Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI

VỊ TRÍ TÀU TẠI CẢNG

Ngày:
Khu vực cảng  
 Tên tàuQuốc tịchCầu/PhaoNgày đếnNgày/Giờ vào cầu

Khu vực cảng:

 PTSC 07VIET NAM    
 YEN BINH 258VIET NAM  01/11/201901/11/2019 - 13:39

Khu vực cảng: BA SON

 OCEAN 02PANAMABA SONCẦU CẢNG SỐ 121/05/202004/06/2020 - 10:00
 SG 3316VIET NAMBA SONCẦU CẢNG SÀ LAN23/07/201823/07/2018 - 15:00
 SONG DINH 01VIET NAMBA SONCẦU CẢNG SỐ 106/05/202007/05/2020 - 09:00

Khu vực cảng: BARIA SERECE

 ODINVIET NAMBARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 112/04/202012/04/2020 - 09:00
 THANH CONG 36VIET NAMBARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 104/06/202004/06/2020 - 07:00
 THÀNH PHÁT 01VIET NAMBARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 130/05/202005/06/2020 - 18:00
 THORVIET NAMBARIA SERECECẦU CẢNG SỐ 113/01/202013/01/2020 - 18:00

Khu vực cảng: BASON CAI MEP (KSD)

 BV 0792/SG 6526VIET NAMBASON CAI MEP (KSD)BA SON22/06/201822/06/2018 - 07:00
 TCB 1710VIET NAMBASON CAI MEP (KSD)BA SON26/10/201726/10/2017 - 13:00

Khu vực cảng: BEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)

 VIET SAND 68VIET NAMBEN CANG BEN ĐAM (CON DAO)BEN DAM - CD04/06/202004/06/2020 - 05:48

Khu vực cảng: BEN PHAO HOANG NGUYEN

 FALCON 06VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN09/12/201909/12/2019 - 14:00
 FALCON 18VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN07/04/202007/04/2020 - 14:00
 HD 02VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN21/06/201927/03/2020 - 16:00
 HOÀNG NGUYÊN 18VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN25/03/202025/03/2020 - 11:00
 HOANG NGUYEN 26VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN07/12/201807/12/2018 - 17:00
 PVT SAPPHIREVIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN31/05/202004/06/2020 - 16:00
 TAN CANG 03VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN12/12/201908/02/2020 - 14:00
 VIET THUAN 235VIET NAMBEN PHAO HOANG NGUYENBẾN PHAO HOÀNG NGUYÊN05/06/202005/06/2020 - 01:00

Khu vực cảng: CANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK

 BV 1224VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK26/07/201926/07/2019 - 11:30
 BV 1439VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK26/07/201926/07/2019 - 11:30
 HÒA BÌNHVIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK23/03/202002/06/2020 - 18:15
 LA 06753VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK25/07/201925/07/2019 - 11:00
 PHU XUAN 07VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK06/05/201906/05/2019 - 18:00
 SG 4824VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK08/05/201908/05/2019 - 22:00
 SG 5223VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK20/03/202020/03/2020 - 16:00
 SG 8088VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK06/03/202006/03/2020 - 16:00
 SG 8424VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK27/07/201927/07/2019 - 13:00
 TRUONG THANH 9999VIET NAMCANG CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINKCAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK08/10/201902/06/2020 - 18:00

Khu vực cảng: CANG DKNK BIEN DONG

 NGOC LONGVIET NAMCANG DKNK BIEN DONGHAI THACH-MOC TINH03/05/202003/05/2020 - 13:00
 PTSC HAI ANVIET NAMCANG DKNK BIEN DONGHAI THACH-MOC TINH05/06/202005/06/2020 - 09:00

Khu vực cảng: CANG PHUOC AN

 HIEP PHAT 01VIET NAMCANG PHUOC ANPHUOC AN17/04/201921/04/2020 - 17:00

Khu vực cảng: CẢNG SAO MAI

 PHU LONG 28VIET NAMCẢNG SAO MAICAU 108/08/201614/02/2020 - 06:00
 PHÚ YÊN 68VIET NAMCẢNG SAO MAICAU 120/05/202005/06/2020 - 14:00
 VINABUNKER 01VIET NAMCẢNG SAO MAICAU 107/03/202007/03/2020 - 18:00

