Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI

VỊ TRÍ TÀU TẠI CẢNG

Ngày:
Khu vực cảng  
 Tên tàuQuốc tịchCầu/PhaoNgày đếnNgày/Giờ vào cầu

Khu vực cảng:

 CHÂU THÀNH SHIP 18VIET NAM  17/09/201817/09/2018 - 17:00
 CSG 92VIET NAM  07/06/201907/06/2019 - 07:31
 PTSC 07VIET NAM    
 TERAS CONQUEST 10SINGAPORE    

Khu vực cảng: BA SON

 Đức Phát 69VIET NAMBA SONCẦU CẢNG SỐ 116/01/201922/01/2019 - 07:00
 NAM TIEN 06VIET NAMBA SONCẦU CẢNG SỐ 113/05/201913/05/2019 - 07:00
 NAM TIEN 18VIET NAMBA SONCẦU CẢNG SỐ 113/05/201913/05/2019 - 07:00
 SG 3316VIET NAMBA SONCẦU CẢNG SÀ LAN23/07/201823/07/2018 - 15:00
 TAN CANG 88VIET NAMBA SONCẦU CẢNG SỐ 122/06/201923/06/2019 - 09:00
 TC QUEENPANAMABA SONCẦU CẢNG SỐ 107/06/201921/06/2019 - 07:00

Khu vực cảng: BARIA SERECE

 BAO FLOURISHHONGKONGBARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 120/06/201921/06/2019 - 08:00
 TIẾN THÀNH 68/HN 1996VIET NAMBARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 219/06/201925/06/2019 - 11:30
 ZEPHYRUSPANAMABARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 120/06/201920/06/2019 - 13:00

Khu vực cảng: BASON CAI MEP (KSD)

 BV 0792/SG 6526VIET NAMBASON CAI MEP (KSD)BA SON22/06/201822/06/2018 - 07:00
 NAM TIEN 20VIET NAMBASON CAI MEP (KSD)BA SON20/01/201816/04/2018 - 08:00
 TCB 1710VIET NAMBASON CAI MEP (KSD)BA SON26/10/201726/10/2017 - 13:00

Khu vực cảng: BEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)

 CON DAO 36VIET NAMBEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)BEN DAM - CD16/06/201916/06/2019 - 09:00
 Nghĩa Thành 27VIET NAMBEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)BEN DAM - CD24/06/201924/06/2019 - 10:00
 VIET SAND 79VIET NAMBEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)BEN DAM - CD18/06/201918/06/2019 - 10:00

Khu vực cảng: BEN PHAO HOANG NGUYEN

 FALCON 06VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN29/05/201929/05/2019 - 02:00
 FALCON 18VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN29/05/201929/05/2019 - 02:00
 HOANG NGUYEN 16VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN10/12/201810/12/2018 - 10:00
 HOANG NGUYEN 26VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN07/12/201807/12/2018 - 17:00

Khu vực cảng: CANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK

 BV 1222VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK23/06/201923/06/2019 - 11:00
 BV 1439VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK15/06/201915/06/2019 - 11:00
 CĐT-3000VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK02/04/201902/04/2019 - 09:00
 HP 4410VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK24/06/201924/06/2019 - 11:00
 LA 06753VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK03/06/201903/06/2019 - 20:00
 PHU XUAN 07VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK06/05/201906/05/2019 - 18:00
 PHU XUAN 20VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK04/06/201904/06/2019 - 13:00
 SG 4824VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK08/05/201908/05/2019 - 22:00
 SG 6208VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK02/04/201902/04/2019 - 09:00
 SG 8323VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK18/06/201918/06/2019 - 20:00
 SG 8424VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK07/06/201907/06/2019 - 22:00

Khu vực cảng: CANG DKNK BIEN DONG

 AN BANGVIET NAMCANG DKNK BIEN DONGHAI THACH-MOC TINH07/05/201907/05/2019 - 10:00
 PTSC HAI ANVIET NAMCANG DKNK BIEN DONGHAI THACH-MOC TINH09/06/201909/06/2019 - 14:00

Khu vực cảng: CẢNG SAO MAI

 PHU LONG 28VIET NAMCẢNG SAO MAICAU 108/08/201622/06/2019 - 05:00
 PHU YEN 2007VIET NAMCẢNG SAO MAICAU 129/05/201823/06/2019 - 15:00

Khu vực cảng: CANG TO HOP HOA DAU MIEN NAM

 DUY LINH 26VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM28/03/201928/03/2019 - 09:00
 HUNG DUNG 08VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM27/03/201927/03/2019 - 16:00
 HUNG DUNG 12VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM27/03/201927/03/2019 - 16:00
 LION KIMTRANS TB 6 + FINE 02MALAYSIACANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM11/06/201913/06/2019 - 12:48
 SG 3316VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM20/05/201920/05/2019 - 17:08
 TIEN DAT 66VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM27/03/201927/03/2019 - 15:00

