Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI

VỊ TRÍ TÀU TẠI CẢNG

Ngày:
Khu vực cảng  
 Tên tàuQuốc tịchCầu/PhaoNgày đếnNgày/Giờ vào cầu

Khu vực cảng:

 PTSC 07VIET NAM    
 YEN BINH 258VIET NAM  01/11/201901/11/2019 - 13:39

Khu vực cảng: BA SON

 SEA CHEETAHPANAMABA SONCẦU CẢNG SỐ 115/03/202001/04/2020 - 06:00
 SG 3316VIET NAMBA SONCẦU CẢNG SÀ LAN23/07/201823/07/2018 - 15:00
 VUNG TAU 02VIET NAMBA SONCẦU CẢNG SỐ 217/02/202021/02/2020 - 09:00

Khu vực cảng: BARIA SERECE

 ODINVIET NAMBARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 113/01/202013/01/2020 - 18:00
 PHƯƠNG NAM 88VIET NAMBARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 130/03/202031/03/2020 - 14:34
 THORVIET NAMBARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 113/01/202013/01/2020 - 18:00
 VIET THUAN 268VIET NAMBARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 131/03/202031/03/2020 - 11:00

Khu vực cảng: BASON CAI MEP (KSD)

 BV 0792/SG 6526VIET NAMBASON CAI MEP (KSD)BA SON22/06/201822/06/2018 - 07:00
 TCB 1710VIET NAMBASON CAI MEP (KSD)BA SON26/10/201726/10/2017 - 13:00

Khu vực cảng: BEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)

 CON DAO 10VIET NAMBEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)BEN DAM - CD28/03/202028/03/2020 - 07:00
 Nghĩa Thành 24VIET NAMBEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)BEN DAM - CD29/03/202029/03/2020 - 23:00
 Nghĩa Thành 27VIET NAMBEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)BEN DAM - CD30/03/202030/03/2020 - 10:30
 VIETSAND 39VIET NAMBEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)BEN DAM - CD30/03/202030/03/2020 - 07:00

Khu vực cảng: BEN PHAO HOANG NGUYEN

 CỬU LONG 27+HOÀNH SƠN 238VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN *11/03/202011/03/2020 - 17:00
 EPIC 08VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN29/03/202030/03/2020 - 10:30
 FALCON 06VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN09/12/201909/12/2019 - 14:00
 FALCON 18VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN01/12/201901/12/2019 - 03:00
 HD 02VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN21/06/201927/03/2020 - 16:00
 HOÀNG NGUYÊN 18VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN25/03/202025/03/2020 - 11:00
 HOANG NGUYEN 26VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN07/12/201807/12/2018 - 17:00
 TAN CANG 03VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN12/12/201908/02/2020 - 14:00
 ZANPOL FORCEMARSHALL ISLANDSBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN24/03/202024/03/2020 - 23:00

Khu vực cảng: CANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK

 BV 1224VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK26/07/201926/07/2019 - 11:30
 BV 1439VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK26/07/201926/07/2019 - 11:30
 HÒA BÌNHVIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK23/03/202023/03/2020 - 16:00
 HƯNG PHÚ 27VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK27/06/201927/06/2019 - 07:30
 LA 06753VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK25/07/201925/07/2019 - 11:00
 PHU XUAN 07VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK06/05/201906/05/2019 - 18:00
 PHU XUAN 20VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK04/06/201904/06/2019 - 13:00
 SG 4824VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK08/05/201908/05/2019 - 22:00
 SG 5223VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK20/03/202020/03/2020 - 16:00
 SG 5236VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK25/03/202025/03/2020 - 09:00
 SG 8088VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK06/03/202006/03/2020 - 16:00
 SG 8424VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK27/07/201927/07/2019 - 13:00
 TRUONG THANH 168VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK18/03/202018/03/2020 - 03:30
 TRƯỜNG THÀNH 999VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK10/08/201910/08/2019 - 11:00

Khu vực cảng: CANG DKNK BIEN DONG

 BRITISH RENOWNISLE OF MANCANG DKNK BIEN DONGHAI THACH-MOC TINH01/04/202001/04/2020 - 18:00
 PTSC HAI ANVIET NAMCANG DKNK BIEN DONGHAI THACH-MOC TINH01/04/202001/04/2020 - 06:00
 PTSC THAI BINHVIET NAMCANG DKNK BIEN DONGHAI THACH-MOC TINH24/03/202024/03/2020 - 08:30