Khu vực cảng: CANG TO HOP HOA DAU MIEN NAM

 HASSYU 01VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM27/03/202005/06/2020 - 07:00
 HUNG PHU 25VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM22/10/201922/10/2019 - 14:00
 HƯNG PHÚ 99VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM29/11/201903/06/2020 - 08:00
 MAI SƠN 09VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM28/08/201928/08/2019 - 14:00
 NAM TIEN 06VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM11/05/202011/05/2020 - 10:00
 NAM TIEN 22VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM11/05/202011/05/2020 - 10:00
 PHU QUANG MINH 06VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM28/11/201928/11/2019 - 11:20
 SG 3316VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM20/05/201920/05/2019 - 17:08
 SG 7665VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM19/05/202019/05/2020 - 09:00
 SGP 3VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM14/06/201914/06/2019 - 22:00
 SONG LO 06VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM03/02/202003/06/2020 - 08:00
 THUAN THONGVIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM03/04/202003/04/2020 - 14:00
 TIEN DAT 66VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM27/03/201927/03/2019 - 15:00
 TS-1VIET NAMCANG TO HOP HOA DAU MIEN NAMTO HOP HOA DAU MIEN NAM29/11/201929/11/2019 - 16:25

Khu vực cảng: CMIT

 CMA CGM A. LINCOLNMALTACMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)04/06/202004/06/2020 - 17:00
 PHÚ MỸ 02VIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)24/01/202024/01/2020 - 10:00
 PHU MY 20VIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)02/03/202002/03/2020 - 15:00
 PHUOC LONG 36VIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)23/08/201723/08/2017 - 15:00
 SEA BEARVIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)29/05/202029/05/2020 - 18:30
 SEA DOLPHINVIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)21/04/202021/04/2020 - 22:00
 SEA EAGLEVIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)03/06/202003/06/2020 - 20:00
 SEA FORCE 1VIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)02/06/202002/06/2020 - 12:30
 SEA FORCE 2VIET NAMCMITCẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT)29/05/202029/05/2020 - 18:30

Khu vực cảng: DAU KHI NGOAI KHOI

 SAPURAKENCANA FLB-1MALAYSIADAU KHI NGOAI KHOINGOAI KHOI VUNG TAU04/09/201617/09/2016 - 10:00

Khu vực cảng: HA LOC

 DẦU KHÍ 105VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC03/04/202015/05/2020 - 08:00
 ĐNA 0618VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC30/07/201930/07/2019 - 12:00
 HA ANH 09VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC07/07/201718/11/2019 - 17:00
 HOÀNH SƠN 138VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC15/05/202015/05/2020 - 15:00
 LONG HAI 08VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC05/05/202005/05/2020 - 11:00
 LONG PHAT 79VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC26/03/201926/03/2019 - 09:00
 PSV 3300VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC25/10/201825/10/2018 - 18:00
 PSV 3400VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC30/10/201830/10/2018 - 11:02
 PTSC RESEARCHERVIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC29/03/202015/05/2020 - 08:00
 TAN CANG 4600SIERRA LEONEHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC06/07/201712/07/2017 - 16:00
 THANH HUYEN 68VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC27/11/201927/11/2019 - 11:00
 THANH HUYEN 69VIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC26/10/201826/10/2018 - 11:30
 UT GLORYVIET NAMHA LOCCẦU CẢNG CỦA CTY TNHH HÀ LỘC17/09/201917/09/2019 - 16:00

Khu vực cảng: HA LUU PTSC

 AN BANGVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-513/03/202013/03/2020 - 02:00
 BIEN MOI 01VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-424/05/202024/05/2020 - 22:00
 BINH ANVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-325/05/202025/05/2020 - 12:00
 BINH MINH 02VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-507/11/201710/05/2018 - 15:00
 CGG AMADEUSVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-620/09/201820/09/2018 - 08:00
 EVEREST 02KIRIBATIHA LUU PTSCHL PTSC-522/01/201822/01/2018 - 22:00
 EVEREST 02KIRIBATIHA LUU PTSCHL PTSC-314/12/201714/12/2017 - 18:00
 HAI DUONG 19VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-204/06/202004/06/2020 - 06:00
 HAI DUONG 29VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-530/05/202005/06/2020 - 12:30
 HAI DUONG 79VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-128/02/202018/05/2020 - 07:00
 HAI DUONG 89VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-101/06/202001/06/2020 - 12:00
 HOLMEN PACIFICMARSHALL ISLANDSHA LUU PTSCHL PTSC-609/05/202009/05/2020 - 09:00
 PACIFIC VUNG TAUVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-230/05/202030/05/2020 - 12:00
 PHONG NHAVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-528/05/202028/05/2020 - 06:00
 PHU MY 09VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-409/06/201925/05/2020 - 09:30
 PTSC DAI HUNGVANUATUHA LUU PTSCHL PTSC-117/11/201515/12/2015 - 21:00
 PTSC OFFSHORE 1VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-109/02/202025/05/2020 - 09:00
 PTSC THAI BINHVIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-330/04/202030/04/2020 - 18:00
 SG 7946VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-219/05/202019/05/2020 - 22:00
 VMS-N01VIET NAMHA LUU PTSCHL PTSC-510/05/202010/05/2020 - 22:00