Khu vực cảng: CMIT

 PHU MY 01VIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)23/06/201923/06/2019 - 13:30
 PHU MY 09VIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)09/06/201909/06/2019 - 10:00
 PHU MY 10VIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)21/06/201921/06/2019 - 12:00
 PHUOC LONG 36VIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)23/08/201723/08/2017 - 15:00

Khu vực cảng: DAU KHI NGOAI KHOI

 SAPURAKENCANA FLB-1MALAYSIADAU KHI NGOAI KHOINGOAI KHOI VUNG TAU04/09/201617/09/2016 - 10:00

Khu vực cảng: HA LOC

 ASHICO LAM SONVIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC22/06/201923/06/2019 - 01:30
 HA LOC 06VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC07/07/201707/07/2017 - 17:00
 LONG PHAT 79VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC26/03/201926/03/2019 - 09:00
 PHU MY 06VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC15/06/201915/06/2019 - 15:30
 PSV 3300VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC25/10/201825/10/2018 - 18:00
 PSV 3400VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC30/10/201830/10/2018 - 11:02
 PTSC 01VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC29/04/201904/05/2019 - 08:00
 SWIWAR SURYASINGAPOREHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC17/05/201917/05/2019 - 15:00
 TAN CANG 4600SIERRA LEONEHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC06/07/201712/07/2017 - 16:00
 TAN CANG 67PANAMAHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC12/03/201917/05/2019 - 13:00
 THANH HUYEN 69VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC26/10/201826/10/2018 - 11:30
 THUAN HAI TK-3VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC14/03/201914/03/2019 - 09:00
 TK 62VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC15/06/201915/06/2019 - 15:00

Khu vực cảng: HA LUU PTSC

 AN PHONGVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-522/10/201805/12/2018 - 15:00
 BINH ANVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-322/05/201924/06/2019 - 12:00
 BINH AN VICTORIAVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-419/06/201919/06/2019 - 06:00
 BINH MINH 02VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-507/11/201710/05/2018 - 15:00
 CGG AMADEUSVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-620/09/201820/09/2018 - 08:00
 CREST ARGUS 5SINGAPOREHA LUU PTSCHL PTSC-124/06/201924/06/2019 - 23:00
 EVEREST 02KIRIBATIHA LUU PTSCHL PTSC-314/12/201714/12/2017 - 18:00
 EVEREST 02KIRIBATIHA LUU PTSCHL PTSC-522/01/201822/01/2018 - 22:00
 EVEREST 3VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-325/06/201925/06/2019 - 21:00
 HAI DUONG 19VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-625/06/201925/06/2019 - 07:00
 HOANG LONGVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-622/06/201922/06/2019 - 23:00
 NINAMAURITIUSHA LUU PTSCHL PTSC-708/06/201916/06/2019 - 10:00
 PACIFIC VUNG TAUVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-225/06/201925/06/2019 - 23:00
 PHONG NHAVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-523/06/201923/06/2019 - 06:00
 PTSC DAI HUNGVANUATUHA LUU PTSCHL PTSC-117/11/201515/12/2015 - 21:00
 PTSC OFFSHORE 1VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-609/06/201909/06/2019 - 16:00
 PTSC TIEN PHONGVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-221/06/201921/06/2019 - 16:00
 SEA MEADOW 02PANAMAHA LUU PTSCHL PTSC-525/06/201925/06/2019 - 17:00

Khu vực cảng: HAI SU DEN

 EVEREST 02KIRIBATIHAI SU DENHAI SU DEN23/07/201723/07/2017 - 07:42

Khu vực cảng: HQ 129

 HUNG THANG 27VIET NAMHQ 129HQ 12908/08/201616/09/2016 - 08:05
 SAR 413VIET NAMHQ 129HQ 12902/03/201602/03/2016 - 09:52
 TC FORTUNEVIET NAMHQ 129HQ 12914/05/201922/05/2019 - 15:30

Khu vực cảng: INTERFLOUR

 BETTYS BEAUTYMARSHALL ISLANDSINTERFLOURINTERFLOUR-122/06/201923/06/2019 - 10:30
 HIEP PHAT 01VIET NAMINTERFLOURINTERFLOUR-217/04/201917/04/2019 - 15:00
 Hoàng Minh 69VIET NAMINTERFLOURINTERFLOUR-222/06/201924/06/2019 - 23:30
 HOANG NGUYEN 19VIET NAMINTERFLOURINTERFLOUR-108/12/201806/04/2019 - 09:33

