NGHỊ ĐỊNH Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI                                                                                                                                                                        QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT: NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU NĂM 2017
Vị trí neo đậu Tàu biển
Ngày:
RadDatePicker
RadDatePicker
Open the calendar popup.
Khu vực cảng  
 Tên tàuQuốc tịchCầu/PhaoNgày đếnNgày/Giờ vào cầu

Khu vực cảng:

 PTSC 07VIET NAM    
 YEN BINH 258VIET NAM  01/11/201901/11/2019 - 13:39

Khu vực cảng: BA SON

 BOURBON HIDRASAINT VINCENT & GRENADINESBA SONCẦU CẢNG SỐ 109/04/202110/04/2021 - 06:00
 HOÀNG NGUYÊN SUMMITVIET NAMBA SONCẦU CẢNG SỐ 215/04/202119/04/2021 - 12:00
 HOÀNH SƠN 138VIET NAMBA SONCẦU CẢNG SỐ 212/03/202119/04/2021 - 12:00
 LADY CAROLINENORWAYBA SONCẦU CẢNG SỐ 229/03/202129/03/2021 - 07:30
 SAI GON XANH 05VIET NAMBA SONCẦU CẢNG SỐ 219/04/202119/04/2021 - 15:00
 SG 3316VIET NAMBA SONCẦU CẢNG SÀ LAN23/07/201823/07/2018 - 15:00
 THUAN HAI TK3 - THUAN HAI SL3VIET NAMBA SONCẦU CẢNG SỐ 220/04/202120/04/2021 - 09:00
 TRƯỜNG THÀNH 186VIET NAMBA SONCẦU CẢNG SỐ 219/04/202119/04/2021 - 15:00
 VNL RUBYVIET NAMBA SONCẦU CẢNG SỐ 107/04/202118/04/2021 - 18:00

Khu vực cảng: BARIA SERECE

 CHÂU THÀNH SHIP 18VIET NAMBARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 118/04/202120/04/2021 - 14:00
 OLYMPIC PIONEERMARSHALL ISLANDSBARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 119/04/202120/04/2021 - 14:00
 THANH PHONG 28/HP3718VIET NAMBARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 217/04/202120/04/2021 - 14:00
 THORVIET NAMBARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 321/07/202021/07/2020 - 21:30
 TIAN LUHONGKONGBARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 118/04/202118/04/2021 - 08:30
 VINH HIỂN 69VIET NAMBARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 116/04/202120/04/2021 - 12:00

Khu vực cảng: BASON CAI MEP (KSD)

 BV 0792/SG 6526VIET NAMBASON CAI MEP (KSD)BA SON22/06/201822/06/2018 - 07:00
 TCB 1710VIET NAMBASON CAI MEP (KSD)BA SON26/10/201726/10/2017 - 13:00

Khu vực cảng: BEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)

 DU THUYỀN CÁNH BUỒMVIET NAMBEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)BEN DAM - CD06/09/202006/09/2020 - 10:30
 Nghĩa Thành 24VIET NAMBEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)BEN DAM - CD18/04/202118/04/2021 - 08:00
 TRUNG TRACVIET NAMBEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)BEN DAM - CD17/04/202117/04/2021 - 11:20
 VIETSAND 68VIET NAMBEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)BEN DAM - CD19/04/202119/04/2021 - 06:00

Khu vực cảng: BEN PHAO HOANG NGUYEN

 HOÀNG NGUYÊN 18VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN25/03/202025/03/2020 - 11:00
 HOANG NGUYEN 26VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN07/12/201807/12/2018 - 17:00
 TAN CANG 03VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN12/12/201908/02/2020 - 14:00
 TK 62VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN04/09/202004/09/2020 - 20:00

Khu vực cảng: CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK

 APL GWANGYANGSINGAPORECAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK20/04/202120/04/2021 - 15:00
 BV 1224VIET NAMCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK26/07/201926/07/2019 - 11:30
 BV 1439VIET NAMCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK26/07/201926/07/2019 - 11:30
 LA 06753VIET NAMCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK25/07/201925/07/2019 - 11:00
 SG 4824VIET NAMCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK08/05/201908/05/2019 - 22:00
 SG 8088VIET NAMCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK06/03/202006/03/2020 - 16:00
 SG 8424VIET NAMCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK27/07/201927/07/2019 - 13:00

Khu vực cảng: CANG DKNK BIEN DONG

 NGOC LONGVIET NAMCANG DKNK BIEN DONGHAI THACH-MOC TINH18/04/202118/04/2021 - 14:00
 PTSC HAI ANVIET NAMCANG DKNK BIEN DONGHAI THACH-MOC TINH20/03/202120/03/2021 - 15:00

