cảng: KHU CONG NGHIEP DONG XUYEN

 LUCKYUNITED STATES OF AMERICAKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN29/11/201929/11/2019 - 12:00
 PHU MY 06MONGOLIAKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN25/03/201721/06/2017 - 11:00
 PTSC 01VIET NAMKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN10/05/201711/05/2017 - 13:48
 PTSC 12VIET NAMKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN04/04/201904/04/2019 - 13:00
 PTSC THAI BINHVIET NAMKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN30/12/202030/12/2020 - 16:00
 TOS HA LONGVIET NAMKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN23/11/202023/11/2020 - 08:00

Khu vực cảng: KXD PTSC (CU LAO TAO)

 SAI GON STARVIET NAMKXD PTSC (CU LAO TAO)CẦU CẢNG CHUYÊN DUNG KHO XD PTSC (CÙ LAO TÀO)22/01/202122/01/2021 - 07:00

Khu vực cảng: MO BACH HO

 BEN DINH-01VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO20/01/202120/01/2021 - 08:00
 CHI LINHVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO28/04/201928/04/2019 - 07:00
 Lam Son 01VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO21/01/202121/01/2021 - 07:00
 PV DRILLING IIVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO24/09/202024/09/2020 - 08:00
 PVT HERAVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO20/01/202120/01/2021 - 12:00
 SAO MAI 01VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO21/01/202121/01/2021 - 07:00
 SONG DINH 01VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO15/01/202115/01/2021 - 07:00
 TC PRINCESSVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO13/08/202013/08/2020 - 12:00
 TC QUEENPANAMAMO BACH HOMO BACH HO21/01/202121/01/2021 - 12:00
 THIEN UNG 01VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO19/01/202119/01/2021 - 07:00
 Vung Tau 01VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO19/01/202119/01/2021 - 07:00
 VUNG TAU 05VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO22/01/202122/01/2021 - 08:00
 VUNG TAU 06VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO20/01/202120/01/2021 - 08:00

Khu vực cảng: MO CHIM SAO

 PTSC THANG LONGVIET NAMMO CHIM SAOCHIM SAO08/01/202108/01/2021 - 22:00
 TORM INGEBORGSINGAPOREMO CHIM SAOCHIM SAO18/01/202118/01/2021 - 12:00

Khu vực cảng: MO DAI HUNG

 FSO GOLDEN STARMALAYSIAMO DAI HUNGDAI HUNG15/09/202015/09/2020 - 10:00
 NGOC LONGVIET NAMMO DAI HUNGDAI HUNG18/01/202118/01/2021 - 12:00
 PVN DAI HUNG QUEENVIET NAMMO DAI HUNGDAI HUNG26/11/202026/11/2020 - 12:00

Khu vực cảng: MO LAN TAY

 HAI DUONG 09VIET NAMMO LAN TAYLAN TAY-LAN DO30/12/202030/12/2020 - 06:00
 HAI DUONG 11VIET NAMMO LAN TAYLAN TAY-LAN DO21/01/202121/01/2021 - 11:30
 PV DRILLING VIPANAMAMO LAN TAYLAN TAY-LAN DO20/05/202020/05/2020 - 15:00
 SEA MEADOW 29PANAMAMO LAN TAYLAN TAY-LAN DO03/01/202103/01/2021 - 16:00

Khu vực cảng: MO RANG DONG

 HAI DUONG 19VIET NAMMO RANG DONGRANG DONG16/01/202116/01/2021 - 20:00
 HAI DUONG 26VIET NAMMO RANG DONGRANG DONG14/01/202114/01/2021 - 18:00
 TC FORTUNEVIET NAMMO RANG DONGRANG DONG02/01/202102/01/2021 - 11:00