Khu vực cảng: HAI SU DEN

 EVEREST 02KIRIBATIHAI SU DENHAI SU DEN23/07/201723/07/2017 - 07:42

Khu vực cảng: HQ 129

 CON DAO 36VIET NAMHQ 129HQ 12910/05/202010/05/2020 - 14:00
 HAI SONVIET NAMHQ 129HQ 12915/05/202026/05/2020 - 08:00
 HUNG THANG 27VIET NAMHQ 129HQ 12908/08/201616/09/2016 - 08:05
 SAR 413VIET NAMHQ 129HQ 12902/03/201602/03/2016 - 09:52
 TAN CANG 62VIET NAMHQ 129HQ 12901/06/202005/06/2020 - 11:00
 TC FORTUNEVIET NAMHQ 129HQ 12904/06/202005/06/2020 - 12:00
 TC PRINCESSVIET NAMHQ 129HQ 12931/05/202003/06/2020 - 10:00
 TK62 & ĐỐC 9202VIET NAMHQ 129HQ 12922/07/201922/07/2019 - 13:00

Khu vực cảng: INTERFLOUR

 HẢI HÀ 128VIET NAMINTERFLOURINTERFLOUR-202/06/202004/06/2020 - 19:00
 PAC ALKAIDSINGAPOREINTERFLOURINTERFLOUR-104/06/202004/06/2020 - 11:00

Khu vực cảng: K2

 BV 1269VIET NAMK2K207/05/202007/05/2020 - 20:00
 SAI GON XANH 02VIET NAMK2K203/05/202003/05/2020 - 14:00
 SAI GON XANH 06VIET NAMK2K209/05/202009/05/2020 - 20:00
 THANH CHAU 06VIET NAMK2K229/06/201729/06/2017 - 15:05
 THANH CHAU 08VIET NAMK2K229/06/201729/06/2017 - 15:01

Khu vực cảng: KCT GO DA

 XIN HAI SHENG 17PANAMAKCT GO DAGO GIA04/09/201725/12/2017 - 05:00

Khu vực cảng: KHU CONG NGHIEP DONG XUYEN

 APT. JAMESSPAINKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN25/05/202025/05/2020 - 09:00
 LUCKYUNITED STATES OF AMERICAKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN29/11/201929/11/2019 - 12:00
 PHU MY 06MONGOLIAKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN25/03/201721/06/2017 - 11:00
 PTSC 01VIET NAMKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN10/05/201711/05/2017 - 13:48
 PTSC 12VIET NAMKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN04/04/201904/04/2019 - 13:00
 VTB UNIONPANAMAKHU CONG NGHIEP DONG XUYENCẦU CẢNG KHU CÔNG NGHIỆP ĐÔNG XUYÊN02/12/201905/12/2019 - 07:30

Khu vực cảng: KXD CU LAO TAO

 MEKONGTRANS 01VIET NAMKXD CU LAO TAOCẦU CẢNG SỐ 2 - KHO XD CÙ LAO TÀO05/06/202005/06/2020 - 10:00

Khu vực cảng: MO BACH HO

 BINH AN VICTORIAVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO05/06/202005/06/2020 - 17:00
 BINH MINHVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO04/06/202004/06/2020 - 20:00
 CHI LINHVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO28/04/201928/04/2019 - 07:00
 Con SonVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO30/05/202030/05/2020 - 12:00
 FALCON 10VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO13/05/202013/05/2020 - 20:00
 LONG HAI 02VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO30/05/202030/05/2020 - 07:00
 SAO MAI 01VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO31/05/202031/05/2020 - 07:00
 SAO MAI 03VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO03/06/202003/06/2020 - 07:00
 VIETSOVPETRO-06VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO01/04/202001/04/2020 - 23:00
 VSP-EXPRESSVIET NAMMO BACH HOMO BACH HO03/06/202003/06/2020 - 07:00
 Vung Tau 01VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO30/05/202030/05/2020 - 12:00
 VUNG TAU 03VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO05/06/202005/06/2020 - 07:00
 VUNG TAU 05VIET NAMMO BACH HOMO BACH HO02/06/202002/06/2020 - 06:00

Khu vực cảng: MO DAI HUNG

 DẦU KHÍ 108VIET NAMMO DAI HUNGDAI HUNG29/05/202029/05/2020 - 03:00
 PHONG LANVIET NAMMO DAI HUNGDAI HUNG19/05/202019/05/2020 - 12:00
 PTSC VUNG TAUVIET NAMMO DAI HUNGDAI HUNG16/05/202016/05/2020 - 22:00
 SEA MEADOW 05PANAMAMO DAI HUNGDAI HUNG02/06/202002/06/2020 - 22:00
 TAN CANG 89VIET NAMMO DAI HUNGDAI HUNG28/05/202028/05/2020 - 22:00
 TC DRAGONVIET NAMMO DAI HUNGDAI HUNG23/05/202023/05/2020 - 20:00