Khu vực cảng: CANG PHUOC AN

 HA ANH 05VIET NAMCANG PHUOC ANPHUOC AN15/06/202016/04/2021 - 16:00
 HIEP PHAT 01VIET NAMCANG PHUOC ANPHUOC AN17/04/201921/04/2020 - 17:00

Khu vực cảng: CANG SAO MAI

 PH 08VIET NAMCANG SAO MAICẦU 1 *19/01/202113/04/2021 - 16:00
 PHU LONG 28VIET NAMCANG SAO MAICẦU 108/08/201614/02/2020 - 06:00
 PHÚ YÊN 68VIET NAMCANG SAO MAICẦU 120/05/202009/04/2021 - 18:00
 VINABUNKER 01VIET NAMCANG SAO MAICẦU 107/03/202015/03/2021 - 15:00
 VINABUNKER 02VIET NAMCANG SAO MAICẦU 1 *17/12/202016/03/2021 - 15:00

Khu vực cảng: CANG TO HOP HOA DAU MIEN NAM

 HA 97VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM08/01/202108/01/2021 - 05:00
 HASSYU 01VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM27/03/202012/07/2020 - 08:00
 HUNG PHU 19VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM26/06/201924/03/2021 - 06:00
 HUNG PHU 25VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM22/10/201922/10/2019 - 14:00
 HUNG PHU 31VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM24/06/202024/06/2020 - 08:00
 HUNG PHU 535VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM24/06/202024/06/2020 - 08:00
 MAI SƠN 09VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM28/08/201928/08/2019 - 14:00
 NAM TIEN 06VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM11/05/202011/05/2020 - 10:00
 NAM TIEN 22VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM16/09/202016/09/2020 - 10:30
 PHUC HAI 09VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM30/11/202030/11/2020 - 17:00
 PHUC HAI 19VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM30/11/202030/11/2020 - 17:00
 PHUC HAI 29VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM30/11/202030/11/2020 - 17:00
 PHÚC HẢI 89VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM13/08/202013/08/2020 - 10:00
 SG 3316VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM20/05/201920/05/2019 - 17:08
 SONG LO 06VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM03/02/202016/12/2020 - 12:00
 TIEN DAT 66VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM27/03/201927/03/2019 - 15:00

Khu vực cảng: CMIT

 MSC FRANCESCAPANAMACMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)20/04/202120/04/2021 - 12:00
 PHÚ MỸ 02VIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)24/01/202024/01/2020 - 10:00
 PHUOC LONG 36VIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)23/08/201723/08/2017 - 15:00
 SEA BEARVIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)16/04/202116/04/2021 - 17:00
 SEA DOLPHINVIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)20/04/202120/04/2021 - 12:00
 SEA FORCE 1VIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)18/04/202118/04/2021 - 06:30
 SEA TIGERVIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)15/04/202115/04/2021 - 05:00

Khu vực cảng: DAU KHI NGOAI KHOI

 SAPURAKENCANA FLB-1MALAYSIADAU KHI NGOAI KHOINGOAI KHOI VUNG TAU04/09/201617/09/2016 - 10:00

Khu vực cảng: HA LOC

 AN BANGVIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC13/03/202012/11/2020 - 05:00
 AN TRUNG 168VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC20/03/202122/03/2021 - 11:30
 ASHICO 86VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC20/04/202120/04/2021 - 16:00
 ĐNA 0618VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC30/07/201930/07/2019 - 12:00
 FALCON 16VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC10/11/202006/04/2021 - 13:00
 GALILEAN 35PANAMAHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC08/02/202108/02/2021 - 13:00
 GALILEAN 49PANAMAHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC08/02/202108/02/2021 - 11:30
 HA ANH 09VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC07/07/201720/12/2020 - 14:00
 HOÀNG NGUYÊN RUBY+HOÀNH SƠN 238VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC11/12/202018/04/2021 - 08:00
 LE QUOC 01VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC12/03/202112/03/2021 - 14:00
 LONG HAI 08VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC05/05/202005/05/2020 - 11:00
 LONG PHAT 79VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC26/03/201926/03/2019 - 09:00
 MỸ NAM 01VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC19/12/202026/02/2021 - 17:00
 PTSC CHI LINHVIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC20/12/202020/12/2020 - 15:00
 TAN CANG 4600SIERRA LEONEHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC06/07/201712/07/2017 - 16:00
 THANH HUYEN 68VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC27/11/201927/11/2019 - 11:00
 THANH HUYEN 69VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC26/10/201826/10/2018 - 11:30
 TIÊN MINHVIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC19/04/202119/04/2021 - 00:01
 TRUNG NAM T 03VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC30/03/202130/03/2021 - 13:00
 TRUNG NAM T 04VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC29/03/202129/03/2021 - 12:00
 UT GLORYVIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC17/09/201917/09/2019 - 16:00
 VTB UNIONPANAMAHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC02/12/201919/06/2020 - 10:30

