Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI

VỊ TRÍ TÀU TẠI CẢNG

Ngày:
Khu vực cảng  
 Tên tàuQuốc tịchCầu/PhaoNgày đếnNgày/Giờ vào cầu

Khu vực cảng:

 PTSC 06VIET NAM    
 PTSC 07VIET NAM    

Khu vực cảng: BA SON

 CFC 02VIET NAMBA SONCẦU CẢNG SỐ 110/10/201923/10/2019 - 15:00
 SG 3316VIET NAMBA SONCẦU CẢNG SÀ LAN23/07/201823/07/2018 - 15:00

Khu vực cảng: BARIA SERECE

 DH BLOSSOMINGHONGKONGBARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 119/10/201923/10/2019 - 14:30
 HẢI PHƯƠNG 107VIET NAMBARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 219/10/201923/10/2019 - 11:20
 VALIANT SUMMERSINGAPOREBARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 114/10/201918/10/2019 - 15:30

Khu vực cảng: BASON CAI MEP (KSD)

 BV 0792/SG 6526VIET NAMBASON CAI MEP (KSD)BA SON22/06/201822/06/2018 - 07:00
 TCB 1710VIET NAMBASON CAI MEP (KSD)BA SON26/10/201726/10/2017 - 13:00

Khu vực cảng: BEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)

 CON DAO 27VIET NAMBEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)BEN DAM - CD22/10/201922/10/2019 - 00:00
 VIET SAND 79VIET NAMBEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)BEN DAM - CD23/10/201923/10/2019 - 07:30

Khu vực cảng: BEN PHAO HOANG NGUYEN

 FALCON 06VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN08/07/201908/07/2019 - 04:00
 FALCON 18VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN08/07/201908/07/2019 - 04:00
 HOANG NGUYEN 26VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN07/12/201807/12/2018 - 17:00

Khu vực cảng: CANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK

 BV 0792VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK03/09/201903/09/2019 - 14:30
 BV 1224VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK26/07/201926/07/2019 - 11:30
 BV 1439VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK26/07/201926/07/2019 - 11:30
 HP 4162VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK21/07/201921/07/2019 - 08:00
 HƯNG PHÚ 27VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK27/06/201927/06/2019 - 07:30
 HƯNG PHÚ 99VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK27/06/201927/06/2019 - 07:30
 LA 06753VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK25/07/201925/07/2019 - 11:00
 PHU XUAN 07VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK06/05/201906/05/2019 - 18:00
 PHÚ XUÂN 10VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK12/09/201912/09/2019 - 06:00
 PHU XUAN 20VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK04/06/201904/06/2019 - 13:00
 PONTON DONG COC P17VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK19/07/201919/07/2019 - 09:00
 SG 4824VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK08/05/201908/05/2019 - 22:00
 SG 6307VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK30/07/201930/07/2019 - 11:00
 SG 8424VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK27/07/201927/07/2019 - 13:00
 TRƯỜNG THÀNH 999VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK10/08/201910/08/2019 - 11:00

Khu vực cảng: CANG DKNK BIEN DONG

 PTSC HAI ANVIET NAMCANG DKNK BIEN DONGHAI THACH-MOC TINH17/10/201917/10/2019 - 19:00

Khu vực cảng: CANG TO HOP HOA DAU MIEN NAM

 DUY LINH 26VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM28/03/201928/03/2019 - 09:00
 HUNG DUNG 08VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM27/03/201927/03/2019 - 16:00
 HUNG DUNG 12VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM27/03/201927/03/2019 - 16:00
 HUNG PHU 25VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM22/10/201922/10/2019 - 14:00
 HUNG PHU 39VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM22/10/201922/10/2019 - 14:00
 MAI SƠN 09VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM28/08/201928/08/2019 - 14:00
 PG 2012 + ASIAPRIDE 2330BELIZECANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM10/10/201910/10/2019 - 10:01
 PHU QUANG MINH 06VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM29/08/201929/08/2019 - 08:30
 SG 3316VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM20/05/201920/05/2019 - 17:08
 SG 7665VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM11/07/201911/07/2019 - 06:00
 SG 8265VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM11/07/201911/07/2019 - 06:00
 TIEN DAT 66VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM27/03/201927/03/2019 - 15:00

Khu vực cảng: CMIT

 MSC KATRINAVIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)23/10/201923/10/2019 - 22:00
 PHU MY 09VIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)09/06/201909/06/2019 - 10:00
 PHUOC LONG 36VIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)23/08/201723/08/2017 - 15:00
 SEA DOLPHINVIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)09/10/201909/10/2019 - 12:00
 SEA EAGLEVIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)23/10/201923/10/2019 - 08:30
 SEA WINNERVIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)22/10/201922/10/2019 - 08:00

