NGHỊ ĐỊNH Số 58/2017/NĐ-CP NGÀY 10/5/2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI;         THÔNG TƯ SỐ 20/2023/TT-BGTVT NGÀY 30/6/2023 CỦA BỘ GTVT QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN, CHỨNG CHỈ CHUYÊN MÔN...VÀ ĐỊNH BIÊN AT TỐI THIỂU CỦA TÀU BIỂN VN;      QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT NGÀY 25/7/2017 CỦA GIÁM ĐỐC CVHH VŨNG TÀU BAN HÀNH "NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU";              ĐƯỜNG DÂY NÓNG
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
0912439787 02437683191
CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
0918148252 02543856270
TIẾP CÔNG DÂN

- Thời gian tiếp công dân: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

 + Sáng từ 08h00 đến 11h30

 + Chiều từ 13h30 đến 17h00

- Lịch tiếp công dân: Giám đốc CVHH Vũng Tàu tiếp công dân định kỳ một ngày trong một tháng vào thứ 3 của tuần cuối tháng, những ngày còn lại, Giám đốc giao nhiệm vụ tiếp công dân cho cán bộ liên quan thực hiện.

CẤP ĐỘ AN NINH HÀNG HẢI

Maritime Sercuriry: Level 1

An ninh hàng hải: Cấp độ 1

THƯ VIỆN ẢNH

  • Số người truy cập: 27913465
  • Đang online: 51
AN TOÀN AN NINH HÀNG HẢI

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU VÀ CÔNG AN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU (28/09/2023)

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU VÀ CÔNG AN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

HỘI NGHỊ AN TOÀN TÀU KHÁCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN TUYẾN VÀ THẢO LUẬN THỐNG NHẤT GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, PHỐI HỢP ỨNG PHÓ KHI XẢY RA TAI NẠN, SỰ CỐ ĐỐI VỚI TÀU KHÁCH TẠI VỊNH GÀNH RÁI - VŨNG TÀU (26/07/2023)

HỘI NGHỊ AN TOÀN TÀU KHÁCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN TUYẾN VÀ THẢO LUẬN THỐNG NHẤT GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, PHỐI HỢP ỨNG PHÓ KHI XẢY RA TAI NẠN, SỰ CỐ ĐỐI VỚI TÀU KHÁCH TẠI VỊNH GÀNH RÁI - VŨNG TÀU

HỘI NGHỊ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN, AN NINH HÀNG HẢI TẠI CÁC CẢNG CHUYÊN DỤNG LPG, LNG VÀ CẢNG DẦU TẠI CẢNG BIỂN VŨNG TÀU (11/05/2023)

HỘI NGHỊ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN, ANH NINH HÀNG HẢI TẠI CÁC CẢNG CHUYÊN DỤNG LPG, LNG VÀ CẢNG DẦU TẠI CẢNG BIỂN VŨNG TÀU

HỘI NGHỊ AN TOÀN AN NINH HÀNG HẢI TẠI CẢNG BIỂN VŨNG TÀU (13/01/2023)

Ngày 04/01/2023, tại thành phố Vũng Tàu, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã chủ trì, phối hợp tổ chức hội nghị an toàn với các Cảng vụ hàng hải: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Thuận, Cần Thơ; các tổ chức hoa tiêu hàng hải trong khu vực (Công ty Cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu - Xí nghiệp hoa tiêu Vũng Tàu; Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Tân cảng; Công ty TNHH MTV Hoa tiêu khu vực I; Công ty TNHH MTV Hoa tiêu khu vực IX) Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam để đánh giá tình hình, kết quả công tác phối hợp thực hiện Quy chế phối hợp, kết hợp thảo luận về các vướng mắc, nguy cơ mất an toàn phát sinh thời gian gần đây trong khu vực và xem xét, thống nhất biện pháp phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

PHƯƠNG ÁN PHỐI HỢP TÌM KIẾM CỨU NẠN ĐỐI VỚI TÀU KHÁCH HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI THUỶ TỪ BỜ RA ĐẢO (29/04/2022)

Phương án phối hợp tìm kiếm cứu nạn đối với tàu khách hoạt động vận tải thuỷ từ bờ ra đảo (Trong đó có một đầu tuyến là Côn Đảo) ban hành kèm theo văn bản số 960/TB-CVHHVT ngày 29/4/2022 của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu

Tin khác