Khu vực cảng: K2

 THANH CHAU 06VIET NAMK2K229/06/201729/06/2017 - 15:05
 THANH CHAU 08VIET NAMK2K229/06/201729/06/2017 - 15:01

Khu vực cảng: KCT GO DA

 XIN HAI SHENG 17PANAMAKCT GO DAGO GIA04/09/201725/12/2017 - 05:00

Khu vực cảng: KHO XANG DAU DONG XUYEN

 YOU SHEN 2CHINAKHO XANG DAU DONG XUYENKHO XĂNG DẦU ĐÔNG XUYÊN25/06/201925/06/2019 - 06:00

Khu vực cảng: KHU CONG NGHIEP DONG XUYEN

 DN 58MAURITIUSKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN26/11/201825/06/2019 - 17:30
 PHU MY 06MONGOLIAKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN25/03/201721/06/2017 - 11:00
 PTSC 01VIET NAMKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN10/05/201711/05/2017 - 13:48
 PTSC 12VIET NAMKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN04/04/201904/04/2019 - 13:00

Khu vực cảng: MND PHU MY 1

 LONG HƯNG 1VIET NAMMND PHU MY 1NMD PHU MY 125/06/201925/06/2019 - 06:00

Khu vực cảng: MO BACH HO

 ARISTAIOSMARSHALL ISLANDSMO BACH HOMO BACH HO24/06/201924/06/2019 - 13:00
 BEN DINH-01VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO19/06/201919/06/2019 - 20:00
 CHI LINHVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO28/04/201928/04/2019 - 07:00
 HAI SONVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO21/06/201921/06/2019 - 07:00
 Ky Van 01VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO22/06/201922/06/2019 - 06:00
 Lam Son 01VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO13/06/201913/06/2019 - 07:00
 LONG HAI 02VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO21/06/201921/06/2019 - 07:00
 PTSC RESEARCHERVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO08/06/201908/06/2019 - 06:00
 PTSC SURVEYORVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO18/06/201918/06/2019 - 20:00
 SAO MAI 01VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO22/06/201922/06/2019 - 06:00
 Sao Mai 02VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO21/06/201921/06/2019 - 11:00
 SONG DINH 01VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO15/06/201915/06/2019 - 07:00
 TAN CANG 66VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO25/06/201925/06/2019 - 09:00
 THIEN UNG 01VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO25/06/201925/06/2019 - 07:00
 VIETSOVPETRO-06VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO18/04/201918/04/2019 - 16:00
 VSP-EXPRESSVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO22/06/201922/06/2019 - 22:00
 Vung Tau 01VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO24/06/201924/06/2019 - 08:00

Khu vực cảng: MO CHIM SAO

 PTSC VUNG TAUVIET NAMMO CHIM SAOCHIM SAO19/06/201919/06/2019 - 22:00

Khu vực cảng: MO DAI HUNG

 NGOC LONGVIET NAMMO DAI HUNGDAI HUNG05/06/201905/06/2019 - 07:00
 VISAL 2VIET NAMMO DAI HUNGDAI HUNG20/06/201920/06/2019 - 05:00

Khu vực cảng: MO LAN TAY

 HAI DUONG 09VIET NAMMO LAN TAYLAN TAY-LAN DO16/06/201916/06/2019 - 08:30
 HAKURYU 5PANAMAMO LAN TAYLAN TAY-LAN DO10/05/201910/05/2019 - 23:00
 SEA MEADOW 22PANAMAMO LAN TAYLAN TAY-LAN DO24/06/201924/06/2019 - 11:00
 SEA MEADOW 29PANAMAMO LAN TAYLAN TAY-LAN DO22/06/201922/06/2019 - 10:00

Khu vực cảng: MO RANG DONG

 HAI DUONG 12VIET NAMMO RANG DONGRANG DONG22/06/201922/06/2019 - 11:00
 sea meadow 12PANAMAMO RANG DONGRANG DONG29/05/201929/05/2019 - 12:00
 SEA MEADOW 18PANAMAMO RANG DONGRANG DONG23/06/201923/06/2019 - 05:00

Khu vực cảng: MO RONG

 KS JAVA STAR 2MARSHALL ISLANDSMO RONGMO RONG05/03/201905/03/2019 - 12:00
 PTSC HA LONGVIET NAMMO RONGMO RONG25/06/201925/06/2019 - 09:30
 TC PRINCESSVIET NAMMO RONGMO RONG05/06/201905/06/2019 - 10:00