Khu vực cảng: DAU KHI NGOAI KHOI

 KS JAVA STAR 2MARSHALL ISLANDSDAU KHI NGOAI KHOINGOAI KHOI VUNG TAU05/03/201915/08/2019 - 15:00
 SAPURAKENCANA FLB-1MALAYSIADAU KHI NGOAI KHOINGOAI KHOI VUNG TAU04/09/201617/09/2016 - 10:00

Khu vực cảng: HA LOC

 DẦU KHÍ 105VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC03/10/201915/10/2019 - 10:00
 ĐNA 0618VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC30/07/201930/07/2019 - 12:00
 HA ANH 09VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC07/07/201707/07/2017 - 17:00
 LONG PHAT 79VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC26/03/201926/03/2019 - 09:00
 PSV 3300VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC25/10/201825/10/2018 - 18:00
 PSV 3400VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC30/10/201830/10/2018 - 11:02
 PTSC 01VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC29/04/201904/05/2019 - 08:00
 PTSC CHI LINHVIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC05/08/201927/08/2019 - 08:00
 TAN CANG 4600SIERRA LEONEHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC06/07/201712/07/2017 - 16:00
 TAN CANG 66VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC13/10/201923/10/2019 - 21:00
 TAN CANG 69VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC27/07/201912/08/2019 - 13:00
 TC PACIFICPANAMAHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC08/06/201911/10/2019 - 16:00
 THANH HUYEN 69VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC26/10/201826/10/2018 - 11:30
 UT GLORYVIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC17/09/201917/09/2019 - 16:00

Khu vực cảng: HA LUU PTSC

 AN PHONGVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-522/10/201805/12/2018 - 15:00
 BINH ANVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-719/10/201919/10/2019 - 11:00
 BINH MINH 02VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-507/11/201710/05/2018 - 15:00
 CGG AMADEUSVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-620/09/201820/09/2018 - 08:00
 CREST ARGUS 5SINGAPOREHA LUU PTSCHL PTSC-621/10/201921/10/2019 - 17:00
 EVEREST 02KIRIBATIHA LUU PTSCHL PTSC-522/01/201822/01/2018 - 22:00
 EVEREST 02KIRIBATIHA LUU PTSCHL PTSC-314/12/201714/12/2017 - 18:00
 HAI DUONG 29VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-316/10/201916/10/2019 - 17:00
 PHONG LANVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-110/10/201910/10/2019 - 06:00
 PHU YEN 2007VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-429/05/201816/10/2019 - 14:30
 PTSC DAI HUNGVANUATUHA LUU PTSCHL PTSC-117/11/201515/12/2015 - 21:00
 PTSC OFFSHORE 1VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-713/09/201913/09/2019 - 11:00
 PTSC THAI BINHVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-323/10/201923/10/2019 - 05:00
 PTSC THANG LONGVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-213/10/201922/10/2019 - 15:00
 PTSC TIEN PHONGVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-221/10/201921/10/2019 - 08:00
 SEA MEADOW 29PANAMAHA LUU PTSCHL PTSC-123/10/201923/10/2019 - 02:00

Khu vực cảng: HAI SU DEN

 EVEREST 02KIRIBATIHAI SU DENHAI SU DEN23/07/201723/07/2017 - 07:42

Khu vực cảng: HQ 129

 CON DAO 36VIET NAMHQ 129HQ 12922/10/201922/10/2019 - 06:00
 HUNG THANG 27VIET NAMHQ 129HQ 12908/08/201616/09/2016 - 08:05
 PHU MY 06VIET NAMHQ 129HQ 12922/07/201922/07/2019 - 13:00
 RẠCH DỪAVIET NAMHQ 129HQ 12923/08/201923/08/2019 - 13:00
 SAR 413VIET NAMHQ 129HQ 12902/03/201602/03/2016 - 09:52
 TAN CANG 63VIET NAMHQ 129HQ 12930/09/201930/09/2019 - 07:00
 TC DRAGONVIET NAMHQ 129HQ 12921/10/201921/10/2019 - 12:00
 TC ROYALVIET NAMHQ 129HQ 12917/10/201921/10/2019 - 17:00
 TK62 & ĐỐC 9202VIET NAMHQ 129HQ 12922/07/201922/07/2019 - 13:00

Khu vực cảng: INTERFLOUR

 HIEP PHAT 01VIET NAMINTERFLOURINTERFLOUR-217/04/201917/04/2019 - 15:00
 HOANG NGUYEN 19VIET NAMINTERFLOURINTERFLOUR-108/12/201813/09/2019 - 06:00

Khu vực cảng: K2

 PHU LONG 28VIET NAMK2K208/08/201618/09/2019 - 05:00
 SG 5053VIET NAMK2K209/08/201909/08/2019 - 11:05
 THANH CHAU 06VIET NAMK2K229/06/201729/06/2017 - 15:05
 THANH CHAU 08VIET NAMK2K229/06/201729/06/2017 - 15:01

