NGHỊ ĐỊNH Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI                                                                                                                                                                        QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT: NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU NĂM 2017
Vị trí neo đậu Tàu biển
Ngày:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Khu vực cảng  
 Tên tàuQuốc tịchCầu/PhaoNgày đếnNgày/Giờ vào cầu

Khu vực cảng:

 PTSC 07VIET NAM    
 YEN BINH 258VIET NAM  01/11/201901/11/2019 - 13:39

Khu vực cảng: BA SON

 LADY ASTRIDNORWAYBA SONCẦU CẢNG SỐ 129/03/202112/06/2021 - 05:00
 OCEAN 01PANAMABA SONCẦU CẢNG SỐ 109/05/202126/06/2021 - 09:00
 PHU MY 06VIET NAMBA SONCẦU CẢNG SỐ 222/05/202114/07/2021 - 21:00
 SG 3316VIET NAMBA SONCẦU CẢNG SÀ LAN23/07/201823/07/2018 - 15:00
 VNL 05VIET NAMBA SONCẦU CẢNG SỐ 225/06/202125/06/2021 - 12:00

Khu vực cảng: BARIA SERECE

 CIHANMARSHALL ISLANDSBARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 115/07/202127/07/2021 - 04:30
 SILKROAD 03HONGKONGBARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 122/07/202128/07/2021 - 02:00
 THORVIET NAMBARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 321/07/202021/07/2020 - 21:30

Khu vực cảng: BASON CAI MEP (KSD)

 BV 0792/SG 6526VIET NAMBASON CAI MEP (KSD)BA SON22/06/201822/06/2018 - 07:00
 TCB 1710VIET NAMBASON CAI MEP (KSD)BA SON26/10/201726/10/2017 - 13:00

Khu vực cảng: BEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)

 Côn đảo 27VIET NAMBEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)BEN DAM - CD17/07/202117/07/2021 - 09:00
 DU THUYỀN CÁNH BUỒMVIET NAMBEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)BEN DAM - CD06/09/202006/09/2020 - 10:30
 Nghĩa Thành 24VIET NAMBEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)BEN DAM - CD29/07/202129/07/2021 - 22:00
 NGHĨA THÀNH 26VIET NAMBEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)BEN DAM - CD25/07/202125/07/2021 - 12:30
 Nghĩa Thành 27VIET NAMBEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)BEN DAM - CD28/07/202128/07/2021 - 09:00
 PACIFIC 18VIET NAMBEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)BEN DAM - CD26/07/202126/07/2021 - 13:00
 THÀNH NAM 89VIET NAMBEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)BEN DAM - CD26/07/202126/07/2021 - 09:00

Khu vực cảng: BEN PHAO HOANG NGUYEN

 FALCON 06VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN22/04/202122/04/2021 - 01:00
 HOÀNG NGUYÊN 18VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN25/03/202025/03/2020 - 11:00
 HOANG NGUYEN 19VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN06/06/202129/07/2021 - 12:00
 HOANG NGUYEN 26VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN07/12/201807/12/2018 - 17:00
 TAN CANG 03VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN12/12/201908/02/2020 - 14:00
 TARGETNETHERLANDS ANTILLESBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN30/06/202112/07/2021 - 13:00
 TK 61VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN31/07/202131/07/2021 - 07:00

Khu vực cảng: BẾN PHAO NEO ITC CÁI MÉP

 PHUC HAI 09VIET NAMBẾN PHAO NEO ITC CÁI MÉPITC30/11/202008/06/2021 - 10:00

Khu vực cảng: CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK

 BV 1224VIET NAMCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK26/07/201926/07/2019 - 11:30
 BV 1439VIET NAMCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK26/07/201926/07/2019 - 11:30
 LA 06753VIET NAMCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK25/07/201925/07/2019 - 11:00
 SG 4824VIET NAMCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK08/05/201908/05/2019 - 22:00
 SG 8088VIET NAMCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK06/03/202006/03/2020 - 16:00
 SG 8424VIET NAMCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK27/07/201927/07/2019 - 13:00

Khu vực cảng: CẢNG DẦU KHÍ NGOÀI KHƠI SAO VÀNG - ĐẠI NGUYỆT

 FSO GOLDEN STARMALAYSIACẢNG DẦU KHÍ NGOÀI KHƠI SAO VÀNG - ĐẠI NGUYỆTCẢNG DẦU KHÍ NGOÀI KHƠI SAO VÀNG - ĐẠI NGUYỆT15/09/202015/09/2020 - 10:00
 HAI DUONG 39VIET NAMCẢNG DẦU KHÍ NGOÀI KHƠI SAO VÀNG - ĐẠI NGUYỆTCẢNG DẦU KHÍ NGOÀI KHƠI SAO VÀNG - ĐẠI NGUYỆT29/07/202129/07/2021 - 11:00