Khu vực cảng: HA LUU PTSC

 BINH MINH 02VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-507/11/201702/09/2020 - 12:30
 CGG AMADEUSVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-620/09/201827/08/2020 - 07:00
 EVEREST 02KIRIBATIHA LUU PTSCHL PTSC-314/12/201714/12/2017 - 18:00
 EVEREST 02KIRIBATIHA LUU PTSCHL PTSC-522/01/201822/01/2018 - 22:00
 HAI DUONG 12VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-311/04/202111/04/2021 - 05:00
 HAI DUONG 19VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-520/04/202120/04/2021 - 05:00
 HAI DUONG 39VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-517/04/202117/04/2021 - 05:00
 HAKURYU 11PANAMAHA LUU PTSCHL PTSC-118/09/202023/09/2020 - 05:00
 KS JAVA STAR 2MARSHALL ISLANDSHA LUU PTSCHL PTSC-624/06/202025/06/2020 - 05:00
 PHONG LANVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-413/04/202113/04/2021 - 23:00
 PHONG NHAVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-416/04/202116/04/2021 - 07:00
 PHU MY 09VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-409/06/201925/05/2020 - 09:30
 PTSC DAI HUNGVANUATUHA LUU PTSCHL PTSC-117/11/201515/12/2015 - 21:00
 PTSC SAO VANGVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-519/04/202119/04/2021 - 06:00
 PTSC THANG LONGVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-418/04/202120/04/2021 - 17:00
 PTSC TIEN PHONGVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-520/04/202120/04/2021 - 10:00
 SEA MEADOW 19PANAMAHA LUU PTSCHL PTSC-316/04/202116/04/2021 - 06:00
 SEA MEADOW 22PANAMAHA LUU PTSCHL PTSC-420/04/202120/04/2021 - 20:00
 THIEN LONG 01VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-415/04/202115/04/2021 - 06:00

Khu vực cảng: HAI SU DEN

 EVEREST 02KIRIBATIHAI SU DENHAI SU DEN23/07/201723/07/2017 - 07:42

Khu vực cảng: HQ 129

 HUNG THANG 27VIET NAMHQ 129HQ 12908/08/201616/09/2016 - 08:05
 KOMULANLIBERIAHQ 129HQ 12920/09/202025/02/2021 - 13:00
 RẠCH DỪAVIET NAMHQ 129HQ 12912/11/202012/11/2020 - 16:00
 SAR 413VIET NAMHQ 129HQ 12902/03/201602/03/2016 - 09:52
 THANH NAM 89VIET NAMHQ 129HQ 12917/04/202117/04/2021 - 19:00
 TK62 & ĐỐC 9202VIET NAMHQ 129HQ 12922/07/201922/07/2019 - 13:00

Khu vực cảng: K2

 THANH CHAU 06VIET NAMK2K229/06/201729/06/2017 - 15:05
 THANH CHAU 08VIET NAMK2K229/06/201729/06/2017 - 15:01

Khu vực cảng: KCT GO DA

 XIN HAI SHENG 17PANAMAKCT GO DAGO GIA04/09/201725/12/2017 - 05:00

Khu vực cảng: KHU CONG NGHIEP DONG XUYEN

 OEI - TAN CANG 01VIET NAMKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN24/02/202119/04/2021 - 13:00
 PHU MY 06MONGOLIAKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN25/03/201721/06/2017 - 11:00
 PTSC 01VIET NAMKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN10/05/201711/05/2017 - 13:48
 PTSC VUNG TAUVIET NAMKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN05/01/202104/02/2021 - 16:00
 TOS HA LONGVIET NAMKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN23/11/202006/04/2021 - 10:00

Khu vực cảng: MO BACH HO

 CHI LINHVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO28/04/201928/04/2019 - 07:00
 EVAYLIBERIAMO BACH HOMO BACH HO12/04/202112/04/2021 - 05:30
 FALCON 10VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO14/04/202114/04/2021 - 20:00
 HAI SONVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO13/04/202113/04/2021 - 07:00
 HOANG SAVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO01/04/202101/04/2021 - 14:00
 JMC 2825VANUATUMO BACH HOMO BACH HO02/04/202102/04/2021 - 14:00
 Lam Son 01VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO18/04/202118/04/2021 - 06:00
 PV DRILLING IIVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO24/09/202024/09/2020 - 08:00
 Sao Mai 02VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO18/04/202118/04/2021 - 06:00
 SAO MAI 03VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO13/04/202113/04/2021 - 07:00
 SONG DINH 01VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO14/04/202114/04/2021 - 06:00
 TAN CANG 66VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO20/04/202120/04/2021 - 12:00
 TC PRINCESSVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO13/08/202013/08/2020 - 12:00
 TC QUEENPANAMAMO BACH HOMO BACH HO10/04/202110/04/2021 - 00:00
 VIETSOVPETRO-06VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO03/04/202103/04/2021 - 15:00
 VSP-EXPRESSVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO19/04/202119/04/2021 - 07:00
 VUNG TAU 05VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO20/04/202120/04/2021 - 06:00
 VUNG TAU 06VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO13/04/202113/04/2021 - 07:00