Khu vực cảng: CẢNG SAO MAI

 PHU LONG 28VIET NAMCẢNG SAO MAICAU 108/08/201614/02/2020 - 06:00
 PHU YEN 2007VIET NAMCẢNG SAO MAICAU 129/05/201827/03/2020 - 12:00
 VINABUNKER 01VIET NAMCẢNG SAO MAICAU 107/03/202007/03/2020 - 18:00
 VINABUNKER 02VIET NAMCẢNG SAO MAICAU 1 *27/12/201929/12/2019 - 16:00

Khu vực cảng: CANG TO HOP HOA DAU MIEN NAM

 DUY LINH 26VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM28/03/201928/03/2019 - 09:00
 HASSYU 01VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM27/03/202028/03/2020 - 10:00
 HUNG DUNG 12VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM27/03/201927/03/2019 - 16:00
 HUNG PHU 25VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM22/10/201922/10/2019 - 14:00
 HUNG PHU 29VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM03/02/202003/02/2020 - 05:00
 HUNG PHU 535VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM03/02/202003/02/2020 - 05:00
 HƯNG PHÚ 99VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM29/11/201929/11/2019 - 16:29
 LION KIMTRANS TB 6 + ASIAPRIDE 2332MALAYSIACANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM18/03/202021/03/2020 - 04:00
 MAI SƠN 09VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM28/08/201928/08/2019 - 14:00
 PHU QUANG MINH 06VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM28/11/201928/11/2019 - 11:20
 SG 3316VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM20/05/201920/05/2019 - 17:08
 SG 7253VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM24/03/202024/03/2020 - 16:00
 SG 7665VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM11/07/201911/07/2019 - 06:00
 SG 8265VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM11/07/201911/07/2019 - 06:00
 SGP 3VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM14/06/201914/06/2019 - 22:00
 SONG LO 06VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM03/02/202003/02/2020 - 05:00
 TIEN DAT 66VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM27/03/201927/03/2019 - 15:00
 TS-1VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM29/11/201929/11/2019 - 16:25

Khu vực cảng: CMIT

 BIỂN MỚI 03VIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)29/03/202029/03/2020 - 13:00
 HUNG DUNG 08VIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)29/03/202029/03/2020 - 13:00
 MAERSK EDINBURGHDANISHCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)01/04/202001/04/2020 - 07:00
 PHÚ MỸ 02VIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)24/01/202024/01/2020 - 10:00
 PHU MY 09VIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)09/06/201909/06/2019 - 10:00
 PHU MY 20VIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)02/03/202002/03/2020 - 15:00
 PHUOC LONG 36VIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)23/08/201723/08/2017 - 15:00
 SAI GON XANH 02VIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)27/03/202027/03/2020 - 12:00
 SAI GON XANH 06VIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)29/03/202029/03/2020 - 13:00
 SEA DOLPHINVIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)27/03/202027/03/2020 - 21:00
 SEA EAGLEVIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)27/03/202027/03/2020 - 19:00
 SEA FORCE 1VIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)29/03/202029/03/2020 - 06:00
 SEA FORCE 2VIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)30/03/202030/03/2020 - 20:00

Khu vực cảng: DAU KHI NGOAI KHOI

 SAPURAKENCANA FLB-1MALAYSIADAU KHI NGOAI KHOINGOAI KHOI VUNG TAU04/09/201617/09/2016 - 10:00

Khu vực cảng: HA LOC

 ĐNA 0618VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC30/07/201930/07/2019 - 12:00
 HA ANH 09VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC07/07/201718/11/2019 - 17:00
 LONG PHAT 79VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC26/03/201926/03/2019 - 09:00
 PSV 3300VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC25/10/201825/10/2018 - 18:00
 PSV 3400VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC30/10/201830/10/2018 - 11:02
 PTSC 01VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC04/03/202004/03/2020 - 09:00
 TAN CANG 4600SIERRA LEONEHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC06/07/201712/07/2017 - 16:00
 TC FORTUNEVIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC18/03/202031/03/2020 - 07:00
 THAI HA 8888VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC20/12/201922/12/2019 - 13:05
 THANH HUYEN 68VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC27/11/201927/11/2019 - 11:00
 THANH HUYEN 69VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC26/10/201826/10/2018 - 11:30
 UT GLORYVIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC17/09/201917/09/2019 - 16:00
 VẠN HƯNGVIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC25/03/202030/03/2020 - 05:00