Khu vực cảng: CANG DKNK BIEN DONG

 PTSC HAI ANVIET NAMCANG DKNK BIEN DONGHAI THACH-MOC TINH27/07/202127/07/2021 - 09:00

Khu vực cảng: CANG PHUOC AN

 HA ANH 05VIET NAMCANG PHUOC ANPHUOC AN15/06/202022/07/2021 - 07:00
 HIEP PHAT 01VIET NAMCANG PHUOC ANPHUOC AN17/04/201917/06/2021 - 18:00

Khu vực cảng: CANG SAO MAI

 DUC THANGVIET NAMCANG SAO MAICẦU 101/10/201809/07/2021 - 11:00
 PHU LONG 28VIET NAMCANG SAO MAICẦU 108/08/201614/02/2020 - 06:00
 PHÚ YÊN 68VIET NAMCANG SAO MAICẦU 120/05/202030/07/2021 - 10:00
 PHUC HAI 19VIET NAMCANG SAO MAICẦU 130/11/202002/07/2021 - 15:00
 VINABUNKER 01VIET NAMCANG SAO MAICẦU 107/03/202025/06/2021 - 15:00
 VINABUNKER 02VIET NAMCANG SAO MAICẦU 1 *17/12/202016/03/2021 - 15:00

Khu vực cảng: CANG TO HOP HOA DAU MIEN NAM

 ASHICO 86VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM29/06/202129/06/2021 - 08:30
 HASSYU 01VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM27/03/202012/07/2020 - 08:00
 LA 06545VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM29/06/202129/06/2021 - 09:00
 MAI SƠN 09VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM28/08/201928/08/2019 - 14:00
 NAM TIEN 06VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM11/05/202011/05/2020 - 10:00
 NAM TIEN 22VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM16/09/202016/09/2020 - 10:30
 PHÚC HẢI 89VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM13/08/202013/08/2020 - 10:00
 SG 3316VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM20/05/201920/05/2019 - 17:08

Khu vực cảng: CMIT

 OOCL BRAZILPANAMACMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)31/07/202131/07/2021 - 06:00
 PHÚ MỸ 02VIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)24/01/202024/01/2020 - 10:00
 SEA BEARVIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)22/07/202122/07/2021 - 19:00
 SEA FORCE 1VIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)29/07/202129/07/2021 - 19:00
 SEA FORCE 2VIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)29/07/202129/07/2021 - 19:00
 SEA TEAM 1VIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)29/07/202129/07/2021 - 19:00
 SEA TIGERVIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)28/07/202128/07/2021 - 07:00

Khu vực cảng: DAU KHI NGOAI KHOI

 SAPURAKENCANA FLB-1MALAYSIADAU KHI NGOAI KHOINGOAI KHOI VUNG TAU04/09/201617/09/2016 - 10:00

Khu vực cảng: HA LOC

 DẦU KHÍ 105VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC17/07/202117/07/2021 - 03:00
 ĐNA 0618VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC30/07/201930/07/2019 - 12:00
 GALILEAN 1TUVALUHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC24/04/202118/06/2021 - 09:00
 GALILEAN 14PANAMAHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC04/06/202118/06/2021 - 09:00
 GALILEAN 21PANAMAHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC21/04/202118/06/2021 - 09:00
 GALILEAN 35PANAMAHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC08/02/202108/02/2021 - 13:00
 GALILEAN 41PANAMAHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC04/06/202104/06/2021 - 13:05
 GALILEAN 42PANAMAHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC21/04/202118/06/2021 - 09:00
 GALILEAN 49PANAMAHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC08/02/202108/02/2021 - 11:30
 HA ANH 09VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC07/07/201720/12/2020 - 14:00
 LONG PHAT 79VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC26/03/201926/03/2019 - 09:00
 MỸ NAM 01VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC19/12/202026/02/2021 - 17:00
 PTSC CHI LINHVIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC20/07/202120/07/2021 - 10:00
 TAN CANG 4600SIERRA LEONEHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC06/07/201712/07/2017 - 16:00
 TAN CANG 63VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC18/05/202128/05/2021 - 18:30
 TC FORTUNEVIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC10/07/202112/07/2021 - 14:00
 TC VIGOURVIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC23/07/202130/07/2021 - 14:00
 THANH HUYEN 68VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC27/11/201927/11/2019 - 11:00
 THANH HUYEN 69VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC26/10/201826/10/2018 - 11:30
 UT GLORYVIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC17/09/201917/09/2019 - 16:00
 WAWASAN SATUTUVALUHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC04/06/202104/06/2021 - 13:05