Khu vực cảng: MO RONG DOI-RONG DOI TAY

 HẢI DƯƠNG 08VIET NAMMO RONG DOI-RONG DOI TAYRONG DOI24/06/201924/06/2019 - 13:00
 SEA MEADOW 16PANAMAMO RONG DOI-RONG DOI TAYRONG DOI24/05/201924/05/2019 - 07:00

Khu vực cảng: MO TE GIAC TRANG

 EVEREST 3PANAMAMO TE GIAC TRANGTE GIAC TRANG22/10/201722/10/2017 - 23:00
 HAI DUONG 18VIET NAMMO TE GIAC TRANGTE GIAC TRANG13/06/201913/06/2019 - 08:00
 THANH LONGVIET NAMMO TE GIAC TRANGTE GIAC TRANG22/06/201922/06/2019 - 06:00
 THANH LONG 2VIET NAMMO TE GIAC TRANGTE GIAC TRANG25/06/201925/06/2019 - 08:00

Khu vực cảng: NASOS

 NASOS IIVIET NAMNASOSNASOS22/06/201922/06/2019 - 06:00
 SG 5053VIET NAMNASOSNASOS24/05/201924/05/2019 - 07:00
 SG 6015VIET NAMNASOSNASOS24/05/201924/05/2019 - 07:00

Khu vực cảng: OUTTER P/S

 MY NAM 01VIET NAMOUTTER P/SNGOAI PHAO 027/12/201807/06/2019 - 09:00
 TRUONG SAVIET NAMOUTTER P/SNGOAI PHAO 011/09/201815/10/2018 - 15:00

Khu vực cảng: POSCO

 HẢI THẮNG 18VIET NAMPOSCOPOSCO-124/06/201924/06/2019 - 11:30
 QUÊ HƯƠNG 17/ HP4146VIET NAMPOSCOPOSCO-118/07/201718/07/2017 - 10:45
 QUÊ HƯƠNG 18/ HP4147VIET NAMPOSCOPOSCO-118/07/201718/07/2017 - 11:00
 QUÊ HƯƠNG 25/ HP3992VIET NAMPOSCOPOSCO-118/07/201718/07/2017 - 11:10
 THANH CONG 888/HP 4574VIET NAMPOSCOPOSCO-125/06/201925/06/2019 - 18:00

Khu vực cảng: POSCO SS-VINA

 HẢI HÀ 168VIET NAMPOSCO SS-VINAPOSCO SS-VINA24/06/201925/06/2019 - 06:18

Khu vực cảng: PTSC PHÚ MỸ

 DORADOMARSHALL ISLANDSPTSC PHÚ MỸCẦU CẢNG SỐ 123/06/201923/06/2019 - 12:00
 LORD NELSONPANAMAPTSC PHÚ MỸCẦU CẢNG SỐ 121/06/201921/06/2019 - 08:00
 MINH KHAI 18VIET NAMPTSC PHÚ MỸCẦU CẢNG SỐ 225/06/201925/06/2019 - 04:00
 PHÚ MỸ 03VIET NAMPTSC PHÚ MỸCẦU CẢNG SỐ 103/02/201903/02/2019 - 15:00

Khu vực cảng: PV SHIPYARD

 PV DRILLING VVIET NAMPV SHIPYARDPV SHIPYARD25/10/201128/11/2016 - 10:45
 SG 7253VIET NAMPV SHIPYARDPV SHIPYARD23/04/201924/06/2019 - 10:00
 SG 8530VIET NAMPV SHIPYARDPV SHIPYARD04/04/201924/06/2019 - 10:00
 SWIBER CONCORDEPANAMAPV SHIPYARDPV SHIPYARD14/10/201821/03/2019 - 13:00
 TAN CANG 89VIET NAMPV SHIPYARDPV SHIPYARD05/05/201914/05/2019 - 14:00
 TAN CANG SAI GON 01VIET NAMPV SHIPYARDPV SHIPYARD22/06/201923/06/2019 - 05:00
 TC PACIFICPANAMAPV SHIPYARDPV SHIPYARD08/06/201908/06/2019 - 12:00

Khu vực cảng: PVC-MS

 EVAYLIBERIAPVC-MSPVC-MS04/05/201904/05/2019 - 16:30
 FALCON DIAMONDMARSHALL ISLANDSPVC-MSPVC-MS29/09/201607/01/2017 - 11:59
 KOMULANLIBERIAPVC-MSPVC-MS16/10/201813/05/2019 - 16:00
 OssoyLIBERIAPVC-MSPVC-MS04/05/201904/05/2019 - 16:30