Khu vực cảng: HA LUU PTSC

 AN BANGVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-513/03/202013/03/2020 - 02:00
 BINH MINHVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-229/03/202029/03/2020 - 07:00
 BINH MINH 02VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-507/11/201710/05/2018 - 15:00
 CGG AMADEUSVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-620/09/201820/09/2018 - 08:00
 EVEREST 02KIRIBATIHA LUU PTSCHL PTSC-314/12/201714/12/2017 - 18:00
 EVEREST 02KIRIBATIHA LUU PTSCHL PTSC-522/01/201822/01/2018 - 22:00
 HAI DUONG 19VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-401/04/202001/04/2020 - 06:00
 PHONG NHAVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-201/04/202001/04/2020 - 11:00
 PTSC CHI LINHVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-524/03/202024/03/2020 - 23:00
 PTSC DAI HUNGVANUATUHA LUU PTSCHL PTSC-117/11/201515/12/2015 - 21:00
 TC ROYALVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-430/03/202030/03/2020 - 19:00
 THANH LONG 2VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-331/03/202031/03/2020 - 21:00

Khu vực cảng: HAI SU DEN

 EVEREST 02KIRIBATIHAI SU DENHAI SU DEN23/07/201723/07/2017 - 07:42

Khu vực cảng: HQ 129

 HUNG THANG 27VIET NAMHQ 129HQ 12908/08/201616/09/2016 - 08:05
 SAR 413VIET NAMHQ 129HQ 12902/03/201602/03/2016 - 09:52
 TAN CANG 63VIET NAMHQ 129HQ 12917/01/202017/01/2020 - 09:00
 TAN CANG 69VIET NAMHQ 129HQ 12904/03/202004/03/2020 - 12:05
 TC DRAGONVIET NAMHQ 129HQ 12922/03/202022/03/2020 - 19:00
 TK62 & ĐỐC 9202VIET NAMHQ 129HQ 12922/07/201922/07/2019 - 13:00

Khu vực cảng: INTERFLOUR

 HIEP PHAT 01VIET NAMINTERFLOURINTERFLOUR-217/04/201917/04/2019 - 15:00
 NAM KHÁNH 99VIET NAMINTERFLOURINTERFLOUR-231/03/202031/03/2020 - 14:30

Khu vực cảng: K2

 THANH CHAU 06VIET NAMK2K229/06/201729/06/2017 - 15:05
 THANH CHAU 08VIET NAMK2K229/06/201729/06/2017 - 15:01

Khu vực cảng: KCT GO DA

 XIN HAI SHENG 17PANAMAKCT GO DAGO GIA04/09/201725/12/2017 - 05:00

Khu vực cảng: KHU CONG NGHIEP DONG XUYEN

 DN 58MAURITIUSKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN26/11/201831/03/2020 - 16:00
 LUCKYUNITED STATES OF AMERICAKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN29/11/201929/11/2019 - 12:00
 PHU MY 06MONGOLIAKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN25/03/201721/06/2017 - 11:00
 PTSC 01VIET NAMKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN10/05/201711/05/2017 - 13:48
 PTSC 12VIET NAMKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN04/04/201904/04/2019 - 13:00
 TAN CANG SAI GON 01VIET NAMKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN22/06/201921/08/2019 - 10:00
 VTB UNIONPANAMAKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN02/12/201905/12/2019 - 07:30

Khu vực cảng: MO BACH HO

 BEN DINH-01VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO27/03/202027/03/2020 - 07:00
 BINH AN RESEARCHVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO27/03/202027/03/2020 - 03:00
 CHI LINHVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO28/04/201928/04/2019 - 07:00
 Con SonVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO22/03/202022/03/2020 - 18:00
 HOANG SAVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO23/03/202023/03/2020 - 19:00
 LONG HAI 02VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO30/03/202030/03/2020 - 07:00
 NILE RIVERNETHERLANDSMO BACH HOMO BACH HO29/03/202029/03/2020 - 15:00
 PVT MercuryVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO01/04/202001/04/2020 - 03:00
 SAO MAI 01VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO22/03/202022/03/2020 - 18:00
 Sao Mai 02VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO31/03/202031/03/2020 - 06:00
 SAO MAI 03VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO30/03/202030/03/2020 - 07:00
 SONG DINH 01VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO29/03/202029/03/2020 - 07:00
 VIETSOVPETRO-06VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO01/04/202001/04/2020 - 23:00
 VSP-EXPRESSVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO28/03/202028/03/2020 - 08:00
 Vung Tau 01VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO30/03/202030/03/2020 - 07:00
 VUNG TAU 03VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO01/04/202001/04/2020 - 07:00
 VUNG TAU 05VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO01/04/202001/04/2020 - 23:00
 VUNG TAU 06VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO31/03/202031/03/2020 - 06:00