Khu vực cảng: KCT GO DA

 XIN HAI SHENG 17PANAMAKCT GO DAGO GIA04/09/201725/12/2017 - 05:00

Khu vực cảng: KHU CONG NGHIEP DONG XUYEN

 DN 58MAURITIUSKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN26/11/201823/10/2019 - 17:00
 PHU MY 06MONGOLIAKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN25/03/201721/06/2017 - 11:00
 PTSC 01VIET NAMKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN10/05/201711/05/2017 - 13:48
 PTSC 12VIET NAMKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN04/04/201904/04/2019 - 13:00
 TAN CANG SAI GON 01VIET NAMKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN22/06/201921/08/2019 - 10:00

Khu vực cảng: MO BACH HO

 BEN DINH-01VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO19/10/201919/10/2019 - 20:00
 CHI LINHVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO28/04/201928/04/2019 - 07:00
 HOANG SAVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO30/09/201930/09/2019 - 11:00
 Ky Van 01VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO23/10/201923/10/2019 - 07:00
 Lam Son 01VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO16/10/201916/10/2019 - 08:00
 MY NAM 01VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO23/10/201923/10/2019 - 05:00
 PVT MercuryVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO23/10/201923/10/2019 - 21:00
 Sao Mai 02VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO23/10/201923/10/2019 - 07:00
 VSP-EXPRESSVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO23/10/201923/10/2019 - 07:00
 Vung Tau 01VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO22/10/201922/10/2019 - 08:00
 VUNG TAU 02VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO17/10/201917/10/2019 - 07:00

Khu vực cảng: MO CHIM SAO

 PHONG NHAVIET NAMMO CHIM SAOCHIM SAO21/10/201921/10/2019 - 16:00
 PTSC VUNG TAUVIET NAMMO CHIM SAOCHIM SAO11/10/201911/10/2019 - 20:00

Khu vực cảng: MO DAI HUNG

 AN BANGVIET NAMMO DAI HUNGDAI HUNG10/10/201910/10/2019 - 17:00
 NGOC LONGVIET NAMMO DAI HUNGDAI HUNG10/10/201910/10/2019 - 17:00

Khu vực cảng: MO LAN TAY

 HAI DUONG 09VIET NAMMO LAN TAYLAN TAY-LAN DO11/10/201911/10/2019 - 23:00
 SEA MEADOW 05PANAMAMO LAN TAYLAN TAY-LAN DO19/10/201919/10/2019 - 23:00

Khu vực cảng: MO RANG DONG

 HAI DUONG 12VIET NAMMO RANG DONGRANG DONG23/10/201923/10/2019 - 10:00
 HAI DUONG 19VIET NAMMO RANG DONGRANG DONG10/10/201910/10/2019 - 10:00
 PV DRILLING IIVIET NAMMO RANG DONGRANG DONG17/08/201917/08/2019 - 08:00
 SEA MEADOW 19PANAMAMO RANG DONGRANG DONG21/10/201921/10/2019 - 08:00

Khu vực cảng: MO RONG

 CUU LONGVIET NAMMO RONGMO RONG02/10/201902/10/2019 - 12:00
 MURMANSKAYARUSSIAMO RONGMO RONG25/08/201925/08/2019 - 12:00
 TAN CANG 69VIET NAMMO RONGMO RONG05/09/201905/09/2019 - 20:00
 TAN CANG 89VIET NAMMO RONGMO RONG18/10/201918/10/2019 - 09:00
 TC PRINCESSVIET NAMMO RONGMO RONG03/10/201903/10/2019 - 14:00

Khu vực cảng: MO RONG DOI-RONG DOI TAY

 HẢI DƯƠNG 08VIET NAMMO RONG DOI-RONG DOI TAYRONG DOI03/10/201903/10/2019 - 10:00

Khu vực cảng: MO TE GIAC TRANG

 EVEREST 3PANAMAMO TE GIAC TRANGTE GIAC TRANG22/10/201722/10/2017 - 23:00
 TC FORTUNEVIET NAMMO TE GIAC TRANGTE GIAC TRANG22/10/201922/10/2019 - 23:00
 THANH LONGVIET NAMMO TE GIAC TRANGTE GIAC TRANG17/10/201917/10/2019 - 06:00
 THANH LONG 2VIET NAMMO TE GIAC TRANGTE GIAC TRANG11/10/201911/10/2019 - 10:00

Khu vực cảng: NASOS

 NASOS IVIET NAMNASOSNASOS20/11/201819/09/2019 - 14:00
 NASOS IIVIET NAMNASOSNASOS11/09/201919/09/2019 - 14:00
 SG 6015VIET NAMNASOSNASOS24/05/201924/05/2019 - 07:00