Khu vực cảng: MO CHIM SAO

 HAI DUONG 01VIET NAMMO CHIM SAOCHIM SAO14/04/202114/04/2021 - 22:00
 PACIFIC VUNG TAUVIET NAMMO CHIM SAOCHIM SAO13/04/202113/04/2021 - 13:00
 PTSC BINH MINHVIET NAMMO CHIM SAOCHIM SAO11/04/202111/04/2021 - 22:00

Khu vực cảng: MO DAI HUNG

 FSO GOLDEN STARMALAYSIAMO DAI HUNGDAI HUNG15/09/202015/09/2020 - 10:00
 HAI DUONG 88VIET NAMMO DAI HUNGDAI HUNG15/04/202115/04/2021 - 17:00
 HAI DUONG 89VIET NAMMO DAI HUNGDAI HUNG16/04/202116/04/2021 - 20:00
 PVN DAI HUNG QUEENVIET NAMMO DAI HUNGDAI HUNG26/11/202026/11/2020 - 12:00

Khu vực cảng: MO LAN TAY

 HAI DUONG 09VIET NAMMO LAN TAYLAN TAY-LAN DO19/04/202119/04/2021 - 11:00

Khu vực cảng: MO RANG DONG

 HAI DUONG 26VIET NAMMO RANG DONGRANG DONG14/04/202114/04/2021 - 23:30
 TAN CANG 89VIET NAMMO RANG DONGRANG DONG19/04/202119/04/2021 - 06:00
 TC FORTUNEVIET NAMMO RANG DONGRANG DONG02/01/202102/01/2021 - 11:00

Khu vực cảng: MO RONG

 CUU LONGVIET NAMMO RONGMO RONG02/10/201902/10/2019 - 12:00
 MURMANSKAYARUSSIAMO RONGMO RONG25/08/201925/08/2019 - 12:00
 PV DRILLING IIIVIET NAMMO RONGMO RONG08/04/202108/04/2021 - 08:00

Khu vực cảng: MO RONG DOI-RONG DOI TAY

 HẢI DƯƠNG 08VIET NAMMO RONG DOI-RONG DOI TAYRONG DOI13/04/202113/04/2021 - 16:00

Khu vực cảng: MO TE GIAC TRANG

 EVEREST 3PANAMAMO TE GIAC TRANGTE GIAC TRANG22/10/201722/10/2017 - 23:00
 THANH LONGVIET NAMMO TE GIAC TRANGTE GIAC TRANG15/04/202115/04/2021 - 07:00
 THANH LONG 2VIET NAMMO TE GIAC TRANGTE GIAC TRANG19/04/202119/04/2021 - 14:00

Khu vực cảng: NASOS

 NASOS IVIET NAMNASOSNASOS24/02/202101/04/2021 - 19:00
 NASOS IIVIET NAMNASOSNASOS14/12/202005/04/2021 - 21:00

Khu vực cảng: NM THEP PHU MY

 SAO THỦY 01VIET NAMNM THEP PHU MYCẦU CẢNG SỐ 113/04/202118/04/2021 - 15:00
 TIẾN QUANG 68VIET NAMNM THEP PHU MYCẦU CẢNG SỐ 117/04/202120/04/2021 - 09:00

Khu vực cảng: OUTTER P/S

 Bình Nguyên 36-BLCVIET NAMOUTTER P/SNGOAI PHAO 031/03/202007/04/2021 - 17:00
 MARIA GALANTA EXPRESS (H424)N/AOUTTER P/SNGOAI PHAO 005/04/202115/04/2021 - 05:00

Khu vực cảng: PETRO VUNG TAU

 HAI LINH 02VIET NAMPETRO VUNG TAUXĂNG DẦU PETRO VŨNG TÀU19/04/202119/04/2021 - 14:30

Khu vực cảng: POSCO

 EASTERN DELIGHTLIBERIAPOSCOPOSCO-120/04/202120/04/2021 - 23:00
 QUÊ HƯƠNG 25/ HP3992VIET NAMPOSCOPOSCO-118/07/201718/07/2017 - 11:10

Khu vực cảng: POSCO SS-VINA

 EASTERN ASIAPANAMAPOSCO SS-VINAPOSCO SS-VINA18/04/202120/04/2021 - 12:00
 POLY 32 + POLY 33MALAYSIAPOSCO SS-VINAPOSCO SS-VINA14/04/202120/04/2021 - 12:00

