NGHỊ ĐỊNH Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI                                                                                                                                                                        QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT: NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU NĂM 2017  ĐƯỜNG DÂY NÓNG
  CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM
 +84-(0)912439787
 +84-(0)24-37683191
  CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU
 +84-(0)918148252
 +84-(0)2543856270
 +84-(0)2543512811
 +84-(0)2543512237
CẤP ĐỘ AN NINH

ISPS security level in the port:1

Cấp độ an ninh tại cảng: 1

THƯ VIỆN ẢNH

  • Số người truy cập: 26162002
  • Đang online: 12
NỘI QUY CẢNG BIỂN

NỘI QUY CẢNG BIỂN THUỘC ĐỊA PHẬN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU (15/09/2021)

Ngày 25/7/2017, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu ký ban hành Nội quy các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kèm theo Quyết định số 1242/QĐ-CVHHVT 

REGULATION FOR SEAPORTS IN BA RIA - VUNG TAU PROVINCE (14/09/2021)

This is the translation of the original Maritime Administration of Vung Tau Seaport Regulation. In case of discrepancy of interpretation, the Vietnamese version shall prevail.