NGHỊ ĐỊNH Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI                                                                                                                                                                        QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT: NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU NĂM 2017  ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
 +84-(0)912439787
 +84-(0)24-37683191
  CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
 +84-(0)918148252
 +84-(0)2543856270
 +84-(0)2543512811
 +84-(0)2543512237
CẤP ĐỘ AN NINH

ISPS security level in the port:1

Cấp độ an ninh tại cảng: 1

THƯ VIỆN ẢNH

  • Số người truy cập: 26161987
  • Đang online: 12
QUY PHẠM PHÁP LUẬT KHÁC
Số hiệuNgày ban hànhLoại văn bảnTrích yếu nội dung
03/2020/TT-BGTVT21/02/2020Thông tưQuy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam
01/2020/TT-BGTVT20/01/2020Thông tưThông tư 01/2020/TT-BGTVT ngày 20/01/2020 của Bộ Giao thông - Vận tải quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải
5219/CHHVN-ĐKTB&TV22/12/2017Công văn điều hànhTăng cường đôn đốc, kiểm tra việc khai báo chức danh, ngày xuống, rời tàu của thuyền viên trong Cơ sở dữ liệu quản lý thuyền viên
2306/CVHHVT-PCHH20/10/2017Thông báoV/v hướng dẫn khai báo thông tin bố trí thuyền viên xuống tàu, rời tàu trên phần mềm cơ sở dữ liệu quản lý thuyền viên của Cục Hàng hải Việt Nam.
2006/CVHHVT-PCHH24/08/2017Thông báov/v Thông báo văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành có hiệu lực thi hành từ ngày 15/09/2017
1242/QĐ-CVHHVT25/07/2017Quyết địnhNỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU NĂM 2017
45/2016/QĐ-TTg19/10/2016Quyết địnhVề việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
Số 01/2016/TT-BTC05/01/2016Chỉ thịThông tư số 01/2016/TT-BTC ngày 05/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về phí, lệ phí hàng hải và biểu mức thu phí, lệ phí hàng hải(có hiệu lực kể từ ngày 20/02/2016)
1976/QĐ-TTg12/11/2015Quyết địnhVỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH HỆ THỐNG CẢNG CÁ VÀ KHU NEO ĐẬU TRÁNH TRÚ BÃO CHO TÀU CÁ ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030
19/2015/NĐ-CP14/02/2015Nghị địnhQuy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
114/2014/NĐ-CP26/11/2014Nghị địnhQuy định về đối tượng, điều kiện được phép nhập khẩu, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng
66/2014/NĐ-CP04/07/2014Nghị địnhQUY ĐỊNH CHI TIẾT, HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
55/2014/QH1323/06/2014LuậtLUẬT: Bảo vệ môi trường 2014
81/2013/NĐ-CP19/07/2013Nghị địnhQUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT XỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
33/2013/QH1319/06/2013LuậtLUẬT: PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI
06/2003/QH1117/06/2013LuậtLUẬT: BIÊN GIỚI QUỐC GIA
01/2013/TT-BTNMT28/01/2013Thông tưQUY ĐỊNH VỀ PHẾ LIỆU ĐƯỢC PHÉP NHẬP KHẨU ĐỂ LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT
104/2012/NĐ-CP05/12/2012Nghị địnhQuy định đối với tàu quân sự nước ngoài đến nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
15/2012/QH1320/06/2012LuậtXỬ LÝ VI PHẠM HÀNH CHÍNH
89/2011/NĐ-CP10/10/2011Nghị địnhSửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 87/2009/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về vận tải đa phương thức
38/2010/TT-BTNMT14/12/2010Thông tưQuy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát điều tra tổng hợp tài nguyên và môi trường biển bằng tàu biển
95/2010/NĐ-CP16/09/2010Nghị địnhQuy định về cấp phép và phối hợp hoạt động với lực lượng tìm kiếm, cứu nạn nước ngoài tại Việt Nam
83/2010/NĐ-CP23/07/2010Nghị địnhVề đăng ký giao dịch bảo đảm
117/2009/NĐ-CP31/12/2009Nghị địnhVề xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
96/2009/NĐ-CP30/10/2009Nghị địnhVề việc xử lý tài sản bị chôn giấu, bị chìm đắm được phát hiện hoặc tìm thấy thuộc đất liền, các hải đảo và vùng biển Việt Nam
87/2009/NĐ-CP19/10/2009Nghị địnhVề vận tải đa phương thức
25/2009/NĐ-CP26/03/2009Nghị địnhVề quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo
17/2008/QH1203/06/2008LuậtBAN HÀNH VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
136/2006/NĐ-CP14/11/2006Nghị địnhQuy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo và các Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo
140/2004/NĐ-CP25/06/2004Nghị địnhCỦA CHÍNH PHỦ SỐ 140/2004/NĐ-CP NGÀY 25 THÁNG 6 NĂM 2004 QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BIÊN GIỚI QUỐC GIA