Khu vực cảng: PTSC PHÚ MỸ

 HECTORLIBERIAPTSC PHÚ MỸCẦU CẢNG SỐ 111/04/202114/04/2021 - 14:00
 HOANG KIM 02VIET NAMPTSC PHÚ MỸCẦU CẢNG SỐ 126/01/202126/01/2021 - 12:00
 MANH TIEN 10VIET NAMPTSC PHÚ MỸCẦU CẢNG SỐ 126/01/202126/01/2021 - 12:00
 ODINVIET NAMPTSC PHÚ MỸCẦU CẢNG SỐ 119/04/202119/04/2021 - 19:00
 TCCG-88VIET NAMPTSC PHÚ MỸCẦU CẢNG SỐ 115/01/202115/01/2021 - 19:00
 THÁI HÀ 999VIET NAMPTSC PHÚ MỸCẦU CẢNG SỐ 219/02/202119/02/2021 - 16:00

Khu vực cảng: PV SHIPYARD

 ASIA TK-1 + ASIA SL-1VIET NAMPV SHIPYARDPV SHIPYARD18/04/202119/04/2021 - 13:00
 ENA MONARCHSINGAPOREPV SHIPYARDPV SHIPYARD16/03/202116/03/2021 - 14:00
 HDB 402SINGAPOREPV SHIPYARDPV SHIPYARD16/03/202116/03/2021 - 15:00
 OCS MISS BEEINDONESIAPV SHIPYARDPV SHIPYARD16/03/202116/03/2021 - 14:00
 PV DRILLING VVIET NAMPV SHIPYARDPV SHIPYARD25/10/201128/11/2016 - 10:45

Khu vực cảng: PVC-MS

 FALCON DIAMONDMARSHALL ISLANDSPVC-MSPVC-MS29/09/201607/01/2017 - 11:59
 PTSC OFFSHORE 1VIET NAMPVC-MSPVC-MS02/11/202002/11/2020 - 13:00

Khu vực cảng: PVGAS VUNG TAU

 BV 1902VIET NAMPVGAS VUNG TAUPVGAS-106/02/201816/06/2019 - 08:00
 HỒNG HÀ GASVIET NAMPVGAS VUNG TAUPVGAS-120/04/202120/04/2021 - 18:00
 SEA SPRINGVIET NAMPVGAS VUNG TAUPVGAS-131/03/201931/03/2019 - 13:00

Khu vực cảng: QUOC TE THI VAI

 DUY TUONG 01VIET NAMQUOC TE THI VAICẦU CẢNG SỐ 219/04/202119/04/2021 - 15:00
 infinity ebisuVIET NAMQUOC TE THI VAICẦU CẢNG SỐ 219/04/202119/04/2021 - 15:00
 LA 05583VIET NAMQUOC TE THI VAICẦU CẢNG SỐ 110/03/202110/03/2021 - 16:02
 LA 06232VIET NAMQUOC TE THI VAICẦU CẢNG SỐ 110/03/202110/03/2021 - 16:05
 TOYO HARUPALAUQUOC TE THI VAICẦU CẢNG SỐ 118/04/202118/04/2021 - 23:00
 VIEN DONG 3VIET NAMQUOC TE THI VAICẦU CẢNG SỐ 119/04/202120/04/2021 - 16:00

Khu vực cảng: QUOC TE THI VAI KHONG SU DUNG

 LUẬT NGHI 06VIET NAMQUOC TE THI VAI KHONG SU DUNGQUOC TE THI VAI CAU 118/08/201718/08/2017 - 07:00

Khu vực cảng: SCC-VN THI VAI

 BV 1204VIET NAMSCC-VN THI VAISCC-VN CẦU CẢNG SỐ 117/03/201817/03/2018 - 12:00
 BV 1222VIET NAMSCC-VN THI VAISCC-VN CẦU CẢNG SỐ 117/03/201817/03/2018 - 12:00

Khu vực cảng: SITV

 HIGHLINE 66 + MASSIVE 2MALAYSIASITVCẦU 109/04/202117/04/2021 - 12:00
 HƯƠNG ANH 68VIET NAMSITVCẦU 120/04/202120/04/2021 - 11:00
 VISHVA MALHARINDIASITVCẦU 118/04/202119/04/2021 - 15:30

Khu vực cảng: SONG CAI MEP

 NAM TIEN 20VIET NAMSONG CAI MEPDU AN CANG TONG HOP CAI MEP20/01/201811/10/2019 - 07:00

Khu vực cảng: SP-PSA

 HAI NAM 36 / HP 3808VIET NAMSP-PSACẦU CẢNG SỐ 119/04/202120/04/2021 - 23:00
 IONIC KLEOSMARSHALL ISLANDSSP-PSACẦU CẢNG SỐ 117/04/202118/04/2021 - 14:30
 SLB-TH 01VIET NAMSP-PSASP-PSA11/10/201711/10/2017 - 17:00
 SLTH1900VIET NAMSP-PSASP-PSA11/10/201711/10/2017 - 17:00
 TH 1950VIET NAMSP-PSASP-PSA11/10/201711/10/2017 - 17:00
 TLC 27VIET NAMSP-PSACẦU CẢNG SỐ 112/04/202120/04/2021 - 08:25