Khu vực cảng: MO CHIM SAO

 PTSC VUNG TAUVIET NAMMO CHIM SAOCHIM SAO29/03/202029/03/2020 - 22:00

Khu vực cảng: MO DAI HUNG

 DẦU KHÍ 105VIET NAMMO DAI HUNGDAI HUNG25/03/202025/03/2020 - 10:00
 EUROINTEGRITYLIBERIAMO DAI HUNGDAI HUNG28/03/202028/03/2020 - 20:00
 PTSC THANG LONGVIET NAMMO DAI HUNGDAI HUNG01/04/202001/04/2020 - 15:00
 PTSC TIEN PHONGVIET NAMMO DAI HUNGDAI HUNG14/03/202014/03/2020 - 17:00
 SEA MEADOW 05PANAMAMO DAI HUNGDAI HUNG24/03/202024/03/2020 - 13:00
 TAN CANG 89VIET NAMMO DAI HUNGDAI HUNG01/04/202001/04/2020 - 22:00

Khu vực cảng: MO LAN TAY

 HAI DUONG 09VIET NAMMO LAN TAYLAN TAY-LAN DO12/03/202012/03/2020 - 06:00

Khu vực cảng: MO RANG DONG

 SEA MEADOW 19PANAMAMO RANG DONGRANG DONG30/03/202030/03/2020 - 08:00
 VT101VIET NAMMO RANG DONGRANG DONG30/03/202030/03/2020 - 05:00

Khu vực cảng: MO RONG

 CUU LONGVIET NAMMO RONGMO RONG02/10/201902/10/2019 - 12:00
 MURMANSKAYARUSSIAMO RONGMO RONG25/08/201925/08/2019 - 12:00
 TC PRINCESSVIET NAMMO RONGMO RONG29/03/202029/03/2020 - 22:00

Khu vực cảng: MO RONG DOI-RONG DOI TAY

 HẢI DƯƠNG 08VIET NAMMO RONG DOI-RONG DOI TAYRONG DOI14/03/202014/03/2020 - 09:00
 SEA MEADOW 29PANAMAMO RONG DOI-RONG DOI TAYRONG DOI14/01/202014/01/2020 - 13:00

Khu vực cảng: MO TE GIAC TRANG

 EVEREST 3VIET NAMMO TE GIAC TRANGTE GIAC TRANG31/03/202031/03/2020 - 06:00
 EVEREST 3PANAMAMO TE GIAC TRANGTE GIAC TRANG22/10/201722/10/2017 - 23:00
 HAKURYU 11PANAMAMO TE GIAC TRANGTE GIAC TRANG11/11/201911/11/2019 - 07:00
 IDUNVANUATUMO TE GIAC TRANGTE GIAC TRANG12/11/201912/11/2019 - 20:40
 THANH LONGVIET NAMMO TE GIAC TRANGTE GIAC TRANG23/03/202023/03/2020 - 07:00

Khu vực cảng: NM THEP PHU MY

 CHUN WEIPANAMANM THEP PHU MYCẦU CẢNG SỐ 127/03/202030/03/2020 - 14:00

Khu vực cảng: OUTTER P/S

 BINH ANVIET NAMOUTTER P/SNGOAI PHAO 009/03/202031/03/2020 - 10:00
 NASOS IVIET NAMOUTTER P/SNGOAI PHAO 028/12/201930/12/2019 - 07:00
 NASOS IIVIET NAMOUTTER P/SNGOAI PHAO 028/12/201930/12/2019 - 07:00
 NB 806N/AOUTTER P/SNGOAI PHAO 020/09/201924/09/2019 - 07:00
 TRUONG SAVIET NAMOUTTER P/SNGOAI PHAO 011/09/201815/10/2018 - 15:00

Khu vực cảng: PETRO VUNG TAU

 HAI LINH 18VIET NAMPETRO VUNG TAUXĂNG DẦU PETRO VŨNG TÀU25/03/202030/03/2020 - 11:00

Khu vực cảng: POSCO

 QUÊ HƯƠNG 17/ HP4146VIET NAMPOSCOPOSCO-118/07/201718/07/2017 - 10:45
 QUÊ HƯƠNG 25/ HP3992VIET NAMPOSCOPOSCO-118/07/201718/07/2017 - 11:10
 SHT 59VIET NAMPOSCOPOSCO-130/03/202001/04/2020 - 00:30

Khu vực cảng: PTSC PHÚ MỸ

 DERYOUNG SUPERSTARPANAMAPTSC PHÚ MỸCẦU CẢNG SỐ 131/03/202031/03/2020 - 09:00

Khu vực cảng: PV SHIPYARD

 ASHICO LAM SONVIET NAMPV SHIPYARDPV SHIPYARD28/02/202027/03/2020 - 16:30
 PV DRILLING VVIET NAMPV SHIPYARDPV SHIPYARD25/10/201128/11/2016 - 10:45
 SWIBER CONCORDEPANAMAPV SHIPYARDPV SHIPYARD14/10/201818/11/2019 - 07:00
 TAN CANG 88VIET NAMPV SHIPYARDPV SHIPYARD18/03/202031/03/2020 - 16:00