Khu vực cảng: PVGAS VUNG TAU

 BV 1902VIET NAMPVGAS VUNG TAUPVGAS-106/02/201816/06/2019 - 08:00
 SEA SPRINGVIET NAMPVGAS VUNG TAUPVGAS-131/03/201931/03/2019 - 13:00

Khu vực cảng: PVOIL MIEN DONG

 ASTRAL EXPRESSHONGKONGPVOIL MIEN DONGPVOIL MIEN DONG23/06/201925/06/2019 - 14:00

Khu vực cảng: QUOC TE THI VAI KHONG SU DUNG

 LUẬT NGHI 06VIET NAMQUOC TE THI VAI KHONG SU DUNGQUOC TE THI VAI18/08/201718/08/2017 - 07:00

Khu vực cảng: SCC-VN THI VAI

 BV 1204VIET NAMSCC-VN THI VAISCC-VN CẦU 5000017/03/201817/03/2018 - 12:00
 BV 1222VIET NAMSCC-VN THI VAISCC-VN CẦU 5000017/03/201817/03/2018 - 12:00
 VIỆT THUẬN OCEANVIET NAMSCC-VN THI VAISCC-VN CẦU 5000024/06/201924/06/2019 - 04:30

Khu vực cảng: SITV

 CERULEANSINGAPORESITVCẦU 122/06/201923/06/2019 - 22:30
 MINH TIEN 88VIET NAMSITVCẦU 122/06/201922/06/2019 - 16:00
 OMIROS LLIBERIASITVCẦU 116/06/201922/06/2019 - 05:30
 THORCO ISABELLAMARSHALL ISLANDSSITVCẦU 221/06/201921/06/2019 - 12:00

Khu vực cảng: SONG CAI MEP

 PHU XUAN 04VIET NAMSONG CAI MEPDU AN CANG GEMALINK25/03/201925/03/2019 - 14:00
 PHÚ XUÂN 17VIET NAMSONG CAI MEPDU AN CANG GEMALINK20/03/201920/03/2019 - 12:00

Khu vực cảng: SP-PSA

 INTERLINK UTILITYMARSHALL ISLANDSSP-PSACẦU CẢNG SỐ 125/06/201925/06/2019 - 14:30
 LONG TÂN 03VIET NAMSP-PSACẦU CẢNG SỐ 124/06/201925/06/2019 - 06:00
 SAKIZAYA JUSTICEPANAMASP-PSACẦU CẢNG SỐ 121/06/201922/06/2019 - 14:00
 SLB-TH 01VIET NAMSP-PSASP-PSA11/10/201711/10/2017 - 17:00
 SLTH1900VIET NAMSP-PSASP-PSA11/10/201711/10/2017 - 17:00
 TH 1950VIET NAMSP-PSASP-PSA11/10/201711/10/2017 - 17:00

Khu vực cảng: SSIT

 BOTTIGLIERI FLAVIO BORRIELLOITALYSSITCẦU CẢNG SỐ 124/06/201925/06/2019 - 09:00
 DONG BAC 99VIET NAMSSITCẦU CẢNG SỐ 123/06/201923/06/2019 - 23:00
 UNISON MEDALHONG KONGSSITCẦU CẢNG SỐ 122/06/201922/06/2019 - 11:00

Khu vực cảng: STRATEGIC MARINE

 CRYS ALCYONESINGAPORESTRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE06/01/201606/01/2016 - 10:58
 H199-RAZZO GEEEGYPTSTRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE22/05/201722/05/2017 - 18:51
 SG 5124VIET NAMSTRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE21/01/201811/05/2018 - 06:00
 STRATEGIC H1071VIET NAMSTRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE18/04/201818/04/2018 - 07:00

Khu vực cảng: TCCT-TCIT

 KAMIYAVIET NAMTCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 121/06/201921/06/2019 - 12:00
 KASUGAVIET NAMTCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 111/06/201911/06/2019 - 16:00
 MIRAIVIET NAMTCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 327/10/201827/10/2018 - 04:00
 SEA BEARVIET NAMTCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 121/06/201921/06/2019 - 13:00
 SEA BOXERVIET NAMTCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 122/06/201922/06/2019 - 17:00
 TAN CANG A6VIET NAMTCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 122/05/201907/06/2019 - 09:00
 TAN CANG A9VIET NAMTCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 115/06/201915/06/2019 - 17:00

Khu vực cảng: TCIT-CONTAINER (KSD)

 PHUOC LONG 36VIET NAMTCIT-CONTAINER (KSD)TCIT15/01/201815/01/2018 - 21:00
 SONG XANH 18VIET NAMTCIT-CONTAINER (KSD)TCIT11/09/201711/09/2017 - 21:30