Khu vực cảng: SSIT

 HOANG NGUYEN 19VIET NAMSSITCẦU CẢNG SỐ 108/12/201816/04/2021 - 07:00
 HUNG DUNG 08VIET NAMSSITCẦU CẢNG SỐ 120/04/202120/04/2021 - 10:30
 KHAI HOAN 01VIET NAMSSITCẦU CẢNG SỐ 111/04/202111/04/2021 - 05:00
 SG 7870VIET NAMSSITCẦU CẢNG SỐ 117/04/202117/04/2021 - 07:00
 SG 7946VIET NAMSSITCẦU CẢNG SỐ 120/04/202120/04/2021 - 10:20
 VMS-N01VIET NAMSSITCẦU CẢNG SỐ 120/04/202120/04/2021 - 10:00

Khu vực cảng: STRATEGIC MARINE

 CRYS ALCYONESINGAPORESTRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE06/01/201606/01/2016 - 10:58
 H199-RAZZO GEEEGYPTSTRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE22/05/201722/05/2017 - 18:51
 SG 5124VIET NAMSTRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE21/01/201811/05/2018 - 06:00
 STRATEGIC H1071VIET NAMSTRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE18/04/201818/04/2018 - 07:00

Khu vực cảng: TCCT

 HUNG DUNG 12VIET NAMTCCTCẦU CẢNG SỐ 126/03/202126/03/2021 - 07:30
 KAMIYAVIET NAMTCCTCẦU CẢNG SÀ LAN SỐ 122/09/202022/09/2020 - 07:00
 MIRAIVIET NAMTCCTCẦU CẢNG SỐ 120/03/202120/03/2021 - 21:00
 OCS MISS BEEINDONESIATCCTCẦU CẢNG SỐ 130/09/202030/09/2020 - 09:00
 SAI GON XANH 06VIET NAMTCCTCẦU CẢNG SỐ 120/04/202120/04/2021 - 09:00
 TAN CANG A10VIET NAMTCCTCẦU CẢNG SỐ 116/04/202116/04/2021 - 16:30
 TAN CANG A9VIET NAMTCCTCẦU CẢNG SỐ 116/04/202116/04/2021 - 16:30

Khu vực cảng: TCIT

 ONE CRANEPANAMATCITCẦU CẢNG SỐ 319/04/202119/04/2021 - 05:30

Khu vực cảng: TCIT-CONTAINER (KSD)

 PHUOC LONG 36VIET NAMTCIT-CONTAINER (KSD)TCIT15/01/201815/01/2018 - 21:00
 SONG XANH 18VIET NAMTCIT-CONTAINER (KSD)TCIT11/09/201711/09/2017 - 21:30

Khu vực cảng: TH THI VAI

 EARNEST CRANEPANAMATH THI VAICẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)17/04/202119/04/2021 - 22:30
 KRASZEWSKICYPRUSTH THI VAICẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)08/04/202119/04/2021 - 15:30
 MINH TRUONG 18VIET NAMTH THI VAICẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)12/04/202119/04/2021 - 15:00
 NEWSUN BLUEVIET NAMTH THI VAICẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)19/04/202119/04/2021 - 22:00
 VNL 03VIET NAMTH THI VAICẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)05/04/202116/04/2021 - 11:00
 VNL 05VIET NAMTH THI VAICẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)13/04/202113/04/2021 - 08:30
 VNL 07VIET NAMTH THI VAICẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)19/04/202119/04/2021 - 16:00

Khu vực cảng: THUONG CANG VUNG TAU

 ARMADA TUAH 105MALAYSIATHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU09/04/202110/04/2021 - 11:00
 BINH MINHVIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU13/04/202113/04/2021 - 14:00
 HAI DUONG 11VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU12/04/202113/04/2021 - 01:00
 LADY ASTRIDNORWAYTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU29/03/202129/03/2021 - 07:00
 NGOC LONG 02VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU13/03/202119/04/2021 - 15:00
 OCEAN 05PANAMATHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU15/04/202115/04/2021 - 16:00
 PHÚ MỸ 05VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU08/03/202108/03/2021 - 12:00
 PHÚ MỸ 09VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU21/03/202121/03/2021 - 05:00
 TAN CANG 89VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU  
 THANH CHAU 26VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU18/07/201516/04/2016 - 16:34
 TOAN PHUC 01VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU15/04/201915/04/2019 - 09:00
 WEYLAND TIDEVANUATUTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU09/04/202110/04/2021 - 12:15