Khu vực cảng: MO RONG

 CUU LONGVIET NAMMO RONGMO RONG02/10/201902/10/2019 - 12:00
 MURMANSKAYARUSSIAMO RONGMO RONG25/08/201925/08/2019 - 12:00

Khu vực cảng: MO RONG DOI-RONG DOI TAY

 HẢI DƯƠNG 08VIET NAMMO RONG DOI-RONG DOI TAYRONG DOI10/01/202110/01/2021 - 12:00

Khu vực cảng: MO TE GIAC TRANG

 EVEREST 3PANAMAMO TE GIAC TRANGTE GIAC TRANG22/10/201722/10/2017 - 23:00
 EVEREST 3VIET NAMMO TE GIAC TRANGTE GIAC TRANG22/01/202122/01/2021 - 04:00
 THANH LONGVIET NAMMO TE GIAC TRANGTE GIAC TRANG19/01/202119/01/2021 - 06:00
 THANH LONG 2VIET NAMMO TE GIAC TRANGTE GIAC TRANG17/01/202117/01/2021 - 20:00

Khu vực cảng: NASOS

 NASOS IVIET NAMNASOSNASOS22/11/202007/01/2021 - 18:00

Khu vực cảng: NM THEP PHU MY

 DA YANG BAI LICHINANM THEP PHU MYCẦU CẢNG SỐ 121/01/202121/01/2021 - 00:00
 LA 06118VIET NAMNM THEP PHU MYCẦU CẢNG SỐ 114/12/202014/12/2020 - 16:00
 SG 9059VIET NAMNM THEP PHU MYCẦU CẢNG SỐ 114/12/202014/12/2020 - 16:00

Khu vực cảng: OUTTER P/S

 Bình Nguyên 36-BLCVIET NAMOUTTER P/SNGOAI PHAO 031/03/202020/01/2021 - 05:00
 NB 806N/AOUTTER P/SNGOAI PHAO 020/09/201924/09/2019 - 07:00
 TRUONG SAVIET NAMOUTTER P/SNGOAI PHAO 011/09/201815/10/2018 - 15:00

Khu vực cảng: PHUOC AN

 HA ANH 05VIET NAMPHUOC ANPHƯỚC AN15/06/202029/11/2020 - 09:00

Khu vực cảng: POSCO

 QUÊ HƯƠNG 25/ HP3992VIET NAMPOSCOPOSCO-118/07/201718/07/2017 - 11:10

Khu vực cảng: POSCO SS-VINA

 BARMONTENEGROPOSCO SS-VINAPOSCO SS-VINA19/01/202120/01/2021 - 04:30
 DERYOUNG SUPERSTARPANAMAPOSCO SS-VINAPOSCO SS-VINA20/01/202120/01/2021 - 21:00

Khu vực cảng: PTSC PHÚ MỸ

 HOANG KIM 02VIET NAMPTSC PHÚ MỸCẦU CẢNG SỐ 127/12/202027/12/2020 - 05:00
 MANH TIEN 10VIET NAMPTSC PHÚ MỸCẦU CẢNG SỐ 127/12/202027/12/2020 - 04:00
 MARSPANAMAPTSC PHÚ MỸCẦU CẢNG SỐ 117/01/202118/01/2021 - 10:00
 NGỌC LINH 19-BLCVIET NAMPTSC PHÚ MỸCẦU CẢNG SỐ 221/01/202121/01/2021 - 20:00
 TCCG-88VIET NAMPTSC PHÚ MỸCẦU CẢNG SỐ 115/01/202115/01/2021 - 19:00
 VNL 03VIET NAMPTSC PHÚ MỸCẦU CẢNG SỐ 116/01/202116/01/2021 - 18:00

Khu vực cảng: PV SHIPYARD

 HAIVANSHIP 06VIET NAMPV SHIPYARDPV SHIPYARD29/09/202018/12/2020 - 09:30
 HOA BINHVIET NAMPV SHIPYARDPV SHIPYARD15/01/202116/01/2021 - 15:00
 JMC 2825VANUATUPV SHIPYARDPV SHIPYARD13/09/202018/12/2020 - 09:30
 PV DRILLING VVIET NAMPV SHIPYARDPV SHIPYARD25/10/201128/11/2016 - 10:45

Khu vực cảng: PVC-MS

 FALCON DIAMONDMARSHALL ISLANDSPVC-MSPVC-MS29/09/201607/01/2017 - 11:59
 PTSC OFFSHORE 1VIET NAMPVC-MSPVC-MS02/11/202002/11/2020 - 13:00

