NGHỊ ĐỊNH Số 58/2017/NĐ-CP NGÀY 10/5/2017 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI;         QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT NGÀY 25/7/2017 CỦA GIÁM ĐỐC CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU BAN HÀNH "NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU";                   ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
 +84-(0)912439787
 +84-(0)24-37683191
  CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
 +84-(0)918148252
 +84-(0)2543856270
 +84-(0)2543512811
 +84-(0)2543512237
CẤP ĐỘ AN NINH HÀNG HẢI

Maritime Sercuriry: Level 1

An ninh hàng hải: Cấp độ 1

THƯ VIỆN ẢNH

  • Số người truy cập: 27719420
  • Đang online: 29
NỘI QUY CẢNG BIỂN

NỘI QUY CẢNG BIỂN THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU (15/09/2021)

Ngày 25/7/2017, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu ký ban hành Nội quy các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kèm theo Quyết định số 1242/QĐ-CVHHVT 

REGULATION FOR SEAPORTS IN BA RIA - VUNG TAU PROVINCE (14/09/2021)

This is the translation of the original Maritime Administration of Vung Tau Seaport Regulation. In case of discrepancy of interpretation, the Vietnamese version shall prevail.