Khu vực cảng: TS CAT LO

 MINH SON 06VIET NAMTS CAT LOTS CAT LO14/03/202114/03/2021 - 08:00

Khu vực cảng: VARD

 NB 806N/AVARDVARD PORT20/09/201915/03/2021 - 14:30
 TOPAZ PECHORAMARSHALL ISLANDSVARDVARD PORT12/01/201812/01/2018 - 11:03
 TOPAZ URALMARSHALL ISLANDSVARDVARD PORT15/03/201815/03/2018 - 13:00

Khu vực cảng: VIETSOVPETRO

 Con SonVIET NAMVIETSOVPETROVSPT-220/04/202120/04/2021 - 08:00
 DEEP VENTUREBARBADOSVIETSOVPETROVIETSOVPETRO26/06/201412/06/2017 - 17:30
 HQ 991VIET NAMVIETSOVPETROVIETSOVPETRO10/05/201710/05/2017 - 12:00
 Ky Van 01VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-228/10/201928/10/2019 - 07:00
 LONG HAI 02VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-309/04/202109/04/2021 - 23:59
 LONG SON 01VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-201/12/201801/12/2018 - 17:00
 PTSC THAI BINHVIET NAMVIETSOVPETROVSPT-120/04/202120/04/2021 - 14:00
 TRUONG SAVIET NAMVIETSOVPETROVIETSOVPETRO28/08/201723/09/2017 - 10:00
 VUNG TAU 03VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-320/04/202120/04/2021 - 08:00

Khu vực cảng: VINA OFFSHORE

 DẦU KHÍ 105VIET NAMVINA OFFSHOREVINA OFFSHORE09/10/202009/10/2020 - 06:00
 PTSC SURVEYORVIET NAMVINA OFFSHOREVINA OFFSHORE24/03/202130/03/2021 - 13:00