Khu vực cảng: MO LAN TAY

 ASHICO LAM SONVIET NAMMO LAN TAYLAN TAY-LAN DO25/05/202025/05/2020 - 16:00
 HAI DUONG 09VIET NAMMO LAN TAYLAN TAY-LAN DO11/05/202011/05/2020 - 14:00
 PV DRILLING VIPANAMAMO LAN TAYLAN TAY-LAN DO20/05/202020/05/2020 - 15:00
 SEA MEADOW 22PANAMAMO LAN TAYLAN TAY-LAN DO01/06/202001/06/2020 - 17:00
 SEA MEADOW 29PANAMAMO LAN TAYLAN TAY-LAN DO28/05/202028/05/2020 - 12:00

Khu vực cảng: MO RANG DONG

 HAI DUONG 39VIET NAMMO RANG DONGRANG DONG05/06/202005/06/2020 - 09:00
 IDUNVANUATUMO RANG DONGRANG DONG29/05/202029/05/2020 - 15:00
 SEA MEADOW 19PANAMAMO RANG DONGRANG DONG03/06/202003/06/2020 - 06:00

Khu vực cảng: MO RONG

 CUU LONGVIET NAMMO RONGMO RONG02/10/201902/10/2019 - 12:00
 MURMANSKAYARUSSIAMO RONGMO RONG25/08/201925/08/2019 - 12:00

Khu vực cảng: MO RONG DOI-RONG DOI TAY

 HẢI DƯƠNG 08VIET NAMMO RONG DOI-RONG DOI TAYRONG DOI31/05/202031/05/2020 - 11:00

Khu vực cảng: MO TE GIAC TRANG

 EVEREST 3VIET NAMMO TE GIAC TRANGTE GIAC TRANG04/06/202004/06/2020 - 08:00
 EVEREST 3PANAMAMO TE GIAC TRANGTE GIAC TRANG22/10/201722/10/2017 - 23:00
 HAKURYU 11PANAMAMO TE GIAC TRANGTE GIAC TRANG11/11/201911/11/2019 - 07:00
 THANH LONG 2VIET NAMMO TE GIAC TRANGTE GIAC TRANG27/05/202027/05/2020 - 08:00

Khu vực cảng: NASOS

 NASOS IVIET NAMNASOSNASOS28/12/201918/05/2020 - 16:30
 NASOS IIVIET NAMNASOSNASOS28/12/201913/05/2020 - 14:00

Khu vực cảng: NM THEP PHU MY

 HUI FENG 9BELIZENM THEP PHU MYCẦU CẢNG SỐ 104/06/202004/06/2020 - 05:30

Khu vực cảng: OUTTER P/S

 Bình Nguyên 36-BLCVIET NAMOUTTER P/SNGOAI PHAO 031/03/202011/05/2020 - 05:00
 NB 806N/AOUTTER P/SNGOAI PHAO 020/09/201924/09/2019 - 07:00
 TRUONG SAVIET NAMOUTTER P/SNGOAI PHAO 011/09/201815/10/2018 - 15:00

Khu vực cảng: PETRO VUNG TAU

 DNT 06VIET NAMPETRO VUNG TAUXĂNG DẦU PETRO VŨNG TÀU12/05/202012/05/2020 - 14:48
 VNL 07VIET NAMPETRO VUNG TAUXĂNG DẦU PETRO VŨNG TÀU05/06/202005/06/2020 - 00:30

Khu vực cảng: POSCO

 BASIC BRAVEPANAMAPOSCOPOSCO-103/06/202003/06/2020 - 22:00
 QUÊ HƯƠNG 17/ HP4146VIET NAMPOSCOPOSCO-118/07/201718/07/2017 - 10:45
 QUÊ HƯƠNG 25/ HP3992VIET NAMPOSCOPOSCO-118/07/201718/07/2017 - 11:10

Khu vực cảng: POSCO SS-VINA

 POLY 32 + POLY 33MALAYSIAPOSCO SS-VINAPOSCO SS-VINA21/05/202003/06/2020 - 20:30
 PRINCE HENRYHONGKONGPOSCO SS-VINAPOSCO SS-VINA26/05/202003/06/2020 - 22:00

Khu vực cảng: PTSC PHÚ MỸ

 AUDREY SWPANAMAPTSC PHÚ MỸCẦU CẢNG SỐ 101/06/202003/06/2020 - 17:00
 MINH PHAT 99VIET NAMPTSC PHÚ MỸCẦU CẢNG SỐ 201/06/202003/06/2020 - 16:20
 RHL JULIALIBERIAPTSC PHÚ MỸCẦU CẢNG SỐ 129/05/202003/06/2020 - 10:30

Khu vực cảng: PV SHIPYARD

 NGOC LONG 02VIET NAMPV SHIPYARDPV SHIPYARD29/05/202005/06/2020 - 18:00
 PTSC CHI LINHVIET NAMPV SHIPYARDPV SHIPYARD27/05/202027/05/2020 - 00:30
 PV DRILLING VVIET NAMPV SHIPYARDPV SHIPYARD25/10/201128/11/2016 - 10:45
 SWIBER CONCORDEPANAMAPV SHIPYARDPV SHIPYARD14/10/201818/11/2019 - 07:00