Khu vực cảng: HA LUU PTSC

 ARMADA TUAH 305MALAYSIAHA LUU PTSCHL PTSC-313/07/202131/07/2021 - 03:00
 BINH MINH 02VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-607/11/201726/05/2021 - 11:30
 CGG AMADEUSVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-720/09/201826/05/2021 - 11:00
 EVEREST 02KIRIBATIHA LUU PTSCHL PTSC-522/01/201822/01/2018 - 22:00
 EVEREST 02KIRIBATIHA LUU PTSCHL PTSC-314/12/201714/12/2017 - 18:00
 HAI DUONG 26VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-330/07/202130/07/2021 - 05:00
 HAI DUONG 66VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-331/07/202131/07/2021 - 05:00
 HẢI DƯƠNG 86VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-319/07/202128/07/2021 - 11:30
 HAI DUONG 89VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-330/07/202130/07/2021 - 06:00
 HIỀN ANH 668VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-220/07/202120/07/2021 - 17:30
 HOLMEN PACIFICMARSHALL ISLANDSHA LUU PTSCHL PTSC-522/06/202112/07/2021 - 06:00
 PHU MY 09VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-409/06/201925/05/2020 - 09:30
 PTSC DAI HUNGVANUATUHA LUU PTSCHL PTSC-117/11/201515/12/2015 - 21:00
 PTSC SAO VANGVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-425/07/202125/07/2021 - 20:00
 PTSC TIEN PHONGVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-327/07/202127/07/2021 - 09:00
 PTSC VUNG TAUVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-330/07/202130/07/2021 - 06:00
 VALLIANZ STEADFASTSINGAPOREHA LUU PTSCHL PTSC-522/06/202124/06/2021 - 03:00

Khu vực cảng: HAI SU DEN

 EVEREST 02KIRIBATIHAI SU DENHAI SU DEN23/07/201723/07/2017 - 07:42

Khu vực cảng: HQ 129

 BINH ANVIET NAMHQ 129HQ 12919/07/202130/07/2021 - 14:00
 EVAYLIBERIAHQ 129HQ 12920/06/202124/07/2021 - 08:00
 PACIFIC VUNG TAUVIET NAMHQ 129HQ 12914/05/202109/07/2021 - 12:00
 SAR 413VIET NAMHQ 129HQ 12902/03/201602/03/2016 - 09:52
 TAN CANG 66VIET NAMHQ 129HQ 12903/06/202104/06/2021 - 11:00
 TAN CANG 89VIET NAMHQ 129HQ 12919/06/202119/06/2021 - 14:00
 TC QUEENPANAMAHQ 129HQ 12910/06/202110/06/2021 - 12:00
 TC ROYALVIET NAMHQ 129HQ 12930/07/202131/07/2021 - 07:00
 TK62 & ĐỐC 9202VIET NAMHQ 129HQ 12922/07/201922/07/2019 - 13:00

Khu vực cảng: INTERFLOUR

 NGOC LINH 89VIET NAMINTERFLOURINTERFLOUR-227/07/202130/07/2021 - 05:00

Khu vực cảng: K2

 Long Phu 08VIET NAMK2K211/07/202111/07/2021 - 23:00
 THANH CHAU 06VIET NAMK2K229/06/201729/06/2017 - 15:05
 THANH CHAU 08VIET NAMK2K229/06/201729/06/2017 - 15:01

Khu vực cảng: KHU CONG NGHIEP DONG XUYEN

 HAI DUONG 89VIET NAMKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN30/06/202130/06/2021 - 14:00
 MARIA GALANTA EXPRESS (H424)N/AKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN05/04/202117/05/2021 - 20:00
 NGOC LONG 02VIET NAMKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN30/07/202130/07/2021 - 04:00
 OEI - TAN CANG 01VIET NAMKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN24/02/202114/07/2021 - 15:00
 PTSC 01VIET NAMKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN10/05/201711/05/2017 - 13:48

Khu vực cảng: MO BACH HO

 CHI LINHVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO28/04/201928/04/2019 - 07:00
 HOANG SAVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO29/06/202129/06/2021 - 13:00
 Sao Mai 02VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO28/07/202128/07/2021 - 12:00
 SONG DINH 01VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO28/07/202128/07/2021 - 06:00
 VUNG TAU 02VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO29/07/202129/07/2021 - 07:00
 VUNG TAU 03VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO13/07/202113/07/2021 - 07:00
 VUNG TAU 06VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO28/07/202128/07/2021 - 12:00

Khu vực cảng: MO CHIM SAO

 PTSC THANG LONGVIET NAMMO CHIM SAOCHIM SAO18/07/202118/07/2021 - 22:00

Khu vực cảng: MO DAI HUNG

 HAI DUONG 88VIET NAMMO DAI HUNGDAI HUNG23/07/202123/07/2021 - 17:00
 PHONG LANVIET NAMMO DAI HUNGDAI HUNG30/07/202130/07/2021 - 10:00
 PVN DAI HUNG QUEENVIET NAMMO DAI HUNGDAI HUNG26/11/202026/11/2020 - 12:00
 TOS HA LONGVIET NAMMO DAI HUNGDAI HUNG16/07/202116/07/2021 - 11:00