Khu vực cảng: VUNG NEO VT

 AFRICAN TURACOPANAMAVUNG NEO VTH0820/04/202120/04/2021 - 01:00
 ALSEA BAYISLE OF MANVUNG NEO VTF814/04/202120/04/2021 - 12:00
 AN BINHVIET NAMVUNG NEO VTA1225/03/201925/03/2019 - 15:00
 AN TIEN 06VIET NAMVUNG NEO VTA1227/05/201927/05/2019 - 07:00
 AN TIEN 07VIET NAMVUNG NEO VTA1227/05/201927/05/2019 - 07:00
 CAPE FERROLMARSHALL ISLVUNG NEO VTH1418/04/202118/04/2021 - 11:00
 CARIBBEAN 1PANAMAVUNG NEO VTI1319/04/202119/04/2021 - 03:00
 CĐT-3001VIET NAMVUNG NEO VTA1216/10/201916/10/2019 - 10:00
 CONG THANH 07/ TB 2668VIET NAMVUNG NEO VTG1220/04/202120/04/2021 - 12:00
 ĐẠI NGHĨA 89 - BLCVIET NAMVUNG NEO VTA1214/03/202014/03/2020 - 23:10
 DUC THANGVIET NAMVUNG NEO VTA1201/10/201826/12/2018 - 07:00
 FU FASIERRA LEONEVUNG NEO VTG419/04/202119/04/2021 - 06:00
 HAI LONGVIET NAMVUNG NEO VTB423/06/202023/06/2020 - 00:00
 HIỆP HƯNG 98VIET NAMVUNG NEO VTA1226/11/202004/12/2020 - 16:15
 HO TAY 6VIET NAMVUNG NEO VTA1219/04/202119/04/2021 - 20:00
 INLACO ACCORDPANAMAVUNG NEO VTH2309/06/201809/06/2018 - 15:00
 LA 05790VIET NAMVUNG NEO VTA1201/11/201901/11/2019 - 14:36
 LA 07124VIET NAMVUNG NEO VTA1204/11/201904/11/2019 - 09:00
 LA 07189VIET NAMVUNG NEO VTB310/08/201710/08/2017 - 17:00
 LA 07289VIET NAMVUNG NEO VTA1204/11/201904/11/2019 - 09:00
 MSR NO.1PANAMAVUNG NEO VTI1818/04/202118/04/2021 - 20:00
 NEW PIONEERPANAMAVUNG NEO VTH1220/04/202120/04/2021 - 22:00
 ONE FALCONJAPANVUNG NEO VTI120/04/202120/04/2021 - 16:00
 PHÚ HẬUVIET NAMVUNG NEO VTA1225/07/201825/12/2018 - 16:53
 PHÚ QUÝ 01VIET NAMVUNG NEO VTG115/04/201613/06/2019 - 13:30
 PHUOC VINH 03VIET NAMVUNG NEO VTA1201/12/201801/12/2018 - 14:00
 QUANG HẢI 09VIET NAMVUNG NEO VTG1020/04/202120/04/2021 - 13:00
 Quang Huy 36VIET NAMVUNG NEO VTA1217/04/202117/04/2021 - 16:00
 QUANG VINH 09VIET NAMVUNG NEO VTA1217/04/202117/04/2021 - 18:00
 SAO MAI 07VIET NAMVUNG NEO VTBP1010/12/201710/12/2017 - 22:00
 SAR 272VIET NAMVUNG NEO VTBAI TRUOC VUNG TAU01/04/200401/04/2004 - 14:30
 SG 1737VIET NAMVUNG NEO VTA1215/10/201815/10/2018 - 09:00
 SG 1871VIET NAMVUNG NEO VTA1218/04/201918/04/2019 - 17:00
 SG 3865VIET NAMVUNG NEO VTA1201/11/201901/11/2019 - 14:33
 SG 4874VIET NAMVUNG NEO VTA1202/11/202002/11/2020 - 14:00
 SHUN LONG 258TOGOVUNG NEO VTG212/04/202112/04/2021 - 14:00
 SLMBVIET NAMVUNG NEO VTB927/07/201827/07/2018 - 18:00
 SONG THUONGVIET NAMVUNG NEO VTA1225/10/201825/10/2018 - 09:00
 STYBARROW VENTUREPANAMAVUNG NEO VTH0126/08/201526/08/2015 - 08:00
 TAN CANG P3VIET NAMVUNG NEO VTA1226/07/201826/07/2018 - 00:00
 TAN CANG P4VIET NAMVUNG NEO VTA1205/03/201905/03/2019 - 10:00
 THANH AN 18VIET NAMVUNG NEO VTG1019/04/202119/04/2021 - 19:30
 THINH SON HA 15VIET NAMVUNG NEO VTA1203/08/201903/08/2019 - 10:00
 THUAN THAO 02VIET NAMVUNG NEO VTB927/07/201827/07/2018 - 17:00
 THUONG HAI 05VIET NAMVUNG NEO VTA1225/10/201825/10/2018 - 00:00
 TIAN ENCHINAVUNG NEO VTI217/04/202117/04/2021 - 20:00
 TIEN DAI PHAT 668VIET NAMVUNG NEO VTG916/02/202017/02/2020 - 14:00
 TOMI HARUPALAUVUNG NEO VTI1916/04/202116/04/2021 - 16:00
 TONGYEONG 11HOSIERRA LEONEVUNG NEO VTB408/04/202108/04/2021 - 14:05
 TRUNG HIẾU 666-BLCVIET NAMVUNG NEO VTA1220/04/202120/04/2021 - 18:00
 TRUONG HUNG 556VIET NAMVUNG NEO VTI1219/04/202119/04/2021 - 23:00
 TRƯỜNG THÀNH 26VIET NAMVUNG NEO VTA1220/04/202120/04/2021 - 14:00
 U THARMYANMAR (BURMA)VUNG NEO VTI1310/04/202120/04/2021 - 12:00
 VF GLORYPANAMAVUNG NEO VTG320/04/202120/04/2021 - 23:00
 VICTORIA 19VIET NAMVUNG NEO VTNEO VT12/04/202120/04/2021 - 12:00
 VIET DRAGON 68PANAMAVUNG NEO VTH2115/03/202115/03/2021 - 15:00
 VINABUNKER 05VIET NAMVUNG NEO VTH0222/12/201913/11/2020 - 09:23
 VINABUNKER 06VIET NAMVUNG NEO VTA1224/09/202031/03/2021 - 16:00
 VULCANIAMARSHALL ISLANDSVUNG NEO VTH0219/04/202119/04/2021 - 06:00
 VUNG TAU 2006VIET NAMVUNG NEO VTBAI TRUOC VUNG TAU02/06/200602/06/2006 - 10:00
 YANGTZE OASISMARSHALL ISLANDSVUNG NEO VTI420/04/202120/04/2021 - 22:00

Khu vực cảng: VUNG TAU SHIPYARD

 ARMADA TUAH 306MARSHALL ISLANDSVUNG TAU SHIPYARDVUNG TAU SHIPYARD09/04/202116/04/2021 - 05:00
 GLOBE 6VIET NAMVUNG TAU SHIPYARDVUNG TAU SHIPYARD13/10/202016/10/2020 - 11:00
 LOSAPANAMAVUNG TAU SHIPYARDVUNG TAU SHIPYARD14/09/201914/09/2019 - 13:30

Khu vực cảng: XM CAM PHA

 TRUONG THANH 88/ HD 2678VIET NAMXM CAM PHACẦU CẢNG SỐ 114/04/202120/04/2021 - 10:30