Khu vực cảng: TCTT

 TAN CANG A10VIET NAMTCTTCẦU CẢNG TCTT22/11/201802/04/2019 - 12:00

Khu vực cảng: TH THI VAI

 BAOSHAN RICHTOGOTH THI VAICẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)23/06/201923/06/2019 - 11:30
 NING JING HAIHONG KONGTH THI VAICẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)21/06/201921/06/2019 - 14:00
 STAR LOENNORWAYTH THI VAICẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)23/06/201924/06/2019 - 04:30
 THÀNH ĐẠT 36-ALCIVIET NAMTH THI VAICẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA) *25/06/201925/06/2019 - 09:00

Khu vực cảng: THUONG CANG VUNG TAU

 BINH AN VALIANTVIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUCẦU CẢNG SỐ 220/06/201920/06/2019 - 11:00
 CREST OLYMPUSSAINT VINCENT & GRENADINESTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU08/06/201908/06/2019 - 09:00
 DẦU KHÍ 105VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUCẦU CẢNG SỐ 211/06/201911/06/2019 - 20:00
 HAI DUONG 39VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU17/05/201910/06/2019 - 16:00
 HD 02VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU21/06/201921/06/2019 - 21:00
 MINH HOÀNG 09VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU26/05/201926/05/2019 - 18:00
 PHÚ MỸ 05VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUCẦU CẢNG SỐ 227/03/201927/03/2019 - 15:00
 PHUC HAI 09VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU29/08/201729/08/2017 - 16:00
 PHUC HAI 19VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU18/10/201718/10/2017 - 15:00
 PHUC HAI 29VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU29/08/201729/08/2017 - 16:00
 PTSC THANG LONGVIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU25/06/201925/06/2019 - 13:00
 TAN CANG 89VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU  
 THANH CHAU 26VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU18/07/201516/04/2016 - 16:34
 TOAN PHUC 01VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU15/04/201915/04/2019 - 09:00
 VT101VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU28/05/201929/05/2019 - 15:00

Khu vực cảng: TS CAT LO

 CON DAO 09VIET NAMTS CAT LOTS CAT LO16/02/201916/02/2019 - 07:00
 CON DAO 10VIET NAMTS CAT LOTS CAT LO24/06/201924/06/2019 - 05:00
 Nghĩa Thành 24VIET NAMTS CAT LOTS CAT LO22/06/201922/06/2019 - 10:00
 NGHĨA THÀNH 26VIET NAMTS CAT LOTS CAT LO02/05/201902/05/2019 - 15:00

Khu vực cảng: VARD

 TOPAZ PECHORAMARSHALL ISLANDSVARDVARD PORT12/01/201812/01/2018 - 11:03
 TOPAZ URALMARSHALL ISLANDSVARDVARD PORT15/03/201815/03/2018 - 13:00

Khu vực cảng: VIETSOVPETRO

 Con SonVIET NAMVIETSOVPETROVSPT-131/05/201931/05/2019 - 10:00
 DEEP VENTUREBARBADOSVIETSOVPETROVIETSOVPETRO26/06/201412/06/2017 - 17:30
 HOANG SAVIET NAMVIETSOVPETROVSPT-624/06/201924/06/2019 - 12:00
 HQ 991VIET NAMVIETSOVPETROVIETSOVPETRO10/05/201710/05/2017 - 12:00
 LONG SON 01VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-201/12/201801/12/2018 - 17:00
 SAO MAI 03VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-228/05/201928/05/2019 - 11:00
 SG 5800VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-108/06/201908/06/2019 - 18:00
 SG 7121VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-110/06/201910/06/2019 - 18:00
 TAN CANG 69VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-321/06/201921/06/2019 - 06:00
 TRUONG SAVIET NAMVIETSOVPETROVIETSOVPETRO28/08/201723/09/2017 - 10:00
 VUNG TAU 02VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-424/06/201924/06/2019 - 12:00
 VUNG TAU 03VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-117/06/201917/06/2019 - 06:00
 VUNG TAU 05VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-224/06/201924/06/2019 - 12:00

