NGHỊ ĐỊNH Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI                                                                                                                                                                        QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT: NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU NĂM 2017
AN TOÀN AN NINH HÀNG HẢI

TRIỂN KHAI TUẦN LỄ CAO ĐIỂM CHIẾN DỊCH 30 NGÀY TRÊN BIỂN 3.0 CỦA INTERPOL VỀ THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC MARPOL 73/78 TẠI CẢNG BIỂN VŨNG TÀU (22/03/2021)

Ngày 15/3/2021, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã tổ chức đón Đoàn công tác liên ngành để chuẩn bị cho việc thực hiện Kế hoạch triển khai chiến dịch 30 ngày trên biển 3.0 của tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) về phòng, chống ô nhiễm môi trường biển tại Việt Nam. Khu vực cảng biển Vũng Tàu là địa bàn trọng điểm mà đoàn công tác lựa chọn để triển khai thực hiện kế hoạch lần này.

HỘI NGHỊ AN TOÀN PHƯƠNG TIỆN THUỶ NỘI ĐỊA TRONG CÔNG TÁC XẾP/DỠ CONTAINER TẠI KHU VỰC CẢNG BIỂN VŨNG TÀU (14/01/2021)

Ngày 14/01/2021, tại Vũng Tàu, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã chủ trì, tổ chức Hội nghị an toàn phương tiện thủy nội địa (mang cấp VR-SB; VR-SI) trong công tác xếp/ dỡ container tại khu vực cảng biển Vũng Tàu nhằm phổ biến, hướng dẫn Quy trình, quy định an toàn về việc tính toán, xếp/ dỡ hàng container và quán triệt công tác ứng phó tai nạn, sự cố đối với các phương tiện thủy trong quá trình vận chuyển container hoạt động trong khu vực cảng biển Vũng Tàu.

YÊU CẦU THEO DÕI VÀ KHẨN TRƯƠNG TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN, BIỆN PHÁP CẦN THIẾT PHÒNG, CHỐNG CƠN BÃO KROVANH (BÃO SỐ 14) (21/12/2020)

YÊU CẦU THEO DÕI VÀ KHẨN TRƯƠNG TRIỂN KHAI PHƯƠNG ÁN, BIỆN PHÁP CẦN THIẾT PHÒNG, CHỐNG CƠN BÃO KROVANH (BÃO SỐ 14)

HỘI NGHỊ AN TOÀN HÀNG HẢI (10/11/2020)

Nhằm chủ động phối hợp triển khai Phương án ứng phó, tổ chức điều tiết giao thông khi có tai nạn sự cố hàng hải xảy ra trên luồng/ khi có hoạt động nạo vét luồng; phối hợp tổ chức đón trả hoa tiêu trong điều kiện thời tiết xấu hay lập kế hoạch, tổ chức dẫn tàu an toàn dẫn tàu trên tuyến dẫn tàu được giao và việc chấp hành quy chế quản lý, điều tiết hệ thống VTS; Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu đã chủ trì, tổ chức Hội nghị an toàn hàng hải tại cảng biển Vũng Tàu.

Dự thảo: "Phương án phối hợp tìm kiếm cứu nạn cho tàu khách hoạt động vận tải thủy từ bờ ra đảo (có một đầu tuyến là Côn Đảo)" (17/06/2019) Tải file nội dung

Ngày 14 tháng 6 năm 2019, Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu phát hành văn bản số 1240/CVHHVT-ĐDCĐ về việc đề nghị hỗ trợ, xem xét đóng góp ý kiến hoàn thiện dự thảo: "Phương án phối hợp tìm kiếm cứu nạn cho tàu khách hoạt động vận tải thủy từ bờ ra đảo (có một đầu tuyến là Côn Đảo)".

Tin khác