Khu vực cảng: PVC-MS

 FALCON DIAMONDMARSHALL ISLANDSPVC-MSPVC-MS29/09/201607/01/2017 - 11:59
 SEALINK PACIFIC 389VIET NAMPVC-MSPVC-MS19/05/202026/05/2020 - 09:00
 TAN CANG SAI GON 01VIET NAMPVC-MSPVC-MS22/06/201927/05/2020 - 06:00

Khu vực cảng: PVGAS VUNG TAU

 ANNIE GAS 09VIET NAMPVGAS VUNG TAUPVGAS-105/06/202005/06/2020 - 13:30
 BV 1902VIET NAMPVGAS VUNG TAUPVGAS-106/02/201816/06/2019 - 08:00
 SEA SPRINGVIET NAMPVGAS VUNG TAUPVGAS-131/03/201931/03/2019 - 13:00

Khu vực cảng: QUOC TE THI VAI

 OCEAN HARMONYBELIZEQUOC TE THI VAICẦU CẢNG SỐ 104/06/202005/06/2020 - 00:00
 PRETTY IVYPANAMAQUOC TE THI VAICẦU CẢNG SỐ 103/06/202003/06/2020 - 17:00
 THỊNH LONG 36VIET NAMQUOC TE THI VAICẦU CẢNG SỐ 204/06/202005/06/2020 - 05:00

Khu vực cảng: QUOC TE THI VAI KHONG SU DUNG

 LUẬT NGHI 06VIET NAMQUOC TE THI VAI KHONG SU DUNGQUOC TE THI VAI18/08/201718/08/2017 - 07:00

Khu vực cảng: SCC-VN THI VAI

 BV 1204VIET NAMSCC-VN THI VAISCC-VN CẦU CẢNG SỐ 117/03/201817/03/2018 - 12:00
 BV 1222VIET NAMSCC-VN THI VAISCC-VN CẦU CẢNG SỐ 117/03/201817/03/2018 - 12:00

Khu vực cảng: SITV

 BBC AMERICACYPRUSSITVCẦU 104/06/202004/06/2020 - 18:00
 PHU MY 06VIET NAMSITVCẦU 123/01/202003/06/2020 - 09:00
 TK 62VIET NAMSITVCẦU 126/12/201908/05/2020 - 06:00
 WARNOW MARSLIBERIASITVCẦU 104/06/202005/06/2020 - 11:00
 ZEPHYRUSPANAMASITVCẦU 328/05/202005/06/2020 - 11:30

Khu vực cảng: SOFEL

 TERAS CONQUEST 10SINGAPORESOFELSOFEL (SG SHIPYARD)19/08/201908/11/2019 - 11:00

Khu vực cảng: SONG CAI MEP

 NAM TIEN 20VIET NAMSONG CAI MEPDU AN CANG TONG HOP CAI MEP20/01/201811/10/2019 - 07:00
 PHU XUAN 04VIET NAMSONG CAI MEPDU AN CANG GEMALINK25/03/201925/03/2019 - 14:00
 PHU XUAN 22VIET NAMSONG CAI MEPDU AN CANG GEMALINK19/05/202020/05/2020 - 05:00
 PHU XUAN 29VIET NAMSONG CAI MEPDU AN CANG GEMALINK19/05/202020/05/2020 - 05:00

Khu vực cảng: SP-PSA

 CHANG SHAN HAIPANAMASP-PSACẦU CẢNG SỐ 105/06/202005/06/2020 - 17:00
 SLB-TH 01VIET NAMSP-PSASP-PSA11/10/201711/10/2017 - 17:00
 SLTH1900VIET NAMSP-PSASP-PSA11/10/201711/10/2017 - 17:00
 TH 1950VIET NAMSP-PSASP-PSA11/10/201711/10/2017 - 17:00
 THÀNH NAM 69VIET NAMSP-PSACẦU CẢNG SỐ 131/05/202005/06/2020 - 11:00
 VSC POSEIDONLIBERIASP-PSACẦU CẢNG SỐ 101/06/202002/06/2020 - 09:00

Khu vực cảng: SSIT

 SOUTHPORT EAGLEMARSHALL ISLANDSSSITCẦU CẢNG SỐ 102/06/202005/06/2020 - 10:30

Khu vực cảng: STRATEGIC MARINE

 CRYS ALCYONESINGAPORESTRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE06/01/201606/01/2016 - 10:58
 H199-RAZZO GEEEGYPTSTRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE22/05/201722/05/2017 - 18:51
 SG 5124VIET NAMSTRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE21/01/201811/05/2018 - 06:00
 STRATEGIC H1071VIET NAMSTRATEGIC MARINETRIỀN ĐÀ STRATEGIC MARINE18/04/201818/04/2018 - 07:00