Khu vực cảng: VUNG NEO VT

 AN BINHVIET NAMVUNG NEO VTA1225/03/201925/03/2019 - 15:00
 AN TIEN 06VIET NAMVUNG NEO VTA1227/05/201927/05/2019 - 07:00
 AN TIEN 07VIET NAMVUNG NEO VTA1227/05/201927/05/2019 - 07:00
 AULAC JUPITERVIET NAMVUNG NEO VTG1125/06/201925/06/2019 - 08:00
 BEAUTRIUMPHNETHERLANDSVUNG NEO VTH0525/06/201925/06/2019 - 16:00
 BIỂN ĐÔNG 189VIET NAMVUNG NEO VTB924/06/201924/06/2019 - 10:00
 CH DORISKOREAVUNG NEO VTH1823/06/201923/06/2019 - 10:00
 DAPHACO 6/ HP 4315VIET NAMVUNG NEO VTF1021/06/201923/06/2019 - 13:00
 DE LAPEROUSELUXEMBOURGVUNG NEO VTA1223/03/201925/06/2019 - 23:00
 DMC VENUSVIET NAMVUNG NEO VTG825/06/201925/06/2019 - 18:00
 DUC THANGVIET NAMVUNG NEO VTA1201/10/201826/12/2018 - 07:00
 GAS EVOLUZIONEPANAMAVUNG NEO VTG1207/06/201915/06/2019 - 18:50
 GAS TEXIANAPANAMAVUNG NEO VTG1502/06/201902/06/2019 - 11:00
 HAI PHUONG 102VIET NAMVUNG NEO VTA1219/06/201919/06/2019 - 14:00
 HIEN ANH 688/ NĐ 3238VIET NAMVUNG NEO VTB524/06/201924/06/2019 - 14:00
 HK 79VIET NAMVUNG NEO VTA1219/05/201919/05/2019 - 16:00
 HP 3927VIET NAMVUNG NEO VTA1225/05/201925/05/2019 - 12:00
 HP 4135VIET NAMVUNG NEO VTA1225/05/201925/05/2019 - 12:00
 INLACO ACCORDPANAMAVUNG NEO VTH2309/06/201809/06/2018 - 15:00
 IVY ALLIANCEMARSHALL ISLANDSVUNG NEO VTH2024/06/201924/06/2019 - 18:00
 KINGFISHERLIBERIAVUNG NEO VTH0311/06/201916/06/2019 - 06:00
 LA 05440VIET NAMVUNG NEO VTA1220/04/201920/04/2019 - 14:00
 LA 05584VIET NAMVUNG NEO VTA1225/05/201925/05/2019 - 12:00
 LA 05688VIET NAMVUNG NEO VTA1220/04/201920/04/2019 - 14:00
 LA 05736VIET NAMVUNG NEO VTA1225/05/201925/05/2019 - 12:00
 LA 06280VIET NAMVUNG NEO VTA1220/04/201920/04/2019 - 14:00
 LA 06547VIET NAMVUNG NEO VTA1225/05/201925/05/2019 - 12:00
 LA 06681VIET NAMVUNG NEO VTA1220/04/201920/04/2019 - 14:00
 LA 06827VIET NAMVUNG NEO VTA1220/04/201920/04/2019 - 14:00
 LA 07107VIET NAMVUNG NEO VTA1220/04/201920/04/2019 - 14:00
 LA 07189VIET NAMVUNG NEO VTB310/08/201710/08/2017 - 17:00
 LA 07451VIET NAMVUNG NEO VTA1220/04/201920/04/2019 - 14:00
 LA 07495VIET NAMVUNG NEO VTA1220/04/201920/04/2019 - 14:00
 MAI LINH 36VIET NAMVUNG NEO VTA1220/06/201920/06/2019 - 12:30
 MARATHA PRESTIGEINDIAVUNG NEO VTF915/06/201922/06/2019 - 10:00
 MINH NAM 07VIET NAMVUNG NEO VTF725/06/201925/06/2019 - 05:00
 NAM CƯỜNG 8888VIET NAMVUNG NEO VTA1225/06/201925/06/2019 - 05:00
 NASOS IVIET NAMVUNG NEO VTH1920/11/201806/05/2019 - 10:00
 NORD SETOUCHIPANAMAVUNG NEO VTF624/06/201924/06/2019 - 20:00
 OCEANIC PESCADORESPANAMAVUNG NEO VTH2224/06/201924/06/2019 - 18:00
 PHÚ HẬUVIET NAMVUNG NEO VTA1225/07/201825/12/2018 - 16:53
 PHÚ QUÝ 01VIET NAMVUNG NEO VTG115/04/201613/06/2019 - 13:30
 PHÚC HẢI 89VIET NAMVUNG NEO VTA1219/04/201919/04/2019 - 15:00
 PHUOC VINH 03VIET NAMVUNG NEO VTA1201/12/201801/12/2018 - 14:00
 PIS POLARISSINGAPOREVUNG NEO VTH0211/06/201911/06/2019 - 22:00