Khu vực cảng: NM THEP PHU MY

 MOONLIGHT SERENADELIBERIANM THEP PHU MYCẦU CẢNG SỐ 119/10/201919/10/2019 - 09:30

Khu vực cảng: NMD PHU MY 2

 PHU LOC 01VIET NAMNMD PHU MY 2CẢNG DẦU NM ĐIỆN PHÚ MỸ 2-123/10/201923/10/2019 - 07:00

Khu vực cảng: OUTTER P/S

 NB 806N/AOUTTER P/SNGOAI PHAO 020/09/201924/09/2019 - 07:00
 PTSC 10VIET NAMOUTTER P/SNGOAI PHAO 0 17/10/2019 - 05:30
 TRUONG SAVIET NAMOUTTER P/SNGOAI PHAO 011/09/201815/10/2018 - 15:00

Khu vực cảng: PETRO VUNG TAU

 LAKE STURGEONMARSHALL ISLANDSPETRO VUNG TAUXĂNG DẦU PETRO VŨNG TÀU23/10/201923/10/2019 - 05:00

Khu vực cảng: POSCO

 HOÀNG MINH 36VIET NAMPOSCOPOSCO-123/10/201923/10/2019 - 20:30
 PRETTY SIGHTMARSHALL ISLANDSPOSCOPOSCO-123/10/201923/10/2019 - 21:00
 QUÊ HƯƠNG 17/ HP4146VIET NAMPOSCOPOSCO-118/07/201718/07/2017 - 10:45
 QUÊ HƯƠNG 18/ HP4147VIET NAMPOSCOPOSCO-118/07/201718/07/2017 - 11:00
 QUÊ HƯƠNG 25/ HP3992VIET NAMPOSCOPOSCO-118/07/201718/07/2017 - 11:10

Khu vực cảng: POSCO SS-VINA

 IKAN JENAHARPANAMAPOSCO SS-VINAPOSCO SS-VINA21/10/201921/10/2019 - 04:00

Khu vực cảng: PTSC PHÚ MỸ

 CSK LONGEVITYSINGAPOREPTSC PHÚ MỸCẦU CẢNG SỐ 117/10/201918/10/2019 - 01:30
 ĐẠI NGHĨA 18VIET NAMPTSC PHÚ MỸCẦU CẢNG SỐ 215/10/201922/10/2019 - 14:30
 HOANG BAO 688VIET NAMPTSC PHÚ MỸCẦU CẢNG SỐ 117/10/201923/10/2019 - 06:00

Khu vực cảng: PV SHIPYARD

 PV DRILLING VVIET NAMPV SHIPYARDPV SHIPYARD25/10/201128/11/2016 - 10:45

Khu vực cảng: PVC-MS

 EVAYLIBERIAPVC-MSPVC-MS04/05/201904/05/2019 - 16:30
 FALCON DIAMONDMARSHALL ISLANDSPVC-MSPVC-MS29/09/201607/01/2017 - 11:59
 KOMULANLIBERIAPVC-MSPVC-MS16/10/201813/05/2019 - 16:00

Khu vực cảng: PVGAS VUNG TAU

 BV 1902VIET NAMPVGAS VUNG TAUPVGAS-106/02/201816/06/2019 - 08:00
 EPIC ST KITTSSINGAPOREPVGAS VUNG TAUPVGAS-122/10/201923/10/2019 - 14:30
 SEA SPRINGVIET NAMPVGAS VUNG TAUPVGAS-131/03/201931/03/2019 - 13:00
 VNL 07VIET NAMPVGAS VUNG TAUPVGAS-215/10/201915/10/2019 - 16:00

Khu vực cảng: QUOC TE THI VAI

 BLUE EMPEROR 5SAINT VINCENT & GRENADINESQUOC TE THI VAICẦU CẢNG SỐ 121/10/201922/10/2019 - 15:00
 TAY SON 3VIET NAMQUOC TE THI VAICẦU CẢNG SỐ 121/10/201921/10/2019 - 12:00

Khu vực cảng: QUOC TE THI VAI KHONG SU DUNG

 LUẬT NGHI 06VIET NAMQUOC TE THI VAI KHONG SU DUNGQUOC TE THI VAI18/08/201718/08/2017 - 07:00

Khu vực cảng: SCC-VN THI VAI

 BV 1204VIET NAMSCC-VN THI VAISCC-VN CẦU 5000017/03/201817/03/2018 - 12:00
 BV 1222VIET NAMSCC-VN THI VAISCC-VN CẦU 5000017/03/201817/03/2018 - 12:00
 VIỆT THUẬN OCEANVIET NAMSCC-VN THI VAISCC-VN CẦU 5000014/10/201919/10/2019 - 03:30