Khu vực cảng: PVC-MS

 FALCON DIAMONDMARSHALL ISLANDSPVC-MSPVC-MS29/09/201607/01/2017 - 11:59

Khu vực cảng: PVGAS VUNG TAU

 BV 1902VIET NAMPVGAS VUNG TAUPVGAS-106/02/201816/06/2019 - 08:00
 SEA SPRINGVIET NAMPVGAS VUNG TAUPVGAS-131/03/201931/03/2019 - 13:00

Khu vực cảng: QUOC TE THI VAI

 INDIAN BULKERPANAMAQUOC TE THI VAICẦU CẢNG SỐ 125/03/202026/03/2020 - 08:30

Khu vực cảng: QUOC TE THI VAI KHONG SU DUNG

 LUẬT NGHI 06VIET NAMQUOC TE THI VAI KHONG SU DUNGQUOC TE THI VAI18/08/201718/08/2017 - 07:00

Khu vực cảng: SCC-VN THI VAI

 BV 1204VIET NAMSCC-VN THI VAISCC-VN CẦU CẢNG SỐ 117/03/201817/03/2018 - 12:00
 BV 1222VIET NAMSCC-VN THI VAISCC-VN CẦU CẢNG SỐ 117/03/201817/03/2018 - 12:00

Khu vực cảng: SITV

 BERLIN TRADERLIBERIASITVCẦU 129/03/202029/03/2020 - 09:46
 PHÚ MỸ 05VIET NAMSITVCẦU 123/01/202028/03/2020 - 09:45

Khu vực cảng: SOFEL

 TERAS CONQUEST 10SINGAPORESOFELSOFEL (SG SHIPYARD)19/08/201908/11/2019 - 11:00

Khu vực cảng: SONG CAI MEP

 NAM TIEN 18VIET NAMSONG CAI MEPDU AN CANG TONG HOP CAI MEP13/05/201922/10/2019 - 10:00
 NAM TIEN 20VIET NAMSONG CAI MEPDU AN CANG TONG HOP CAI MEP20/01/201811/10/2019 - 07:00
 PHU XUAN 04VIET NAMSONG CAI MEPDU AN CANG GEMALINK25/03/201925/03/2019 - 14:00
 TRUONG THANH 9999VIET NAMSONG CAI MEPDU AN CANG GEMALINK08/10/201908/10/2019 - 07:00

Khu vực cảng: SP-PSA

 SLB-TH 01VIET NAMSP-PSASP-PSA11/10/201711/10/2017 - 17:00
 SLTH1900VIET NAMSP-PSASP-PSA11/10/201711/10/2017 - 17:00
 TH 1950VIET NAMSP-PSASP-PSA11/10/201711/10/2017 - 17:00
 YOZANPANAMASP-PSACẦU CẢNG SỐ 129/03/202029/03/2020 - 15:00

Khu vực cảng: SSIT

 Ngọc Minh 27 - BIDVVIET NAMSSITCẦU CẢNG SỐ 128/03/202001/04/2020 - 00:00
 YASA NESLIHANMARSHALL ISLANDSSSITCẦU CẢNG SỐ 129/03/202029/03/2020 - 15:30

Khu vực cảng: STRATEGIC MARINE

 CRYS ALCYONESINGAPORESTRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE06/01/201606/01/2016 - 10:58
 H199-RAZZO GEEEGYPTSTRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE22/05/201722/05/2017 - 18:51
 SG 5124VIET NAMSTRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE21/01/201811/05/2018 - 06:00
 STRATEGIC H1071VIET NAMSTRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE18/04/201818/04/2018 - 07:00

Khu vực cảng: TCCT-TCIT

 HỢP AN 05VIET NAMTCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 114/10/201914/10/2019 - 08:00
 KAMIYAVIET NAMTCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 121/06/201921/06/2019 - 12:00
 KASUGAVIET NAMTCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 128/10/201928/10/2019 - 09:00
 MIRAIVIET NAMTCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 327/10/201827/10/2018 - 04:00
 ONE APUSJAPANTCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 330/03/202001/04/2020 - 06:00
 SEA BEARVIET NAMTCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 130/03/202030/03/2020 - 20:00
 SEA TIGERVIET NAMTCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 131/03/202031/03/2020 - 19:00
 TAN CANG A10VIET NAMTCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 122/03/202022/03/2020 - 08:00
 TAN CANG A6VIET NAMTCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 128/03/202028/03/2020 - 23:00

Khu vực cảng: TCIT-CONTAINER (KSD)