 PROVIDENCEM'ISLANDSVUNG NEO VTH0811/01/201711/01/2017 - 17:30
 QN 6635VIET NAMVUNG NEO VTH2630/10/201730/10/2017 - 22:00
 QUANG HUY 23VIET NAMVUNG NEO VTA1225/05/201925/05/2019 - 12:00
 QUANG MINH STARVIET NAMVUNG NEO VTH1722/06/201922/06/2019 - 08:00
 REECH TIDEVANUATUVUNG NEO VTB1105/06/201905/06/2019 - 22:00
 SAO MAI 07VIET NAMVUNG NEO VTBP1010/12/201710/12/2017 - 22:00
 SAR 272VIET NAMVUNG NEO VTBAI TRUOC VUNG TAU01/04/200401/04/2004 - 14:30
 SEA MEADOW 05PANAMAVUNG NEO VTB1120/05/201906/06/2019 - 15:00
 SG 1737VIET NAMVUNG NEO VTA1215/10/201815/10/2018 - 09:00
 SG 1871VIET NAMVUNG NEO VTA1218/04/201918/04/2019 - 17:00
 SG 3824VIET NAMVUNG NEO VTA1214/06/201914/06/2019 - 16:51
 SG 4145VIET NAMVUNG NEO VTA1225/05/201925/05/2019 - 12:00
 SG 5472VIET NAMVUNG NEO VTA1225/05/201925/05/2019 - 12:00
 SG 7285VIET NAMVUNG NEO VTA1214/06/201914/06/2019 - 16:40
 SG 8088VIET NAMVUNG NEO VTA1216/04/201916/04/2019 - 10:38
 SGP 3VIET NAMVUNG NEO VTG214/06/201914/06/2019 - 22:00
 SLMBVIET NAMVUNG NEO VTB927/07/201827/07/2018 - 18:00
 SƠN LỘC 09VIET NAMVUNG NEO VTA1223/06/201923/06/2019 - 03:00
 SONG THUONGVIET NAMVUNG NEO VTA1225/10/201825/10/2018 - 09:00
 SPOONER TIDEVANUATUVUNG NEO VTB1105/06/201905/06/2019 - 22:00
 STYBARROW VENTUREPANAMAVUNG NEO VTH0126/08/201526/08/2015 - 08:00
 SUNRAYLIBERIAVUNG NEO VTH0122/04/201922/04/2019 - 12:00
 TAN CANG P3VIET NAMVUNG NEO VTA1226/07/201826/07/2018 - 00:00
 TAN CANG P4VIET NAMVUNG NEO VTA1205/03/201905/03/2019 - 10:00
 TG 14213VIET NAMVUNG NEO VTA1226/10/201826/10/2018 - 09:00
 THANH CONG 36VIET NAMVUNG NEO VTB824/06/201924/06/2019 - 13:00
 THANH CONG 98/SG 8235VIET NAMVUNG NEO VTA1216/06/201916/06/2019 - 10:00
 THANH CONG 999VIET NAMVUNG NEO VTG1624/06/201925/06/2019 - 07:00
 THUAN THAO 02VIET NAMVUNG NEO VTB927/07/201827/07/2018 - 17:00
 THUONG HAI 05VIET NAMVUNG NEO VTA1225/10/201825/10/2018 - 00:00
 TRÚC MINH 05VIET NAMVUNG NEO VTA1206/06/201906/06/2019 - 08:00
 TRUONG THANH 88/ HD 2678VIET NAMVUNG NEO VTG320/06/201920/06/2019 - 03:00
 VIET THUAN 568VIET NAMVUNG NEO VTG1018/06/201918/06/2019 - 12:05
 VIET THUAN 668VIET NAMVUNG NEO VTG418/06/201918/06/2019 - 19:00
 VINABUNKER 05VIET NAMVUNG NEO VTA1206/08/201821/05/2019 - 01:00
 VINABUNKER 06VIET NAMVUNG NEO VTA1217/06/201917/06/2019 - 10:00
 VT THANH CONG 168VIET NAMVUNG NEO VTB822/06/201922/06/2019 - 16:00
 VUNG TAU 2006VIET NAMVUNG NEO VTBAI TRUOC VUNG TAU02/06/200602/06/2006 - 10:00
 WARD TIDEVANUATUVUNG NEO VTB1105/06/201905/06/2019 - 22:00
 XUAN THUY 89VIET NAMVUNG NEO VTG1424/06/201924/06/2019 - 16:00

Khu vực cảng: VUNG TAU SHIPYARD

 GOLDEN OCEAN 16VIET NAMVUNG TAU SHIPYARDVUNG TAU SHIPYARD30/03/201907/04/2019 - 05:00

CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
  • Điện thoại: (84-0254) 3856270
  • Điện thoại: (84-0254) 3512811
  • Điện thoại: (84-0254) 3512237
  • Di động: (84) 0918148252