Khu vực cảng: MO LAN TAY

 HAI DUONG 09VIET NAMMO LAN TAYLAN TAY-LAN DO26/07/202126/07/2021 - 12:00

Khu vực cảng: MO RANG DONG

 HAI DUONG 19VIET NAMMO RANG DONGRANG DONG29/07/202129/07/2021 - 02:00
 PV DRILLING IIIVIET NAMMO RANG DONGRANG DONG08/04/202119/07/2021 - 06:00
 SEA MEADOW 19PANAMAMO RANG DONGRANG DONG30/07/202130/07/2021 - 12:00
 TC EAGLEVIET NAMMO RANG DONGRANG DONG28/07/202128/07/2021 - 11:00
 TC FORTUNEVIET NAMMO RANG DONGRANG DONG02/01/202102/01/2021 - 11:00

Khu vực cảng: MO RONG

 CUU LONGVIET NAMMO RONGMO RONG02/10/201902/10/2019 - 12:00
 MURMANSKAYARUSSIAMO RONGMO RONG25/08/201925/08/2019 - 12:00

Khu vực cảng: MO RONG DOI-RONG DOI TAY

 HẢI DƯƠNG 08VIET NAMMO RONG DOI-RONG DOI TAYRONG DOI09/07/202109/07/2021 - 11:00

Khu vực cảng: MO TE GIAC TRANG

 EVEREST 3VIET NAMMO TE GIAC TRANGTE GIAC TRANG31/07/202131/07/2021 - 06:00
 EVEREST 3PANAMAMO TE GIAC TRANGTE GIAC TRANG22/10/201722/10/2017 - 23:00
 HAI DUONG 12VIET NAMMO TE GIAC TRANGTE GIAC TRANG29/07/202129/07/2021 - 13:00
 PV DRILLING IIVIET NAMMO TE GIAC TRANGTE GIAC TRANG24/09/202015/07/2021 - 08:00
 THANH LONGVIET NAMMO TE GIAC TRANGTE GIAC TRANG21/07/202121/07/2021 - 06:00
 THANH LONG 2VIET NAMMO TE GIAC TRANGTE GIAC TRANG13/07/202113/07/2021 - 08:00

Khu vực cảng: NASOS

 NASOS IVIET NAMNASOSNASOS24/02/202101/04/2021 - 19:00
 NASOS IIVIET NAMNASOSNASOS14/12/202005/06/2021 - 22:00

Khu vực cảng: NM THEP PHU MY

 IKAN LANDUKSINGAPORENM THEP PHU MYCẦU CẢNG SỐ 130/07/202130/07/2021 - 15:00

Khu vực cảng: PETRO VUNG TAU

 BIEN MOI 01VIET NAMPETRO VUNG TAUXĂNG DẦU PETRO VŨNG TÀU18/07/202118/07/2021 - 10:00
 HAI LINH 18VIET NAMPETRO VUNG TAUXĂNG DẦU PETRO VŨNG TÀU27/07/202127/07/2021 - 11:00
 SAI GON XANH 06VIET NAMPETRO VUNG TAUXĂNG DẦU PETRO VŨNG TÀU18/07/202118/07/2021 - 09:00

Khu vực cảng: POSCO

 QUÊ HƯƠNG 25/ HP3992VIET NAMPOSCOPOSCO-118/07/201718/07/2017 - 11:10
 XUYEN A 18VIET NAMPOSCOPOSCO-130/07/202130/07/2021 - 18:00

Khu vực cảng: POSCO SS-VINA

 GUO SHUN 13BELIZEPOSCO SS-VINAPOSCO YAMATO VINA21/07/202129/07/2021 - 05:30

Khu vực cảng: PTSC PHÚ MỸ

 BAOSHAN RICHTOGOPTSC PHÚ MỸCẦU CẢNG SỐ 126/07/202127/07/2021 - 14:30
 DARYA MIRAHONGKONGPTSC PHÚ MỸCẦU CẢNG SỐ 130/07/202130/07/2021 - 11:30
 HẢI HÀ 128VIET NAMPTSC PHÚ MỸCẦU CẢNG SỐ 226/07/202126/07/2021 - 12:00
 ODINVIET NAMPTSC PHÚ MỸCẦU CẢNG SỐ 103/07/202103/07/2021 - 18:00
 THÁI HÀ 999VIET NAMPTSC PHÚ MỸCẦU CẢNG SỐ 219/02/202119/02/2021 - 16:00

Khu vực cảng: PV SHIPYARD

 MISS HANNAHUNITED STATES OF AMERICAPV SHIPYARDPV SHIPYARD05/07/202129/07/2021 - 07:00
 SEALINK PACIFIC 287MALAYSIAPV SHIPYARDPV SHIPYARD20/06/202108/07/2021 - 06:00
 SEALINK PACIFIC 389MALAYSIAPV SHIPYARDPV SHIPYARD18/05/202124/06/2021 - 10:00
 VALLIANZ PRELUDETUVALUPV SHIPYARDPV SHIPYARD05/07/202105/07/2021 - 06:00

Khu vực cảng: PVC-MS

 FALCON DIAMONDMARSHALL ISLANDSPVC-MSPVC-MS29/09/201607/01/2017 - 11:59
 PTSC OFFSHORE 1VIET NAMPVC-MSPVC-MS19/06/202119/06/2021 - 11:00

