NGHỊ ĐỊNH Số 58/2017/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI;         QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT CỦA GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU BAN HÀNH "NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU"               ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
 +84-(0)912439787
 +84-(0)24-37683191
  CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
 +84-(0)918148252
 +84-(0)2543856270
 +84-(0)2543512811
 +84-(0)2543512237
CẤP ĐỘ AN NINH HÀNG HẢI

Maritime Sercuriry: Level 1

An ninh hàng hải: Cấp độ 1

THƯ VIỆN ẢNH

  • Số người truy cập: 26873916
  • Đang online: 35
AN TOÀN AN NINH HÀNG HẢI

HỘI NGHỊ AN TOÀN AN NINH HÀNG HẢI TẠI CẢNG BIỂN VŨNG TÀU (13/01/2023)

Ngày 04/01/2023, tại thành phố Vũng Tàu, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã chủ trì, phối hợp tổ chức hội nghị an toàn với các Cảng vụ hàng hải: Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Thuận, Cần Thơ; các tổ chức hoa tiêu hàng hải trong khu vực (Công ty Cổ phần Dịch vụ và Vận tải biển Vũng Tàu - Xí nghiệp hoa tiêu Vũng Tàu; Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Tân cảng; Công ty TNHH MTV Hoa tiêu khu vực I; Công ty TNHH MTV Hoa tiêu khu vực IX) Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam để đánh giá tình hình, kết quả công tác phối hợp thực hiện Quy chế phối hợp, kết hợp thảo luận về các vướng mắc, nguy cơ mất an toàn phát sinh thời gian gần đây trong khu vực và xem xét, thống nhất biện pháp phối hợp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.

PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ TAI NẠN, SỰ CỐ HÀNG HẢI XẢY RA ĐỐI VỚI TÀU CONTAINER TẠI CẢNG BIỂN VŨNG TÀU (06/08/2022)

Phương án Ứng phó tai nạn, sự cố hàng hải xảy ra đối với tàu container tại cảng biển Vũng Tàu ban hành kèm  theo công văn số 1349/CVHHVT-ATANHH ngày 27/6/2019 của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu

PHƯƠNG ÁN PHỐI HỢP TÌM KIẾM CỨU NẠN ĐỐI VỚI TÀU KHÁCH HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI THUỶ TỪ BỜ RA ĐẢO (29/04/2022)

Phương án phối hợp tìm kiếm cứu nạn đối với tàu khách hoạt động vận tải thuỷ từ bờ ra đảo (Trong đó có một đầu tuyến là Côn Đảo) ban hành kèm theo văn bản số 960/TB-CVHHVT ngày 29/4/2022 của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN ĐIỀU ĐỘNG TÀU THUYỀN VÀ ỨNG PHÓ VỚI BÃO TẠI CÁC CẢNG BIỂN THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU (19/08/2021)

PHƯƠNG ÁN ĐIỀU ĐỘNG TÀU THUYỀN VÀ ỨNG PHÓ VỚI BÃO TẠI CÁC CẢNG BIỂN THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

PHƯƠNG ÁN PHỐI HỢP ĐIỀU PHỐI TÀU THUYỀN, HÀNG HÓA KHI CÓ CẢNG TẠM NGỪNG KHAI THÁC HAY ÁCH TẮC TẠI CẢNG (10/08/2021)

PHƯƠNG ÁN PHỐI HỢP ĐIỀU PHỐI TÀU THUYỀN, HÀNG HÓA KHI CÓ CẢNG TẠM NGỪNG KHAI THÁC HAY ÁCH TẮC TẠI CẢNG

Tin khác