NGHỊ ĐỊNH Số: 58/2017/NĐ-CP: QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA BỘ LUẬT HÀNG HẢI VIỆT NAM VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG HÀNG HẢI                                                                                                                                                                        QUYẾT ĐỊNH SỐ 1242/QĐ-CVHHVT: NỘI QUY CẢNG BIỂN VŨNG TÀU NĂM 2017
Thông tin liên hệ

TRỤ SỞ CẢNG VỤ HÀNG HẢI VŨNG TÀU

Tên tiếng anh: MARITIME ADMINISTRATION OF VUNG TAU

Địa chỉ: số 56 đường Trần Phú, phường 5, Tp. Vũng Tàu
Điện thoại:
0254.3856270/ 0254.3512237,   Fax: 0254.3856137
Email:
cangvu.vtu@vinamarine.gov.vn                     Website: http://cangvuhanghaivungtau.gov.vn


Liên hệ về kế hoạch tàu 

Bộ phận thường trực

Điện thoại : 0254.3856270;       Di động: 0915.241.066


                Bộ phận trực Điều động             
    Email : qlcb.vtma @yahoo.com
Điện thoại : 0254.3512811;      Fax: 0254.3512810
Di động : 0914.598.566

BỘ PHẬN

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ

Phòng An toàn – An ninh hàng hải

0254.3856112

Phòng Pháp chế

0254.3513313

Phòng Thanh tra

0254.3515111

Phòng Tài vụ

0254.3856905

Phòng Thủ tục tàu thuyền

0254.3500056

Phòng Tổ chức hành chính

0254.3512237

Đại diện Cảng vụ Hàng hải tại Phú Mỹ

Địa chỉ: phường Phước Hoà, thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT

Điện thoại: 0254.3893093; 02543.893126

Bộ phận Thủ tục: 0918.014.066

Đại diện Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu tại Côn Đảo

Địa chỉ: đường Bến Đầm, huyện Côn Đảo, tỉnh BR-VT

Điện thoại: 0254.3830056

Bộ phận Thủ tục: 0917.756.166

Trạm thường trực Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu tại khu vực Thị Vải

Địa chỉ: đường số 3, KCN Phú Mỹ 1 – thị xã Phú Mỹ, tỉnh BR-VT

Điện thoại: 0254.3922279; 0254.3893126

Bộ phận Thủ tục: 0917.942.166

 

 

 CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TẠI TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

TT

TÊN

ĐỊA CHỈ

SĐT

FAX

1

UBND tỉnh BRVT

01 đường Phạm Văn Đồng -P.Phước Trung - TP.Bà Rịa

0254.3851737

0254.3852324

2

Sở GTVT tỉnh BRVT

Trung tâm Hành chính-Chính trị -198 đường Bạch Đằng - TP.Bà Rịa

0254.3727840

0254.3727828

3

Sở Khoa học và Công Nghệ tỉnh BRVT

Trung tâm Hành chính-Chính trị -198 đường Bạch Đằng - P.Phước Trung - TP.Bà Rịa

0254.3852984

0254.3853557

4

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh BRVT

01 đường Phạm Văn Đồng -P.Phước Trung - TP.Bà Rịa

0254.3852539

0254.3857876

5

Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh BRVT

78 Huyền Trân Công Chúa - TP.Vũng Tàu

0254.6258122

0254.6258129

6

Sở Y tế tỉnh BRVT

01 đường Phạm Văn Đồng -P.Phước Trung - TP.Bà Rịa

0254.3852652

0254.3807182

7

Trạm y tế kiểm dịch Vũng Tàu

19 - Đường Phạm Ngọc Thạch - TP.Bà Rịa

0254.6254166

0254.3838987

8

Sở du lịch tỉnh BRVT

126 đường Võ Thị Sáu - TP.Vũng Tàu

0254.3858077

0254.3510628

9

Sở Ngoại Vụ tỉnh BRVT

01 đường Phạm Văn Đồng -P.Phước Trung - TP.Bà Rịa

0254.3856120

0254.3856594

10

Sở kế hoạch & đầu tư tỉnh BRVT

Trung tâm Hành chính-Chính trị -198 đường Bạch Đằng - P.Phước Trung - TP.Bà Rịa

0254.3852401

0254.3856594

11

Sở Văn hóa, thể thao & du lịch tỉnh BRVT

01 đường Phạm Văn Đồng -P.Phước Trung - TP.Bà Rịa

0254.3852299

0254.3856344

12

Sở Công Thương tỉnh BRVT

01 đường Phạm Văn Đồng -P.Phước Trung - TP.Bà Rịa

0254.3542677

0254.3856344

13

Sở Xây dựng tỉnh BRVT

01 đường Phạm Văn Đồng -P.Phước Trung - TP.Bà Rịa

0254.3511680

0254.3852234

14

Sở Nông nghiệp & PT Nông thôn tỉnh BRVT

09 Huỳnh Ngọc Hay - P.Phước Hiệp -TP.Bà Rịa

0254.3829891

0254.3731193

15

Sở Tài chính tỉnh BRVT

11 đường Trường Chinh - P.Phước Trung - TP.Bà Rịa

0254.3852328

0254.3850162

16

Cục thuế tỉnh BRVT

31 Đường 3/2 -P.8 -TP.Vũng Tàu

0254.3852220

0254.3852698

17

Cục thống kê tỉnh BRVT

Trung tâm Hành chính-Chính trị -198 đường Bạch Đằng - P.Phước Trung - TP.Bà Rịa

0254.3856599

0254.3856037

18

Chi cục đăng kiểm 9

102 Xô Viết Nghệ Tĩnh - TP Vũng Tàu

0254.3859913

0254.3859419

19

Chi cục kiểm lâm tỉnh BRVT

153 - Đường 27/4 -TP Bà Rịa

0254.3732318

0254.3732319

20

Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh BRVT

78 Huyền Trân Công Chúa - TP.Vũng Tàu

0254.6258122

0254.6258129

21

Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh BRVT

Trung tâm Hành chính-Chính trị -198 đường Bạch Đằng - P.Phước Trung - TP.Bà Rịa

0254.3816640

0254.385553

22

Cục hải quan tỉnh BRVT

16 - đường Lê Lợi -TP.Vũng Tàu

0254.3511949

0254.3858220

23

Chi cục hải quan CK cảng sân bay

47 đường 30/4 - TP.Vũng Tàu

0254.3838380

0254.3833688

24

Cảng Vụ hàng hải Vũng Tàu

56 đường Trần Phú - TP.Vũng Tàu

0254.3856270

0254.3856137

25

Cảng Vụ đường thủy nội địa tỉnh BRVT

93 Lý Thường Kiệt - TP.Vũng Tàu

0254.3512938

0254.3512831