Khu vực cảng: PVGAS VUNG TAU

 BV 1902VIET NAMPVGAS VUNG TAUPVGAS-106/02/201816/06/2019 - 08:00
 SEA SPRINGVIET NAMPVGAS VUNG TAUPVGAS-131/03/201931/03/2019 - 13:00

Khu vực cảng: QUOC TE THI VAI

 JIAN DAPANAMAQUOC TE THI VAICẦU CẢNG SỐ 111/01/202116/01/2021 - 14:00
 PHOSPHERUS NHBELIZEQUOC TE THI VAICẦU CẢNG SỐ 119/01/202120/01/2021 - 05:00

Khu vực cảng: QUOC TE THI VAI KHONG SU DUNG

 LUẬT NGHI 06VIET NAMQUOC TE THI VAI KHONG SU DUNGQUOC TE THI VAI CAU 118/08/201718/08/2017 - 07:00

Khu vực cảng: SCC-VN THI VAI

 BV 1204VIET NAMSCC-VN THI VAISCC-VN CẦU CẢNG SỐ 117/03/201817/03/2018 - 12:00
 BV 1222VIET NAMSCC-VN THI VAISCC-VN CẦU CẢNG SỐ 117/03/201817/03/2018 - 12:00
 TAN BINH 135VIET NAMSCC-VN THI VAISCC-VN CẦU CẢNG SỐ 120/01/202120/01/2021 - 05:00

Khu vực cảng: SITV

 ANNIEANTIGUA AND BARBUDASITVCẦU 313/01/202120/01/2021 - 11:02
 HOKUETSU ACE IIPANAMASITVCẦU 218/01/202120/01/2021 - 00:01
 PEGASUSCYPRUSSITVCẦU 118/01/202120/01/2021 - 05:00

Khu vực cảng: SOFEL

 TERAS CONQUEST 10SINGAPORESOFELSOFEL (SG SHIPYARD)19/08/201908/11/2019 - 11:00

Khu vực cảng: SONG CAI MEP

 NAM TIEN 20VIET NAMSONG CAI MEPDU AN CANG TONG HOP CAI MEP20/01/201811/10/2019 - 07:00

Khu vực cảng: SP-PSA

 CHÂU THÀNH SHIP 16VIET NAMSP-PSACẦU CẢNG SỐ 222/01/202122/01/2021 - 15:00
 PHÚ LINH 169VIET NAMSP-PSACẦU CẢNG SỐ 120/01/202120/01/2021 - 10:30
 SLB-TH 01VIET NAMSP-PSASP-PSA11/10/201711/10/2017 - 17:00
 SLTH1900VIET NAMSP-PSASP-PSA11/10/201711/10/2017 - 17:00
 TH 1950VIET NAMSP-PSASP-PSA11/10/201711/10/2017 - 17:00
 YU BRIGHTBELIZESP-PSACẦU CẢNG SỐ 121/01/202121/01/2021 - 10:00

Khu vực cảng: SSIT

 GIACOMETTILIBERIASSITCẦU CẢNG SỐ 112/01/202113/01/2021 - 14:30
 HAI HA 268VIET NAMSSITCẦU CẢNG SỐ 1 *20/01/202120/01/2021 - 20:00
 HOANG NGUYEN 19VIET NAMSSITCẦU CẢNG SỐ 108/12/201819/12/2020 - 18:00
 MSC ALEXAPANAMASSITCẦU CẢNG SỐ 122/01/202122/01/2021 - 06:00

Khu vực cảng: STRATEGIC MARINE

 CRYS ALCYONESINGAPORESTRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE06/01/201606/01/2016 - 10:58
 H199-RAZZO GEEEGYPTSTRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE22/05/201722/05/2017 - 18:51
 SG 5124VIET NAMSTRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE21/01/201811/05/2018 - 06:00
 STRATEGIC H1071VIET NAMSTRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE18/04/201818/04/2018 - 07:00