 PHUOC LONG 36VIET NAMTCIT-CONTAINER (KSD)TCIT15/01/201815/01/2018 - 21:00
 SONG XANH 18VIET NAMTCIT-CONTAINER (KSD)TCIT11/09/201711/09/2017 - 21:30

Khu vực cảng: TCTT

 ACX DIAMONDSINGAPORETCTTCẦU CẢNG TCTT01/04/202001/04/2020 - 07:30
 HỢP AN 01VIET NAMTCTTCẦU CẢNG TCTT30/03/202030/03/2020 - 05:00
 HOP AN 02VIET NAMTCTTCẦU CẢNG TCTT22/03/202022/03/2020 - 11:00
 LA 05059VIET NAMTCTTCẦU CẢNG TCTT26/03/202026/03/2020 - 10:00
 LA 07468VIET NAMTCTTCẦU CẢNG TCTT26/03/202026/03/2020 - 10:00
 QUÊ HƯƠNG 18/ HP4147VIET NAMTCTTCẦU CẢNG TCTT30/03/202030/03/2020 - 02:20
 VNL VOYAGERVIET NAMTCTTCẦU CẢNG TCTT26/03/202026/03/2020 - 10:00

Khu vực cảng: TH THI VAI

 EARNEST CRANEPANAMATH THI VAICẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)25/03/202001/04/2020 - 07:30
 SG 7946VIET NAMTH THI VAICẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)29/03/202029/03/2020 - 13:00
 VMS-N01VIET NAMTH THI VAICẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)29/03/202029/03/2020 - 13:00

Khu vực cảng: THUONG CANG VUNG TAU

 HAI DUONG 39VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU28/03/202028/03/2020 - 14:00
 HAI DUONG 79VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU28/02/202022/03/2020 - 07:00
 HAI DUONG 89VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU30/03/202030/03/2020 - 22:00
 NGOC LONGVIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU15/03/202015/03/2020 - 10:00
 PHU MY 06VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU23/01/202023/01/2020 - 03:00
 PHUC HAI 09VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU29/08/201729/08/2017 - 16:00
 PHUC HAI 19VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU18/10/201718/10/2017 - 15:00
 PHUC HAI 29VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU29/08/201729/08/2017 - 16:00
 SEA JAGUARPANAMATHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU15/03/202015/03/2020 - 20:00
 SWIWAR SURYASINGAPORETHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU22/03/202024/03/2020 - 15:00
 TAN CANG 89VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU  
 THANH CHAU 26VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU18/07/201516/04/2016 - 16:34
 THIEN LONG 01VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU12/03/202012/03/2020 - 07:00
 TK 62VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU26/12/201926/12/2019 - 16:30
 TOAN PHUC 01VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU15/04/201915/04/2019 - 09:00

Khu vực cảng: TS CAT LO

 CON DAO 09VIET NAMTS CAT LOTS CAT LO16/02/201916/02/2019 - 07:00
 NGHĨA THÀNH 18VIET NAMTS CAT LOTS CAT LO30/03/202030/03/2020 - 08:00

Khu vực cảng: VARD

 TOPAZ PECHORAMARSHALL ISLANDSVARDVARD PORT12/01/201812/01/2018 - 11:03
 TOPAZ URALMARSHALL ISLANDSVARDVARD PORT15/03/201815/03/2018 - 13:00

Khu vực cảng: VIETSOVPETRO

 DEEP VENTUREBARBADOSVIETSOVPETROVIETSOVPETRO26/06/201412/06/2017 - 17:30
 HAI SONVIET NAMVIETSOVPETROVSPT-417/02/202017/02/2020 - 07:00
 HOANG NGUYEN 19VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-308/12/201824/03/2020 - 08:00
 HQ 991VIET NAMVIETSOVPETROVIETSOVPETRO10/05/201710/05/2017 - 12:00
 Ky Van 01VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-228/10/201928/10/2019 - 07:00
 Lam Son 01VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-129/03/202029/03/2020 - 07:00
 LONG SON 01VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-201/12/201801/12/2018 - 17:00
 PTSC OFFSHORE 1VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-609/02/202010/02/2020 - 14:00
 THIEN UNG 01VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-317/02/202017/02/2020 - 05:00
 TRUONG SAVIET NAMVIETSOVPETROVIETSOVPETRO28/08/201723/09/2017 - 10:00
 VIETSOVPETRO-05VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-204/10/201904/10/2019 - 05:00

Khu vực cảng: VINA OFFSHORE

 PTSC RESEARCHERVIET NAMVINA OFFSHOREVINA OFFSHORE29/03/202029/03/2020 - 10:31
 PTSC SURVEYORVIET NAMVINA OFFSHOREVINA OFFSHORE07/10/201909/12/2019 - 10:00