Khu vực cảng: SITV

 DA JICHINASITVCẦU 120/10/201922/10/2019 - 12:00
 GAO XIN 16SIERRA LEONESITVCẦU 123/10/201923/10/2019 - 06:00
 SHEILAMARSHALL ISLANDSSITVCẦU 113/10/201919/10/2019 - 02:00
 THANH THÀNH ĐẠT 69VIET NAMSITVCẦU 122/10/201923/10/2019 - 17:32

Khu vực cảng: SOFEL

 TERAS CONQUEST 10SINGAPORESOFELSOFEL (SG SHIPYARD)19/08/201927/08/2019 - 05:00

Khu vực cảng: SONG CAI MEP

 NAM TIEN 18VIET NAMSONG CAI MEPDU AN CANG TONG HOP CAI MEP13/05/201922/10/2019 - 10:00
 NAM TIEN 20VIET NAMSONG CAI MEPDU AN CANG TONG HOP CAI MEP20/01/201811/10/2019 - 07:00
 PHU XUAN 04VIET NAMSONG CAI MEPDU AN CANG GEMALINK25/03/201925/03/2019 - 14:00
 PHÚ XUÂN 17VIET NAMSONG CAI MEPDU AN CANG GEMALINK20/03/201920/03/2019 - 12:00
 TRUONG THANH 9999VIET NAMSONG CAI MEPDU AN CANG GEMALINK08/10/201908/10/2019 - 07:00

Khu vực cảng: SP-PSA

 NORD TITANSINGAPORESP-PSACẦU CẢNG SỐ 119/10/201919/10/2019 - 16:30
 SLB-TH 01VIET NAMSP-PSASP-PSA11/10/201711/10/2017 - 17:00
 SLTH1900VIET NAMSP-PSASP-PSA11/10/201711/10/2017 - 17:00
 TH 1950VIET NAMSP-PSASP-PSA11/10/201711/10/2017 - 17:00

Khu vực cảng: SSIT

 DOROLIBERIASSITCẦU CẢNG SỐ 119/10/201919/10/2019 - 19:00
 ROBIN HUNTERLIBERIASSITCẦU CẢNG SỐ 123/10/201923/10/2019 - 15:00

Khu vực cảng: STRATEGIC MARINE

 CRYS ALCYONESINGAPORESTRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE06/01/201606/01/2016 - 10:58
 H199-RAZZO GEEEGYPTSTRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE22/05/201722/05/2017 - 18:51
 SG 5124VIET NAMSTRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE21/01/201811/05/2018 - 06:00
 STRATEGIC H1071VIET NAMSTRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE18/04/201818/04/2018 - 07:00

Khu vực cảng: TCCT-TCIT

 ENDURANCESAINT VINCENT & GRENADINESTCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 122/10/201922/10/2019 - 23:00
 HỢP AN 01VIET NAMTCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 121/10/201921/10/2019 - 08:30
 HỢP AN 05VIET NAMTCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 114/10/201914/10/2019 - 08:00
 KAMIYAVIET NAMTCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 121/06/201921/06/2019 - 12:00
 KASUGAVIET NAMTCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 111/06/201911/06/2019 - 16:00
 MIRAIVIET NAMTCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 327/10/201827/10/2018 - 04:00
 SEA BEARVIET NAMTCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 123/10/201923/10/2019 - 11:00
 SHANGHAI EXPRESSGERMANYTCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 223/10/201923/10/2019 - 06:00
 TAN CANG A10VIET NAMTCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 117/10/201917/10/2019 - 16:00
 TAN CANG A9VIET NAMTCCT-TCITCẦU CẢNG SỐ 120/10/201920/10/2019 - 12:30

Khu vực cảng: TCIT-CONTAINER (KSD)

 PHUOC LONG 36VIET NAMTCIT-CONTAINER (KSD)TCIT15/01/201815/01/2018 - 21:00
 SONG XANH 18VIET NAMTCIT-CONTAINER (KSD)TCIT11/09/201711/09/2017 - 21:30

Khu vực cảng: TCTT

 ST GREENLIBERIATCTTCẦU CẢNG TCTT23/10/201923/10/2019 - 22:30

Khu vực cảng: TH THI VAI

 CEDAR ARROWBAHAMASTH THI VAICẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)22/10/201923/10/2019 - 13:00
 DERYOUNG SUNFLOWERHONGKONGTH THI VAICẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)23/10/201923/10/2019 - 15:00
 EAGLE SKYPANAMATH THI VAICẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)20/10/201921/10/2019 - 04:00