Khu vực cảng: TCCT

 HYUNDAI BUSANCYPRUSTCCTCẦU CẢNG SỐ 122/01/202122/01/2021 - 01:00
 KAMIYAVIET NAMTCCTCẦU CẢNG SÀ LAN SỐ 122/09/202022/09/2020 - 07:00
 KASUGAVIET NAMTCCTCẦU CẢNG SỐ 121/05/202021/05/2020 - 15:00
 MIRAIVIET NAMTCCTCẦU CẢNG SỐ 104/05/202004/05/2020 - 11:30
 OCS MISS BEEINDONESIATCCTCẦU CẢNG SỐ 130/09/202030/09/2020 - 09:00
 TAN CANG A10VIET NAMTCCTCẦU CẢNG SỐ 112/01/202112/01/2021 - 07:30
 TAN CANG A9VIET NAMTCCTCẦU CẢNG SỐ 125/12/202025/12/2020 - 20:00

Khu vực cảng: TCIT

 ONE MINATOJAPANTCITCẦU CẢNG SỐ 321/01/202121/01/2021 - 12:00

Khu vực cảng: TCIT-CONTAINER (KSD)

 PHUOC LONG 36VIET NAMTCIT-CONTAINER (KSD)TCIT15/01/201815/01/2018 - 21:00
 SONG XANH 18VIET NAMTCIT-CONTAINER (KSD)TCIT11/09/201711/09/2017 - 21:30

Khu vực cảng: TCTT

 VNL EXPLORERVIET NAMTCTTCẦU CẢNG TCTT19/01/202119/01/2021 - 10:00
 VNL RUBYVIET NAMTCTTCẦU CẢNG TCTT17/01/202117/01/2021 - 10:00
 VNL VOYAGERVIET NAMTCTTCẦU CẢNG TCTT12/01/202121/01/2021 - 15:30

Khu vực cảng: TH THI VAI

 CSE PROSPERITY EXPRESSPANAMATH THI VAICẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)21/01/202122/01/2021 - 06:00
 DERYOUNG SUNFLOWERHONGKONGTH THI VAICẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)21/01/202121/01/2021 - 10:30
 HUNG DUNG 08VIET NAMTH THI VAICẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)15/01/202115/01/2021 - 16:30
 HUNG DUNG 12VIET NAMTH THI VAICẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)15/01/202115/01/2021 - 16:30
 LOA FORTUNEPANAMATH THI VAICẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)14/01/202117/01/2021 - 10:00
 VNL 07VIET NAMTH THI VAICẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)20/01/202120/01/2021 - 20:00

Khu vực cảng: THUONG CANG VUNG TAU

 AOS THALIAPANAMATHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU05/01/202105/01/2021 - 19:00
 HAI DUONG 28VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU22/01/202122/01/2021 - 06:30
 HẢI DƯƠNG 86VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU11/01/202114/01/2021 - 10:00
 NGOC LONG 02VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU21/01/202121/01/2021 - 14:10
 PHU MY 06VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU10/12/202010/12/2020 - 16:45
 PTSC BINH MINHVIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU04/12/202016/12/2020 - 09:00
 SEA MEADOW 05PANAMATHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU21/12/202021/12/2020 - 12:00
 SEA MEADOW 06PANAMATHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU20/10/202020/10/2020 - 13:00
 SEA MEADOW 19PANAMATHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU02/01/202102/01/2021 - 07:00
 TAN CANG 89VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU  
 THANH CHAU 26VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU18/07/201516/04/2016 - 16:34
 THIEN LONG 01VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU14/01/202115/01/2021 - 17:00
 TOAN PHUC 01VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU15/04/201915/04/2019 - 09:00

Khu vực cảng: TS CAT LO

 CON DAO 09VIET NAMTS CAT LOTS CAT LO16/02/201916/02/2019 - 07:00
 CON DAO 10VIET NAMTS CAT LOTS CAT LO01/04/202001/04/2020 - 23:00
 Nghĩa Thành 24VIET NAMTS CAT LOTS CAT LO21/01/202121/01/2021 - 09:00

Khu vực cảng: VARD

 TOPAZ PECHORAMARSHALL ISLANDSVARDVARD PORT12/01/201812/01/2018 - 11:03
 TOPAZ URALMARSHALL ISLANDSVARDVARD PORT15/03/201815/03/2018 - 13:00