Khu vực cảng: TCCT

 EASTERN REPUBLICSINGAPORETCCTCẦU CẢNG SỐ 130/05/202004/06/2020 - 11:30
 KAMIYAVIET NAMTCCTCẦU CẢNG SỐ 121/05/202021/05/2020 - 15:00
 KASUGAVIET NAMTCCTCẦU CẢNG SỐ 121/05/202021/05/2020 - 15:00
 MIRAIVIET NAMTCCTCẦU CẢNG SỐ 104/05/202004/05/2020 - 11:30
 SEA TIGERVIET NAMTCCTCẦU CẢNG SỐ 102/06/202002/06/2020 - 12:30
 TAN CANG 88VIET NAMTCCTCẦU CẢNG SỐ 130/05/202005/06/2020 - 10:00
 TAN CANG A10VIET NAMTCCTCẦU CẢNG SỐ 104/06/202004/06/2020 - 13:30
 TAN CANG A5VIET NAMTCCTCẦU CẢNG SỐ 101/06/202001/06/2020 - 13:00

Khu vực cảng: TCIT

 MEISHAN BRIDGEJAPANTCITCẦU CẢNG SỐ 205/06/202005/06/2020 - 07:30

Khu vực cảng: TCIT-CONTAINER (KSD)

 PHUOC LONG 36VIET NAMTCIT-CONTAINER (KSD)TCIT15/01/201815/01/2018 - 21:00
 SONG XANH 18VIET NAMTCIT-CONTAINER (KSD)TCIT11/09/201711/09/2017 - 21:30

Khu vực cảng: TH THI VAI

 AQUILA GLORYPANAMATH THI VAICẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)02/06/202003/06/2020 - 05:30
 GENCO PICARDYMARSHALL ISLANDSTH THI VAICẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)30/05/202031/05/2020 - 07:30
 GREENWICH EAGLEMARSHALL ISLANDSTH THI VAICẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA)30/05/202031/05/2020 - 17:30

Khu vực cảng: THUONG CANG VUNG TAU

 ATEF TIDEVANUATUTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU19/04/202019/04/2020 - 12:00
 HAI DUONG 12VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU09/05/202009/05/2020 - 13:00
 HAI DUONG 68VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU25/04/202005/06/2020 - 08:00
 OCEAN 03PANAMATHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU05/06/202005/06/2020 - 20:00
 PHÚ MỸ 05VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU20/05/202020/05/2020 - 13:00
 SWIWAR SURYASINGAPORETHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU30/05/202030/05/2020 - 13:00
 TAN CANG 89VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU  
 THANH CHAU 26VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU18/07/201516/04/2016 - 16:34
 TOAN PHUC 01VIET NAMTHUONG CANG VUNG TAUTHƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU15/04/201915/04/2019 - 09:00

Khu vực cảng: TL PTSC

 HOANG NGUYEN 19VIET NAMTL PTSCPHÂN CẢNG DVDK VŨNG TÀU (TL PTSC)08/12/201824/05/2020 - 08:00
 SEA CHEETAHPANAMATL PTSCPHÂN CẢNG DVDK VŨNG TÀU (TL PTSC)15/03/202004/06/2020 - 23:00

Khu vực cảng: TS CAT LO

 CON DAO 09VIET NAMTS CAT LOTS CAT LO16/02/201916/02/2019 - 07:00
 CON DAO 10VIET NAMTS CAT LOTS CAT LO01/04/202001/04/2020 - 23:00
 NGHĨA THÀNH 26VIET NAMTS CAT LOTS CAT LO31/05/202031/05/2020 - 10:00

Khu vực cảng: VARD

 TOPAZ PECHORAMARSHALL ISLANDSVARDVARD PORT12/01/201812/01/2018 - 11:03
 TOPAZ URALMARSHALL ISLANDSVARDVARD PORT15/03/201815/03/2018 - 13:00

Khu vực cảng: VIETSOVPETRO

 DEEP VENTUREBARBADOSVIETSOVPETROVIETSOVPETRO26/06/201412/06/2017 - 17:30
 HOANG SAVIET NAMVIETSOVPETROVSPT-101/06/202001/06/2020 - 13:00
 HQ 991VIET NAMVIETSOVPETROVIETSOVPETRO10/05/201710/05/2017 - 12:00
 Ky Van 01VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-228/10/201928/10/2019 - 07:00
 Lam Son 01VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-204/06/202004/06/2020 - 06:00
 LONG SON 01VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-201/12/201801/12/2018 - 17:00
 Sao Mai 02VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-404/06/202004/06/2020 - 06:00
 THIEN UNG 01VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-305/06/202005/06/2020 - 21:00
 TRUONG SAVIET NAMVIETSOVPETROVIETSOVPETRO28/08/201723/09/2017 - 10:00
 VIETSOVPETRO-05VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-227/05/202027/05/2020 - 15:00
 VUNG TAU 02VIET NAMVIETSOVPETROVSPT-503/06/202003/06/2020 - 06:00

