NGHỊ ĐỊNH Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI                                                                                                                                                                        QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT: NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU NĂM 2017  ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
 +84-(0)912439787
 +84-(0)24-37683191
  CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
 +84-(0)918148252
 +84-(0)2543856270
 +84-(0)2543512811
 +84-(0)2543512237
CẤP ĐỘ AN NINH

ISPS security level in the port:1

Cấp độ an ninh tại cảng: 1

THƯ VIỆN ẢNH

  • Số người truy cập: 26161952
  • Đang online: 13
AN TOÀN AN NINH HÀNG HẢI

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH PHƯƠNG ÁN ĐIỀU ĐỘNG TÀU THUYỀN VÀ ỨNG PHÓ VỚI BÃO TẠI CÁC CẢNG BIỂN THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU (19/08/2021)

PHƯƠNG ÁN ĐIỀU ĐỘNG TÀU THUYỀN VÀ ỨNG PHÓ VỚI BÃO TẠI CÁC CẢNG BIỂN THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

PHƯƠNG ÁN PHỐI HỢP ĐIỀU PHỐI TÀU THUYỀN, HÀNG HÓA KHI CÓ CẢNG TẠM NGỪNG KHAI THÁC HAY ÁCH TẮC TẠI CẢNG DO TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19 HOẶC TÌNH HUỐNG BẤT KHẢ KHÁNG KHÁC (10/08/2021)

PHƯƠNG ÁN PHỐI HỢP ĐIỀU PHỐI TÀU THUYỀN, HÀNG HÓA KHI CÓ CẢNG TẠM NGỪNG KHAI THÁC HAY ÁCH TẮC TẠI CẢNG DO TÁC ĐỘNG CỦA DỊCH COVID-19 HOẶC TÌNH HUỐNG BẤT KHẢ KHÁNG KHÁC

YÊU CẦU THÔNG BÁO, XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÔNG TÁC CHUẨN BỊ AN TOÀN TRƯỚC KHI HOA TIÊU DẪN TÀU TRỌNG TẢI LỚN HOẶC ĐOÀN LAI DẮT PHỨC TẠP VÀO BẾN CẢNG (26/03/2021)

YÊU CẦU THÔNG BÁO, XÁC NHẬN HOÀN THÀNH CÔNG TÁC CHUẨN BỊ AN TOÀN TRƯỚC KHI HOA TIÊU DẪN TÀU TRỌNG TẢI LỚN HOẶC ĐOÀN LAI DẮT PHỨC TẠP VÀO BẾN CẢNG

TRIỂN KHAI TUẦN LỄ CAO ĐIỂM CHIẾN DỊCH 30 NGÀY TRÊN BIỂN 3.0 CỦA INTERPOL VỀ THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC MARPOL 73/78 TẠI CẢNG BIỂN VŨNG TÀU (22/03/2021)

Ngày 15/3/2021, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã tổ chức đón Đoàn công tác liên ngành để chuẩn bị cho việc thực hiện Kế hoạch triển khai chiến dịch 30 ngày trên biển 3.0 của tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) về phòng, chống ô nhiễm môi trường biển tại Việt Nam. Khu vực cảng biển Vũng Tàu là địa bàn trọng điểm mà đoàn công tác lựa chọn để triển khai thực hiện kế hoạch lần này.

HỘI NGHỊ AN TOÀN PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA TRONG CÔNG TÁC XẾP/DỠ CONTAINER TẠI KHU VỰC CẢNG BIỂN VŨNG TÀU (14/01/2021)

Ngày 14/01/2021, tại Vũng Tàu, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã chủ trì, tổ chức Hội nghị an toàn phương tiện thủy nội địa (mang cấp VR-SB; VR-SI) trong công tác xếp/ dỡ container tại khu vực cảng biển Vũng Tàu nhằm phổ biến, hướng dẫn Quy trình, quy định an toàn về việc tính toán, xếp/ dỡ hàng container và quán triệt công tác ứng phó tai nạn, sự cố đối với các phương tiện thủy trong quá trình vận chuyển container hoạt động trong khu vực cảng biển Vũng Tàu.

Tin khác