Khu vực cảng: VIETSOVPETRO

 Con SonVIET NAMVIETSOVPETROVSPT-528/09/202028/09/2020 - 11:00
 DEEP VENTUREBARBADOSVIETSOVPETROVIETSOVPETRO26/06/201412/06/2017 - 17:30
 HAI SONVIET NAMVIETSOVPETROVSPT-708/11/202008/11/2020 - 06:00
 HOANG SAVIET NAMVIETSOVPETROVSPT-404/10/202004/10/2020 - 15:00
 HQ 991VIET NAMVIETSOVPETROVIETSOVPETRO10/05/201710/05/2017 - 12:00
 Ky Van 01VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-228/10/201928/10/2019 - 07:00
 LONG HAI 02VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-107/11/202020/01/2021 - 14:00
 LONG SON 01VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-201/12/201801/12/2018 - 17:00
 Sao Mai 02VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-322/01/202122/01/2021 - 07:00
 SAO MAI 03VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-417/01/202117/01/2021 - 05:30
 THANH LONGVIET NAMVIETSOVPETROVSPT-322/01/202122/01/2021 - 07:00
 TRUONG SAVIET NAMVIETSOVPETROVIETSOVPETRO28/08/201723/09/2017 - 10:00
 VIETSOVPETRO 05VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-208/09/202008/09/2020 - 08:00
 VIETSOVPETRO-06VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-308/10/202008/10/2020 - 18:00
 VSP-EXPRESSVIET NAMVIETSOVPETROVSPT-316/12/202016/12/2020 - 04:00
 VUNG TAU 02VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-421/01/202121/01/2021 - 07:00
 VUNG TAU 03VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-318/01/202118/01/2021 - 20:00

Khu vực cảng: VINA OFFSHORE

 DẦU KHÍ 105VIET NAMVINA OFFSHOREVINA OFFSHORE09/10/202009/10/2020 - 06:00
 PTSC RESEARCHERVIET NAMVINA OFFSHOREVINA OFFSHORE21/08/202021/08/2020 - 17:00
 PTSC SURVEYORVIET NAMVINA OFFSHOREVINA OFFSHORE16/07/202016/07/2020 - 09:00