Khu vực cảng: VINA OFFSHORE

 PTSC SURVEYORVIET NAMVINA OFFSHOREVINA OFFSHORE07/10/201909/12/2019 - 10:00

Khu vực cảng: VUNG NEO VT

 AN 1VIET NAMVUNG NEO VTI1303/06/202003/06/2020 - 08:00
 AN BINHVIET NAMVUNG NEO VTA1225/03/201925/03/2019 - 15:00
 AN TIEN 06VIET NAMVUNG NEO VTA1227/05/201927/05/2019 - 07:00
 AN TIEN 07VIET NAMVUNG NEO VTA1227/05/201927/05/2019 - 07:00
 BARI GOLDPANAMAVUNG NEO VTI1904/06/202004/06/2020 - 23:00
 CĐT-3001VIET NAMVUNG NEO VTA1216/10/201916/10/2019 - 10:00
 CHANG DA 368BELIZEVUNG NEO VTI201/06/202001/06/2020 - 12:00
 CHIPOL TAIANLIBERIAVUNG NEO VTNEO VT01/06/202001/06/2020 - 12:00
 CÔN ĐẢO EXPRESS 36VIET NAMVUNG NEO VTB525/04/202025/04/2020 - 14:03
 ĐẠI NGHĨA 89 - BLCVIET NAMVUNG NEO VTA1214/03/202014/03/2020 - 23:10
 DAT ANH 27VIET NAMVUNG NEO VTNEO SAO MAI04/06/202004/06/2020 - 22:00
 DUC THANGVIET NAMVUNG NEO VTA1201/10/201826/12/2018 - 07:00
 ENDURANCESAINT VINCENT & GRENADINESVUNG NEO VTA1222/10/201911/12/2019 - 12:00
 GEELYPANAMAVUNG NEO VTI601/06/202001/06/2020 - 13:00
 HAI LINH 03VIET NAMVUNG NEO VTNEO VT27/05/202027/05/2020 - 08:30
 HAI LINH 18VIET NAMVUNG NEO VTA1204/06/202004/06/2020 - 19:00
 HIEP HUNG 89VIET NAMVUNG NEO VTA1203/06/202003/06/2020 - 15:00
 HIGHLINE 53 + HIGHLINE 57MALAYSIAVUNG NEO VTG430/05/202030/05/2020 - 12:00
 HO TAYVIET NAMVUNG NEO VTA1231/05/202031/05/2020 - 19:00
 HO TAY 6VIET NAMVUNG NEO VTB627/05/202027/05/2020 - 19:16
 HUNG PHU 19VIET NAMVUNG NEO VTA1226/06/201926/06/2019 - 14:00
 INLACO ACCORDPANAMAVUNG NEO VTH2309/06/201809/06/2018 - 15:00
 JADE STAR 15VIET NAMVUNG NEO VTH1804/06/202004/06/2020 - 08:00
 LA 05790VIET NAMVUNG NEO VTA1201/11/201901/11/2019 - 14:36
 LA 07124VIET NAMVUNG NEO VTA1204/11/201904/11/2019 - 09:00
 LA 07189VIET NAMVUNG NEO VTB310/08/201710/08/2017 - 17:00
 LA 07289VIET NAMVUNG NEO VTA1204/11/201904/11/2019 - 09:00
 MAERSK KAWASAKILIBERIAVUNG NEO VTH0203/06/202003/06/2020 - 10:00
 MINH NAM 07VIET NAMVUNG NEO VTH1003/06/202003/06/2020 - 15:00
 MP KESATRIASINGAPOREVUNG NEO VTB904/06/202004/06/2020 - 18:00
 MY NAM 01VIET NAMVUNG NEO VTA1225/10/201901/02/2020 - 08:30
 NAM CƯỜNG 8888VIET NAMVUNG NEO VTA1202/06/202005/06/2020 - 19:30
 NAM KHÁNH 88VIET NAMVUNG NEO VTA1203/06/202003/06/2020 - 20:00
 NGOC LINH 89VIET NAMVUNG NEO VTA1201/06/202001/06/2020 - 21:00
 NOBLE CLYDE BOUDREAUXLIBERIAVUNG NEO VTH1929/04/202029/04/2020 - 10:00
 PH 08VIET NAMVUNG NEO VTSAO MAI16/05/202018/05/2020 - 11:30
 PHÚ HẬUVIET NAMVUNG NEO VTA1225/07/201825/12/2018 - 16:53
 PHU QUANG MINH 08VIET NAMVUNG NEO VTA1221/02/202021/02/2020 - 15:00
 PHÚ QUÝ 01VIET NAMVUNG NEO VTG115/04/201613/06/2019 - 13:30
 PHUOC VINH 03VIET NAMVUNG NEO VTA1201/12/201801/12/2018 - 14:00