Khu vực cảng: PVGAS VUNG TAU

 BV 1902VIET NAMPVGAS VUNG TAUPVGAS-106/02/201816/06/2019 - 08:00
 KODAIJISANPANAMAPVGAS VUNG TAUPVGAS-129/07/202129/07/2021 - 15:00
 SEA SPRINGVIET NAMPVGAS VUNG TAUPVGAS-131/03/201931/03/2019 - 13:00
 VMU SHIRAIVIET NAMPVGAS VUNG TAUPVGAS-116/07/202131/07/2021 - 06:00

Khu vực cảng: QUOC TE THI VAI

 FLOURISH OCEANPANAMAQUOC TE THI VAICẦU CẢNG SỐ 128/07/202128/07/2021 - 04:00
 VICTORIA 19VIET NAMQUOC TE THI VAICẦU CẢNG SỐ 230/07/202131/07/2021 - 05:00
 YONG SHENG VIIPANAMAQUOC TE THI VAICẦU CẢNG SỐ 130/07/202130/07/2021 - 23:00

Khu vực cảng: SCC-VN THI VAI

 BV 1204VIET NAMSCC-VN THI VAISCC-VN CẦU CẢNG SỐ 117/03/201817/03/2018 - 12:00
 BV 1222VIET NAMSCC-VN THI VAISCC-VN CẦU CẢNG SỐ 117/03/201817/03/2018 - 12:00
 FW EXCURSIONISTPANAMASCC-VN THI VAISCC-VN CẦU CẢNG SỐ 129/07/202129/07/2021 - 14:30

Khu vực cảng: SITV

 KALIMANTAN EXPRESSHONGKONGSITVCẦU 130/07/202130/07/2021 - 16:00

Khu vực cảng: SONG CAI MEP

 NAM TIEN 20VIET NAMSONG CAI MEPDU AN CANG TONG HOP CAI MEP20/01/201811/10/2019 - 07:00

Khu vực cảng: SP-PSA

 ANDRIAMALTASP-PSACẦU CẢNG SỐ 130/07/202131/07/2021 - 06:00
 KALLIOPI LLIBERIASP-PSACẦU CẢNG SỐ 126/07/202127/07/2021 - 13:00
 SLB-TH 01VIET NAMSP-PSASP-PSA11/10/201711/10/2017 - 17:00
 SLTH1900VIET NAMSP-PSASP-PSA11/10/201711/10/2017 - 17:00
 TH 1950VIET NAMSP-PSASP-PSA11/10/201711/10/2017 - 17:00
 TIẾN ĐẠT 18VIET NAMSP-PSACẦU CẢNG SỐ 129/07/202130/07/2021 - 23:00
 VNL 03VIET NAMSP-PSACẦU CẢNG SỐ 127/07/202127/07/2021 - 23:00

Khu vực cảng: SSIT

 BV 1648VIET NAMSSITCẦU CẢNG SỐ 110/07/202110/07/2021 - 06:30
 KHAI HOAN 01VIET NAMSSITCẦU CẢNG SỐ 110/07/202110/07/2021 - 04:30
 MSC SONIAPANAMASSITCẦU CẢNG SỐ 130/07/202130/07/2021 - 12:00

Khu vực cảng: STRATEGIC MARINE

 CRYS ALCYONESINGAPORESTRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE06/01/201606/01/2016 - 10:58
 H199-RAZZO GEEEGYPTSTRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE22/05/201722/05/2017 - 18:51
 SG 5124VIET NAMSTRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE21/01/201811/05/2018 - 06:00
 STRATEGIC H1071VIET NAMSTRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE18/04/201818/04/2018 - 07:00

Khu vực cảng: TCCT

 HUNG DUNG 12VIET NAMTCCTCẦU CẢNG SỐ 126/03/202126/03/2021 - 07:30
 KAMIYAVIET NAMTCCTCẦU CẢNG SỐ 124/07/202124/07/2021 - 20:00
 KASUGAVIET NAMTCCTCẦU CẢNG SỐ 130/04/202130/04/2021 - 08:00
 MIRAIVIET NAMTCCTCẦU CẢNG SỐ 128/04/202128/04/2021 - 00:00
 TAN CANG A10VIET NAMTCCTCẦU CẢNG SỐ 128/06/202128/06/2021 - 07:30
 TAN CANG A9VIET NAMTCCTCẦU CẢNG SỐ 130/07/202130/07/2021 - 15:00

Khu vực cảng: TCIT

 HUMEN BRIDGEPANAMATCITCẦU CẢNG SỐ 230/07/202130/07/2021 - 03:00
 ONE MINATOJAPANTCITCẦU CẢNG SỐ 331/07/202131/07/2021 - 03:30

Khu vực cảng: TCIT-CONTAINER (KSD)

 PHUOC LONG 36VIET NAMTCIT-CONTAINER (KSD)TCIT15/01/201815/01/2018 - 21:00
 SONG XANH 18VIET NAMTCIT-CONTAINER (KSD)TCIT11/09/201711/09/2017 - 21:30