Khu vực cảng: THUONG CANG VUNG TAU

 ARMADA TUAH 108LIBERIATHUONG CANG VUNG TAUCẦU CẢNG SỐ 213/10/201914/10/2019 - 07:30
 FAR STARBRAZILTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU05/08/201916/10/2019 - 17:30
 HAI DUONG 39VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUCẦU CẢNG SỐ 213/09/201913/09/2019 - 12:00
 HAI DUONG 89VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU30/09/201930/09/2019 - 09:00
 HD 02VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU21/06/201921/06/2019 - 21:00
 HO TAYVIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU21/10/201922/10/2019 - 15:00
 HOANG LONGVIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU23/10/201923/10/2019 - 07:00
 MINH HOÀNG 09VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU26/05/201926/05/2019 - 18:00
 PHÚ MỸ 05VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUCẦU CẢNG SỐ 226/07/201926/07/2019 - 16:00
 PHUC HAI 09VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU29/08/201729/08/2017 - 16:00
 PHUC HAI 19VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU18/10/201718/10/2017 - 15:00
 PHUC HAI 29VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU29/08/201729/08/2017 - 16:00
 SEA MEADOW 02PANAMATHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU21/10/201921/10/2019 - 15:00
 SEA MEADOW 06PANAMATHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU04/10/201904/10/2019 - 15:00
 TAN CANG 89VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU  
 THANH CHAU 26VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU18/07/201516/04/2016 - 16:34
 TOAN PHUC 01VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU15/04/201915/04/2019 - 09:00

Khu vực cảng: TS CAT LO

 CON DAO 09VIET NAMTS CAT LOTS CAT LO16/02/201916/02/2019 - 07:00
 CON DAO 10VIET NAMTS CAT LOTS CAT LO23/10/201923/10/2019 - 05:00
 Nghĩa Thành 24VIET NAMTS CAT LOTS CAT LO19/10/201919/10/2019 - 16:00
 NGHĨA THÀNH 26VIET NAMTS CAT LOTS CAT LO22/10/201922/10/2019 - 18:00
 NGHĨA THÀNH 26VIET NAMTS CAT LOTS CAT LO02/05/201902/05/2019 - 15:00

Khu vực cảng: VARD

 TOPAZ PECHORAMARSHALL ISLANDSVARDVARD PORT12/01/201812/01/2018 - 11:03
 TOPAZ URALMARSHALL ISLANDSVARDVARD PORT15/03/201815/03/2018 - 13:00

Khu vực cảng: VIETSOVPETRO

 Con SonVIET NAMVIETSOVPETROVSPT-614/10/201914/10/2019 - 16:00
 DEEP VENTUREBARBADOSVIETSOVPETROVIETSOVPETRO26/06/201412/06/2017 - 17:30
 HAI SONVIET NAMVIETSOVPETROVSPT-314/10/201914/10/2019 - 23:00
 HQ 991VIET NAMVIETSOVPETROVIETSOVPETRO10/05/201710/05/2017 - 12:00
 LONG HAI 02VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-114/10/201914/10/2019 - 18:00
 LONG SON 01VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-201/12/201801/12/2018 - 17:00
 OssoyLIBERIAVIETSOVPETROVSPT-819/10/201919/10/2019 - 16:00
 SG 7121VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-110/06/201910/06/2019 - 18:00
 TC QUEENPANAMAVIETSOVPETROVSPT-316/10/201916/10/2019 - 11:00
 THIEN UNG 01VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-323/10/201923/10/2019 - 22:00
 TRUONG SAVIET NAMVIETSOVPETROVIETSOVPETRO28/08/201723/09/2017 - 10:00
 VIETSOVPETRO-05VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-204/10/201904/10/2019 - 05:00