Khu vực cảng: VUNG NEO VT

 AN BINHVIET NAMVUNG NEO VTA1225/03/201925/03/2019 - 15:00
 AN TIEN 06VIET NAMVUNG NEO VTA1227/05/201927/05/2019 - 07:00
 AN TIEN 07VIET NAMVUNG NEO VTA1227/05/201927/05/2019 - 07:00
 BIEN VANG 06VIET NAMVUNG NEO VTA1221/02/202021/02/2020 - 15:00
 BINH AN VALIANTVIET NAMVUNG NEO VTA1222/03/202024/03/2020 - 16:00
 Bình Nguyên 36-BLCVIET NAMVUNG NEO VTA1231/03/202031/03/2020 - 17:30
 CĐT-3001VIET NAMVUNG NEO VTA1216/10/201916/10/2019 - 10:00
 CMA CGM LIBRAMALTAVUNG NEO VTH0830/03/202031/03/2020 - 06:30
 ĐẠI NGHĨA 89 - BLCVIET NAMVUNG NEO VTA1214/03/202014/03/2020 - 23:10
 DERYOUNG SUNBRIGHTHONGKONGVUNG NEO VTNEO VT01/04/202001/04/2020 - 11:00
 DUC THANGVIET NAMVUNG NEO VTA1201/10/201826/12/2018 - 07:00
 ENDURANCESAINT VINCENT & GRENADINESVUNG NEO VTA1222/10/201911/12/2019 - 12:00
 Filippo BrunelleschiLUXEMBOURGVUNG NEO VTA1201/10/201901/04/2020 - 22:00
 GIA LONG 222VIET NAMVUNG NEO VTA1228/03/202028/03/2020 - 21:30
 HA LONG 01VIET NAMVUNG NEO VTA1218/08/201918/08/2019 - 17:30
 HA LONG 02VIET NAMVUNG NEO VTA1218/08/201918/08/2019 - 17:00
 HK 79VIET NAMVUNG NEO VTA1219/05/201919/05/2019 - 16:00
 HOANG BAO 688VIET NAMVUNG NEO VTNEO VT31/03/202031/03/2020 - 05:00
 HUNG PHU 17VIET NAMVUNG NEO VTA1226/06/201926/06/2019 - 14:00
 HUNG PHU 19VIET NAMVUNG NEO VTA1226/06/201926/06/2019 - 14:00
 INLACO ACCORDPANAMAVUNG NEO VTH2309/06/201809/06/2018 - 15:00
 KINGFISHERLIBERIAVUNG NEO VTB1111/06/201905/03/2020 - 16:00
 KS JAVA STAR 2MARSHALL ISLANDSVUNG NEO VTH1922/03/202022/03/2020 - 15:00
 LA 05790VIET NAMVUNG NEO VTA1201/11/201901/11/2019 - 14:36
 LA 07124VIET NAMVUNG NEO VTA1204/11/201904/11/2019 - 09:00
 LA 07189VIET NAMVUNG NEO VTB310/08/201710/08/2017 - 17:00
 LA 07289VIET NAMVUNG NEO VTA1204/11/201904/11/2019 - 09:00
 LIMCO MARUVIET NAMVUNG NEO VTG629/03/202031/03/2020 - 15:00
 MIMI SELMERMARSHALL ISLVUNG NEO VTI531/03/202031/03/2020 - 22:00
 MY NAM 01VIET NAMVUNG NEO VTA1225/10/201901/02/2020 - 08:30
 MY VUONGVIET NAMVUNG NEO VTNEO VT30/03/202030/03/2020 - 15:00
 NAM PHAT QUEENVIET NAMVUNG NEO VTA1229/03/202001/04/2020 - 06:00
 NATHAN BRANDONSINGAPOREVUNG NEO VTNEO VT01/04/202001/04/2020 - 15:30
 NICCOLO MACHIAVELLILUXEMBOURGVUNG NEO VTG1011/12/201925/03/2020 - 17:00
 OCEAN STARVIET NAMVUNG NEO VTI5 *28/03/202030/03/2020 - 05:00
 PHÚ HẬUVIET NAMVUNG NEO VTA1225/07/201825/12/2018 - 16:53
 PHU QUANG MINH 08VIET NAMVUNG NEO VTA1221/02/202021/02/2020 - 15:00
 PHÚ QUÝ 01VIET NAMVUNG NEO VTG115/04/201613/06/2019 - 13:30
 PHÚC HẢI 89VIET NAMVUNG NEO VTA1219/04/201919/04/2019 - 15:00
 PHUOC VINH 03VIET NAMVUNG NEO VTA1201/12/201801/12/2018 - 14:00
