NGHỊ ĐỊNH Số 58/2017/NĐ-CP NGÀY 10/5/2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI;         QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT NGÀY 25/7/2017 CỦA GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU BAN HÀNH "NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU";                   ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
 +84-(0)912439787
 +84-(0)24-37683191
  CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
 +84-(0)918148252
 +84-(0)2543856270
 +84-(0)2543512811
 +84-(0)2543512237
CẤP ĐỘ AN NINH HÀNG HẢI

Maritime Sercuriry: Level 1

An ninh hàng hải: Cấp độ 1

THƯ VIỆN ẢNH

  • Số người truy cập: 27719371
  • Đang online: 33
QUY PHẠM PHÁP LUẬT KHÁC
Số hiệuNgày ban hànhLoại văn bảnTrích yếu nội dung
30/2022/TT-BGTVT01/12/2022Thông tưThông tư Quy định biểu mẫu và việc quản lý, sử dụng biểu mẫu xử phạt vi phạm hành chính trong ngành Giao thông vận tải
1528/QĐ-BGTVT16/11/2022Quyết địnhQuyết định về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hàng hải thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải
Thông tư số 74/2021/TT-BTC27/08/2021Thông tưThông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 261/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải
Thông tư số 03/2020/TT-BGTVT21/02/2020Thông tưQuy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam
Thông tư số 01/2020/TT-BGTVT20/01/2020Chỉ thịThông tư 01/2020/TT-BGTVT ngày 20/01/2020 của Bộ Giao thông - Vận tải quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải
Thông tư số 90/2019/TT-BTC31/12/2019Thông tưsửa đổi, bổ sung Thông tư 261/2016/TT-BTC
1281/QĐ-BGTVT19/06/2018Quyết địnhQuyết định số 1281/QĐ-BGTVT ngày 19/6/2018 về việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Giao thông vận tải
3736/QĐ-BGTVT29/12/2017Quyết địnhQuyết định số 3736/QĐ-BGTVT về việc Ban hành định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng đối với các Cảng vụ Hàng hải và Trung tâm thông tin an ninh hàng hải theo Quyết định số 58/2015/QĐ-TTG ngày 17/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ
5219/CHHVN-ĐKTB&TV22/12/2017Công văn điều hànhTăng cường đôn đốc, kiểm tra việc khai báo chức danh, ngày xuống, rời tàu của thuyền viên trong Cơ sở dữ liệu quản lý thuyền viên
Quyết định số 1242/QĐ-CVHHVT25/07/2017Quyết địnhNỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU NĂM 2017
Thông tư số 261/2016/TT-BTC14/11/2016Thông tưQUY ĐỊNH VỀ PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI VÀ BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI
Thông tư số 261/2016/TT-BTC14/11/2016Thông tưQUY ĐỊNH VỀ PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI VÀ BIỂU MỨC THU PHÍ, LỆ PHÍ HÀNG HẢI
45/2016/QĐ-TTg19/10/2016Quyết địnhVề việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Số 01/2016/TT-BTC05/01/2016Chỉ thịThông tư số 01/2016/TT-BTC ngày 05/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải(có hiệu lực kể từ ngày 20/02/2016)
1976/QĐ-TTg12/11/2015Quyết địnhVỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH HỆ THỐNG CẢNG CÁ VÀ KHU NEO ĐẬU TRÁNH TRÚ BÃO CHO TÀU CÁ ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
Nghị định số 19/2015/NĐ-CP14/02/2015Nghị địnhQuy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
Nghị định số 114/2014/NĐ-CP26/11/2014Nghị địnhQuy định về đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng
Nghị định số 66/2014/NĐ-CP04/07/2014Nghị địnhQUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
55/2014/QH1323/06/2014LuậtLUẬT: Bảo vệ môi trường 2014
153/2013/TT-BTC31/10/2013Thông tưThông tư Quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính
Thông tư số 132/2013/TT-BTC19/09/2013Thông tưQuy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển và cấp lý lịch liên tục của tàu biển
Nghị định số 81/2013/NĐ-CP19/07/2013Nghị địnhQUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Luật số 33/2013/QH1319/06/2013LuậtLUẬT: PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
06/2003/QH1117/06/2013LuậtLUẬT: BIÊN GIỚI QUỐC GIA
01/2013/TT-BTNMT28/01/2013Thông tưQUY ĐỊNH VỀ PHẾ LIỆU ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU ĐỂ LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT
Nghị định số 104/2012/NĐ-CP05/12/2012Nghị địnhQuy định đối với tàu quân sự nước ngoài đến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Luật số 15/2012/QH1320/06/2012LuậtXỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
Nghị định số 89/2011/NĐ-CP10/10/2011Nghị địnhSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 87/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về vận tải đa phương thức
38/2010/TT-BTNMT14/12/2010Thông tưQuy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát điều tra tổng hợp tài nguyên và môi trường biển bằng tàu biển
Nghị định số 95/2010/NĐ-CP16/09/2010Nghị địnhQuy định về cấp phép và phối hợp hoạt động với lực lượng tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài tại Việt Nam
Nghị định số 83/2010/NĐ-CP23/07/2010Pháp lệnhVề đăng ký giao dịch bảo đảm
Nghị định số 117/2009/NĐ-CP31/12/2009Nghị địnhVề xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Nghị định số 96/2009/NĐ-CP30/10/2009Nghị địnhVề việc xử lý tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được phát hiện hoặc tìm thấy thuộc đất liền, các hải đảo và vùng biển Việt Nam
Nghị định số 87/2009/NĐ-CP19/10/2009Nghị địnhVề vận tải đa phương thức
Nghị định số 25/2009/NĐ-CP26/03/2009Nghị địnhVề quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo
17/2008/QH1203/06/2008LuậtBAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Nghị định số 136/2006/NĐ-CP14/11/2006Nghị địnhQuy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo
Nghị định số 140/2004/NĐ-CP25/06/2004Nghị địnhCỦA CHÍNH PHỦ SỐ 140/2004/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM 2004 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BIÊN GIỚI QUỐC GIA