Khu vực cảng: VINA OFFSHORE

 PTSC SURVEYORVIET NAMVINA OFFSHOREVINA OFFSHORE07/10/201907/10/2019 - 15:00

Khu vực cảng: VUNG NEO VT

 ALAM SERIPANAMAVUNG NEO VTF921/10/201923/10/2019 - 21:00
 ALKIMOSCYPRUSVUNG NEO VTNEO VT23/10/201923/10/2019 - 02:00
 AN 1VIET NAMVUNG NEO VTG1015/10/201917/10/2019 - 11:00
 AN BINHVIET NAMVUNG NEO VTA1225/03/201925/03/2019 - 15:00
 AN HƯNG 27VIET NAMVUNG NEO VTB919/10/201919/10/2019 - 17:00
 AN TIEN 06VIET NAMVUNG NEO VTA1227/05/201927/05/2019 - 07:00
 AN TIEN 07VIET NAMVUNG NEO VTA1227/05/201927/05/2019 - 07:00
 BÍCH THANH 18VIET NAMVUNG NEO VTG322/10/201922/10/2019 - 21:00
 BINH AN VALIANTVIET NAMVUNG NEO VTA1224/09/201925/09/2019 - 10:00
 CĐT-3001VIET NAMVUNG NEO VTA1216/10/201916/10/2019 - 10:00
 CHÂU THÀNH SHIP 36VIET NAMVUNG NEO VTB620/10/201920/10/2019 - 15:00
 DE LAPEROUSELUXEMBOURGVUNG NEO VTA1223/03/201923/10/2019 - 23:00
 DONG ANVIET NAMVUNG NEO VTF722/10/201922/10/2019 - 23:00
 DUBAI GALACTICPANAMAVUNG NEO VTH0220/10/201920/10/2019 - 04:00
 DUC THANGVIET NAMVUNG NEO VTA1201/10/201826/12/2018 - 07:00
 DUY PHÁT 68VIET NAMVUNG NEO VTB816/10/201916/10/2019 - 16:30
 Filippo BrunelleschiLUXEMBOURGVUNG NEO VTF601/10/201923/10/2019 - 19:00
 GENIUS STAR IXPANAMAVUNG NEO VTH1021/10/201921/10/2019 - 15:00
 HA LONG 01VIET NAMVUNG NEO VTA1218/08/201918/08/2019 - 17:30
 HA LONG 02VIET NAMVUNG NEO VTA1218/08/201918/08/2019 - 17:00
 HẢI MINH 16VIET NAMVUNG NEO VTA1220/10/201920/10/2019 - 12:30
 HELANEHONG KONGVUNG NEO VTNEO VT23/10/201923/10/2019 - 23:00
 HK 79VIET NAMVUNG NEO VTA1219/05/201919/05/2019 - 16:00
 HP 3927VIET NAMVUNG NEO VTA1225/05/201925/05/2019 - 12:00
 HUNG PHU 17VIET NAMVUNG NEO VTA1226/06/201926/06/2019 - 14:00
 HUNG PHU 19VIET NAMVUNG NEO VTA1226/06/201926/06/2019 - 14:00
 HUNG PHU 535VIET NAMVUNG NEO VTA1226/06/201926/06/2019 - 14:00
 INLACO ACCORDPANAMAVUNG NEO VTH2309/06/201809/06/2018 - 15:00
 KINGFISHERLIBERIAVUNG NEO VTH0311/06/201916/06/2019 - 06:00
 LA 05440VIET NAMVUNG NEO VTA1220/04/201920/04/2019 - 14:00
 LA 05584VIET NAMVUNG NEO VTA1225/05/201925/05/2019 - 12:00
 LA 06547VIET NAMVUNG NEO VTA1225/05/201925/05/2019 - 12:00
 LA 06681VIET NAMVUNG NEO VTA1220/04/201920/04/2019 - 14:00
 LA 07189VIET NAMVUNG NEO VTB310/08/201710/08/2017 - 17:00
 LADY VALENCIAPANAMAVUNG NEO VTG1519/10/201919/10/2019 - 16:00
 LION KIMTRANS TB 1 + ASIAPRIDE 2370MALAYSIAVUNG NEO VTH1023/10/201923/10/2019 - 23:00
 MARMOLOKAIANTIGUA AND BARBUDAVUNG NEO VTF703/10/201903/10/2019 - 14:00
 NINAMAURITIUSVUNG NEO VTA1208/06/201923/10/2019 - 23:00
 NORD DRACOMARSHALL ISLANDSVUNG NEO VTH0721/10/201921/10/2019 - 22:00
 PACIFIC 05VIET NAMVUNG NEO VTA1223/10/201923/10/2019 - 18:00
 PHÚ HẬUVIET NAMVUNG NEO VTA1225/07/201825/12/2018 - 16:53
 PHÚ QUÝ 01VIET NAMVUNG NEO VTG115/04/201613/06/2019 - 13:30
 PHÚC HẢI 89VIET NAMVUNG NEO VTA1219/04/201919/04/2019 - 15:00
 PHUOC VINH 03VIET NAMVUNG NEO VTA1201/12/201801/12/2018 - 14:00
 PROVIDENCEM'ISLANDSVUNG NEO VTH0811/01/201711/01/2017 - 17:30
 QN 6635VIET NAMVUNG NEO VTH2630/10/201730/10/2017 - 22:00
 QUANG HẢI 01VIET NAMVUNG NEO VTA1223/10/201923/10/2019 - 19:00
 QUANG HUY 23VIET NAMVUNG NEO VTA1225/05/201925/05/2019 - 12:00
 SAM PHOENIXLIBERIAVUNG NEO VTH0829/09/201917/10/2019 - 02:00