 PROVIDENCEM'ISLANDSVUNG NEO VTH0811/01/201711/01/2017 - 17:30
 QN 6635VIET NAMVUNG NEO VTH2630/10/201730/10/2017 - 22:00
 RẠCH DỪAVIET NAMVUNG NEO VTNGOÀI KHƠI VŨNG TÀU23/08/201902/03/2020 - 08:00
 RED DRAGONPANAMAVUNG NEO VTH0427/03/202027/03/2020 - 22:00
 SAO MAI 07VIET NAMVUNG NEO VTBP1010/12/201710/12/2017 - 22:00
 SAR 272VIET NAMVUNG NEO VTBAI TRUOC VUNG TAU01/04/200401/04/2004 - 14:30
 SEA MEADOW 22PANAMAVUNG NEO VTB529/03/202031/03/2020 - 09:00
 SG 1737VIET NAMVUNG NEO VTA1215/10/201815/10/2018 - 09:00
 SG 1871VIET NAMVUNG NEO VTA1218/04/201918/04/2019 - 17:00
 SG 3474VIET NAMVUNG NEO VTA1204/11/201904/11/2019 - 09:00
 SG 3824VIET NAMVUNG NEO VTA1214/06/201914/06/2019 - 16:51
 SG 3865VIET NAMVUNG NEO VTA1201/11/201901/11/2019 - 14:33
 SG 5053VIET NAMVUNG NEO VTA1213/02/202013/02/2020 - 11:00
 SG 5136VIET NAMVUNG NEO VTA1204/11/201904/11/2019 - 09:00
 SG 6015VIET NAMVUNG NEO VTA1213/02/202013/02/2020 - 11:00
 SG 7285VIET NAMVUNG NEO VTA1214/06/201914/06/2019 - 16:40
 SLMBVIET NAMVUNG NEO VTB927/07/201827/07/2018 - 18:00
 SONG THUONGVIET NAMVUNG NEO VTA1225/10/201825/10/2018 - 09:00
 STYBARROW VENTUREPANAMAVUNG NEO VTH0126/08/201526/08/2015 - 08:00
 TAN CANG P3VIET NAMVUNG NEO VTA1226/07/201826/07/2018 - 00:00
 TAN CANG P4VIET NAMVUNG NEO VTA1205/03/201905/03/2019 - 10:00
 TCCG-88VIET NAMVUNG NEO VTA1214/02/202014/02/2020 - 17:00
 THINH SON HA 15VIET NAMVUNG NEO VTA1203/08/201903/08/2019 - 10:00
 THUAN THAO 02VIET NAMVUNG NEO VTB927/07/201827/07/2018 - 17:00
 THUONG HAI 05VIET NAMVUNG NEO VTA1225/10/201825/10/2018 - 00:00
 TIEN DAI PHAT 668VIET NAMVUNG NEO VTG916/02/202017/02/2020 - 14:00
 TRÚC MINH 05VIET NAMVUNG NEO VTA1206/06/201906/06/2019 - 08:00
 TRUNG DŨNG STARVIET NAMVUNG NEO VTNEO VT31/03/202031/03/2020 - 18:00
 VICTORIA 09VIET NAMVUNG NEO VTH2201/04/202001/04/2020 - 02:00
 VINABUNKER 05VIET NAMVUNG NEO VTA1222/12/201911/01/2020 - 16:00
 VINABUNKER 06VIET NAMVUNG NEO VTH0226/12/201914/03/2020 - 06:00
 VUNG TAU 2006VIET NAMVUNG NEO VTBAI TRUOC VUNG TAU02/06/200602/06/2006 - 10:00
 XUAN THUY 89VIET NAMVUNG NEO VTG1424/06/201924/06/2019 - 16:00

Khu vực cảng: VUNG TAU SHIPYARD

 Đức Phát 69VIET NAMVUNG TAU SHIPYARDVUNG TAU SHIPYARD15/01/202014/03/2020 - 14:00
 EVAYLIBERIAVUNG TAU SHIPYARDVUNG TAU SHIPYARD04/05/201904/03/2020 - 12:05
 LOSAPANAMAVUNG TAU SHIPYARDVUNG TAU SHIPYARD14/09/201914/09/2019 - 13:30

Khu vực cảng: XM CAM PHA

 THÀNH HƯNG 277VIET NAMXM CAM PHACẦU CẢNG SỐ 130/03/202030/03/2020 - 15:00

CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
  • Điện thoại: (84-0254) 3856270
  • Điện thoại: (84-0254) 3512811
  • Điện thoại: (84-0254) 3512237
  • Di động: (84) 0918148252