Khu vực cảng: VUNG NEO VT

 ABB ELKEANTIGUA AND BARBUDAVUNG NEO VTI1618/01/202118/01/2021 - 18:00
 AN BINHVIET NAMVUNG NEO VTA1225/03/201925/03/2019 - 15:00
 AN PHAT 08VIET NAMVUNG NEO VTA1228/11/202028/11/2020 - 07:30
 AN TIEN 06VIET NAMVUNG NEO VTA1227/05/201927/05/2019 - 07:00
 AN TIEN 07VIET NAMVUNG NEO VTA1227/05/201927/05/2019 - 07:00
 APOLLO PACIFICVIET NAMVUNG NEO VTG1418/01/202118/01/2021 - 00:30
 CĐT-3001VIET NAMVUNG NEO VTA1216/10/201916/10/2019 - 10:00
 DA XIANGCHINAVUNG NEO VTI1713/01/202119/01/2021 - 19:30
 ĐẠI NGHĨA 89 - BLCVIET NAMVUNG NEO VTA1214/03/202014/03/2020 - 23:10
 DIEN CONG SANG 02VIET NAMVUNG NEO VTG129/12/202016/01/2021 - 10:00
 DUC THANGVIET NAMVUNG NEO VTA1201/10/201826/12/2018 - 07:00
 EPIC 09VIET NAMVUNG NEO VTG1228/12/202028/12/2020 - 11:00
 FALCON 16VIET NAMVUNG NEO VTG210/11/202011/11/2020 - 16:00
 GAS ICONPANAMAVUNG NEO VTG1522/01/202122/01/2021 - 07:30
 HA LONG 282VIET NAMVUNG NEO VTA1225/10/202025/10/2020 - 17:00
 HAI HA 58VIET NAMVUNG NEO VTG419/01/202119/01/2021 - 23:00
 HAI LINH 03VIET NAMVUNG NEO VTNEO VT12/01/202115/01/2021 - 10:00
 HAI LONGVIET NAMVUNG NEO VTB423/06/202023/06/2020 - 00:00
 HẢI NAM STARVIET NAMVUNG NEO VTG720/01/202120/01/2021 - 15:00
 HIỆP HƯNG 98VIET NAMVUNG NEO VTA1226/11/202004/12/2020 - 16:15
 HK 79VIET NAMVUNG NEO VTNEO VT14/11/202014/11/2020 - 15:45
 HO TAY 6VIET NAMVUNG NEO VTA1214/01/202114/01/2021 - 17:00
 HOÀNG NGUYÊN SUMMIT+HOANH SON 138VIET NAMVUNG NEO VTG220/01/202120/01/2021 - 08:00
 HUANGHAI ADVANCEHONG KONGVUNG NEO VTNEO VT21/01/202121/01/2021 - 08:30
 HÙNG MẠNH 36VIET NAMVUNG NEO VTA1220/01/202120/01/2021 - 18:00
 HUNG PHU 19VIET NAMVUNG NEO VTA1226/06/201926/06/2019 - 14:00
 INLACO ACCORDPANAMAVUNG NEO VTH2309/06/201809/06/2018 - 15:00
 JANISPANAMAVUNG NEO VTI1017/01/202117/01/2021 - 20:00
 JOSEFANTIGUA AND BARBUDAVUNG NEO VTNEO VT16/01/202116/01/2021 - 13:00
 KEITHANTIGUA AND BARBUDAVUNG NEO VTI1918/01/202118/01/2021 - 23:30
 Khánh Ngọc 18VIET NAMVUNG NEO VTA1220/01/202121/01/2021 - 19:00
 KIM NGUYEN 86VIET NAMVUNG NEO VTG821/01/202121/01/2021 - 09:00
 LA 05790VIET NAMVUNG NEO VTA1201/11/201901/11/2019 - 14:36
 LA 07124VIET NAMVUNG NEO VTA1204/11/201904/11/2019 - 09:00
 LA 07189VIET NAMVUNG NEO VTB310/08/201710/08/2017 - 17:00
 LA 07289VIET NAMVUNG NEO VTA1204/11/201904/11/2019 - 09:00
 MY DUNG 08VIET NAMVUNG NEO VTA1225/10/202025/10/2020 - 17:00
 Ngọc Minh 45 - BLCVIET NAMVUNG NEO VTNEO VT16/01/202116/01/2021 - 19:00
 NGUYEN DUONG 86VIET NAMVUNG NEO VTA1221/01/202121/01/2021 - 10:00
 PETROSETCO POTS 01VIET NAMVUNG NEO VTG821/01/202121/01/2021 - 07:26
 PHÚ HẬUVIET NAMVUNG NEO VTA1225/07/201825/12/2018 - 16:53
 PHÚ QUÝ 01VIET NAMVUNG NEO VTG115/04/201613/06/2019 - 13:30
 PHUOC VINH 03VIET NAMVUNG NEO VTA1201/12/201801/12/2018 - 14:00
 PRINCESSKOREAVUNG NEO VTNEO VT22/01/202122/01/2021 - 07:00
 PV DRILLING IVIET NAMVUNG NEO VTH1203/10/202003/10/2020 - 07:00