 SAO MAI 07VIET NAMVUNG NEO VTBP1010/12/201710/12/2017 - 22:00
 SAR 272VIET NAMVUNG NEO VTBAI TRUOC VUNG TAU01/04/200401/04/2004 - 14:30
 SCSC LUCKHONGKONGVUNG NEO VTH1722/10/201922/10/2019 - 11:00
 SEA DRAGON 9999VIET NAMVUNG NEO VTG321/10/201921/10/2019 - 00:30
 SG 1737VIET NAMVUNG NEO VTA1215/10/201815/10/2018 - 09:00
 SG 1871VIET NAMVUNG NEO VTA1218/04/201918/04/2019 - 17:00
 SG 2183VIET NAMVUNG NEO VTA1216/10/201916/10/2019 - 10:00
 SG 3824VIET NAMVUNG NEO VTA1214/06/201914/06/2019 - 16:51
 SG 4145VIET NAMVUNG NEO VTA1225/05/201925/05/2019 - 12:00
 SG 4874VIET NAMVUNG NEO VTA1216/10/201916/10/2019 - 10:00
 SG 5472VIET NAMVUNG NEO VTA1225/05/201925/05/2019 - 12:00
 SG 5623VIET NAMVUNG NEO VTA1216/10/201916/10/2019 - 10:00
 SG 5680VIET NAMVUNG NEO VTA1216/10/201916/10/2019 - 10:00
 SG 6500VIET NAMVUNG NEO VTA1216/10/201916/10/2019 - 10:00
 SG 7285VIET NAMVUNG NEO VTA1214/06/201914/06/2019 - 16:40
 SG 8088VIET NAMVUNG NEO VTA1216/04/201916/04/2019 - 10:38
 SGP 3VIET NAMVUNG NEO VTG214/06/201914/06/2019 - 22:00
 SLMBVIET NAMVUNG NEO VTB927/07/201827/07/2018 - 18:00
 SONG THUONGVIET NAMVUNG NEO VTA1225/10/201825/10/2018 - 09:00
 STYBARROW VENTUREPANAMAVUNG NEO VTH0126/08/201526/08/2015 - 08:00
 SWIBER CONCORDEPANAMAVUNG NEO VTF714/10/201821/03/2019 - 13:00
 TAN CANG P3VIET NAMVUNG NEO VTA1226/07/201826/07/2018 - 00:00
 TAN CANG P4VIET NAMVUNG NEO VTA1205/03/201905/03/2019 - 10:00
 THAI HA 89VIET NAMVUNG NEO VTB513/10/201913/10/2019 - 15:00
 THANH LIÊM 08VIET NAMVUNG NEO VTA1217/10/201917/10/2019 - 15:00
 THINH SON HA 15VIET NAMVUNG NEO VTA1203/08/201903/08/2019 - 10:00
 THORCO LUNAPANAMAVUNG NEO VTNEO VT01/10/201923/10/2019 - 15:00
 THORSTARLIBERIAVUNG NEO VTH1120/10/201920/10/2019 - 15:00
 THUAN THAO 02VIET NAMVUNG NEO VTB927/07/201827/07/2018 - 17:00
 THUONG HAI 05VIET NAMVUNG NEO VTA1225/10/201825/10/2018 - 00:00
 TIẾN ĐẠT 18VIET NAMVUNG NEO VTNEO SAO MAI21/10/201921/10/2019 - 20:00
 TRÚC MINH 05VIET NAMVUNG NEO VTA1206/06/201906/06/2019 - 08:00
 TRUONG THANH 88/ HD 2678VIET NAMVUNG NEO VTG922/10/201922/10/2019 - 12:30
 VIET PHUC 07VIET NAMVUNG NEO VTG722/10/201922/10/2019 - 18:00
 VIỆT THUẬN 08VIET NAMVUNG NEO VTA1222/10/201922/10/2019 - 07:00
 VIET THUAN 18VIET NAMVUNG NEO VTG623/10/201923/10/2019 - 09:00
 VINABUNKER 05VIET NAMVUNG NEO VTH0306/08/201814/10/2019 - 07:00
 VINABUNKER 06VIET NAMVUNG NEO VTA1228/06/201928/06/2019 - 15:00
 VINH 02VIET NAMVUNG NEO VTG722/10/201922/10/2019 - 22:00
 VTB 168VIET NAMVUNG NEO VTG415/10/201915/10/2019 - 16:30
 VTB STARVIET NAMVUNG NEO VTH2022/10/201922/10/2019 - 12:00
 VUNG TAU 2006VIET NAMVUNG NEO VTBAI TRUOC VUNG TAU02/06/200602/06/2006 - 10:00
 XUAN THUY 89VIET NAMVUNG NEO VTG1424/06/201924/06/2019 - 16:00

Khu vực cảng: VUNG TAU SHIPYARD

 ARMADA TUAH 302MALAYSIAVUNG TAU SHIPYARDVUNG TAU SHIPYARD13/10/201914/10/2019 - 07:30
 LOSAPANAMAVUNG TAU SHIPYARDVUNG TAU SHIPYARD14/09/201914/09/2019 - 13:30

Khu vực cảng: XM CAM PHA

 MINH NAM 07VIET NAMXM CAM PHACẦU CẢNG SỐ 111/10/201922/10/2019 - 18:00

CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
  • Điện thoại: (84-0254) 3856270
  • Điện thoại: (84-0254) 3512811
  • Điện thoại: (84-0254) 3512237
  • Di động: (84) 0918148252