Khu vực cảng: TCTT

 VNL VOYAGERVIET NAMTCTTCẦU CẢNG TCTT29/07/202129/07/2021 - 15:00

Khu vực cảng: TH THI VAI

 BRIGHT FALCONMARSHALL ISLANDSTH THI VAICẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)22/07/202128/07/2021 - 16:30
 LISAPORTUGALTH THI VAICẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)25/07/202127/07/2021 - 07:30
 LL 3007INDONESIATH THI VAICẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)26/07/202129/07/2021 - 21:30
 LL MACAN TUTUL 03INDONESIATH THI VAICẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)26/07/202129/07/2021 - 21:30

Khu vực cảng: THUONG CANG VUNG TAU

 BINH MINHVIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU20/07/202120/07/2021 - 00:00
 HAI DUONG 55VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU12/07/202114/07/2021 - 18:00
 HO TAYVIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU31/07/202131/07/2021 - 05:00
 NGOC LONGVIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU28/07/202128/07/2021 - 10:00
 OCEAN 05PANAMATHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU22/05/202128/07/2021 - 13:00
 PHÚ MỸ 05VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU12/07/202116/07/2021 - 15:30
 RẠCH DỪAVIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU16/06/202116/06/2021 - 15:00
 SEA MEADOW 08PANAMATHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU24/07/202124/07/2021 - 13:30
 SEA MEADOW 22PANAMATHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU30/07/202130/07/2021 - 23:00
 SKANDI GIANTPANAMATHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU03/05/202114/07/2021 - 12:00
 THANH CHAU 26VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU18/07/201516/04/2016 - 16:34
 TOAN PHUC 01VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU15/04/201915/04/2019 - 09:00
 TRƯỜNG THÀNH 186VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU12/07/202116/07/2021 - 15:30
 WEYLAND TIDEVANUATUTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU09/04/202121/07/2021 - 16:30

Khu vực cảng: TS CAT LO

 ĐỨC TÂMVIET NAMTS CAT LOTS CAT LO14/03/202114/03/2021 - 08:00

Khu vực cảng: VARD

 ISLAND ESCAPEMARSHALL ISLANDSVARDVARD PORT07/06/202107/06/2021 - 18:00
 NB 806N/AVARDVARD PORT20/09/201915/03/2021 - 14:30
 TOPAZ PECHORAMARSHALL ISLANDSVARDVARD PORT12/01/201812/01/2018 - 11:03
 TOPAZ URALMARSHALL ISLANDSVARDVARD PORT15/03/201815/03/2018 - 13:00

Khu vực cảng: VIETSOVPETRO

 Con SonVIET NAMVIETSOVPETROVSPT-328/07/202128/07/2021 - 08:00
 DEEP VENTUREBARBADOSVIETSOVPETROVIETSOVPETRO26/06/201412/06/2017 - 17:30
 HAI SONVIET NAMVIETSOVPETROVSPT-222/07/202122/07/2021 - 06:00
 HQ 991VIET NAMVIETSOVPETROVIETSOVPETRO10/05/201710/05/2017 - 12:00
 Lam Son 01VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-329/07/202129/07/2021 - 06:00
 LONG HAI 02VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-325/07/202125/07/2021 - 07:00
 LONG SON 01VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-201/12/201801/12/2018 - 17:00
 PTSC THAI BINHVIET NAMVIETSOVPETROVSPT-230/07/202130/07/2021 - 11:00
 SAO MAI 01VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-228/07/202128/07/2021 - 08:00
 SAO MAI 03VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-323/07/202123/07/2021 - 07:00
 THIEN UNG 01VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-325/07/202125/07/2021 - 03:00
 TRUONG SAVIET NAMVIETSOVPETROVIETSOVPETRO28/08/201723/09/2017 - 10:00
 VIETSOVPETRO 05VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-222/07/202122/07/2021 - 08:30
 VSP-EXPRESSVIET NAMVIETSOVPETROVSPT-228/07/202128/07/2021 - 03:00
 Vung Tau 01VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-224/07/202124/07/2021 - 06:00
 VUNG TAU 05VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-414/07/202114/07/2021 - 05:00