 PVT MercuryVIET NAMVUNG NEO VTH0322/01/202122/01/2021 - 01:00
 SAO MAI 07VIET NAMVUNG NEO VTBP1010/12/201710/12/2017 - 22:00
 SAO MAI 68-SAO MAI 86VIET NAMVUNG NEO VTG506/10/202025/12/2020 - 13:00
 SAR 272VIET NAMVUNG NEO VTBAI TRUOC VUNG TAU01/04/200401/04/2004 - 14:30
 SEA MEADOW 22PANAMAVUNG NEO VTF927/12/202022/01/2021 - 05:30
 SEIYO HARMONYPANAMAVUNG NEO VTI1116/01/202120/01/2021 - 02:00
 SG 1737VIET NAMVUNG NEO VTA1215/10/201815/10/2018 - 09:00
 SG 1871VIET NAMVUNG NEO VTA1218/04/201918/04/2019 - 17:00
 SG 3865VIET NAMVUNG NEO VTA1201/11/201901/11/2019 - 14:33
 SG 4874VIET NAMVUNG NEO VTA1202/11/202002/11/2020 - 14:00
 SKY FORTUNEPANAMAVUNG NEO VTH0420/01/202120/01/2021 - 04:00
 SLMBVIET NAMVUNG NEO VTB927/07/201827/07/2018 - 18:00
 SONG THUONGVIET NAMVUNG NEO VTA1225/10/201825/10/2018 - 09:00
 STYBARROW VENTUREPANAMAVUNG NEO VTH0126/08/201526/08/2015 - 08:00
 SUNRISE 168VIET NAMVUNG NEO VTF1017/01/202121/01/2021 - 13:00
 TAN CANG P3VIET NAMVUNG NEO VTA1226/07/201826/07/2018 - 00:00
 TAN CANG P4VIET NAMVUNG NEO VTA1205/03/201905/03/2019 - 10:00
 TDSB-DIEN CONG SANG 01VIET NAMVUNG NEO VTG129/12/202016/01/2021 - 10:00
 THAI HA 8888VIET NAMVUNG NEO VTG1015/01/202115/01/2021 - 21:00
 THAI SON 16VIET NAMVUNG NEO VTG521/01/202121/01/2021 - 01:30
 THÀNH HƯNG 06VIET NAMVUNG NEO VTG1327/12/202019/01/2021 - 15:00
 THINH SON HA 15VIET NAMVUNG NEO VTA1203/08/201903/08/2019 - 10:00
 THUAN HAI TK5 - THUAN HAI SL5VIET NAMVUNG NEO VTG220/12/202022/01/2021 - 07:30
 THUAN THAO 02VIET NAMVUNG NEO VTB927/07/201827/07/2018 - 17:00
 THUONG HAI 05VIET NAMVUNG NEO VTA1225/10/201825/10/2018 - 00:00
 TIEN DAI PHAT 668VIET NAMVUNG NEO VTG916/02/202017/02/2020 - 14:00
 TLC 27VIET NAMVUNG NEO VTG1221/01/202121/01/2021 - 18:00
 TRINAGERMANYVUNG NEO VTH1021/01/202121/01/2021 - 12:00
 TRUNG THANG 88-BIDVVIET NAMVUNG NEO VTNEO VT18/01/202122/01/2021 - 07:00
 TRƯỜNG THÀNH 18/ HD 2815VIET NAMVUNG NEO VTG1424/12/202024/12/2020 - 11:00
 VIA ALIZEN/AVUNG NEO VTPHAO "0"21/01/202121/01/2021 - 16:00
 VIET THUAN 32-02VIET NAMVUNG NEO VTI1022/01/202122/01/2021 - 05:00
 VINABUNKER 05VIET NAMVUNG NEO VTH0222/12/201913/11/2020 - 09:23
 VINABUNKER 06VIET NAMVUNG NEO VTA1223/08/202023/08/2020 - 14:00
 VINABUNKER 06VIET NAMVUNG NEO VTH0224/09/202022/01/2021 - 05:30
 VSG DREAMPANAMAVUNG NEO VTF821/01/202121/01/2021 - 23:00
 VUNG TAU 2006VIET NAMVUNG NEO VTBAI TRUOC VUNG TAU02/06/200602/06/2006 - 10:00
 XIANG FUSIERRA LEONEVUNG NEO VTH0917/01/202117/01/2021 - 14:00

Khu vực cảng: VUNG TAU SHIPYARD

 GLOBE 6VIET NAMVUNG TAU SHIPYARDVUNG TAU SHIPYARD13/10/202016/10/2020 - 11:00
 HOÀNG NGUYÊN RUBY+HOÀNH SƠN 238VIET NAMVUNG TAU SHIPYARDVUNG TAU SHIPYARD11/12/202013/01/2021 - 12:00
 LOSAPANAMAVUNG TAU SHIPYARDVUNG TAU SHIPYARD14/09/201914/09/2019 - 13:30

Khu vực cảng: XM CAM PHA

 HẢI VÂN XANH 01VIET NAMXM CAM PHACẦU CẢNG SỐ 121/01/202122/01/2021 - 05:00