 PROVIDENCEM'ISLANDSVUNG NEO VTH0811/01/201711/01/2017 - 17:30
 QN 6635VIET NAMVUNG NEO VTH2630/10/201730/10/2017 - 22:00
 RẠCH DỪAVIET NAMVUNG NEO VTNGOÀI KHƠI VŨNG TÀU23/08/201902/03/2020 - 08:00
 SAO MAI 07VIET NAMVUNG NEO VTBP1010/12/201710/12/2017 - 22:00
 SAR 272VIET NAMVUNG NEO VTBAI TRUOC VUNG TAU01/04/200401/04/2004 - 14:30
 SG 1737VIET NAMVUNG NEO VTA1215/10/201815/10/2018 - 09:00
 SG 1871VIET NAMVUNG NEO VTA1218/04/201918/04/2019 - 17:00
 SG 3474VIET NAMVUNG NEO VTA1204/11/201904/11/2019 - 09:00
 SG 3824VIET NAMVUNG NEO VTA1214/06/201914/06/2019 - 16:51
 SG 3865VIET NAMVUNG NEO VTA1201/11/201901/11/2019 - 14:33
 SG 5053VIET NAMVUNG NEO VTA1213/02/202013/02/2020 - 11:00
 SG 6015VIET NAMVUNG NEO VTA1213/02/202013/02/2020 - 11:00
 SG 7285VIET NAMVUNG NEO VTA1214/06/201914/06/2019 - 16:40
 SLMBVIET NAMVUNG NEO VTB927/07/201827/07/2018 - 18:00
 SONG THUONGVIET NAMVUNG NEO VTA1225/10/201825/10/2018 - 09:00
 STYBARROW VENTUREPANAMAVUNG NEO VTH0126/08/201526/08/2015 - 08:00
 TAN CANG 66VIET NAMVUNG NEO VTB703/06/202005/06/2020 - 07:00
 TAN CANG P3VIET NAMVUNG NEO VTA1226/07/201826/07/2018 - 00:00
 TAN CANG P4VIET NAMVUNG NEO VTA1205/03/201905/03/2019 - 10:00
 TCCG-88VIET NAMVUNG NEO VTA1214/02/202014/02/2020 - 17:00
 THAI SON 10VIET NAMVUNG NEO VTA1205/06/202005/06/2020 - 11:00
 THINH SON HA 15VIET NAMVUNG NEO VTA1203/08/201903/08/2019 - 10:00
 THUAN THAO 02VIET NAMVUNG NEO VTB927/07/201827/07/2018 - 17:00
 THUONG HAI 05VIET NAMVUNG NEO VTA1225/10/201825/10/2018 - 00:00
 TIEN DAI PHAT 668VIET NAMVUNG NEO VTG916/02/202017/02/2020 - 14:00
 TRÚC MINH 05VIET NAMVUNG NEO VTA1206/06/201906/06/2019 - 08:00
 TRUNG HIẾU 666-BLCVIET NAMVUNG NEO VTB701/06/202001/06/2020 - 11:30
 TRUONG AN 19VIET NAMVUNG NEO VTNEO G1401/06/202001/06/2020 - 09:00
 TRƯỜNG THÀNH 26VIET NAMVUNG NEO VTA1231/05/202031/05/2020 - 17:00
 VINABUNKER 02VIET NAMVUNG NEO VTSAO MAI *27/12/201910/05/2020 - 09:00
 VINABUNKER 05VIET NAMVUNG NEO VTA1222/12/201911/01/2020 - 16:00
 VINABUNKER 06VIET NAMVUNG NEO VTA1226/12/201910/05/2020 - 20:00
 VUNG TAU 2006VIET NAMVUNG NEO VTBAI TRUOC VUNG TAU02/06/200602/06/2006 - 10:00
 XUÂN ĐÀO 45VIET NAMVUNG NEO VTG1230/05/202003/06/2020 - 08:00

Khu vực cảng: VUNG TAU SHIPYARD

 LOSAPANAMAVUNG TAU SHIPYARDVUNG TAU SHIPYARD14/09/201914/09/2019 - 13:30
 THAI HA 8888VIET NAMVUNG TAU SHIPYARDVUNG TAU SHIPYARD20/12/201914/05/2020 - 07:00

Khu vực cảng: XM CAM PHA

 NINHCO 88VIET NAMXM CAM PHACẦU CẢNG SỐ 130/05/202005/06/2020 - 10:30

CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
  • Điện thoại: (84-0254) 3856270
  • Điện thoại: (84-0254) 3512811
  • Điện thoại: (84-0254) 3512237
  • Di động: (84) 0918148252