Khu vực cảng: VUNG HOA TIEU

 LONG HAI 08VIET NAMVUNG HOA TIEUVUNG HT305/05/202021/07/2021 - 23:00

Khu vực cảng: VUNG NEO VT

 AAL MARSLIBERIAVUNG NEO VTH1828/07/202128/07/2021 - 15:00
 AN BINHVIET NAMVUNG NEO VTA1225/03/201925/03/2019 - 15:00
 AN HƯNG 27VIET NAMVUNG NEO VTA1228/07/202128/07/2021 - 12:00
 AN TIEN 06VIET NAMVUNG NEO VTA1227/05/201927/05/2019 - 07:00
 AN TIEN 07VIET NAMVUNG NEO VTA1227/05/201927/05/2019 - 07:00
 BARLIAN 3309SINGAPOREVUNG NEO VTG404/06/202110/06/2021 - 14:00
 BIENDONG FORTUNEVIET NAMVUNG NEO VTF630/07/202130/07/2021 - 21:00
 BINH NGUYEN 99VIET NAMVUNG NEO VTF824/07/202126/07/2021 - 06:30
 CĐT-3001VIET NAMVUNG NEO VTA1216/10/201916/10/2019 - 10:00
 CHINH QUYNH 88VIET NAMVUNG NEO VTA1222/07/202124/07/2021 - 16:00
 CT-01VIET NAMVUNG NEO VTH1002/07/202127/07/2021 - 20:00
 CUU LONG 01/SG6315VIET NAMVUNG NEO VTI123/07/202126/07/2021 - 12:00
 DAIO SOUTHERN CROSSPANAMAVUNG NEO VTI2030/07/202130/07/2021 - 18:00
 DIEN CONG SANG 02VIET NAMVUNG NEO VTG630/07/202130/07/2021 - 06:00
 EGS SURVEYORINDONESIAVUNG NEO VTG227/07/202127/07/2021 - 07:00
 ERAWAN 12INDONESIAVUNG NEO VTG1626/07/202127/07/2021 - 19:00
 FALCON 18VIET NAMVUNG NEO VTG120/07/202122/07/2021 - 07:00
 GIA LĨNH 68VIET NAMVUNG NEO VTI930/06/202130/06/2021 - 14:00
 GIA LONG 333VIET NAMVUNG NEO VTA1229/07/202129/07/2021 - 18:00
 GIANG ANH 18VIET NAMVUNG NEO VTA1230/07/202130/07/2021 - 08:00
 HẠ LONG 09VIET NAMVUNG NEO VTA1229/07/202129/07/2021 - 02:00
 HẢI DƯƠNG 27VIET NAMVUNG NEO VTA1230/07/202130/07/2021 - 14:30
 HAI DUONG 28VIET NAMVUNG NEO VTH0125/07/202129/07/2021 - 14:00
 HAI DUONG 38VIET NAMVUNG NEO VTH0119/07/202120/07/2021 - 19:30
 HAI LONGVIET NAMVUNG NEO VTB423/06/202023/06/2020 - 00:00
 HC 34VIET NAMVUNG NEO VTA1215/07/202116/07/2021 - 12:00
 HIỆP HƯNG 98VIET NAMVUNG NEO VTA1226/11/202004/12/2020 - 16:15
 HOA BINH 03VIET NAMVUNG NEO VTG120/07/202122/07/2021 - 07:00
 HOANG THINH 268VIET NAMVUNG NEO VTH0829/07/202129/07/2021 - 23:00
 HỒNG HÀ GASVIET NAMVUNG NEO VTG1629/07/202129/07/2021 - 07:00
 HP-009VIET NAMVUNG NEO VTG626/07/202131/07/2021 - 06:00
 ISTAR 25(HP3866)VIET NAMVUNG NEO VTB422/07/202127/07/2021 - 09:00
 LA 05790VIET NAMVUNG NEO VTA1201/11/201901/11/2019 - 14:36
 LA 07068VIET NAMVUNG NEO VTI1818/07/202122/07/2021 - 09:00
 LA 07124VIET NAMVUNG NEO VTA1204/11/201904/11/2019 - 09:00
 LA 07189VIET NAMVUNG NEO VTB310/08/201710/08/2017 - 17:00
 LA 07289VIET NAMVUNG NEO VTA1204/11/201904/11/2019 - 09:00
 LONG TAN 99VIET NAMVUNG NEO VTNEO VT23/07/202127/07/2021 - 15:00
 MINH KHANH 888VIET NAMVUNG NEO VTG1121/07/202123/07/2021 - 03:00
 MINH PHAT 99VIET NAMVUNG NEO VTA1222/07/202123/07/2021 - 00:00
 MODIGLIANILIBERIAVUNG NEO VTNEO VT26/07/202126/07/2021 - 08:00
 OCEAN CROWNCYPRUSVUNG NEO VTH0730/07/202130/07/2021 - 09:00
 PACIFIC PETRO 02VIET NAMVUNG NEO VTH0324/07/202125/07/2021 - 21:00
 PATRIA 20 + ACHERNARINDONESIAVUNG NEO VTH1430/07/202130/07/2021 - 19:00
 PETROSETCO POTS 01VIET NAMVUNG NEO VTG819/07/202122/07/2021 - 12:00
 PH 08VIET NAMVUNG NEO VTA12 *19/01/202111/07/2021 - 18:00
 PHÚ HẬUVIET NAMVUNG NEO VTA1225/07/201825/12/2018 - 16:53
 PHU THANHVIET NAMVUNG NEO VTI1530/07/202130/07/2021 - 13:00
 PHUOC VINH 03VIET NAMVUNG NEO VTA1201/12/201801/12/2018 - 14:00
 PTSC RESEARCHERVIET NAMVUNG NEO VTA1215/07/202119/07/2021 - 19:39
 SAO MAI 07VIET NAMVUNG NEO VTBP1010/12/201710/12/2017 - 22:00
 SAR 272VIET NAMVUNG NEO VTBAI TRUOC VUNG TAU01/04/200401/04/2004 - 14:30
 SG 1737VIET NAMVUNG NEO VTA1215/10/201815/10/2018 - 09:00
 SG 1871VIET NAMVUNG NEO VTA1218/04/201918/04/2019 - 17:00
 SG 3865VIET NAMVUNG NEO VTA1201/11/201901/11/2019 - 14:33
 SG 6911VIET NAMVUNG NEO VTH1002/07/202127/07/2021 - 20:00
 SG 9079VIET NAMVUNG NEO VTI123/07/202126/07/2021 - 12:00
 SG 9248VIET NAMVUNG NEO VTG619/07/202124/07/2021 - 06:00
 SHT 56VIET NAMVUNG NEO VTG530/07/202130/07/2021 - 01:00
 SLMBVIET NAMVUNG NEO VTB927/07/201827/07/2018 - 18:00
 SÔNG LÔ 6VIET NAMVUNG NEO VTG626/07/202131/07/2021 - 07:00
 SONG THUONGVIET NAMVUNG NEO VTA1225/10/201825/10/2018 - 09:00
 STYBARROW VENTUREPANAMAVUNG NEO VTH0126/08/201526/08/2015 - 08:00
 SW VESPUCCICYPRUSVUNG NEO VTF1030/07/202130/07/2021 - 05:00
 TAN CANG P3VIET NAMVUNG NEO VTA1226/07/201826/07/2018 - 00:00
 TAN CANG P4VIET NAMVUNG NEO VTA1205/03/201905/03/2019 - 10:00
 TAN HONG LOC 02VIET NAMVUNG NEO VTI1818/07/202122/07/2021 - 09:00
 TDSB-DIEN CONG SANG 01VIET NAMVUNG NEO VTG330/07/202130/07/2021 - 06:00
 THANG LOI 89VIET NAMVUNG NEO VTF925/07/202125/07/2021 - 12:00
 THANH DAT 228VIET NAMVUNG NEO VTNEO VT26/07/202130/07/2021 - 21:30
 THINH SON HA 15VIET NAMVUNG NEO VTA1203/08/201903/08/2019 - 10:00
 THUẬN HẢI TK-1VIET NAMVUNG NEO VTG829/07/202129/07/2021 - 22:30
 THUAN THAO 02VIET NAMVUNG NEO VTB927/07/201827/07/2018 - 17:00
 THUONG HAI 05VIET NAMVUNG NEO VTA1225/10/201825/10/2018 - 00:00
 TIEN DAI PHAT 668VIET NAMVUNG NEO VTG916/02/202017/02/2020 - 14:00
 TRUNG DŨNG STARVIET NAMVUNG NEO VTA1228/07/202131/07/2021 - 01:00
 TRUNG NAM T 04VIET NAMVUNG NEO VTG129/06/202130/07/2021 - 12:30
 TRUNG NGUYÊN 18VIET NAMVUNG NEO VTA1226/07/202130/07/2021 - 22:30
 TRUONG AN 02VIET NAMVUNG NEO VTG920/07/202128/07/2021 - 16:00
 TRUONG AN 05VIET NAMVUNG NEO VTG527/07/202127/07/2021 - 13:00
 TRUONG HUNG 556VIET NAMVUNG NEO VTB1130/07/202131/07/2021 - 05:00
 TRUONG NGUYEN 08VIET NAMVUNG NEO VTF730/07/202130/07/2021 - 05:00
 TRUONG NGUYEN 18VIET NAMVUNG NEO VTG726/07/202126/07/2021 - 15:00
 TRUONG SA 10VIET NAMVUNG NEO VTG619/07/202124/07/2021 - 06:00
 TRUST STARPANAMAVUNG NEO VTI630/07/202130/07/2021 - 18:00
 VANDON SEAKIRIBATIVUNG NEO VTNEO VT27/07/202131/07/2021 - 01:00
 VIET PHUC 07VIET NAMVUNG NEO VTG1014/07/202122/07/2021 - 04:00
 VIET THUAN 568VIET NAMVUNG NEO VTG1420/07/202126/07/2021 - 22:30
 VINABUNKER 06VIET NAMVUNG NEO VTA1224/09/202006/05/2021 - 10:00
 VUNG TAU 2006VIET NAMVUNG NEO VTBAI TRUOC VUNG TAU02/06/200602/06/2006 - 10:00
 VƯƠNG THỊNH 08VIET NAMVUNG NEO VTG104/07/202130/07/2021 - 12:30
 WORLD DIANAISLE OF MANVUNG NEO VTH1329/07/202129/07/2021 - 21:00
 YU PENGCHINAVUNG NEO VTI823/07/202123/07/2021 - 14:00